TARİHÇE


 

    Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü24.09.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı kanunu çerçevesinde "...edebiyat, sanat, sosyal ve iktisadi bilim alanlarıyla ilgili..." lisansüstü programların yürütülmesini, denetlenmesini ve geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. 1982 yılında kurulan Enstitümüz, bugün 5 fakülte (Edebiyat, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Güzel Sanatlar) ile yüksek lisans ve doktora düzeyinde programları yürütmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü kuruluşundan bugüne kadar 1562 tezli ve tezsiz yüksek lisans, 320 formasyon ve 99 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 1981 mezun vermiştir.
Enstitü yıllar içinde gerek lisansüstü programların geliştirilmesi adına gerekse gerçekleştirilmekte olan hizmetlerin niteliklerinin yükseltilmesi doğrultusunda birçok değişiklikler yaşamış; hem kurumsal hem de ulusal düzeyde bu sürece büyük katkılarda bulunmuştur. Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının dışında Cumhuriyet Üniversitesinin ve diğer birçok üniversitenin akademik kadrolarının yetiştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü ayrıca, ulusal düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerini uluslararası platforma taşımayı da önemsemektedir. Bu amaçla yabancı uyruklu öğrencilerin de Enstitümüz de lisansüstü yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Yüksek lisans düzeyinde yürütülen "tezli" programlara, 2002 öğretim yılından başlayarak "tezsiz" programlar da eklenmiştir. Ayrıca İşletme. Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (İnterdisipliner) Ana Bilim Dallarında ikinci öğretim düzeyinde yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Rakamlarla

Kız Öğrenci : 749Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1585
Erkek Öğrenci : 1135Doktora Öğrenci Sayısı : 256

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 16  Bugün  » 206  Dün  » 100184  Toplam