Formlar ve Dilekçeler Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir
Formlar ve DilekçelerÖrnek Yönetim Kurulu KararlarıÖrnek Yönetim Kurulu Kararları
Lisansüstü Açma Örnek Dosyaları1- Yüksek Lisans Açma Örnek Dosyası
2- Yüksek Lisans Tabloları (Tablolar: 1-2a-2b-6)
3- Doktora Programı Açma Örnek Dosyası
4- Doktora Tabloları (Tablolar: 1-2-3-4-5a-5b-6)
5- Yüksek Lisans - Doktora Programı Açmak İçin Başvuru Formatı
6- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
Öğrenci Dilekçe Örnekleri
Dilekçeler Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır1- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi
2- Yayın İzin Formu
3- Muafiyet Dilekçesi
4- Kayıt Dondurma Dilekçesi
5- Kayıt Sildirme Dilekçesi
6- Af Kanunundan Faydalanma Dilekçesi
7- Askerlik Tecil İptali Dilekçesi
8- Sehven Seçtiği Ders Değişikliği Dilekçesi
9- Alıp Başarısız Olduğu Ders Değişikliği Dilekçesi
10- Yeni Ders Ekleme Dilekçesi
11- Yatay Geçiş Dilekçesi
12- Anket/Araştırma İzin Formu
Personel Dilekçe Örnekleri ve Formlar1- Aile Durum Bildirimi
2- Aile Yardım Bildirimi
3- Akademik Faaliyet Çizelgesi
4- Sigortalı İşe Giriş bildirgesi Formu
5- Haftalık Ders Yükü Bilgi Formu
6- Yolluk ve Gündelik İstem Formu
7- Yolluk Mutemet Dilekçesi
8- Yurtiçi Sürekli ve Geçici Görev Yolluk Bildirimi
9- Yurt İçi Ödenek Yevmiye Tutarları (2016)
10- Ders Telafi Dilekçesi
11- İkiz Görevlendirme FormuTezli Yüksek Lisans
Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır1- Tez Önerisi Bildirim Formu
2- Tezli Yüksek Lisans Jüri Öneri Formu
3- Tez Sınavı Kişisel Tez Değerlendirme Formu
4- Tez Savunma Sınav TutanağıTezsiz Yüksek Lisans1- Proje Önerisi Bildirim Formu
2- Proje Değerlendirme Formu
3- Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Jürisi Öneri Formu
4- Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Jüri TutanağıDoktoraFormlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır
a. Yeterlilik

1. Doktora Yeterlik Komitesi Kurulması Öneri Formu
2. Doktora Yeterlik Jürisi Öneri Formu
3. Doktora Yeterlik Jüri Tutanağı
4. Doktora Yeterlik Sınavı Yeterlik Komitesi Başarı Tutanağı


b. Tez İzleme Komitesi

1. Tez Önerisi
2. Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri Formu
3. Tez Önerisi Bildirim Formu
4. Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu
5. Tez Önerisinin Reddine Dair Gerekçe
6. Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Formu


c. Doktora Tez Savunma Sınavı

1. Doktora Tez Savunma Jüri Önerisi Formu
2. Doktora Tez Sınavı Ön Değerlendirme Formu
3. Doktora Tez Savunma Sınav TutanağıTez Teslim Formları1. Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
2. Jüri Onay Sayfası (Yüksek Lisans İçin)
3. Jüri Onay Sayfası (Doktora İçin)
4. Öğrenci Tez Teslim Formu
5. Tez Teslimi Kontrol Formu
6. Örnek Tez Kapağı, Jüri Onay Sayfası, Arkalı Önlü Çıktı Alma ve Tez Sıralaması
7- Açık Erişim Sistemi Yayın İzin FormuCumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı