Tanıtım


Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü 24. 09. 1982 tarih ve 2547 sayılı yasanın ilgili maddesine göre kurulmuştur.
Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora öğretimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Enstitümüz, Üniversitemiz rektörlüğüne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültelerinin sosyal dallarında mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir birimdir.
Ülkemizin kalkınma ve gelişmesindeki en önemli faktörün bilim adamı yetiştirilmesi olduğu inancından hareketle, sadece üniversitemiz öğrencilerine değil yurt çapında programlarımıza ilgi duyan tüm lisansüstü öğrencilerine hizmet verilmektedir.

ENSTİTÜMÜZDE AÇIK BULUNAN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Tezli Yüksek Lisans Programları

Antropoloji

Çalışma Eko. ve End. İlişkileri

Felsefe

Felsefe ve Din Bilimleri

Fransız Dili ve Edebiyatı

Heykel Ana Bilim Dalı

İktisat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İslam Tarihi ve Sanatları

İşletme

Kamu Yönetimi

Maliye

Müzik

Sosyoloji

Tarih

Temel  İslam Bilimleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Birinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme
 • Temel İslam Bilimleri
 • İslam Tarihi ve Sanatları
 • Felsefe ve Din Bilimleri
 • İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
 • Doktora Programları

  Ana Bilim Dalları:

 • Felsefe
 • Felsefe ve Din Bilimleri/Din Eğitimi
 • Felsefe ve Din Bilimleri/Dinler Tarihi
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Fransız Dili ve Edebiyatı
 • İktisat
 • İslam Tarihi ve Sanatları
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Temel İslam Bilimleri
 • Türk Dili ve Edebiyatı

 • Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
  Tel : 0 (346) 219 10 10
  Fax: 0 (346) 219 11 49
  e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
  Designed By MyAyışığı