İş Akış Şemaları Destek Dökümanları ( Word Dosyaları)
Personel İşleri

   Gelen Evrak İş Akış Şeması

   Giden Evrak İş Akış Şeması

   Arşiv İş Akış Şeması

   Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması

   Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması

   Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Süreci Akış Şeması

   Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

   İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

   Mazeret İzni İş Akış Şeması

10 

   Mal Bildirimi İş Akış Şeması

11 

   Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

12 

   Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

13 

   Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması

14 

   Araştırma Görevlisi Alımında Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şemasıİdari ve Mali İşleri

   Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

   DMO Alımları İş Akış Şeması

   Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

   Ek Ders Formlarının Hazırlanması Alt Süreç Akış Şeması

   İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması

   Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

   Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

   Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

   Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci Akış Şeması

10 

   Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması

11 

   Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması

12 

   Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

13 

   Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

14 

   Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması

15 

   Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı Akış ŞemasıÖğrenci İşleri

   Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Alt Süreci Akış Şeması

   Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

   Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması

   Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

   Öğrenci Burs Alt Süreci Akış Şeması

   Öğrenci Danışman Değişimi Alt Süreci Akış Şeması

   Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci Akış Şeması

   Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış Şeması

   Öğrenci İşleri İş Akış Şeması

10 

   Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci Akış Şeması

11 

   Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci Akış Şeması

12 

   Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

13 

   Özel Öğrenci Alt Süreci Akış Şeması

14 

   Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

15 

   Sınavlara İtiraz Alt Süreci Akış Şeması

16 

   Öğrenci Ders Değiştirme Alt Süreci Akış Şeması

17 

   Ders Muafiyeti Alt Süreci Akış Şeması

18 

   Öğrenci Yatay Geçiş Alt Süreci Akış Şeması

19 

   Doktora Yeterlilik Sınavı Akış Şeması

20 

   Doktora Tez İzleme Komitesi Alt Süreci Akış Şeması

21 

   Doktora Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması

22 

   Yüksek Lisans Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması

23 

   Lisansüstü Tezin Sonuçlanması Alt Süreci Akış Şeması

24 

   Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci Akış ŞemasıGenel Şemalar

   Organizasyon Şeması

   Teşkilat Şeması

   İc Kontrol Kitapcığı

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı