Müdür Yardımcısı


Akademik Yayınlar

 

Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

* Kitap: Kamu Yönetiminde Etik ve Bir Sorun Alanı Olarak Yozlaşma, Ankara: Seçkin Yayınları, Eylül, 2003.
* Kitap Bölüm: Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi, Etik Olgusunun Analitik İncelemesi Ve Kamu Yönetiminde Etik Davranışın Yönlendiricileri”, Gazi Odak Yayınevi, Şubat, 2004.
* Kitap Bölüm: Etkililik Ve Verimlilik Olguları Perspektifindeğin Bileşenleri”, ALFA Yayınevi, 2005.
*  Kitap Bölüm: Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, “Yönetimde İstikrar ve Temsilde Adalet-Yönetime Katılma ve Seçim Olgusu Hakkında Bir Değerlendirme”, Seçkin Yayınları, 2005.
*  Kitap Bölüm: Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları Üzerine İncelemeler, “ Kamu Yönetiminde Bürokrasi Olgusu-Yozlaşmanın Temel Bir Nedeni Olarak Gizlilik ve Statükocu Uygulamalar”, Seçkin Yayınları, 2005.


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.Türk İdare Dergisi “İdari Reform Olgusu ve Türkiye’de İdari Reform Çalışmaları” Eylül 1998.
2.Verimlilik Dergisi Kamu Hizmetlerinde Etkililik ve Verimlilik Açısından Eğitim-İstihdam İlişkisine Yönelik Bir Uygulama  1999/2.
3.Türk İdare Dergisi, “Etkililik-Verimlilik Kavramlarının Analizi ve Kamusal Mal-Hizmet Sunumunda Etkililik”, Eylül 2000.
4.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, “Türk Kamu Bürokrasisinin İşlemsel Sorunları Üzerine Notlar”, Cilt 3, Sayı 2, Ekim 2002.
5. C.Ü. Fen Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, “Yönetsel Etik ve Halkın Yönetsel Etik Oluşumuna Etkileri” Cilt: 26, No: 2, 2002.
7. İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, “Etik Sistemleri ve Kamu Yönetimi Etiği Açısından Görünümleri”, Sayı 30, Mart 2004.

Verilen Konferans Ve Hizmetiçi Eğitim Programları

  • Ekim 2004’te Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş ve Uyg. Hastanesi idari personeline yönelik “Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetimi” içerikli seminer programı.
  • Ekim 2004’te Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Arş ve Uyg. Hastanesi idari personeline yönelik “Telefonda Etkin İletişim” içerikli seminer programı.
  • Nisan 2006’da İktisadi ve İdari Bil. Fak. İdari Personeline yönelik olarak gerçekleştirilen, “İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim” içerikli seminer.
  • Ekim 2007’de Trafik Polislerine yönelik olarak Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce Bölgesel anlamda Koordine edilen hizmetiçi eğitim programı kapsamında toplam 22 saatlik “Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi” içerikli I. Seminer programı.
  • Şubat 2008’de Trafik Polislerine yönelik olarak Sivas İl Emniyet Müdürlüğünce Bölgesel anlamda Koordine edilen Hizmetiçi eğitim Programı kapsamında toplam 10 saatlik “Trafik Polisinin Halkla İlişkileri ve İletişim Yönetimi” içerikli II. Seminer programı.
  • Mart 2010, Sağlık Bil. Fak. İdari Personeline yönelik olarak gerçekleştirilen, “İletişim Yönetimi ve Telefonda Etkin İletişim” içerikli seminer.
  • 20.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Mesleki Değerler ve Etik Semineri.
  • 21.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlıkta Etik Değerlerin Önemi Semineri.
  • 22.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Etik Değerler ve Kurum Kültürü İlişkisi Semineri.
  • 23.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Sağlıklı Bir Etik İklimi Açısından İletişim ve Ben-Biz Duygusunu Yakalamak Semineri.
  • 24.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Kurumsal İletişim ve Yönetimi Semineri.
  • 25.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, İletişim Becerileri ve Etkin İletişim ve Sözsüz İletişim Semineri.
  • 27.06.2011 Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Sağlıklı Bir Etik Altyapı İçin Olumlu Düşünmek ve Hayatın Anlamı Semineri.
  • 28.06.2011Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Paşdaşlığında gerçekleştirilen “Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı” AB Projesi kapsamında, Etkin Bir Örgütsel İklim Açısından İş Yaşamı-İnsan ve Kalite olgusu Semineri.


Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı