İç Kontrol Görev Tanımları Destek Dökümanları ( Word Dosyaları)


   003 Dekan Görev Tanımı

   004 Dekan Yardımcısı

   005 Fakülte Sekreteri

   006 Bölüm Başkanı

   007 Anabilim Dalı Başkanı

   008 Personel Şefi ve Memuru

   009 Öğrenci İşleri şefi ve Memuru

   010 Taşınır Kayıt ve Kontrol

   011 Yazı İşleri Memuru

10 

   012 Dekan Sekreteri

11 

   013 Muhasebe Şefi ve Memuru

12 

   014 Yüksekokul Müdürü

13 

   015 Yüksekokul Müdür Yrd.

14 

   016 Fakülte ve YO Öğretim Üyesi

15 

   017 Yüksekokul Sekreteri

16 

   018 Tekniker

17 

   019 YO Müdür Sekreteri

18 

   020 Teknisyen Yardımcısı

19 

   021 Fakülte YO Hizmetli

20 

   022 Öğretim Görevlisi

21 

   023 Bölüm Sekreteri

22 

   024 Enstitü Müdürü

23 

   025 Enstitü Müdür Yardımcısı I

24 

   025 Enstitü Müdür Yardımcısı II

25 

   026 Enstitü Sekreteri

26 

   027 Enstitü Öğrenci İşleri

27 

   028 Enstitü Mali İşler

28 

   029 Enstütü Hizmetli

29 

   030 Öğretim Yardımcıları

30 

   031 Genel Sekreter

31 

   032 Genel Sekreter Yardımcısı

32 

   033 Daire Başkanı

33 

   034 Şube Müdürü

34 

   035 Döner Sermaye İşletme Müdürü

35 

   036 Avukat

36 

   037 İnşaat Mühendisi

37 

   038 Elektrik Mühendisi

38 

   039 Mimar

39 

   040 Şef

40 

   041 Kütüphaneci

41 

   042 Çözümleyici

42 

   043 Veznedar

43 

   044 Bilgisayar İşletmeni

44 

   045 Memur

45 

   046 Ambar Memuru

46 

   047 Ayniyat Saymanı

47 

   048 Kaloriferci

48 

   049 Şoför

49 

   050 Güvenlik


Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı