Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
ABDULKADİR GÜNER Yüksek Lisans İmalat Sektörünün 2000-2017 Yılları Arası Mali Performans Analizi: BİST'de Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ABDULKERİM GÜLER Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
ABDULLAH ARSLANGÜMÜŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
ABDULLAH DAĞ Yüksek Lisans Ebu İshak Es- Saffar'ın Uluhiyyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
ABDULLAH ERDİNÇ Doktora Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergilerinde Roman Eleştirisi (1980-2000)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ABDULLAH FURKAN TORUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
ABDULLAH KARAÇINAR Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ABDULLAH KUKUŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ABDULRAHMAN HASAN Yüksek Lisans Kur'an'ın Temel Amaçları Açısından Nur ve Furkan Suresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ABDULVAHAP SÖNMEZ Yüksek Lisans KUr'an-ı Kerim'e Göre Ölüm ve Sonrası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ABDURRAHMAN AVŞAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
ABDURRAHMAN ÇAKMAK Yüksek Lisans Bir Felsefeci Olarak İonna Kuçuradi'de İnsan, İnsan Değerleri ve İnsan Hakları Konusundaki Görüşlerinin Sosyolojik Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
ABDURRAHMAN OKUDAN Yüksek Lisans Sahabe Tanımı ve Adaleti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ABDUSSAMET GÖNAY Yüksek Lisans Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'nin Fetva Defterinin Latinize Edilmesi ve Değerlendirilmesi (1 ve 140 Sayfa Arası)
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
ABDÜLBAKİ ORAN Yüksek Lisans Kur'an'ı Kerim'de Riya Kavramı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
ADEM SIĞIRCI Yüksek Lisans İslam Hukukunda Taklit-Telfik İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
AFİFE ÇETİN Yüksek Lisans Osmancık İlçesi Köylerinde Aile Yapısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
AHMET AYGÜN Yüksek Lisans Debreli Vildan Faik ve Mutefakki Usulit-Tefsir
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
AHMET BAYRAM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
AHMET CANER ÇATAL Doktora XIX: Yüzyılın İlk Yarısında Adana (1800-1850)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
AHMET KOÇ Yüksek Lisans Mustafa Taki'nin Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET ONUR Doktora Zemahşehri'nin "El-Mustaksa fî Emsali'l Arab" İsimli Eserinin I.Cildinin Türkçeye Tercümesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
AHMET ÖZDEMİR Doktora Necip el-Kilani ve Romancı Kişiliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
AHMET TURAN ÖZYALÇIN Yüksek Lisans Sivas İli Ortaokul Ve Liselerinde Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümüne Yönelik Otomasyon Geliştirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
AHMET TURAN ŞAHİN Yüksek Lisans Türkiye'deki Parasal Kurumlar ve 1980'den Günümüze Para Politikası Sonuçları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
AHMET YURTTAŞ Yüksek Lisans İkinci Abdülhamit Han Dönemi İslamcılık Düşüncesinin Temel Referansları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET YÜKSEKTEPE Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
AHMET ZAFER BARAN Yüksek Lisans Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Yağı İhracatı Süreci Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
AİŞE KALELİ Yüksek Lisans Türk Edebiyatı'ında Hz. Osman Vecizeleri ve Bedreddin Bin Himmet-Yru'l Mevlevi'nin Tuhfetü'sSıddık'ı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
ALİ AYGÜN YÜRÜYEN Yüksek Lisans Bulanık AHP ve Bulanık EDAS Yöntemleri İle Üçüncü Parti Lojistik Firması Seçimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
ALİ AYTAÇ Yüksek Lisans Amasya'da Yaşayan Çingenelerin Sosyo-Kültürel Özellikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
ALİ EMRE ARSLAN Yüksek Lisans Huzurevi Yaşlılarının Psikososyal ve Manevi Sorunlarına Müdahalede Alternatif Bir Yöntem Olarak Manevi Bakım Modelinin İncelenmesi (Kahramanmaraş ve Gaziantep İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
ALİ İSMAİL ŞENCER Yüksek Lisans Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Bilgilerinin İşletme Kararlarına Etkisi: Tokat İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ALİ KAYGUSUZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ALİ NİHAT YILMAZ Yüksek Lisans Habernas'ın Kamusal Alan Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
ALİ OĞUZ BAYRAKÇIL Doktora Çok Kriterli Karar Verme Promlemlerinde Bulanık Mantık ve Yapısal Eşitlik Modeli Üretim Sktöründe Tedarikçi Seçimi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ALİ OSMAN ALACA Doktora Konya'da Dini Musiki Geleneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
ALİ ÖZSOY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ALİ YILMAZ Yüksek Lisans Manayla Rivayet ile Fiillerin Hikayeyle Nakli (Karşılaştırmalı Bir Çalışma)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ALPARSLAN KELKİT Tezsiz Yüksek Lisans 2002-2019 Tarihleri Arasında Türkiye'de Hükümet Sistemi Sağlık Uygulamaları Hakkında Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
ALPARSLAN ŞAHİN Yüksek Lisans Turhal Yöresi Alevilerinin İnanç, Örf ve Adetleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ALPER AY Doktora Divan-ı Hikmet'te Manevi Ayet İktibasları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
ALPER TAŞKIRAN Doktora Haksız Rekabetin Cezai Müeyyidelerinin Avrupa Birliği İle Kıyaslanarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAYRİ BOZGEYİK
ALPEREN ÇELİK Yüksek Lisans Bankaların Sermaye Yapılarının Performanslarına Etkisi:BİST'te Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ANIL MERT Yüksek Lisans 20. Yüzyılda Sivas'ta Klasik Türk Musikisi Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ARSLAN GÖZTEPE Yüksek Lisans Ahmed Avni KONUK
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ARZU BULUT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ARZU YILMAZ Yüksek Lisans Görsel Medya Araçlarının Liseli Gençlerde Şiddet Eğilimine Etkisi:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
ASİYE ÖZIŞIK Yüksek Lisans Osmanlı Toplumunda Adâb-ı Muaşeret
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
ASİYE YURT Yüksek Lisans Edward Sell'in "The Life of Muhammad" Eserinin Siyer Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
ASUMAN ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Jaspers'in Felsefesinde Yalnızlık Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
ATIF KARAKUŞ Yüksek Lisans Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
AYAZ ASLAN ALMAZ Yüksek Lisans Eski Anadolu Toplumlarında Element Analiziyle Beslenme Üzerine Yapılan Çalışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
AYBİKE KARAKAYA Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Klinik Liderlik Anlayışının Ekip Çalışmasına Etkisi; Bir Kamu HAstanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
AYDIN YENİ Yüksek Lisans Tefsir Usulüne Dair Yazılmış Eserlerin Analitik İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
AYHET ATAY Yüksek Lisans İş Yükü Fazlalığı İle İş Aile Çatışması Arasındaki İlişki:Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma(MEB Ankara Merkez Teşkilatı Örneğinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
AYKUT ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de 1920-1938 Dönemi Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
AYLİN YILMAZ Yüksek Lisans Sivas'taki Kobilerin Reklam Verme Davranışlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
AYŞE AKIN Yüksek Lisans Çok Kültürlülüğün Çalışma Hayatına Etkisi; Mardin İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
AYŞE ALTAN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AYŞE ARSLAN Yüksek Lisans İBB Atatürk Kitaplığı Bel-yz-K0058 Numaralı Cönk(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
AYŞE ATİLA Yüksek Lisans Arap Dilinde Öğelerin Taaddüdü (Çokluğu)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
AYŞE BETÜL TANRIVERDİ Doktora Koruyucu Aileler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
AYŞE ÇAĞRICI ZENGİN Doktora Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
AYŞE KAYA Yüksek Lisans Mezheplerin Ortaya Çıkışında Kültürün Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AYŞE MİNE AKAR Doktora Müeyyed Cendi'ye göre Varlık ve Bilgi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
AYŞE NEVRUZ Yüksek Lisans Tahirü'l Mevlevi'nin Hayatı, Eserleri ve Mesnevi Şerhi Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
AYŞE NUR EKEN Yüksek Lisans Mutluluk Kavramının Din Eğitimi Açısından Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
AYŞE ÖZER Yüksek Lisans Aliya İzzet Begoviç ve Eğitim Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
AYŞE TAŞCI Yüksek Lisans Aile ve Akrabalar Arasındaki Mahremiyet Sınırları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
AYŞEGÜL AKBEY Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
AYŞEGÜL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
AYŞEGÜL GÖKKAYA Yüksek Lisans Türkülerde Kadın Konumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
AYŞEGÜL KARABELA Yüksek Lisans Kadına Yönelik Şiddet ve İletişim Becerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
AYŞEGÜL MAHİROĞULLARI Yüksek Lisans Türkiye'de Asgari Ücret Uygulamalarının Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞEGÜL SARIİN Yüksek Lisans Bir Eğitim Modeli Olarak Ev Okulu ve Din Eğitimi Açısından İmkanı (YEKDER Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
AYŞEN DUMANLI Yüksek Lisans İşsizlikle Mücadelede İşsizlik Sigortası Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞENUR ERGÜN Yüksek Lisans Gençlerin Siyasal Toplumsallaşmasını Etkileyen Faktörler: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
AYŞENUR ŞENOL Yüksek Lisans Ön Muhasebenin Muhasebe İş Yükü ve Bilgi Kalitesi Üzerine Etkisi: Sivas İlindeki Smmm'ler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
AZİME BETÜL DEMİREL Yüksek Lisans Hadid Suresi Örnekliğinde Rivayet Ve Dirayet Tefsirleri Arasında Karşılaştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
AZİZE AKPOLAT Yüksek Lisans Ebû Hanife'nin Fıkhü'l-Ekber Risâlesinin Cumhuriyet Dönemi Tercümelerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BAHAR ADIGÜZEL SALA Sanatta Yeterlilik Türkiye'nin Halk Müziği Makamlarındaki Mikroton İçeren Dizilerin Klasik Gitara Uygulanması Ve Armonizasyonu
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
BAHAR DURSUN Yüksek Lisans Çin'de Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dünya Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
BAHARGÜL ATAŞ Yüksek Lisans Bizanz Anıtsal Resim Sanatında Doğa
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
BARIŞ ÖZKAN Yüksek Lisans Diyanet Yayını "Kur'an Yolu" Tefsirlerinde İman Esaslarının Ele Alınışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BATUHAN AKYOL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BATUHAN ERDABAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
BAYRAM YALDIZ Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
BEDİR AYDIN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BEDRİYE TOPTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEGÜM İZEL KÜRECİ Yüksek Lisans Sivas Yıldızeli İlçesine Bağlı Sarıyar,Yakupköy,Arslandoğmuş ve YusufoğlanKöylerinin Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
BEGÜM ŞEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BEHÇET KALDIK Doktora Engelli Bireylerin Sosyal Dışlanma Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma İle Başa Çıkma Stratejileri:Tokat İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BEHÇET ÖZER Yüksek Lisans Hadis Kaynaklarında Resimle İlgili Rivayetler ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
BEKİR ANIL EREN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEKİR ASLAN Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğitim Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
BEKİR DEMİR Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BEKİR TUTAŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BENGİSU HÜR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BERİVAN KIZILIRMAK Yüksek Lisans Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Altyapı Derecesinin Dış Ticaret Yapan Firmalar Üzerine Etkileri;Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
BERKAN YÜCEL Yüksek Lisans Kamu Sermayeli Bankalar ile Özel Sermayeli Bankalar Arasındaki Müsteri Memnuniyetinin Karşılaştırmalı Analizi: Kayseri İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
BERKAY CEM İZER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BERNA NUR YASAK Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddetin Sağlık Çalışanlarının Benlik Saygısı ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
BETÜL ATAMAN Yüksek Lisans Terakki (İkinci Sene) İnceleme-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
BETÜL ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Nietzche Felsefesinde Otantik olmak
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
BETÜL RÜMEYSA KARADEMİR Yüksek Lisans Mecelle
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
BETÜL TUFAN Yüksek Lisans Hedegger'in Varlık Anlayışı Çerçevesinde Klasik Ontolojik Delilin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
BETÜL YETKİN GÜLMEZ Sanatta Yeterlilik Avrupa Ve Rus Bestecilerinin Keman Literatüründeki Doğu Motiflerine Yönelik Analiz
Tez Danışmanı : Prof. LALE HÜSEYNOVA
BEYAZ IŞIK Yüksek Lisans SUÇ TEORİLERİ:KONTROL TEORİLERİ VE KONTROL TEORİLERİNİN TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
BEYZA VARIŞLI Yüksek Lisans Fuzuli'nin Farsça Divanının Dini ve Tasavvufi Tahlili (Gazeller Bölümü)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
BİLAL AĞCA Yüksek Lisans Kırım Tatar Yazarlarından Rüstem Ali'nin "Burılışta"Adlı Romanlarının Hareket Filleri Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
BİLAL BAYRAK Yüksek Lisans Kur'an'ın Musaddik Olması Bağlamında Önceki Kitaplarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BİLAL FURKAN PALA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BİLAL GÖLBAŞI Yüksek Lisans Sağlık Turizminin Gelişimi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
BİLAL KÖSE Yüksek Lisans Pay Senetleri Bist'te Satılan Enerji Şirketlerinin Sermaye Yapılarına Göre Panel Veri Yöntemiyle Performans Analizleri: 2012-2017
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BİLGEHAN ŞAHİN Doktora 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde İhtida Hareketleri (1900-1922)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
BİROL DEMİR Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
BUĞRA KAYAPINAR Yüksek Lisans Ortaçağ Türk Kültür Sanat ve Ticaretinde Kadının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDULLAH KAYA
BUĞRAHAN KARAMAN Yüksek Lisans Sivas Behram Paşa Hanı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
BUKET ÇELİK Doktora 18.Yüzyılda Sivas(1742-1789)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
BURAK CAN DEVECİ Yüksek Lisans Mensur Bir Yusuf Kıssası:İnceleme-Metin-Dizin
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE EMİNOĞLU
BURAK EMLAK Yüksek Lisans Avrupa'daki Sağlık Sistemleri İle Türkiye'deki Sağlık Sistemlerinin Sağlık Sigortası Açısından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
BURAK KARACA Yüksek Lisans Küçük Kentlerde Toplumsal Kalkınmayı Sağlama Çabasının Bir Örneği Olarak Cittalslow(Yavaş-Sakin Şehir) Hareketi Mudurnu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BURAK KIRAL Doktora Türkiye ve amerika birleşik Devletleri'ndeki Siyasi partilerde Parti İçi Demokrasi Algılamaları Üzerine Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
BURAK SAY Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
BURAK SAZAK Yüksek Lisans Sosyalleşmeye Katkısı Açısından İmam Hatip Liseleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
BURAK YEŞİL Yüksek Lisans M.Zahid El-Kevseri'nin Hayatı,Eserleri ve Ehl-i Hadis'e Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
BURAK YÖRÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
BURCU AKTAŞ Yüksek Lisans Göç,Kimlik ve Aidiyet:Afganlar(Tokat İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
BURCU ERGÜL Yüksek Lisans Ku'an Kıssaları Bağlamında Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BURCU MENEK Yüksek Lisans Çocuk Eğitimi Açısından Çizgi Filmlerin Kültürel ve Ahlaki Değerler Bağlamında İncelenmesi: "Maysa ve Bulut" Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
BÜLENT KELEŞ Doktora Almanya'da Alevilik ve Aleviler (Bavyera Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜNYAMİN GÖKDEMİR Yüksek Lisans Topsis Ve Vikor Yöntemi Kullanarak Alternatif Seçimi. Bir İşletmede Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
BÜŞRA ARICI Yüksek Lisans Arap Dili ve Belagatında "Fa" Edatının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
BÜŞRA BULUT YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BÜŞRA KARADAĞ Yüksek Lisans Hz. Hasan ve Muaviye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA KARASU Yüksek Lisans Seküler Paradigmalar Açısından Din Ve Kutsalın Dönüşü Teorisine Farklı Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
BÜŞRA MERDAN Yüksek Lisans Sarf ve Nahiv İlimleri Açısından Kur'an-ı Kerim'de Fiiller
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
BÜŞRA ÖNLER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
BÜŞRA TEMÜR Yüksek Lisans İlk Dönem İslam Mezheplerinde Siyasi Radikalizm ve Arka Planı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
CABİR ÇELİK Yüksek Lisans İbn Mace
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
CABİR ÇETİNKAYA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
CABİR KARAKÜTÜK Yüksek Lisans Ali Haydar Efendi'nin Dürerü'l-Hükkam ŞerhuMecelleti'l-Ahkam İsimli Eserindeki Şirket Bölümünün Latinize Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
CANSU ATABEY Yüksek Lisans Nevşehir Müzesi'nde Bulunan El Sanatı Örneklerinden Kadın Tepelikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
CANSU ECEVİT Yüksek Lisans 9.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
CANSU ŞEN Yüksek Lisans Cemaleddin Afgani'nin Modern İslam Siyaset Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
CANSU TOY Yüksek Lisans Kahraman Katil(Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
CANSU TUNAHAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
CELAL KAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
CELALEDDİN ŞENTÜRK Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlığın Geliştirilmesi Kapsamında Sektörler Arası İşbirliği Çalışmaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
CEMİL KIZILOĞLU Yüksek Lisans Emeviler Döneminde Sakifliler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
CEMİLE ÇANAK Yüksek Lisans İkiz Açık Sorununun Çözümünde Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
CEMİLE GÜNBULUT Yüksek Lisans Roma Döneminde Damnatio Memoriae(Hatıranın Lanetlenmesi)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BORA UYSAL
CENGİZ EKEN Doktora Atatürk Dönemi Türk Romanında Adli Süreçler ve Mahkemeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
CENNET DEMİR Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
CEVAHİR KORHAN IŞILDAK Doktora XV. XX. Yüzyıllar Arası Türk Mûsikîsi Bestekârlarının Makam Anlayışlarının Makamların Değişime Yansımaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
CİHAD MERT Yüksek Lisans Sosyal Yaşamda Cemaatlerin Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
ÇAĞATAY KEMAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Performans Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesihleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
ÇAĞRI YILMAZ Yüksek Lisans Nevşehir'de Geçiş Dönemlerinin Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
ÇETİN KAPLAN Doktora 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
DAMLA SEREN AKPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DEMET UZUN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2017-2019 yılları Arasında Hasta Hakları Birimine Yapılan Başvuruların Mahiyetlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Durumlarına Göre Farkındalıkları Hakkında İstatistik Veri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
DENİZ ÇUBUKLU Yüksek Lisans Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeyi İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi:BİST 100'de Faaliyet Gösteren Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama(2012-2018)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DENİZ KARAPINAR Yüksek Lisans Meme Kanserli Hastalarda Sağ Kalım Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Cox Regresyon İle Belirlenmesi: Giresun İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
DERVİŞ ERDAL Doktora 1960-1971 Arası Türk Romanında Hukuki Mevzuat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
DERYA ÇİMKE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
DERYA KAYA Yüksek Lisans Çölyak Hastaları ve Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
DERYA KIRKIL Yüksek Lisans Anadolu Kalkolitik Döneminde Ölü Gömme Geleneklerindeki Bölgesel Farklılaşmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
DERYA ONOCAK Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DERYA ŞAHUTOĞLU ÜREGEN Yüksek Lisans Kültürel Bir Problem Olarak Erken Evlilikler: Hatay/Samandağ Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
DERYA TÜMER ŞANLI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DİDEM DEMİR Yüksek Lisans Gıda Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
DİDEM GÜLLE Yüksek Lisans Aşık İbrahim Yanar Monografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
DİDEM GÜZEL Yüksek Lisans Resimli El Yazmaları Işığında Bizans'ta Mobilya
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
DİLAN TÜRK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
DİLARA YARAŞ Yüksek Lisans Kadın Girişimciliği ve TR7 Bölgesinde Kadın Girişimci Profili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
DİLEK ÇİNAR ÖZ Yüksek Lisans Etkin Ücret Teorisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama: Sivas İli Kamu Ve Özel Banka Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
DİLEK GÖKÇE Yüksek Lisans Kar Amacı Güden İşletmeler Açısından ORAN Kalkınma Ajansı Desteklerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DÖNDÜ ÇİĞDEM Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen'in İman Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
DURMUŞ ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Size İki Şey Bıraktım" Rivayetlerinin Senet ve Metin Tenkiti Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
DURSUN YALÇIN Yüksek Lisans Türkiye'ye Göç Eden Suriyeli Sığınmacıların Sosyoekonomik ve Kültürel Etkileri:Hatay Yayladağı İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
DUYGU ÇELİK Yüksek Lisans Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Lojistik Firmalarının Performanslarının Ölçümü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
EBRAR KILINÇ Yüksek Lisans Katılım ve Mevduat Bankalarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması: İç Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EBRU DURKUT Yüksek Lisans Ortaçağda Türklerin Askeri Hayatında Kadınların Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDULLAH KAYA
EBRU KETEN Yüksek Lisans 10 ve 11 Numaralı Amasya Şer'iyye Sicillerine Göre Amasya'nın İki Yılı: 1653-1655 Yıllarında Amasya'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
EBRU MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Bağımsız Denetim Raporlarının Borsa Performansı İle İlişkisinin İncelenmesi: BİST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EBRU ZENGİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
EBUBEKİR TAHA ÖZELGÜL Yüksek Lisans Erzincan'daki Ahıska Türkleri(Sosyolojik Bir Değerlendirme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
EBUBEKİR YILMAZ Yüksek Lisans Sivas 7 Numaralı Şeriye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
EDA DUMAN Yüksek Lisans Ödeme Sistemlerinde Kredi Kartının Yeri ve Kredi Kartı Kullanım Memnuniyeti: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
EFRAYİL EROĞLU Yüksek Lisans Fenni Divanı'nın Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
EKREM ÇELİK Doktora Belagat İlminde Ekollerin Oluşumu ve Bu Oluşumu Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ YILMAZ
EKREM TOY Yüksek Lisans Aktif İşgücü Piyasası Politikalarından Kosgeb Girişimcilik Destek Programının Etki Değerlendirmesi (Batman İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
ELİF GÖZE Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
ELİF ONAY Doktora Ali b. Meymun Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ELİF TELKEŞ Yüksek Lisans İmamı Rabbanide Hizmet Tasavvuru
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ELMAS BUDAK Yüksek Lisans Sosyal Ekonomik Destek Birimine Başvuran Kadınların Sosyal Dışlanma Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Osmaniye İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
EMİN ARİF GÜLÜM Yüksek Lisans Kur'anı Kerimde Tevekkül Kavramının Psikososyal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
EMİNE BAKAN Yüksek Lisans Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
EMİNE ÇİĞDEM Yüksek Lisans Aile Yanında ve Pansiyonda Kalan Liseli Ergenlerin Dindarlık, Umut ve Akademik Başarı Durumlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
EMİNE DEMİR Yüksek Lisans Üçüncül sektör kuruluşlarından olan vakıfların ekonomi üzerindeki etkileri ve finansal işlemlerine yönelik muhasebe uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
EMİNE KAŞDAŞ Yüksek Lisans Said Nursi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
EMİNE OKUR Yüksek Lisans Selçuklu Veziri Muineddin Süleyman Pervane: Tokat Gök Medrese
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
EMİNE PINAR Yüksek Lisans Yahya Efendi'nin Fetvalarına Göre Osmanlı Devletinde Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
EMİNE YILDIZ Yüksek Lisans Sivaslı Sufi Şair Ahmet Suzi ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
EMİR ALİM Yüksek Lisans Pir Mehmet Efendi'nin Fetvaları Işığında Osmanlı da Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
EMİR GÜVEN Yüksek Lisans 2018 Ortaokul Müzik Müfredatının Uygulanabilirliği Konusunda Öğretmen Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
EMRAH BAŞÖREN Yüksek Lisans Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesinde Enflasyonu Etkileyen İç Ve Dış Faktörlerin Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
EMRAH HANCI Yüksek Lisans Türkiye Sağlık Sistemleri ve Aile Hekimliği Öncesi ve Sonrası Dönemde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Göstergelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
EMRAH TUNÇ Doktora Anadolu Sahası Türk Halk Hikayelerinde Erkeklik Temsilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZKUL ÇOBANOĞLU
EMRE ÇINAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EMRE TOPAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans Nesnelerin İnterneti Çerçevesinde Üzerine Makine Öğrenmesi Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ENDER GÜVEN Yüksek Lisans Kayseri Türkülerinin Müzikal Analizi (Bünyan, Pınarbaşı, Develi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
ENES AYDIN Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
ENGİN ALBAYRAK Yüksek Lisans Erzincan Yöresi Türk Din Musikisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
ENGİN ERKAN Yüksek Lisans Teknokentlerin İşleyişi, İşletmelere ve Yerel Ekonomiye Etkileri Açılarından Teknokent İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma: Cumhuriyet Teknokent Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ENGİN GÜL Yüksek Lisans Malatya İli Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları Kapsamında Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
ERAY ERGİN Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Anlayışı ve Haksız Rekabet Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ERAY YILMAZ Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Cuma Selamlığı Yolunda Osmanlı Sultanları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
ERCAN KARABEY Tezsiz Yüksek Lisans Üniversite Hastanelerinin Mali Sürdürülebilirliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ERDAL KURTÇU Sanatta Yeterlilik Wieniawski Re Minör Op.22 Numaralı Keman Konçertosunun Müzikal Ve Teknik Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
EREN YILDIRIM Doktora 1950-1980 Arası Türk Romanında Soylu Eşkıya
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
EREN YILDIZ Yüksek Lisans Malatya İl Merkezinde Orta Çağ Mezar Yapıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
ERHAN KOÇER Yüksek Lisans Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının Görevleri, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sağlık Ekonomisine Katkıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
EROL ONGUNYURT Doktora Velid B. Abdülmelik'in Halifeliği ve Şahsiyeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
ERSEGÜN KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ERTAN AKKİŞİ Yüksek Lisans Alevi Öğrenci ve Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Bakışları (Kangal Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESENGÜL SALİHOĞLU Doktora Türkiye'de Bankalardaki Farklı Kredi Türüne Göre Banka Kredi Kanalı: Bilanço Düzeyinde Panel Veri Aracı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ESER KAHRAMAN Yüksek Lisans Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Dağılımı ve İşsizlik Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
ESMA YILMAZ Yüksek Lisans İbn Sina ve Fahreddin Razi'de Ölümsüzlük
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
ESRA ARVAS Yüksek Lisans Kur'anda Musibet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ESRA BAYRAKTUTAR Yüksek Lisans İmam-ı Rabbani'nin Letaif Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ESRA GÜÇLÜ Yüksek Lisans Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Hayatı, İlmi Kişiliği, Eserleri ve "Cami-ul Mütûn" Adlı Eserinin Mezhepler tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESRA HATİP Yüksek Lisans Şekilbilgisi Üzerinde Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
ESRA NARİN Yüksek Lisans Kardeş Katlinin Fıkhi Açıdan Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
ESRA TONBUL Yüksek Lisans İnfaz ve Koruma Memurlarının Aile Algısının Metafor Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
EVCAN İZYURDU Yüksek Lisans Sivaslı Numan Efendinin ve İtikat Risalesinin Fıkıh Açısından değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
EVİN GÜLEKER Yüksek Lisans Kadına Yönelik Şiddet:Diyarbakır İl Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
EYÜP ALSANCAK Doktora İhvan-ı Safa'nın Matematik Felsefesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
EYÜP ELVAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
FADİME COŞKUN Yüksek Lisans Bir Anlatım tekniği Olarak Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
FADİME GÜVENDİ Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
FAİK SEZER EKMEKCİ Yüksek Lisans TCDD'de Serbestleşme Yasasının Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FATİH AKBULUT Yüksek Lisans Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
FATİH ERTURHAN Yüksek Lisans Aktif Yönetimi ve Sivas'taki Firmaların Aktif Yönetimi Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
FATİH İZZET ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Hak Dini Kur'an Dil Bağlamında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hidayet ve Delalete Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FATİH KILIÇDERE Yüksek Lisans 179 Numaralı Edirne Şeri'yye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
FATİH KORKMAZ Yüksek Lisans Seferilikle İlgili Rivayetlerin Tahriç ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
FATİH KÖSE Doktora Baytarnamaneler Bağlamında Anadolu Türk Kültüründe At
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
FATİH ÖZER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FATİH SANCILI Doktora Erken Dönem Abbasilerde Mezhep-İktidar İlişkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
FATİH TÜYSÜZ Doktora Buhûrizâde Mustafa Itri'nin Mecmûa-l Eş'âr İsimli Güfte Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
FATİH YANMAZ Yüksek Lisans Aliya İzzetbegoviç: Hayatı Ve Fikirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans Suriyeli Öğrencilerin Uyum Sorunu(Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
FATMA AKDAĞ Yüksek Lisans Abdürreşid İbrahim Efendi Ve Cihad Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
FATMA AYDIN Yüksek Lisans İsmail Ferruh ve Tefsiru Mevakıb Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
FATMA BETÜL AYDIN Yüksek Lisans Merginani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAHRAMAN
FATMA DONAT Yüksek Lisans Kişilik Değişiminde Tevbenin Fonksiyonu: Karabük Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
FATMA GÜL SAKLAVCI Doktora Anadolu Selçuklu Çağı Mimarisinde Figürlü Bezemeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
FATMA KAYRAKLI Yüksek Lisans Bulgaristan Türklerinin Romanları(20.Yüzyılın Başından 2016'ya)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
FATMA KELEPÇE Yüksek Lisans Türkiye'de Cari Açığın Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. COŞKUN KARACA
FATMA NUR ÇOBAN Yüksek Lisans Osmaniye İli Eski Mezarlıkları ve Kitabeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
FATMA SEDA ÇOBANOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Reklam Ve Sosyal Medyanın Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
FATMA TAKMAZ Doktora İslam Suçu Önler Mi?Malatya Orta Öğretim Okullarının Karşılaştırılmalı Bir Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
FATMA YILDIZ YAZICILAR Tezsiz Yüksek Lisans Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi: Özel Medicana Sivas Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
FAYSAL DÖNDER Yüksek Lisans Hatıb B. Ebi Beltea'nın Hayatı, Kişiliği ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
FERAMİ KAÇAN Yüksek Lisans Probit Regresyon Yöntemiyle Banka İflaslarının Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
FERHAN ARI Yüksek Lisans Türkiye'deki Gürcü Köylerinde Akrabalık ve Sosyal Organizasyon:Samsun ve Çevresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
FERHAT ELBAY Yüksek Lisans İbnü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
FETHULLAH KARAKIŞ Yüksek Lisans Hz. İbrahim Kıssalarının Eğitimsel Yönü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FEYYAZ YÜZÜK Yüksek Lisans Çoklu Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Enerji Talep Tahmini
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
FEYZA TANIŞMAN Yüksek Lisans Modern Türk Hikayesinde Din ve Siyaset İlişkisi- Mustafa Kutlu Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
FİDAN ÇELİK Yüksek Lisans Bedensel Engellilerde Sosyal Dışlanma ve Benlik Saygısı İlişkisi: Adıyaman İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
FİKRET ŞEKER Yüksek Lisans Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
FİKRİ BAYHAN Yüksek Lisans Enfal ve Tevbe Surelerindeki Kıraat Farklılıkları ve Tefsire Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FUAT AKKAŞ Yüksek Lisans Enflasyonun Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi: Olivera Tanzi Etkisi (Türkiye Üzerine Bir Analiz)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
FUAT FERİT YAZAR Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
FURKAN DEMİREL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
FURKAN YÜKSEL Yüksek Lisans AB Ülkelerinde Dış Ticarete Lojistik Performans Endeksi ve Büyümenin Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
GALİP KAVALLI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
GAMZE ATEŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
GAMZE BOZKULAK Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GAMZE KURTÇU Sanatta Yeterlilik Lied Sanatında Modülasyon İçin Kullanılan Ortak Akorların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
GAMZE TOSUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GAMZE YILDIRIM Doktora Türk Dili Üzerine Ses Bilimsel Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
GANİ YILDIRIM Yüksek Lisans Ebu Hanife'nin Rücu Ettiği Görüşler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
GAZİ KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans Mantık ve Dini İlimler İlişkisi Bağlamında Mantık-Fıkıh İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
GENCER OLGAÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
GİZEM ARİFER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
GİZEM MOLLAOĞLU Yüksek Lisans Bankacılık Hizmetleri Pazarlamasında İnternet Kullanımının Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
GİZEM ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Mesleki Karar Pişmanlığının İş-Yaşam ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
GONCA TUFAN Yüksek Lisans Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
GÖKÇE KUZUCU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
GÖKÇEN ASENA KALELİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
GÖKHAN GÖZÜBERK Yüksek Lisans Finansal Tablolarda Yapılan Düzeltmelerin Rasyolara ve Kredi Değerliliğine Etkisi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖKHAN ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GÖKHAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖKTUĞ KAPTAN Yüksek Lisans Bütüncül Kanal Pazarlama ve Ulusal Konfeksiyon Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
GÖNÜL TAŞCI Yüksek Lisans Hz. Muhammed (S.A.V) Akrabaları ile İlişkileri
Tez Danışmanı :
GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Doktora Türkiye Muhasebe Standardı 2, Vergi Ulusal Kanunu ve Büyük Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Üretim İşletmelerinde Stok Maliyetlerine Etkisi: Sivas İlinde Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
GÖZDE GÜNBAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GÖZDE ULUSOY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
GÜL TEMEL Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Yansıyan Yönleriyle 18.Yüzyılın İkinci Yarısında Sofya
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
GÜLAY BAŞ Yüksek Lisans Hz. Muhammedin İfdade Hürriyetine Verdiği Değer
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
GÜLAY DEMİR Doktora Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Aynı Dilimdeki Fen Liselerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
GÜLAY ŞAHİN Yüksek Lisans KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİLERİN SORUNLARI (SİVAS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
GÜLCAN KESERCAN OFLAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GÜLDANE BİTER Yüksek Lisans Akıl-Nakil Bağlamında Husun-Kubuh Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
GÜLHAN DENİZ Doktora .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
GÜLİSTAN EKMEKÇİ Doktora Kıssâ-i Hurûc-Kerden-i Malik Ecdâr Bin Hâris Nechi Radıyallahu Anh
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
GÜLİZAR ÇAKIR Yüksek Lisans Seyyid Nizamoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
GÜLSÜM BERRİN BOZTAŞ Yüksek Lisans Sivas Ermenileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
GÜLSÜM BÜTÜN Yüksek Lisans Kierkegaard'da Tanrı-İnsan İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
GÜLSÜM ÇELİK Yüksek Lisans Türk Milliyetçilerinde Gençlik İdeali (1940-1950 Arası)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
GÜLŞEN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Türkiye'de Döviz Kuru Baskısını Azaltacak Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. COŞKUN KARACA
GÜLTEN ADIGÜZEL Yüksek Lisans Cemalettin Mahmud Hulvi'nin Divanı Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
GÜNAY ŞAHİN Yüksek Lisans Sosyal Dışlamanın Sosyolojik Bir İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
HABİBE CANATAN Yüksek Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Vaizlik: Nicelik ve Nitelik Açısından Mukayese
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HABİP ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HACER GÜNEYPINAR Yüksek Lisans Bedri Ruhselman'ın Görüşlerinin Ölümsüzlük Problemi Bağlamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
HACI İSMAİL DOĞAN Doktora İmam Maturidi ve Nureddin Es-Sabuni'nin Nübüvet Anlayışlarının Mukayesesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
HAFİZE KANTIK Yüksek Lisans Taksim Atatürk Kitaplığı No:K.700'de Bulunan Mecmua (50a-104b-49b Varakları Arası) (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
HAFİZE SERMİN HERGÜNER Yüksek Lisans Türkiye Cumhuriyeti'nde Çok Partili Hayat Geçtikten Sonra Seçimlere Giren Partilerin Sağlık Politikalarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
HAFİZE TAŞKÖMÜR Yüksek Lisans Farabi'nin Dil Öğrenme Kuramına Göre Oluşturulan Öğretim Yönteminin Hafif Düzey Özel Eğitim Öğrencilerine Uygulanışı Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
HAKAN AYDIN Doktora Kadı Burhaneddin'in Kitabu İksiri-İ Saadat Fi Esrari'l-İbadat İsimli Eserinde Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
HAKAN ÇELİKTEN Doktora Toplumda Yaşanan Kültürel Değişimleri Aşıklık Geleneği Özelinde İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBİ ÖZDEMİR
HAKAN DELİBALTA Yüksek Lisans Menteşe Sancağı Ahval-i Ziraiyye ve Arziyyesi Trankripsiyon ve Değerlendirme
Tez Danışmanı :
HAKAN KARAKUŞ Yüksek Lisans Hasan Necati'nin Molla Cami Divanı Şerhi (1b-66a vr.)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
HAKAN KARATAŞ Yüksek Lisans İlimler Tasnifinde Fıkhın ve Üsulünün Yeri
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
HAKAN ÜNÜVAR Yüksek Lisans Sivas Türkülerinde Ritim İncelenmesi (Zara, İmranlı,Hafik Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
HALE SERT Yüksek Lisans Yerelden Evrensele Yeni İran Sinemasının Kültürel Kodları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
HALİL BALOĞLU Yüksek Lisans Aliyyü'l-Kari'ye Göre İman ve Küfür
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HALİL CEYLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
HALİL İBRAHİM GENCER Yüksek Lisans Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi;BIST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
HALİL İBRAHİM KAYA Doktora Erken Uyarı Sistemleri Yardımıyla Krizlerin Öngörülebilirliği: Türkiye ve ABD İçin Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
HALİL TOPRAK Yüksek Lisans Mesleki Eğitimin Genç İş Gücü Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
HALİL UTKAN Doktora Osmanlı İktisat Zihniyetinin Oluşumunda Tasavvuf Ahlakının Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HAMDİ AKIN Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
HAMZA CEMCİR Yüksek Lisans Tevfik Soyata'nın Hayatı,Eserleri ve Bestelerinin Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
HAMZA KAPLAN Yüksek Lisans Yusuf Bin Ömer es-Sekafi'nin Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
HANDE ÇAĞAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HANIMKIZ BÜYÜKBEKTAŞ Yüksek Lisans Türkiye Selçukluları ve Beylikler Dönemi Mevlevilerin Diğer Zümrelerle Olan Münasebetleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDULLAH KAYA
HANİFE ŞEN Doktora 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasında Boyacılık ve Boyahaneler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HARUN POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HARUN TAT Yüksek Lisans Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ve BES Fonlarına Ait Muhasebe İşlemleri: Öğretmenlerin Sisteme Bakışına Yönelik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HASAN AKTAŞ Yüksek Lisans Çağdaş Tefsirlerden Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HASAN BURAK ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
HASAN LİMON Yüksek Lisans Ru'yetullah İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
HASAN NAVRUZ Yüksek Lisans Lokman Suresi Örneğinde Arap Dilinde Sarf Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
HASAN YILMAZ Yüksek Lisans Mehmet Sadettin Heper'in Hayatı, Eserleri ve Bestelerinin Müzikal Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
HATİCE AKKAN Yüksek Lisans Kadi Beyzavi'nin (685-1286) Nübüvvet Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÇELİK
HATİCE ÇİÇEKAY Doktora Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerin İç Kontrol Uygulamalarına ve Finansal Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HATİCE GENÇ KAVAS Doktora Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Konumu ve Rekabet Gücü Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HATİCE GÜLBAHAR KESKİN Yüksek Lisans Lise Gençliğinin Çevre Sorunlarına Yönelik Bilinç Düzeyi Ve Tutumları (Yozgat İli Sorgun İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
HATİCE KÜBRA AKAY Yüksek Lisans Sivas'ta Aziz Vlas Kültü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HATİCE KÜTÜKDE Yüksek Lisans Hadislere Göre Kadının Kocasına İtaat Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HATİCE TOKER Yüksek Lisans Fen Lisesi Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile İlgili Duygu ve Düşünceleri (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HATİCE YEKTA KARAKOÇ Yüksek Lisans Sivas İl Örneğinde, Türkiye'de Gaziler ve Şehit Ailelerine Uygulanan Sosyal Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
HATUN ALTAY Yüksek Lisans Servet Malumat Gazetesi (201-300. Sayılar) Tahlili Dizin, İnceleme, Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
HAYDAR ASAN Doktora Macera Turizmi Çalışanlarının Kişilikleri Çerçevesinde Gösterdikleri Duygusal Emeğin İş Tatminine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
HAYRİ UÇAR Yüksek Lisans İslam Ceza Hukukuna Temel Teşkil Eden Hırsızlık Suçu İle İlgili Hadislerin Tahric ve Tahlilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HAYRİYE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Yatırım Eğilimlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşmasının İstatiksel Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
HAYRİYE TÜRK Yüksek Lisans Çukurova'nın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HAYRİYE YILDIRIM Yüksek Lisans Entellektüel Sermayenin Tespiti ve İşletmenin Mali Performansına Etkisi: BİST'te Faaliyet Gösteren Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
HAYRUNNİSA AĞIRMAN Yüksek Lisans Hadislere Göre Namaz Vakitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HAYRUNNİSA HAYTA Yüksek Lisans Gnostik Bir Akım: Valentinyanizm
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HİLAL ARTUK Yüksek Lisans Musavver Terakki(Üçüncü Sene) İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
HİLAL BİÇKİOĞLU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HİLAL EKİCİ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HİLAL KARATAŞ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Kapsamında Tarihi Hamamların Hijyen ve Sanitasyon Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
HİLAL KESKİN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
HİLAL ŞEKER Yüksek Lisans Meta Analizi: Finansal Okuryazarlık Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HİLAL ÜNER Doktora Osmanlı ve Rusya'nın Gözünden 1774-1783 Yılları Arasında Kırım
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HUMEYRA ŞAHİN Yüksek Lisans İlköğretim İkinci Kadem Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması ve Başarılarına Etki Eden Faktörler:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HÜMEYRA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Yaz Kur'an Kurslarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Katkısı (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜMEYRA POLAT Yüksek Lisans Erzincan'da Aile Yapısı ve Çocuğun Toplumsallaşmasında Dinin Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
HÜSEYİN CANTÜRK ERDAL Yüksek Lisans Ortaçağda Bir İnsanlık Suçu Olarak Engizisyon
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BORA UYSAL
HÜSEYİN ÇINAROĞLU Yüksek Lisans Yusuf Ziya Yörükan
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
HÜSEYİN ÇİL Yüksek Lisans Tire Karakadı Necmettin (Mecdeddin) Külliyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
HÜSEYİN KALPAK Yüksek Lisans Bakillani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HÜSEYİN KASIM KOCA Doktora Kültürel Aidiyet Bilinci Kazandırılması Yönüyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜSEYİN SERDAR RAMAZANOĞLU Yüksek Lisans 2008 Avrupa Borç Krizinin Aşılmasında Otomatik Dengeleyicilerin Rolü Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
HÜSNA ALAT Yüksek Lisans Örgütsel Destek Algısının, Çalışanların Gelişimleri Kaçırma Korkusu, Psikolojik Dayanıklılık ve İçsel İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
IRAZ POLAT Yüksek Lisans Mehmet Rüstem Raşit Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
IŞIN YÜKSEL Doktora Şemseddin Sivâsî'nin Menakıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzin Adlı Eseri (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
İBRAHİM İŞCAN Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
İBRAHİM KAHYA Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2017-2019 yılları ArasındaEx Olan Hastaların Cinsiyet Yaş Aralıkları ve Ölüm Nedenleri Hakkında İstatistik Veri Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İBRAHİM KAPLAN Yüksek Lisans Muhkem-Müteşabih Bağlamında Hurufu Mukatta'a
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
İBRAHİM ODABAŞI Doktora Henry George Farmer'ın Türk Müziği Hakkındaki Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İBRAHİM ÖZAD Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
İBRAHİM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Distopik Metinlerde Sosyal Kontrol Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
İDİRİS ASLAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Öksüz ve Yetim Çocuklarla İlgili Kurumların Tarihsel Gelişimi(1923-1938)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
İDRİS SAĞLIK Yüksek Lisans Kader ve İnsan Özgürlüğünün Maturidi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İDRİS SELİM AYDIN Yüksek Lisans Kazım Uz'un Hayatı, Çalışmaları Türk Din Musiki Formlarında Bestelediği Eserlerin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İHSAN ÖZATA Yüksek Lisans Mustafa Paşa(Sinasos) Konut Mimarisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
İLKER TORUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
İLKNUR AYDIN Yüksek Lisans Mihri Hatun ve Leyla Hanım Divanlarında Sevgilinin Güzellik Unsurları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
İLKNUR KAYA Yüksek Lisans Malebnanche'de Metafizik Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
İLKNUR ŞANLIGİL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
İLKNUR TATAŞ Yüksek Lisans Sivas Mutfak Kültürü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
İRFAN KARABEY Yüksek Lisans Özel Sağlık Kuruluşunun Hemşirelik Hizmetlerinde Çalışan Personellerin Mesleki Tatmininin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İRFAN ŞAKAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
İSA ÖZKOL Yüksek Lisans Hz. Peygamberin Nübüveti İfasındaki Beşeri Yönü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İSA UÇAR Yüksek Lisans İslam Mezheplerine Göre Tövbe
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
İSMAİL CAN DÖŞKAYA Yüksek Lisans Ahmet Avni Konuk'un Fihrist-i Makamat'ının Günümüz Makam Anlayışıyla Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İSMAİL ERDİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
İSMAİL ÖZEN Yüksek Lisans Mustafa bin Abdurrahman İzmiri ve Ümdetül Furkan fi İlmil Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
İSMAİL ÖZTÜRK Doktora Kıraatler Açısından İbnü'i Cevzi Tefsiri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
KAAN KAVAK Yüksek Lisans Yeniçağ Osmalı Ekonomisinde Hassa Madenleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
KADİR AKIN Yüksek Lisans Karşılıksız Çekin Hukuki Sonuçları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM SUBAŞI
KADİR YILMAZ Doktora 1556 Tarihli Muhammediye'de Oğuz Türkçe'sinin Ses ve Şekil Bilgisi Değişmeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
KASIM SEZGİN Yüksek Lisans Türkiye'de Enerji Sektörü; Kangal Termik Santrali'nin Sivas Ekonomisi Üzerinde Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
KAZIM İÇMEN Yüksek Lisans Yunus Emre'nin Söz Varlığından Azerbaycan Türkçesine Anlam Değişmeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR BALCİ
KAZIM KIR Yüksek Lisans Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknokent) Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmes
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
KAZIM ŞEKER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
KELEŞ ŞAHİN Yüksek Lisans Kur'an'da Korku ve Kaygı Kavramları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
KEMAL ÇİLTAŞ Yüksek Lisans 10 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(1-196. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
KEMAL GÖK Yüksek Lisans Uhud Şehitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
KENAN YURTSAL Doktora Kamu ve Üniversite Hastanelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: TR72 (Sivas,Kayseri,Yozgat) Ölçeğinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
KERAMETTİN GENÇ Yüksek Lisans Kuran
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
KEREM ARSLAN Yüksek Lisans Muhammed Ebu Zehra'nın Hayatı ve Hukukçuluğu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
KEREM GÖRKEM MADEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
KERİM KARASU Yüksek Lisans Roma ve Batı Hunları: Askeri Sistem Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
KEVSER EMİNE USTA Yüksek Lisans Evde Bakım Ücretinin Engellinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri (Tokat Erbaa Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
KÜBRA EŞEMEN Yüksek Lisans İmam Gazali'nin İhya-ı Ulumid-Din Adlı Eserinde Psikolojik Kavramlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
KÜBRA KENDİR Yüksek Lisans OECD Ülkelerinin Eğitim Ve Sağlık Göstergeleri Bakımından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
KÜBRA KURUCAÖZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
KÜBRA NUR SOLMAZ Yüksek Lisans Kimlik Göstergesi Olarak Dövme Yaptırmanın Beden Sosyolojisi Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi:Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneğinde
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
KÜBRA SAP Yüksek Lisans Ermeni Tehciri ve Sivas'taki Ermeniler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
LEVENT GÖRÜŞÜK Doktora Liberal-Muhafazakar Gelenekte Michael Oakeshott: Rasyonalite, Sivillik ve Devlet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
LEYLA SARMAN Yüksek Lisans İşletmelerde Zaman Yönetimi: Alış Veriş Merkezinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
LÜTFULLAH AKBURAK Yüksek Lisans Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminin Anadolu ve Balkanlar Mukayesesi:Sivas ve Üsküp Örneği
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
MAHMUT İNAT Doktora Cemali'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
MAHMUT TOPAL Yüksek Lisans Tanrıdan Korkanların (GOD-FEARERS) Hristiyanlığın Oluşumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
MANSUR ÇALIŞKAN Yüksek Lisans kamu hizmetlerinde etkinlik anlayışı ve bunun bir aracı olarak halkla ilişkiler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MARUF ÇAKIR Doktora Türk İslam Edebiyatında Şefa'at-nameler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
MAYA BUKET ÇELİK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MEHMET AKİF ÖZAYDIN Yüksek Lisans Abdullah B.Cahş'ın Hayatı ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MEHMET AKİF ŞAHİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MEHMET ALİ SARIKUŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MEHMET BALIK Yüksek Lisans Oruç İbadetinin Öz Anlayışı ve Diğergamlık ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
MEHMET BARAN Yüksek Lisans Bahailikte İnanç Esasları ve tanrı Tasavvurunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MEHMET ÇINAR Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
MEHMET EKEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
MEHMET EMİN HAN Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MEHMET EMİN TÜRKLÜ Doktora Osmanlı Ekonomisinde Pazarlar ve Panayırlar(1500-1750)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
MEHMET EMİN YILMAZ Yüksek Lisans Cassas'ın Nesh'e Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
MEHMET ERASLAN Doktora .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MEHMET FATİH GÜLDEŞ Yüksek Lisans Türkiye'nin Varlık Fonu Deneyimi ve Seçilmiş Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
MEHMET FATİH YILMAZ Yüksek Lisans Konferans Amaçlı Ses Sistemlerinin Müziksel Performanslardaki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
MEHMET GÜLDEN Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Kamu İşletmeciliğine Geçiş: Personel Yönetiminde Farklılaşma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
MEHMET GÜMÜŞ Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
MEHMET IŞIK Yüksek Lisans Ali Tevfik'in Fezleke-i Tarihi Umumi Adlı Eserinin Transkripsiyon Çalışması
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
MEHMET KAHRAMAN Doktora Derin Yapı Yüzey Yapı Ayrımı Çerçevesinde Kuran-ı Kerim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MEHMET KARAPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MEHMET KARATAŞ Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MEHMET ÖZTÜRK Doktora Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
MEHMET SALTAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
MEHMET SANCAK Yüksek Lisans Santa Harabeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
MEHMET SEL Yüksek Lisans Osmanlıca Kaleme Alınan Akaid Risaleleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
MEHMET TURAN BAL Doktora Beyan Yönüyle Kehf Süresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MEHMET YILDIZ Doktora Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisine İlişkin Yeterlik Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MEHMET ZAHİD ŞİMŞEK Yüksek Lisans Endüstri 4.0 Olgunluk Modelleri ve Sivas İşletmelerinin Olgunluk Düzeylerinin Tespiti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
MEHTAP KEÇE Yüksek Lisans Atatürk Döneminde Gümrük Sistemi(1923-1938)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
MEHTAP TEK Yüksek Lisans Makamsal Kalıplar İle Çalışmanın Öğrencilerin Deşifre Şarkı Söyleme Becerileri Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
MELEK NEHİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
MELİH TAŞTAN Doktora Din Felsefesi Açısından Yakın Ölüm Deneyimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
MERCAN EKİCİ Yüksek Lisans Akdağmadeni İlçesi ve Köylerinde Bulunan Selçuklu Sikkeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
MERT ÖZGÜR Yüksek Lisans Çok Kriterli KArar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi: Promethee Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
MERT SOĞUKOLUK Yüksek Lisans Türkiye'de Siyasi Partilerin Muhafazakarlık Algısı: AK Parti, CHP ve MHP Üzerinden Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
MERVE BABATUTMAZ Yüksek Lisans Osman Nizami Paşa
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
MERVE BAĞCİVAN Yüksek Lisans Kütahya Zeytinoğlu Hakl Kütüphanesindeki 320 Numaralı Şiir Mecmuası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
MERVE BÖREKÇİ Yüksek Lisans Nurettin Topçu'da Dini Düşünce Boyutu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MERVE DEMİR Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Osmanlı Saraylarının Giyim Giderleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
MERVE KAVUKLU Yüksek Lisans Bir İç Mekan Konum Algılama Sistemi İçin Makine Öğrenmesi Mekanizmalarının Kullanılarak Bir Öneri Algoritmasının Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
MERVE NİL CANKURTARAN Yüksek Lisans Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Kalkınmada Pamuk(1908-1938)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
MERVE NUR KOÇAK Yüksek Lisans Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MERVE SARITAŞ Yüksek Lisans İlahiyat fakültesi Öğrencilerinde Din Ve Modernleşme Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
MERVE VURAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MERVE YÖRÜK Yüksek Lisans Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Bir Tereddüdün Romanı" Adlı Eserlerinin Söz Varlığı ve Sözlüğü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
MERVENUR AĞCAYAZI Yüksek Lisans Üniversite Gençliğinde Tesettür Algısı ve Dinsel Yönelim Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
MERVENUR SARI Yüksek Lisans Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Yaşlıların Algıladıkları Sosyal Desteğin, Yaşam Doyumu ve Yalnızlık İlişkisine Etkisinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
MERYEM AĞAOĞLU Yüksek Lisans Arap Dilinde Merfu Ögeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MERYEM ÖNCÜL Yüksek Lisans Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Pay Piyasaları İle Seçili Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MERYEM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Hazini'nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MERYEM YILMAZ Yüksek Lisans Paul Tillich'de Ben ve İlahi Ben İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
MESUT AYDIN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Dini Yasaklarla İlgili Tutum ve Okul İklimine Uyum Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
MESUT BAYRAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
METEHAN BUDAK Yüksek Lisans Sağlık Politikalarının Sağlık Harcamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
METİN GÜNDOĞDU Doktora Osmalı Satayında Mûsikîşinâs İmam-ı Sultanî ve Müezzin-i Şehriyâriler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
METİN KAÇMAZ Yüksek Lisans Giresunlu Mustafa EREN Efendi'nin Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
METİN KESKİN Doktora Türkiye'de Güvenlik Yönetimi ve Açık İstihbarat Kaynaklarının Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
MİHRİBAN KÖROĞLU Yüksek Lisans Aşık Ramazan Demirtaş Monografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
MİKAİL BARAN Yüksek Lisans Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Çoklu Etiketli Verilerin Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
MİNE SOYBAYRAKTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MOHAMMAD AJGHIF Doktora Memlukler Dönemi Müsta'rib Türk Tarihçilerin Eserlerindeki Türkçe Kelimeler: Tarihu'l el-Fahiri Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUDTALİP GÜNEY Yüksek Lisans İslam Kaynaklarında Adalet Kavramı Ve Orta Öğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değer Olarak Öğretimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
MUHAMMED ALİ GENÇ Doktora Kırsal Kalkınma Yatırımı Projelerinin Değerlendirilmesi , Finansmanı ve Alternatif Finansman Yönetimi Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MUHAMMED ARSLAN Yüksek Lisans Çağatay Türkçesiyle Siyerü'n-Nebi Tercümesi(1-70.Ss)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
MUHAMMED ERTUTAR Yüksek Lisans Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden Faydalanan Çocukların Eğitim Durumlarında Meydana Gelen Psiko-Sosyal Faktörlerin İncelenmesi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
MUHAMMED KORKMAZ Yüksek Lisans İbn-i Abbas'a Nisbet Edilen Tefsirlerin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUHAMMED RAŞİT PALA Yüksek Lisans Server Paşa'nın Nazırlıkları(1872-1884)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
MUHAMMED SAİD ALICI Yüksek Lisans Tarım Kredi Kooperatiflerinin Önemi ve Amasya İli Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2014-2018 Dönemi Finansal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MUHAMMED ŞAMİL OĞUZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
MUHAMMED TANRIVER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
MUHAMMED TURAN ŞEHİTOĞLU Yüksek Lisans HÜSEYİN NİHAL ATSIZ'IN DERGİCİLİĞİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
MUHAMMED UĞUR ATAMAN Yüksek Lisans Sosyal Çalışmacıların Mesleki Karar Pişmanlıkları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
MUHAMMED YİLANLİ Yüksek Lisans Şeyh Fethullah Aynkafi ve Aynkaf Dergahı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MUHAMMED ZAHİD KAYA Yüksek Lisans Kur'an'daki Peygamber Dualarının Din ve Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUHAMMET ARICAN Yüksek Lisans Hibetullah B.Meymun El-Munkızi ve Kitabu Fima Yetealleku Kıraete'l-Aşr Mine'l Kur'ani'l-Azim Adlı Eserin Tahkik,Tanıtım ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
MUHAMMET MESUT GÜLDEŞ Yüksek Lisans İstirmacı Yönetimin Örgütsel Sadakat ve Satış Performans Üzerine Etkisi: Satış Elemanları/ Müşteri Temsilcileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MUHAMMET ÖZTÜRK Yüksek Lisans Baha Said'in Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MUHAMMET YILMAZ Yüksek Lisans Arap Dilinde İdrak ve İstidrak
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUHSİN KARABUDAK Doktora Arap dili ve Belagati Açısından Kuran'da Diyalog Uslubu (Had Suresi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUKADES GÜLTEKİN Yüksek Lisans Eş Seçiminin ve Uyumlu Aile Ortamının Çocuğun Din Eğitimindeki Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
MURAT ÇİL Doktora Zahire-i Muradiyye, Mümin Bin Mukbil Sinobi (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
MURAT DAVAN Yüksek Lisans Sezai Karakoç'ta Aşk ve Varoluş
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
MURAT DEMİR Doktora Yazıcıoğlu Muhammed
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MURAT DURGUN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MURAT GÜNBAY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MURAT KARADORUK Yüksek Lisans Türkiye'de kamu hizmeti algısında değişim ve E-Devlet uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MURAT KAYA Yüksek Lisans Sivas Müftüsü Abdurrauf Efendi'nin Fetva Defterinin Latinize Edilmesi ve Değerlendirilmesi (140 ve 280 Sayfa Arası)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
MURAT KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MURAT ÖZEÇ Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Çalışma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MURAT ŞAHİN Yüksek Lisans Elazığ'da Dini Musiki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
MURAT TEKİN Yüksek Lisans Gazali Felsefesinde Mizaç Tanımı ve Kişilik Tipleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NURİ ADIGÜZEL
MURAT TÜRKYILMAZ Doktora Hayatı, Sanatı ve Eserleri İle Aşık Sefil Selimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞEREF BOYRAZ
MURAT YILDIRIM Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
MUSTAFA ARICAN Yüksek Lisans Ubeydullah B.Muhammed Es-Semerkandi ve Tefsir Risalesi,Tahkikli Neşri,Tanıtım ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUSTAFA AYDIN Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
MUSTAFA BAYAR Doktora Kur'an'daki Kıssa ve Mesellerin Değerler Eğitiminde Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUSTAFA CAN ÖLÇER Yüksek Lisans Ahi Teşkilatının Benzerleriyle Olan Etkileşimi ve Mukayesesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDULLAH KAYA
MUSTAFA DEMİR Doktora Kur'an'ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUSTAFA DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
MUSTAFA GÜLER Doktora Cedid Hareketi Tesirindeki Özbek Yazı dili Üzerine Dilbilgisi İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
MUSTAFA GÜLHAN Yüksek Lisans 2008 Küresel Krizi Sonrası Finansal İstikrar Amacıyla Uygulanan Politikalar Ve Türkiye İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
MUSTAFA İLHAN Yüksek Lisans Al-i İmran Suresinde İrabtan Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUSTAFA METİN AKSAKAL Yüksek Lisans İç Denetim: Bir Üniversitede Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUSTAFA OKURKAN Yüksek Lisans Seyyid Ahmed Muhtar Belhi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MUSTAFA UĞURLU Doktora Türk Edebiyatında Felsefi Roman (Samiha Ayverdi ve Peyami Safa'nın Eserleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
MUSTAFA UTKU KANGAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MUSTAFA YASİR KAÇMAZ Yüksek Lisans Hababam Sınıfı Filmlerinin Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUTLU TÜRKOĞLU Doktora Kurumsal Soyal Sorumluluk
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUTTALİB İSLAM Yüksek Lisans Ömer Rıza Doğrul'unTanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in Tercüme ve Tefsir-i Şerifi Eserinde Kelam Konularının İşlenişi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
MUZAFFER DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MÜCAHİDE ERDAL Yüksek Lisans Yahudilikte Ölüm Anlayışı ve Cenaze Merasimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ OSMAN KURT
MÜCAHİT OSMAN REEL Yüksek Lisans Bidat Ehlinin Tekfiri Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
MÜCEVHER NESİBE KARACA Yüksek Lisans Epiktetos'ta Özgürlük ve İrade Sorunu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
MÜMİNE CELİL Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Personelinin Bilinçli İlaç Tüketimi İle Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
MÜRSEL BİLİK Yüksek Lisans Arşiv Vesikalarına Göre Yakınçağda Zara
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
MÜSLÜM KAYACI Doktora Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerinin Kamu Yönetiminde Etik İklim Algısı ve Etiğin Kurumsallaşmasına Etkileri: Diyarbakır Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
NACİ KARACA Yüksek Lisans Türkiye'deki İllegal Siyasi ve Dini Örgütlerin Simge İstismarı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
NACİYE ERYİĞİT Yüksek Lisans Yıldızeli Aleviliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
NADİR BULUT Yüksek Lisans Arap Dilinde Müevvel Masdar ve Kullanımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
NAİLE DİDEM KAYGINER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
NAZİFE KELPETİN Yüksek Lisans Hadis Literatüründe Hasen Kavramı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
NAZİFE TOPAL Yüksek Lisans Sermaye Şirketlerinde Birleşme ve Bölünme İşlemlerinin 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
NAZİK KARADAĞ Yüksek Lisans İnşaat Muhasebesi Uygulamalarının VUK, Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NAZİRE ÇAKIRÖZ Yüksek Lisans Teist Varoluşçularda Anlam Arayışı ve Tanrı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
NAZLI OKUR AKDENİZ Yüksek Lisans Schopenhauer'da Ölüm ve Ölümsüzlük
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
NAZLICAN BULUT Yüksek Lisans Ebu İshak El-İsferayinin Eşari Kelamındaki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
NECDET AYDOĞDU Doktora Hadiste Mezheb Taassubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
NECDET AYHAN Doktora Ali b. Ahmet Mehaimi'nin Hayatı, Eserleri ve tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
NECLA KOCA Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Eş Seçim Ölçütleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
NESLİHAN DEMİRTAŞ AKTAŞ Yüksek Lisans İstanbul Çamlıca Camisi ve 21.Yüzyıl Cami Mimarisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
NESLİHAN EROL Yüksek Lisans Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Sivas Devlet Adamları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
NESRİN ARI Doktora Kanunçe Fi't-Tıbb Abd el-Vahhâb b. Cemaled-dîn Yûsuf b. Ahmed el-Medâi (Giriş-İnceleme-Çeviri Yazılı Metin-İndeks)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
NESRİN KARTAL Yüksek Lisans Kilo Vermeye Etki Eden Faktörler Üzerine Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
NESRİN TANKUT Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YILDIZ
NEVİN BORA Yüksek Lisans Türkiye'de Çevre Yönetiminin Yasal ve Örgütsel Görünümü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
NİHAL DUMAN SUNA Doktora Derin Öğrenme Yöntemleri İle Metin Sınıflandırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
NİHAL ÖZDEMİR Yüksek Lisans Muhasebe Manipülasyonlarının Muhasebe Bilgi Kalitesi ve Kredi Talepleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ticari Kredi Yetkililerine Yönelik Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NİHAL YÜKSEL Yüksek Lisans Ekonomik Büyüme ve Kadın İşgücü İlişkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
NİHAN GÜNDOĞDU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
NİLAY SAKATOĞLU Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Takım Lider Özelliklerinin Ağırlıklandırılması: Çağrı Merkezi Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
NİLAY YANALAK KARASU Yüksek Lisans Mustafa Nafiz Irmak Biyografisi Ve Eserlerinin İçerik Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
NİSA ER ÇAKMAKTEPE Yüksek Lisans Kentleşme Olgusu ve Modern Kentleşme Açısından Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
NURAN FEYZA GEZEGEN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Mutfağının Hijyen Ve Sanitasyon Durumunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
NURETTİN DAYAN Yüksek Lisans İbn-i Haldun ve Machiavelli'nin Görüşleri Çerçevesinde Devlet ve Yönetim Anlayışında Doğu-Batı Farklılaşması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
NURETTİN ERDOĞAN Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Teşvikler ile Yenilenebilir Enerji Üretimi Arasındaki Etkileşim ve Finansal Yansımaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
NURHAN ARSLAN Yüksek Lisans Sivas İli Güney Yönü İlçelerindeki Tescilli Camilerin Ahşap ve Kalem İşi Süslemeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
NURİ KARATAŞ Yüksek Lisans Sivas'ın Tarih ve Kültür Kaynakçası
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
NURİ TAPAN Yüksek Lisans Kur'an'da Kevni Ayetlerle Delillendirme Yönetemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
NURİYE ÖZDEMİR HASBEK Tezsiz Yüksek Lisans Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğine Kayıtlı Kooperatiflerin Finansal Analizi: Sivas-Tokat-Erzincan İlleri Karşılaştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
NURSEL DOĞAN Doktora Jean Paul Sartre ve Gabriel Marcel'de İnsan Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
NURSU DUHA ÇUBUKÇU Yüksek Lisans Neoliberal Ekonomik Düzenin Hegemonik Erkek Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
NÜMAN ZENGİN Doktora Veri Madenciliği Tahmin Yöntemleri: Borsa İstanbul Katılım Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
OGUZHAN ŞAHİN Yüksek Lisans Kuruluşundan Günümüze Kurum ve Şahıslarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
OĞUZ ÇAKAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
OĞUZ GÖZÜKATI Yüksek Lisans Müzik ve Çalgı Aletleri Hakkındaki Hadislerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
OĞUZHAN DOĞAN Yüksek Lisans Ahkam Defterlerinde Eşkiyalık: Sivas Eyaleti Örneği (1786-1796)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
OĞUZHAN KARAGÖZ Doktora Hz. Peygamberin Sünnetinde Motivasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
OKAN DOĞAN Doktora Şemsettin Sivasi'nin Menakıb-ı İmam-ı Azam Adlı Mesnevisi:İnceleme Tenkit Metin
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
ONUR AKDAŞ Yüksek Lisans 2002 Sonrası OECD Ülkelerinde Sağlık Turizmi Ve Türkiye'nin Payı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
ONUR BAHTİYAR Yüksek Lisans Kant'ın Etik Teorisinde Eylemin Ahlaki Değeri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP HAMDİOĞLU
ORBAY BAŞDELİOĞLU Yüksek Lisans Konkordato Sisteminin Ekonomik, Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları Açısından İncelenmesi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ORHAN AKBANA Yüksek Lisans Molla Camii Divanının Mehicetu'l Ebrar Şerhinin Tasavvufi Yönü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN KESKİN Yüksek Lisans Muhammed Zafir Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN TANER AKDOĞAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Malatya(1946-1961)
Tez Danışmanı :
ORHAN YAVUZ Yüksek Lisans Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'da Varoluşçu Temalar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
OSMAN AKKAN Doktora Tanzimattan II. Meşrutiyet'e Türk Romanında Ebeveyn Çocuk İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
OSMAN AVCI Yüksek Lisans Et-Tuhfetü'z Zekiyye Li'l-Lügati't-Türkiyye'deki Söz Varlığının Kazak ve Kırgız Lehçelerindeki Durumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR BALCİ
OSMAN KIRILMAZ Yüksek Lisans Kayseri Elektrik Dağıtım Şirketinde Çalışan Personelin Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
OSMAN SEFA TEZGÖR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
OSMANCAN ERDUMAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
OZAN ARAS Doktora Osmanlı İmparatorluğu'nda İpekçilik: İmalat, Ticaret ve Vergilendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET UZUN
OZAN AŞKAN Yüksek Lisans Seneca Ve Hoşgörü Felsefesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RIZA BAKIŞ
ÖMER ADMIŞ Yüksek Lisans Erken Dönem Fatımi Devleti ve Mezhebi Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ÖMER AK Yüksek Lisans Kurban İbadetinin Geçerli Olabilmesi İçin Kurbanlıktaki Şartlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
ÖMER BAKİ KARABULUT Yüksek Lisans Hekimin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Yüksek Mahkeme Kararlarının Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ÖMER CENİK Doktora Fusünu-l - Hikem Şarihi Yakub Han Kaşgari, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ÖMER FARUK ÖZBEK Yüksek Lisans Muhammed b.Nasr el-Mervezi'nin Hadisçiliği ve es-Sünne Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÖMER GÜVENÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ÖMER KAFADAR Yüksek Lisans El-Muntasır ve El-Müstain Döneminde Abbasi Halifesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
ÖMER KÖSE Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ÖMER TEMİZKAN Doktora Kent Mekanlarının Temsilinde Toplumsal Hafızanın Etkisi:Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
ÖMER TOPCU Yüksek Lisans Ahkam Defterlerine Göre 18.Yüzyıl Ortalarında Eyalet-i Sivas'ta İlmiye Zümresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
ÖMER UZUNEL Doktora Arkeolojik, Epigrafik ve Filolojik Veriler Işığında Mithra ve Mithraizm
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
ÖMER YILDIRIM Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
ÖZGE TAMER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ÖZGE UZUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
ÖZGÜR ARSU Yüksek Lisans Hikaye-i Cihan ve Gevher-Nigın (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
ÖZGÜR ÜREGEN Yüksek Lisans Hastane Personeli ve Hastaların Tıbbı Sosyal Hizmet Konusundaki Farkındalığı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
ÖZLEM ÇİL Yüksek Lisans Seyyid Hüseyin Nasr'da Doğa Ve Tanrı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
ÖZLEM KURT Yüksek Lisans Çağatay Türkçesinden Özbek ve Türkmen Türkçelerine Söz Varlığındaki Gelişmeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
ÖZLEM YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
PAŞAHAN ATMACA Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği: Meslekte Uzmanlaşma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
PERİM BOZTÜRK Yüksek Lisans Kamu Sektöründe Çalışan İdari Personelde Stresi Oluşturan Kaynakların Kadın ve Erkek Çalışanların İş Performansı Üzerine Etkisi ve CÜ İdari Personel Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
PINAR AYGÜN Yüksek Lisans Mahkum ve Tutukluların Sosyal Hizmet Uygulamalarına Olan Gereksinimleri ve Bu Uygulamaların Önleyici Etkileri: Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
PINAR KAYA Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan Ms. Or. Oct. No:2216 Numaradaki Mecmu'a (1b-75a Varak) [Transkripsiyonlu Metin-İnceleme]
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
RABİA BAHÇECİ Yüksek Lisans Mehmet Şevket Eygi'nin Din ve İslamcılık Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
RABİA PAYAS Yüksek Lisans Ali Galip Bey'in Berlin Sefirliği(1897-1908)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
RABİA YILDIRIM Doktora Ötekileştirme Eğilimi Açısından İmam Hatip Liseleri Programlarının Öğrenci ve Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
RAĞAİP YAYİN Yüksek Lisans İslam Öncesinden Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Vefatına Kadar Benî Mahzum Kabilesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
RAMAZAN KILIÇ Yüksek Lisans Turhal İlçesi ve Köyleri Tarihi Eserleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
RAMAZAN KOÇYİĞİT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
RAMAZAN YAVUZ Yüksek Lisans Ebu's-Sürur El-Bekri'nin Fetih Suresi Tefsirinin Tahkik ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
RANA DEMİR Yüksek Lisans İslam Tasavvuf Düşüncesinde Dini Çoğulculuk Anlayışı- Mevlana Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
RANA EVCİOĞLU Yüksek Lisans Problemli İnternet Kullanımı ile Üniversite Hayatına Uyum ve Sosyal Sorun Çözme Becerisi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
RAŞİT AĞZITEMİZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
RAVZANUR BETÜL GÜRDAL Yüksek Lisans Cafer Tayyar B.Ahmed'in Rehberi-i Gülistan Adlı Eserinin 225-450 Sayfalar Arası(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
RAZİYE ÜNAL Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Yer Alan Ey 1916/38244/1 Y Numaralı Harput Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
REGAİB ALBAYRAK Yüksek Lisans Hasan Necati'nin Molla Cami Divanı Şerhi (1b-66a vr.)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
RESUL DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
RESUL ÜRKEK Yüksek Lisans Jean Baudrillard ve Tüketim Toplumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
RIDVAN SAİTOĞLU Doktora Türk slam Edebiyatında Hallac-ı Mansur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
RIFAT BAŞER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
RIZA DEMİRKAYNAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
RIZA EKEMEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
RİFAT KOÇ Yüksek Lisans Yunus Emre
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
RUKİYE CELLEK Yüksek Lisans Meryem Suresi Bağlamında Kur'an Kerim de Hz. Meryem
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
RUKİYE GÖGEN Doktora Çocuk İstismarını Önlemede Din Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
RUKİYE KALE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
RUKİYE KÖSEAHMETOĞLU Yüksek Lisans Yahvist ve Elohist Metinlerde Tanrı Algısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
RÜMEYSA EBRAR GÜLMEZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka, Maneviyat ve İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
RÜSTEM YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
SAADET ACAR Yüksek Lisans Edirne Muradiye Camisi Çini Süslemeleri Teknik ve Komposizyon Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
SAADET ŞAHİN ÖZCAN Yüksek Lisans Gebelerde Dindarlık ve Kaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SABUHA BİNDİK Doktora Transseksüaliteyi Toplumsal Cinsiyet Kültürü Üzerinden Anlamak (Kadın Trans Örneklem)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
SADETTİN GÜRMAN Doktora İslam Tarihinde Liyakat ve Ehliyet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
SAFAA SAWSAK Doktora Muhammed B. El-Hasen El-Burkaley ve Haşiyetul-Burkaley Ale'l-Kafiye Adlı Eserinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
SAFİYE ENİŞTE Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ve Nedenleri: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
SAİT GEYLAN Yüksek Lisans 8.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
SAİT POLAT Doktora Kişisel Kimlik Düşüncesi Bağlamında Ölümsüzlük Problemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
SAİT ŞAHİN Yüksek Lisans Martin Hengel'e Göre İsa Sonrası İlk Dönem Kilisenin Oluşumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
SALİH KARACA Yüksek Lisans Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sağlık Personelinin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu; Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SALİH MÜLAYİM Yüksek Lisans Ticari Hayatta Kullanılan Ödeme Araçlarının Değişimini ve Tercihini Etkileyen Faktörler ve Bu Araçlara Yönelik Muhasebe İşlemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SALİHA YILDIRIM Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Tasavvufi Düşünce Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SALİM ÜRE Yüksek Lisans OECD Ülkelerinde Lojistik Performans Endeksi İle Siyasal ve Ekonomik Libaralizasyon İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SALMAN MALLAYAHİ Doktora Arap ve Türk Dillerindeki Atasözlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SAMİ ÖZDEMİR Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Güven ve Seçmenlerin Oy Verme Davranışları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
SANİYE SAĞIR Yüksek Lisans Üniversite Hastanesi Acil Servisine Gelen Hasta Sayılarına Uygun İhtimal Dağılımlarının Belirlenmesi ve İstatiksel Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
SARA ÖZKAN Yüksek Lisans Beden İmajının Beslenme ve Yeme Tutumuna Etkisinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
SEBAHATTİN AKYOL Yüksek Lisans Ebü'l-Hasen Ebü'l-Usr Fahrü'l-İslam Ali B.Muhammed El- Pezdevi'nin Kıyas Nazariyesi (Usulu'l-Pezdevi Çerçevesinde)
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
SEDA ERCAN Yüksek Lisans Kantil Regresyon İle Ülkelerin Ekonomik Özgürlük Verileri Bakımından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
SEDA GÜNER Yüksek Lisans Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
SEDAT GAYGISIZ Yüksek Lisans Kur'an'da Şahitlik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
SEDAT TUNA Doktora Beni Ümeyye Şairi El- Ahtal'ın Hayatı, Şahsiyeti ve Divanı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ YILMAZ
SEFA ONUT Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SEFA YARAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
SEHER YASAK BÖĞREK Yüksek Lisans Din ve Ahlak Yönünden Atasözleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
SELAMİ KAYA Doktora Kırsal Alanda Yoksulluk Algısı:Diyarbakır Çınar İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
SELÇUK PEKER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SELÇUK YILDIZ Yüksek Lisans Sezai Karakoç "İnsanlığın Dirilişi" Adlı Eserin Sözlük Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
SELDA YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
SELMA ALDEMİR ÇAĞIRAN Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Devlet Olgusunun Gelişimi ve Günümüzdeki Tartışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
SELMA ŞAHİN Yüksek Lisans Yozgat Yöresinde Geleneksel Bir Tarikat Olarak Ahmet Efendi Grubu-Fenomenolojik Bir Çözümleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
SELVİNAZ AKALIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
SEMA AVCI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SEMA TOMBUL Doktora Siyas- Dİni Akımların Hadis Musannefatına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
SEMİH KOÇTEPE Yüksek Lisans Türkiye'de 2000 Sonrası Kamu İç Borçlanmasının Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Sektörel Düzeyde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
SEMİH YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
SEMRA KANAT Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Yer Alan Ey 1916/38244/2 Y Numaralı Harput Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
SENA KAPLAN Doktora Endülüs Emevi Devletinde İktidar- Ulema İlişkisi (711-1031)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
SENA NUR POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SENEM KUZUCU Yüksek Lisans 17 Numaralı Sivas Şer'iyye Sicili (Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
SERAP AYDIN Yüksek Lisans Aile Sağlık Merkezinde Verilen Hizmetlerin Hasta Memnuniyetine Göre İncelenmesi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
SERAP KULMAÇ Yüksek Lisans Aliye İzzetbegoviç Düşüncesinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
SERAP YILDIRIM Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Harcamaları Ve Yatırımlarının Makro Ekonomik Etkileri, Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
SERDAR SARI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
SEREN İLDIZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik ve Yalnızlık Algılarının Popüler Kültür Öğesi Olarak Sosyal Medyadaki Yansıması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
SERHAT ARSLANBURÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
SERHAT KOÇ Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınma Sorunu ve Türkiye'de Uygulanan Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
SERHAT SABRİ YILMAZ Doktora Performans Teori Açısından Türkiye'de Dini Hitabet Sanatı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZKUL ÇOBANOĞLU
SERHAT YILDIZ Yüksek Lisans Hümeyni Devrimi'nin Ortaya Çıkardığı Rejimin Sosyal Yaşama Olan Etkileri ve Arayışın Adresi Türkiye:Van Örneğinde
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
SERKAN ÇELEBİ Yüksek Lisans Osmanlıca-Türkçe Uydurmaca ve Fatih Harbiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
SERKAN KARA Yüksek Lisans Osmanlı Yeniçağında İpek Ticareti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
SERKAN KÜÇÜK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
SERKAN TEKİN Doktora Molla Halilin Uluhiyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
SERKAN TUNA Yüksek Lisans Musavver Terakki(Beşinci Sene)İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
SERVET ŞAHİN Yüksek Lisans Yusuf Hemedani'nin Din ve Toplum Görüşü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
SEVAL ÇETİNKAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SEVDA İREN UÇARER Yüksek Lisans İslam Hukuku Açısından Tedavi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
SEVİNÇ ARAS Yüksek Lisans Evrişimli Sinir Ağları İle Yaş,Duygu ve Cinsiyet Tahmini
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
SEVİNÇ YILDIZ Doktora Sosyal Kimlik Kuramına Göre Türk Romanında 1960 Darbesi 1971 Muhtırası 1980 Darbesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
SEYHAN YILMAZ Yüksek Lisans Tanzimat Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda İç İstihbarat Faaliyetleri (1839-1876)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
SEYİT AHMET ARSLAN Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddetin Engellenmesi İçin Alınan Önlemler ve Sağlık Çalışanlarına Yapılan Şiddetin Araştırılması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SEYİT YAVUZ Doktora Zemahşehri'nin "El-Mustaksa fî Emsali'l Arab" İsimli Eserinin II.Cildinin Türkçeye Tercümesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
SEZER BILDIRCIN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SİBEL BOZKURT Yüksek Lisans FARKLI SOSYO-EKONOMİK SEVİYEDE KADINLARIN DOĞURGANLIK,KÜRTAJ VS. KONULARINDA TEKNİK VE YASAL DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BU DÜZENLEMELERİN ATAERKİLLİK İKLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
SİBEL COŞKUN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
SİBEL ŞENER ALKAN Doktora Çok Kriterli Karar Verme Analizi Yaklaşımları İle İş Yapma Kolaylığı Endeksi Verileri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
SİNAN DÜNDAR Doktora Kümeleme Yöntemi İle TR83 Bölgesinde Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesinde Optimal Tesis Yerlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
SİNEM AKTAŞ Yüksek Lisans Bayram Denizoğlu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
SİNEM GÖKÇE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
SİNEM KARACAEV Yüksek Lisans Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlüğü, Adil Dünya İnancı ve Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
SİNEM YABA Yüksek Lisans Sivas İlinde Trafik Kazalarının Yaşam Analizleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
SONGÜL DUMLUCA Yüksek Lisans Özgür İrade ve Belirlenimcilik ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SULTAN CERAN CUNEDİOĞLU Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SÜHEYLA KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
SÜLEYMAN BENLİ Yüksek Lisans Kur'aniyyun Hareketi Dünü ve Bugünü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
SÜLEYMAN CESUR Doktora Mustafa El-Galayini'nin Hayatı, Eserleri, Edebi ve İlmi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
SÜLEYMAN KURŞUN Yüksek Lisans Kur'an'da Kasr Uslubu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SÜMEYRA KILAVUZ Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Hasta Tatminini Etkileyen Faktörler (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulaması)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SÜMEYYE AYDIN Yüksek Lisans 4.Sınıf Dkab Ünite Konularının Hikaye Yöntemiyle İşlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SÜMEYYE ÇİÇEKAY Yüksek Lisans Alacaklarda Değerleme ve Amortisman: ÖzellikliDurumlar ve Muhasebe Kayıtları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SÜMEYYE YILMAZ Yüksek Lisans Şemseddin-i Sivasi'nin Mir'atü'l-Ahlak İsimli Mesnevisi'ndeki Ahlak Eğitimi ve Günümüz Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
SÜMMEYE BOZ Yüksek Lisans İNSAN İSKELET KALINTILARINDA METABOLİK HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ,DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, RAŞİTİZM , OSTEOMALASİA
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
ŞABAN KORKMAZ Yüksek Lisans İsnat Kavramı Çerçevesinde Arapça Cümle Yapısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ŞEFİKA SİNEM KÜTÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
ŞEHMUS ÜNVERDİ Doktora Arap Dili Nahvinde Te'vil
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ŞENEL GENÇ Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ŞENGÜL ÜNAL Yüksek Lisans Sünnetin Kur'an'ı Beyanı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ŞERİF TİRYAKİ Doktora Haza Kitabu Zehravi (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
ŞERİFE ÇALI KARAKIŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
ŞERİFE ERDEM Yüksek Lisans Tedavi Sürecini Tamamlamış Bağımlı Bireylerin Tedav Sonrasında Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Uyum Süreçlerinin Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
ŞERİFE KEKLİKCİ Yüksek Lisans Hastanelerde İşgücü Planlaması İçin Karar Destek Sistemi Yazılımı Geliştirme Ve Model Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN
ŞEYİMA ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Dört Mezhebe Göre Evlenme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
ŞEYMA ALBAYCİ Yüksek Lisans Yeniden Yönetim Olgusu ve Kamu Hizmetlerinde Kalite
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
ŞEYMA AŞIK Yüksek Lisans Kur'an'da Mucizelerle Delillendirme Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ŞEYMA BAŞARA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ŞEYMA KUPLU Yüksek Lisans Cevahirül-İslam (İnceleme-Metin-Dizin
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE EMİNOĞLU
ŞUAYİP ŞİŞMAN Yüksek Lisans Özal Dönemi Siyasi Mizah (1983-1989)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
ŞULE DİŞLEN Yüksek Lisans Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kadınlarla İlgili Ayetlere Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ŞULE EKİM Yüksek Lisans Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankaların Bireysel Müşterilerini Yatırım ve Tasarruf Ürünleri Hakkında Bilgilendirme Düzeyleri ve Müşterilerin Yatırım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ŞULE ŞİMŞEK Yüksek Lisans 1980Sonrası Sendikal Kriz: Neoliberalizm ve Sendikal Örgütlenme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
ŞULE YÜKSEL AVAN Doktora Anadolu Selçuklu Mimari Eserlerinde Esmaü'l Hüsna Yazılarının Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
ŞÜKRÜ EROL Yüksek Lisans Edebiyatımızda Hz. Davud
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
TAHA KARTAL Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
TAHA TUNA KAYA Doktora Hayatı, Sanatı ve Eserleri İle Aşık Virani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
TALAT ALP BAYRAKTUTAN Yüksek Lisans Sınırlılıkları ve Yeterlilikleri Bakımından İlitam (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
TANER CEYLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
TAYCAN ÇELİK ŞEKER Yüksek Lisans Sağlık Turizmi İşletmelerinde Haccp Kalite Standardının Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENİS BAHA BİÇER
TAYFUN ÇINAR Yüksek Lisans 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanında Seçim Kanunları ve Tartışmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
TAYFUN DEVECİ Yüksek Lisans Özel Eğitime Muhtaç Çocuğa Sahip Ailelerin Sosyal Sorunları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma(Malatya Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜNEY NAİR
TOLGA ÇİMEN Doktora .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
TOLGA YENTUR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
TOLGAHAN TAŞLIK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
TUĞBA AKÇA Yüksek Lisans Terakki (Birinci Sene) İnceleme-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
TUĞBA BOZKAYA Doktora Pozitif Psikoloji Bağlamında Din Eğitimi Temelli Manevi Rehberlik (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
TUĞBA ÇAĞLAR Yüksek Lisans Muhammed Sururi'nin Ahkamu-t Talak Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
TUĞBA NUR KAYA Doktora Reşit Rıza'nın "Tefsiru'l-Menar" İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
TUĞBA ORAN Yüksek Lisans Sivas Müftüsü Nu'man Efendi'nin Fetva Defterinin Tahlili
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
TUĞBA SEDA YUVACI Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Eğitimi İle İlgili Algılarının Metaforik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
TUĞBA YAVUZ Yüksek Lisans Hemodiyaliz Hastalarında Manevi İyi Oluş, Sabır Düzeyi, Yaşam Memnuniyeti ve Manevi Destek İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
TUĞÇE ACAR Yüksek Lisans Hakkı Tarık Us'un Hayatı ve Çalışmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE YANARDAĞ
TUĞÇE DAĞTEKİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
TUĞÇE KARAÇOBAN Yüksek Lisans Türkiye'de Küreselleşme-Kriz Bağlamında Büyüme Stratejisindeki Değişim (1980-2018)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
TUĞÇE KILIÇ Yüksek Lisans Kierkegaard'ın Ahlak Anlayışı Üzerine
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP HAMDİOĞLU
TUĞÇE UYAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliğinin Performanslarına Etkisi Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
TUNÇAY ABUŞ Yüksek Lisans I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cephelerin Basına Yansıması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
TURAN ÇİDEM Yüksek Lisans Türkiye'de Katılım Bankacılığı: Mevcut Durum, Tartışmalar ve Öneriler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
TURGUT KARAGÖZ Yüksek Lisans Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesindeki 6461 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
TÜRKAN AYDOĞMUŞ Yüksek Lisans Katılım Bankaları Murabaha İşlemlerinin TFRS ve İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
UĞUR ERCİYAS Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
UTKU SELÇUK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ÜMİT ARSLAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
ÜMİT KARAKAYA Yüksek Lisans Servet Gazetesi (101-200. Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ÜMİT KARAKUŞ Yüksek Lisans Hegemonik ve İdeolojik Bir Aygıt Olarak Medyaya Sosyolojik Bakış
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET MAZLUM
ÜMİT YÜREKLİ Doktora Acluni'nin Keşfü'lHafa İsimli Eseri Ve Hadisçiliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÜMMÜGÜLSÜM BAYRAKTAR SALTIK Yüksek Lisans Hakani, Mekki B. Ebi Talip, Sehavi ve İbn Cezeri Manzum Tecvid Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
ÜNAL ÇOLAK Yüksek Lisans Ebu'l Hüseyin El- Basri'nin "Kitabu'l Mutemed Fi Ususi'l Fıkıh" ve Abdulaziz El- Buhari'nin "Keşfu'l Esrar" Adlı Eseri Bağlamında Umum Lafızları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
VACİD YEKTA GÜLTÜRK Yüksek Lisans Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kurumsal İtibar ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Sektör Banka Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
VEFA KAYA Doktora Türk Ticaret Hayatında Rekabet Kurumunun Etkinliğinin ABD Rekabet Kuruluşu FTC İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSMAİL KAYAR
VEYİS İNCEÖZ Yüksek Lisans Arap Dilinde Cemi Teksir ve Kur'andaki Kullanımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ YILMAZ
VEYSAL KILIÇ Yüksek Lisans Hadislerin Işığında İmamet ve Kadın İmameti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
YADİGAR GÜLER Yüksek Lisans Türkiye Selçuklu Devleti'nin dnadolu'da Kurulan İlk Beylikleri İle Olan Münasebeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ABDULLAH KAYA
YAGIZ DÖNMEZKOL Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YAHYA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Bankalarda Etkinlik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
YAKUP AVCU Yüksek Lisans Musavver Terakki(Altıncı Sene)İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
YAKUP ESENBOĞA Yüksek Lisans Selahattin Eyyubi Işıksal'ın Hayatı, Eserleri ve Türk Din Musikisine Katkıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
YALÇIN BAL Yüksek Lisans Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yeni Bir Uygulama Alanı Adli Muhasebe:Günümüzdeki Durumu ve Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
YASEMİN CANİKLİ Doktora Semitik Dİnlerde Sünnet
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
YASEMİN DENİZ Yüksek Lisans Kırım Tatar Dergilerinden Edebiyat ve Kultura Üzerine Bir İnceleme(1. ve 2. Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
YASEMİN ERAYDIN Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Algılanan Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişki ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
YASEMİN YILMAZ Yüksek Lisans Kur'an'da Yakin Kavramı ve Dünyevi Yansımaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
YASİN EKEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
YASİR ÇAVUŞOĞLU Yüksek Lisans Abbasi Halifelerinden el-Hadi ile el-Hak ve Dönemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
YASİR KALKAN Yüksek Lisans Muhammed Raşid Erol Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
YAŞAR ABANUS Yüksek Lisans Edebiyatımızda Hz. Adem
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
YAŞAR ÇALIK Yüksek Lisans Zari Mustafa Efendi'nin İki Eseri: Divan ve Manzume-i Şemail-i Şerif
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
YAŞAR DEMİR Yüksek Lisans Medikal Turizm Açısından Samsun İlinin Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Belirlenmesi: Hekim Görüşlerinin Belirtilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
YAŞAR YILMAZ Yüksek Lisans Zile ve Çevresindeki Alevilerde Dini Sosyal ve Kültürel Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
YAVUZ AKKAYA Yüksek Lisans Anadolu Selçuklu Medreselerinde Eğitim: Sivas Gök Medrese
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
YAVUZ BİÇER Yüksek Lisans Kitab-ı Makbül-der Hal-i Huyül (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
YAVUZ COŞGUN Yüksek Lisans Sağlık Hizmetinde Algılanan Kalite Ve Değerin Hasta Tutumu Tatmin Ve Davranışsal Niyetleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
YAVUZ ŞENBAŞ Doktora Dımaşk Eyyubileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
YELİZ KANTAR Doktora Osmanlı'da Hapishaneler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
YEŞİM ALAKURT Yüksek Lisans Özel Eğitim Uzmanlarının İş,Yaşam Doyumu ve Tükenmişlik Algıları(Esenyurt Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZER AYAN
YETER AYDIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
YILMAZ GÜNEL Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
YUNİS EVİZLİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
YUNİS KANTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YUNUS BUDAKTAŞ Yüksek Lisans Divriği Kalesi Kazısı Lüle Buluntuları (2006-2018)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
YUNUS EMRE ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Demokratikleşme Süreci Bağlamında Ortadoğu'da Meydana Gelen Değişim ve İran Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
YUNUS EMRE ÇAYGÖZ Yüksek Lisans Sivas İlinde Antibiyotik Kullanımı ve Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
YUNUS RIDVAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Ve Değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
YUNUS YÜKSEL Yüksek Lisans Günümüz Alman Basınında Hz. Muhammed (s.a.v)'e ve Hadislere Genel Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
YUSUF ALPER BAŞTÜRK Yüksek Lisans Termel Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Sivas Sıcak Çermik ve Yozgat Sorgun Kaplıcalarının Servqual Modeli ile Karşılaştırılması.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
YUSUF KALE Yüksek Lisans Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Fıkıh Kitapları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
YUSUF KESGİN Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Osmanlı Sultanları Ve Güreş
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
YUSUF YILDIRIM Doktora Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ZAFER EKREM KÜRŞADOĞLU Yüksek Lisans İbrahim İşkodravi'nin Manzum Akaidnamesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ZAFER GÜNDÜZ Doktora Ontolojik Düzlemden Epistemolojik Düzleme Geçiş:Başlangıç Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
ZEHRA CEVİZ Yüksek Lisans Musullu Basiri Halil Efendi Divanı (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ZEHRA DOĞAN Yüksek Lisans Kur'an'da Mantıksal Delillendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ZEHRA KEKLİKÇİ Yüksek Lisans Pozitif Psikolojide Affetme- Kendini Affetme Arasındaki İlşki (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
ZELİHA KAYA Yüksek Lisans Hüseyin Bin Rüstem'in Kaside-i Münferice Şerhi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
ZEYNEP CENGİL Yüksek Lisans Eski Anadolu Topluluklarında Boy Uzunluğu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
ZEYNEP DAĞLAR Doktora Türk Dizilerinde Din ve Toplum İlişkileri-Kurtlar Vadisi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞABAN ERDİÇ
ZEYNEP KAYA Yüksek Lisans Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları Çerçevesinde Sosyal Yardımların Etkinliği (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
ZEYNEP ÖZDEMİR Yüksek Lisans 28 Şubat 1997- 2015 Yılları Gazetelerdeki Din Eğitimi Tartışmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
ZEYNEP SARI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Manevi Yönelim ve Hoşgörü Arasındaki İlişki (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
ZEYNEP YILDIRIM Yüksek Lisans Samsun-Çarşamba İlçesi Folkloru
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
ZEYNEP YILDIZ Yüksek Lisans Yeni Kamu Yönetimi ve Yönetsel Liderlik
Tez Danışmanı :
ZİKRULLAH AKGÜL Yüksek Lisans Adabname-i Pend-i İntihab İsimli Mecmua (68a-190b Varakları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
ZİYNET ORHAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Sağlık Okur Yazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Suşehri Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YILMAZ DAŞLI
ZÜBEYDE ÇETİNTAŞ Yüksek Lisans Elektronik Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi: Sivas İlinde Smmm'lerin Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
ZÜBEYT NALÇAKAN Doktora Arap Dilinde Şart Usulubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ZÜLAL KAYALI Yüksek Lisans Borsa İstanbul İmalat Sektöründe Yer Alan Firmaların Pay Fiyatlarını Etkileyen Makro ve Mikro Faktörlerin Panel Veri Yöntemi İle Belirlenmesi: 2009Q1-2019Q4
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ZÜLEYHA AYGÜN Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan Ms. Or. Oct. No:3370 Numaradaki Mecmu'a-İ Musiki [Transkripsiyonlu Metin-İnceleme]
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA

Rakamlarla

Kız Öğrenci : 749Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1585
Erkek Öğrenci : 1135Doktora Öğrenci Sayısı : 256

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 22  Bugün  » 206  Dün  » 100190  Toplam