Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
Tezli Yüksek Lisans Covid-19'a Yakalanma Kaygısının Medikal Turizm Seyahat Niyetine Etkisi : Türk Diasporası Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN
Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı :
Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Halis ÇETİN
AHMET ZEKİ ÜNAL Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Halis ÇETİN
ABDULKADİR GÜNER Yüksek Lisans İmalat Sektörünün 2000-2017 Yılları Arası Mali Performans Analizi: BİST'de Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ABDULKERİM GÜLER Doktora Farklı Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri İle Veri Zarflama Analizi: Türkiyedeki Devlet Üniversitesi Hastanelerinde Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
ABDULLAH ARSLANGÜMÜŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
ABDULLAH BAYRAKÇI Yüksek Lisans Kur'an'da Ben Dili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ABDULLAH DAĞ Yüksek Lisans Ebu İshak Es- Saffar'ın Uluhiyyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
ABDULLAH ERDİNÇ Doktora Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergilerinde Roman Eleştirisi (1980-2000)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ABDULLAH FURKAN TORUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
ABDULLAH KARAÇINAR Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ABDULLAH KUKUŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ABDULLAH YİĞİT Yüksek Lisans İsmail Fenni Ertuğrulu'un Kelam İlmine Katkıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
ABDULSAMET EKİNCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
ABDURRAHMAN AVŞAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ABDURRAHMAN CİHAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL DEMİRBAĞ
ABDURRAHMAN OKUDAN Yüksek Lisans Sahabe Tanımı ve Adaleti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ABDURRAHMAN TUTAŞ Yüksek Lisans Tecvid İle İlgili Rivayetlerin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ABDÜLBAKİ ORAN Yüksek Lisans Kur'an'ı Kerim'de Riya Kavramı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
ABDÜLKADİR ŞEKERCİ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanımındaki Bilincin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
ADEM BIYIKOĞLU Doktora Kur'an'da Delillendirme Yöntemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ADEM GÜN Doktora Ebu Hatim er-Razi'nin İsmaili Düşüncedeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ADEM SIĞIRCI Yüksek Lisans İslam Hukukunda Taklit-Telfik İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
ADEM SÜER Yüksek Lisans Cemaleddin El-Hulvi'nin "Lemezat-ı Hulviyye Ez Lemat-ı Ulviyye" İsimli Eseri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AFİFE ÇETİN Yüksek Lisans Pierre Bourdieu'nun "Habitus Kuramı" Bağlamında Iğdır'daki Yaylacılık Faaliyetlerinin Ortaokul Çağındaki Çocukların Eğitim Başarısı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
AGAJAN ITALMAZOV Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
AHMET AYGÜN Yüksek Lisans Debreli Vildan Faik ve Mutefakki Usulit-Tefsir
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
AHMET BAYRAM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
AHMET DAĞÜSTÜ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
AHMET EMİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans Ahmet Bican'ın Envârü'l-Âşıkîn Eserinin Kelâmi Yönden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
AHMET HULİSİ BAŞKAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
AHMET KILIÇ Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
AHMET KOÇ Yüksek Lisans Mustafa Taki'nin Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET MELİH ŞEKER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
AHMET ONUR Doktora Zemahşehri'nin "El-Mustaksa fî Emsali'l Arab" İsimli Eserinin I.Cildinin Türkçeye Tercümesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
AHMET ŞEYH HILAL Yüksek Lisans Muhammed Ragıp Paşa'nın Et-Tevfik Ve't-Tahkik Fi İlmeyi'l-Arud ve'l-Kafiye Adlı Eserinin Tahkiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
AHMET TURAN KARTAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AHMET TURAN ÖZDİKİCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
AHMET TURAN ÖZYALÇIN Yüksek Lisans Sivas İli Ortaokul Ve Liselerinde Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümüne Yönelik Otomasyon Geliştirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
AHMET YÜKSEKTEPE Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
AHMET ZAFER BARAN Yüksek Lisans Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Yağı İhracatı Süreci Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
AİŞE KALELİ Yüksek Lisans Türk Edebiyatı'ında Hz. Osman Vecizeleri ve Bedreddin Bin Himmet-Yru'l Mevlevi'nin Tuhfetü'sSıddık'ı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
ALİ AYTAÇ Yüksek Lisans Amasya'da Yaşayan Çingenelerin Sosyo-Kültürel Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ALİ EMRE ARSLAN Yüksek Lisans Huzurevi Yaşlılarının Psikososyal ve Manevi Sorunlarına Müdahalede Alternatif Bir Yöntem Olarak Manevi Bakım Modelinin İncelenmesi (Kahramanmaraş ve Gaziantep İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
ALİ FURKAN ORUN Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Yönelik Teşviklerin Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BÜNYAMİN DEMİRGİL
ALİ KEMAL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
ALİ OĞUZ BAYRAKÇIL Doktora Çok Kriterli Karar Verme Promlemlerinde Bulanık Mantık ve Yapısal Eşitlik Modeli Üretim Sktöründe Tedarikçi Seçimi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ALİ ORHAN DÖNMEZ Sanatta Yeterlilik Muğla İli Tahtacı Türkmenleri Ve Müzik Pratikleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
ALİ OSMAN ALACA Doktora Konya'da Dini Musiki Geleneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
ALİ OZAN BALOĞLU Yüksek Lisans Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergileri İncelemesi: Türk Çocukları Dergisi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ALİ ÖZSOY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ALİ YILMAZ Yüksek Lisans Manayla Rivayet ile Fiillerin Hikayeyle Nakli (Karşılaştırmalı Bir Çalışma)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ALPARSLAN ŞAHİN Yüksek Lisans Turhal Yöresi Alevilerinin İnanç, Örf ve Adetleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ALPEREN ÇELİK Yüksek Lisans Bankaların Sermaye Yapılarının Performanslarına Etkisi:BİST'te Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ANIL MERT Yüksek Lisans 20. Yüzyılda Sivas'ta Klasik Türk Musikisi Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ARİFE ÇINAR Yüksek Lisans Sivas İlinde Tüketicilerin Bilgisayar Tercihini Etkileyen Faktörlerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ARSLAN GÖZTEPE Yüksek Lisans Ahmed Avni KONUK
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ARZU BULUT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ARZU YILMAZ Yüksek Lisans Görsel Medya Araçlarının Liseli Gençlerde Şiddet Eğilimine Etkisi:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
ASİYE ASAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA IŞKIN
ASİYE ÖZIŞIK Yüksek Lisans Osmanlı Toplumunda Adâb-ı Muaşeret
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
ASİYE YURT Yüksek Lisans Edward Sell'in "The Life of Muhammad" Eserinin Siyer Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
ASLIHAN KOÇ Yüksek Lisans Kent Yaşamında Marjinal Bir Alt Kültür:Tofaş Kuş Serisi Kullanıcıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
ASLIHAN ÖNİZ Yüksek Lisans Üretim İşletmelerinde Yeşil Lojistik Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Çalışma: Sivas Üretim İşletmeleri Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
ASYA AKDEMİR Yüksek Lisans İslam Mezheplerinin Va'd ve Vaid Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AYAZ ASLAN ALMAZ Yüksek Lisans Eski Anadolu Toplumlarında Element Analiziyle Beslenme Üzerine Yapılan Çalışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
AYHAN TEMİZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
AYHET ATAY Yüksek Lisans İş Yükü Fazlalığı İle İş Aile Çatışması Arasındaki İlişki:Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma(MEB Ankara Merkez Teşkilatı Örneğinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
AYLİN YILMAZ Yüksek Lisans Sivas'taki Kobilerin Reklam Verme Davranışlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
AYŞE AKIN Yüksek Lisans Çok Kültürlülüğün Çalışma Hayatına Etkisi; Mardin İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
AYŞE ALTAN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AYŞE ALTAY Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
AYŞE ATİLA Yüksek Lisans Arap Dilinde Öğelerin Taaddüdü (Çokluğu)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
AYŞE BETÜL TANRIVERDİ Doktora Koruyucu Aileler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
AYŞE GÜL GÜLER Doktora Hastanelerde Manevi Destek Uygulamaları- Türkiye ve Almanya'da Mukayeseli Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
AYŞE KAYA Yüksek Lisans Mezheplerin Ortaya Çıkışında Kültürün Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AYŞE NEVRUZ Yüksek Lisans Tahirü'l Mevlevi'nin Hayatı, Eserleri ve Mesnevi Şerhi Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
AYŞE ÖZER Yüksek Lisans Aliya İzzet Begoviç ve Eğitim Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
AYŞE ŞENER Doktora *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AYŞE TAŞCI Yüksek Lisans Aile ve Akrabalar Arasındaki Mahremiyet Sınırları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
AYŞE YILDIRIM Yüksek Lisans İran Kültüründe Ayna
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
AYŞEGÜL AKBEY Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
AYŞEGÜL ARSLAN Yüksek Lisans İş Hukukunda Şüphe Feshi Yargıtay Kararları Işığında Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
AYŞEGÜL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren Çimento Şirketlerinin 2013-2019 Yılı Mali Tablolarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
AYŞEGÜL GÖKKAYA Yüksek Lisans Türkülerde Kadın Konumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
AYŞEGÜL MAHİROĞULLARI Yüksek Lisans Türkiye'de Asgari Ücret Uygulamalarının Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞEGÜL SARIİN Yüksek Lisans Bir Eğitim Modeli Olarak Ev Okulu ve Din Eğitimi Açısından İmkanı (YEKDER Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
AYŞEN DUMANLI Yüksek Lisans İşsizlikle Mücadelede İşsizlik Sigortası Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞENUR ALTIPARMAK Yüksek Lisans COVID-19 Paradigmasında Sosyal Güvenlik: Türkiye Açısından Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
AYŞENUR ŞENOL Yüksek Lisans Ön Muhasebenin Muhasebe İş Yükü ve Bilgi Kalitesi Üzerine Etkisi: Sivas İlindeki Smmm'ler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
AYTAÇ ANAK Doktora *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
AZİZE AKPOLAT Yüksek Lisans Ebû Hanife'nin Fıkhü'l-Ekber Risâlesinin Cumhuriyet Dönemi Tercümelerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BAHAR ADIGÜZEL SALA Sanatta Yeterlilik Türkiye'nin Halk Müziği Makamlarındaki Mikroton İçeren Dizilerin Klasik Gitara Uygulanması Ve Armonizasyonu
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
BAHAR ÇİÇEK GÜBÜL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ŞAHİN
BAHARGÜL ATAŞ Yüksek Lisans Bizans Anıtsal Resim Sanatında Doğa ve Öğeleri: Kariye Kilisesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
BARIŞ ÖZKAN Yüksek Lisans Diyanet Yayını "Kur'an Yolu" Tefsirlerinde İman Esaslarının Ele Alınışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BATUHAN AKYOL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BATUHAN ERDABAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
BAYRAM YALDIZ Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
BEDİR AYDIN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BEDRİYE TOPTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEGÜM İZEL KÜRECİ Yüksek Lisans Sivas Yıldızeli İlçesine Bağlı Sarıyar,Yakupköy,Arslandoğmuş ve YusufoğlanKöylerinin Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
BEGÜM ŞEN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BEHÇET KALDIK Doktora Engelli Bireylerin Sosyal Dışlanma Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma İle Başa Çıkma Stratejileri:Tokat İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BEHÇET ÖZER Yüksek Lisans Hadis Kaynaklarında Resimle İlgili Rivayetler ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
BEHLÜL TAŞPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
BEKİR ANIL EREN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEKİR ASLAN Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğitim Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
BEKİR DEMİR Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BEKİR TUTAŞ Yüksek Lisans Katma Değer Vergisi İadesinin Önemi, İadeyi Doğuran İşlemler ve Sonuçları: Sivas'ta Bir Üretim İşletmesinde Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BENGİSU HÜR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BENGÜ AÇIK Yüksek Lisans Turizm Sektöründe Devlet Teşviklerinin TMS20, BOBİ FRS ve MSUGT Açısından Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BERKAN YÜCEL Yüksek Lisans Kamu Sermayeli Bankalar ile Özel Sermayeli Bankalar Arasındaki Müsteri Memnuniyetinin Karşılaştırmalı Analizi: Kayseri İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
BERKAY CEM İZER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BERNA NUR YASAK Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddetin Sağlık Çalışanlarının Benlik Saygısı ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
BETÜL AKPINAR Yüksek Lisans Kur'anda Hüzün
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BETÜL ATAMAN Yüksek Lisans Terakki (İkinci Sene) İnceleme-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
BETÜL KAMİL Yüksek Lisans Karar Teorisi Ve Çok Kriterli Karar Metodu İle Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
BETÜL PAKOĞLU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BETÜL TUFAN Yüksek Lisans Hedegger'in Varlık Anlayışı Çerçevesinde Klasik Ontolojik Delilin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
BEYAZ IŞIK Yüksek Lisans SUÇ TEORİLERİ:KONTROL TEORİLERİ VE KONTROL TEORİLERİNİN TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
BİLAL BAYRAK Yüksek Lisans Kur'an'ın Musaddik Olması Bağlamında Önceki Kitaplarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BİLAL FURKAN PALA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BİLAL GÖLBAŞI Yüksek Lisans Sağlık Turizminin Gelişimi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
BİLAL USTA Yüksek Lisans Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları ve İletişim Kurma Becerilerini Geliştirmede Kütüphanelerin Rolü: Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
BİLGEHAN ŞAHİN Doktora 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti'nde İhtida Hareketleri (1900-1922)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
BİRGÜL ANDİÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
BİRİTAN ÇOBAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
BİROL DEMİR Doktora İşgörenlerin Kendilerini İşe Verememe (Presenteizm) Davranışlarının Örgüt Sağlığı Açısından Değerlendirilmesinde Sosyal Kaytarmanın Aracı Rolü: Erzincan İlindeki Kamu Kurum ve Özel Sektör İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
BUĞRA KAYAPINAR Yüksek Lisans Ortaçağ Türk Kültür Sanat ve Ticaretinde Kadının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
BUKET ALBAYRAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
BURAK AKPINAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
BURAK ÇURÇUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
BURAK KARACA Yüksek Lisans Küçük Kentlerde Toplumsal Kalkınmayı Sağlama Çabasının Bir Örneği Olarak Cittalslow(Yavaş-Sakin Şehir) Hareketi Mudurnu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BURAK KIRAL Doktora Türkiye ve amerika birleşik Devletleri'ndeki Siyasi partilerde Parti İçi Demokrasi Algılamaları Üzerine Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
BURAK MERCAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
BURAK SAY Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
BURAK TÜRK Yüksek Lisans Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Çevre Vergilerinin Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
BURAK YEŞİL Yüksek Lisans M.Zahid El-Kevseri'nin Hayatı,Eserleri ve Ehl-i Hadis'e Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
BURAK YÖRÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
BURCU AKTAŞ Yüksek Lisans Göç,Kimlik ve Aidiyet:Afganlar(Tokat İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
BURCU BUDAK Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
BURCU ERGÜL Yüksek Lisans Ku'an Kıssaları Bağlamında Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BURCU MENEK Yüksek Lisans Çocuk Eğitimi Açısından Çizgi Filmlerin Kültürel ve Ahlaki Değerler Bağlamında İncelenmesi: "Maysa ve Bulut" Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
BURHAN ERDOĞAN Doktora Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerin Etkileyen Faktörlerin Statik Ve Dinamik Panel Veri Modelleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BURHAN SATUN Yüksek Lisans Tunceli Yöresi Müzik Kültüründe Klarinet Geleneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
BUSE GERİM Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. TUBA GÜLCEMAL
BÜKET ATAMAN Doktora *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
BÜLENT KELEŞ Doktora Almanya'da Alevilik ve Aleviler (Bavyera Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜNYAMİN GÖKDEMİR Yüksek Lisans Topsis Ve Vikor Yöntemi Kullanarak Alternatif Seçimi. Bir İşletmede Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
BÜNYAMİN KARABURUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BÜŞRA ALICI Yüksek Lisans Finansal Kiralama İşlemlerinin Tfrs 16, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vuk Açısından Karşılaştırılarak Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BÜŞRA ARICI Yüksek Lisans Arap Dili ve Belagatında "Fa" Edatı ve Bakara Suresi Örneğinde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
BÜŞRA GÜÇYETMEZ Yüksek Lisans Farklı Frekanslara (432 Hz-440 Hz) Göre Sevilen Neşeli Ve Hüzünlü Müziklerin İnsanlar Üzerinde Yarattığı Fizyolojik Ve Psikolojik Etkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
BÜŞRA KARADAĞ Yüksek Lisans Hz. Hasan ve Muaviye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA KARASU Yüksek Lisans Seküler Paradigmalar Açısından Din Ve Kutsalın Dönüşü Teorisine Farklı Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
BÜŞRA ÖNLER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
BÜŞRA SEÇER Yüksek Lisans Suriyeli Göçmenlerin Çalışma Koşulları: Kırşehir İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
BÜŞRA TEMÜR Yüksek Lisans İlk Dönem İslam Mezheplerinde Siyasi Radikalizm ve Arka Planı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA YAPRAK ORHAN Yüksek Lisans Divriği Kale Kazısı Sırlı Seramikleri: 14-15. Yüzyıl Boyalı Kazıma Örnekler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
CABİR ÇELİK Yüksek Lisans İbn Mace
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
CABİR ÇETİNKAYA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
CABİR KARAKÜTÜK Yüksek Lisans Ali Haydar Efendi'nin Dürerü'l-Hükkam ŞerhuMecelleti'l-Ahkam İsimli Eserindeki Şirket Bölümünün Latinize Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
CANAN KONAKÇI Yüksek Lisans İmam Hatip Ortaokullarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Değerler Eğitimine Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Akdağmağdeni İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
CANAN MERCAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
CANSEL BAŞ Tezli Yüksek Lisans Hizmet Telafi Stratejilerinin Müşteri Memnuniyeti, Ağızdan Ağıza İletişim ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinin İncelenmesi : Sağlık Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
CANSU ATABEY Yüksek Lisans Nevşehir Müzesi'nde Bulunan El Sanatı Örneklerinden Kadın Tepelikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
CANSU ECEVİT Yüksek Lisans 9.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
CANSU TUNAHAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
CELAL KAYA Yüksek Lisans Finansal Tabloların Düzeltme Öncesi ve Sonrası Verilerinin Karşılaştırmalı Analiziyle Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
CELİL SANCAKTAR Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
CEM ÖZTAŞ Yüksek Lisans Ağırlıklandırılmış Medyan Ve En Küçük Medyan Kareler Yöntemi İle Theil-Sen Regresyon Analizinde Parametre Tahmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
CEMAL YAŞAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
CEMİL KIZILOĞLU Yüksek Lisans Emeviler Döneminde Sakifliler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
CEMİLE ÇANAK Yüksek Lisans İkiz Açık Sorununun Çözümünde Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
CEMİLE TABUR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
CENNET DEMİR Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
CEVAHİR KORHAN IŞILDAK Doktora XV. XX. Yüzyıllar Arası Türk Mûsikîsi Bestekârlarının Makam Anlayışlarının Makamların Değişime Yansımaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
CİHAD DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ÖZDEMİR
ÇAĞLA GÜRDAP Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
ÇAĞLA ŞİMŞİR Yüksek Lisans Covid-19 Salgını ve İstihdam
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
ÇAĞRI BAYRAM Yüksek Lisans Malatya Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Moğol Sikkeleri: Mengü Dönemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
ÇETİN KAPLAN Doktora 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
ÇETİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
DAMLA ÖNER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
DAMLA SEREN AKPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DEMET DOĞAN Yüksek Lisans Türkiye'de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Cari Açık İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
DENİZ ÇUBUKLU Yüksek Lisans Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeyi İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi:BİST 100'de Faaliyet Gösteren Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama(2012-2018)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DENİZ KARAPINAR Yüksek Lisans Meme Kanserli Hastalarda Sağ Kalım Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Cox Regresyon İle Belirlenmesi: Giresun İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
DENİZ KELEŞ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Yetki Belgeli Özel Sağlık Tesislerinde Dental Hizmet Algısının Hasta Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
DERVİŞ ERDAL Doktora 1960-1971 Arası Türk Romanında Hukuki Mevzuat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
DERYA ÇİMKE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
DERYA ONOCAK Doktora SMMM'lerin Bilgi Üretiminde Vergi Mevzuatına , Muhasebe Sistemine ve Etik İlkelere Uyum Düzeylerinin TR72 Bölgesindeki YMM'ler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DERYA ŞAHUTOĞLU ÜREGEN Yüksek Lisans Kültürel Bir Problem Olarak Erken Evlilikler: Hatay/Samandağ Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
DERYA TÜMER ŞANLI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DESTEGÜL TAŞDEMİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT SARIKAYA
DİCLEHAN ŞEKER Yüksek Lisans Sayma Verileri İle Regresyon Ve Talep Fonksiyonlarına Uygulanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
DİDEM DEMİR Yüksek Lisans Gıda Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
DİDEM GÜLLE Yüksek Lisans Aşık İbrahim Yanar Monografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
DİLAN TÜRK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
DİLEK GÖKÇE Yüksek Lisans Kar Amacı Güden İşletmeler Açısından ORAN Kalkınma Ajansı Desteklerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
DOĞAN KELAM Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
DÖNDÜ ÇİĞDEM Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen'in İman Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
DURMUŞ ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Size İki Şey Bıraktım" Rivayetlerinin Senet ve Metin Tenkiti Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
DURSUN DOĞAN Yüksek Lisans Din Felsefesi Açısından İmam Maturidi Düşüncesinde Özgür İrade Sorunu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
DURSUN UZUN Yüksek Lisans Seriyye ve Gazvelerde Dört Halife
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
DUYGU ÇELİK Yüksek Lisans Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Lojistik Firmalarının Performanslarının Ölçümü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
EBRAR ILIMAN Doktora Sağlık Kurumlarında CRM Temelli İlişkisel Pazarlama Uygulamaları İle Davranışsal Niyet İlişkisinde Hizmet Telafinin Aracı Rolü ve E-Sağlıkta Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
EBRAR KILINÇ Yüksek Lisans Katılım ve Mevduat Bankalarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması: İç Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EBRU DURKUT Yüksek Lisans Ortaçağda Türklerin Askeri Hayatında Kadınların Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
EBRU KETEN Yüksek Lisans 10 ve 11 Numaralı Amasya Şer'iyye Sicillerine Göre Amasya'nın İki Yılı: 1653-1655 Yıllarında Amasya'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
EBRU MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Bağımsız Denetim Raporlarının Borsa Performansı İle İlişkisinin İncelenmesi: BİST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EBRU TANER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
EBRU ZENGİN Yüksek Lisans Muhasebe Hata ve Hilenin Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Hilesinin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
EBUBEKİR ÇİYDEM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
EBUBEKİR TAHA ÖZELGÜL Yüksek Lisans Erzincan'daki Ahıska Türkleri(Sosyolojik Bir Değerlendirme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
EBUBEKİR YILMAZ Yüksek Lisans Sivas 7 Numaralı Şeriye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
EDA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Personellerinde Görülen Meslek Hastalıkları ve Alınacak Önlemler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
EDA DUMAN Yüksek Lisans Ödeme Sistemlerinde Kredi Kartının Yeri ve Kredi Kartı Kullanım Memnuniyeti: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
EFRAYİL EROĞLU Yüksek Lisans Fenni Divanı'nın Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
EKREM ÇELİK Doktora Belagat İlminde Ekollerin Oluşumu ve Bu Oluşumu Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
EKREM TOY Yüksek Lisans Aktif İşgücü Piyasası Politikalarından Kosgeb Girişimcilik Destek Programının Etki Değerlendirmesi (Batman İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
EKREM TÜFEKÇİ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
ELİF GÖZE Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
ELİF GÜLHAN YILDIRIM Yüksek Lisans Üretimde Kestirimci Bakımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ELİF ONAY Doktora Ali b. Meymun Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ELİF TELKEŞ Yüksek Lisans İmamı Rabbanide Hizmet Tasavvuru
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ELİF YILDIZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
EMİNE ARSLAN Yüksek Lisans Şer Zannedilenlerin Hayırla Sonuçlanmasının Kur'an Bağlamında Değerlendirilmes
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP CERAN
EMİNE BAKAN Yüksek Lisans Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
EMİNE BİYAN Yüksek Lisans Televizyon Reklamlarının Tarihsel Dönüşümü ve Toplumsal Cinsiyet Kalıpları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
EMİNE KAŞDAŞ Yüksek Lisans Said Nursi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
EMİNE KETEN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
EMİNE OKUR Yüksek Lisans Selçuklu Veziri Muineddin Süleyman Pervane: Tokat Gök Medrese
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
EMİNE PINAR Yüksek Lisans Yahya Efendi'nin Fetvalarına Göre Osmanlı Devletinde Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
EMİNE YAVUZ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet:112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
EMİR ALİM Yüksek Lisans Pir Mehmet Efendi'nin Fetvaları Işığında Osmanlı da Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
EMİR GÜVEN Yüksek Lisans 2018 Ortaöğretim Müzik Müfredatının Uygulanabilirliği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
EMİRHAN AKBAŞ Yüksek Lisans İmam Maturidi'nin Te'vilatu'l-Kur'an'ın'da Ahiret Olgusuna Yaklaşımı (İspatı, Hikmeti ve Etkileri Bağlamında )
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
EMRAH BAŞÖREN Yüksek Lisans Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesinde Enflasyonu Etkileyen İç Ve Dış Faktörlerin Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
EMRAH HANCI Yüksek Lisans Türkiye Sağlık Sistemleri ve Aile Hekimliği Öncesi ve Sonrası Dönemde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Göstergelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
EMRAH TUNÇ Doktora Anadolu Sahası Türk Halk Hikayelerinde Erkeklik Temsilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZKUL ÇOBANOĞLU
EMRE ÇINAR Yüksek Lisans Kur Farklarının Karlılığa Etkisi ve Sivas'ta Faaliyet Gösteren İhracatçı Mermer Firmaları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EMRE HÜDAİ Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde Dijital Dönüşüm: Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
EMRE TOPAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EMRE YUVACI Sanatta Yeterlilik Hızlı Ve Yavaş Tempolarda İcra Edilen Belirli Klasik Türk Müziği Usullerinin İnsan Otonom Sistemi Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans Nesnelerin İnterneti Çerçevesinde Üzerine Makine Öğrenmesi Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ENDER GÜVEN Yüksek Lisans Kayseri Türkülerinin Müzikal Analizi (Bünyan, Pınarbaşı, Develi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
ENES AYDIN Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
ENES TEKİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ENGİN ALBAYRAK Yüksek Lisans Erzincan Yöresi Türk Din Musikisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
ENGİN ERKAN Yüksek Lisans Teknokentlerin İşleyişi, İşletmelere ve Yerel Ekonomiye Etkileri Açılarından Teknokent İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma: Cumhuriyet Teknokent Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ENGİN GÜL Yüksek Lisans Malatya İli Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları Kapsamında Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
ENVER ÇELİKSU Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ERAY ERGİN Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Anlayışı ve Haksız Rekabet Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ERAY YILMAZ Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Cuma Selamlığı Yolunda Osmanlı Sultanları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
ERDAL KURTÇU Sanatta Yeterlilik Wieniawski Re Minör Op.22 Numaralı Keman Konçertosunun Müzikal Ve Teknik Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
EREN DERVİŞ AKPINAR Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma: Sivas İl Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
EREN YILDIRIM Doktora 1950-1980 Arası Türk Romanında Soylu Eşkıya
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ERHAN KOÇER Yüksek Lisans Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının Görevleri, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sağlık Ekonomisine Katkıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
EROL CESUR Yüksek Lisans Cer Atölyesi'nin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Kültürel Yapısına Etkileri ve Basındaki Yansımaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
EROL ONGUNYURT Doktora Velid B. Abdülmelik'in Halifeliği ve Şahsiyeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
ERSAN BİÇKİOĞLU Yüksek Lisans Ekonomik, Demografik ve Coğrafi Özelliklerin Özel Hastanelerdeki Bütçe, Planlama ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi: Özel Bir Sağlık Grubu Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ERSEGÜN KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ERTAN AKKİŞİ Yüksek Lisans Alevi Öğrenci ve Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Bakışları (Kangal Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESENGÜL SALİHOĞLU Doktora Türkiye'de Bankalardaki Farklı Kredi Türüne Göre Banka Kredi Kanalı: Bilanço Düzeyinde Panel Veri Aracı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ESER KAHRAMAN Yüksek Lisans Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Dağılımı ve İşsizlik Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
ESMA GÜNEŞ Doktora Maturidi'nin İtikadi Fırkalara Karşı Geliştirdiği Diyalektik (Te'vilatü'l-Kur'an Özelinde)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ESRA ARVAS Yüksek Lisans Kur'anda Musibet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ESRA BAYRAKTUTAR Yüksek Lisans İmam-ı Rabbani'nin Letaif Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ESRA GÜÇLÜ Yüksek Lisans Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Hayatı, İlmi Kişiliği, Eserleri ve "Cami-ul Mütûn" Adlı Eserinin Mezhepler tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESRA HATİP Yüksek Lisans Şekilbilgisi Üzerinde Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
ESRA NARİN Yüksek Lisans Kardeş Katlinin Fıkhi Açıdan Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
ESRA ÖZCAN Yüksek Lisans Yapay Sinir Ağları Uygulaması Kullanarak Üretici Fiyat Endeksi (Üfe Değerlerinin Öngörü Modellemesi Ve Analizi)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ESRA ÖZKAN ÖNEM Yüksek Lisans Termal Tesislerdeki Yiyecek İçecek Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
ETEM ERHAN UYGUNUÇARLAR Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
EVCAN İZYURDU Yüksek Lisans Sivaslı Numan Efendinin ve İtikat Risalesinin Fıkıh Açısından değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
EYÜP ALSANCAK Doktora İhvan-ı Safa'nın Matematik Felsefesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
EYÜP ELVAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
EYÜP GÜR Doktora Maverdi'ye Göre Nübüvvetin İspatı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
FADİME COŞKUN Yüksek Lisans Bir Anlatım tekniği Olarak Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
FADİME GÜVENDİ Doktora Karma Yöntem Araştırmalarıyla ASM'deki (Aile Sağlığı Merkezi) Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Bir Ölçek Geliştirme: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
FADİME MERCAN Yüksek Lisans İsa Suresi 16.Ayet Bağlamında Mütref Kavramının Bireysel ve Toplumsal Yozlaşma Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
FAİK SEZER EKMEKCİ Yüksek Lisans TCDD'de Serbestleşme Yasasının Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FATİH BULUT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
FATİH ÇAĞLAR Yüksek Lisans Kur'an İlimleri Bağlamında Maide Suresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
FATİH ÇAĞLAR Yüksek Lisans Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumunun İncelenmesi, Sivas Numune Hatanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EZGİ AĞADAYI
FATİH ÇINAR Doktora Şems-i Sivâsî ve Tasavvufî Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
FATİH KILIÇDERE Yüksek Lisans 179 Numaralı Edirne Şeri'yye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
FATİH KORKMAZ Yüksek Lisans Seferilikle İlgili Rivayetlerin Tahriç ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
FATİH KÖSE Doktora Baytarnamaneler Bağlamında Anadolu Türk Kültüründe At
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
FATİH ÖZER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FATİH SANCILI Doktora Erken Dönem Abbasilerde Mezhep-İktidar İlişkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
FATİH TÜYSÜZ Doktora Buhûrizâde Mustafa Itri'nin Mecmûa-l Eş'âr İsimli Güfte Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
FATİH YANMAZ Yüksek Lisans Aliya İzzetbegoviç: Hayatı ve Fikirleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ERTUGAY
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans Suriyeli Öğrencilerin Uyum Sorunu(Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
FATMA AKDAĞ Yüksek Lisans Hz. Peygamber Döneminde İstişare
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
FATMA AYDIN Yüksek Lisans İsmail Ferruh ve Tefsiru Mevakıb Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
FATMA BETÜL AYDIN Yüksek Lisans Merginani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAHRAMAN
FATMA DONAT Yüksek Lisans Kişilik Değişiminde Tevbenin Fonksiyonu: Karabük Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
FATMA GÜL SAKLAVCI Doktora Anadolu Selçuklu Çağı Mimarisinde Figürlü Bezemeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
FATMA KELEPÇE Yüksek Lisans Türkiye'de Cari Açığın Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
FATMA MALİT Yüksek Lisans Somuncu Baba'nın Din ve Mezhep Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
FATMA NUR ÇOBAN Yüksek Lisans Osmaniye İli Eski Mezarlıkları ve Kitabeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
FATMA SEDA ÇOBANOĞLU Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Ve SBF Ebelik Ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Kalite Standartları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EZGİ AĞADAYI
FATMA TAKMAZ Doktora İslam Suçu Önler Mi?Malatya Orta Öğretim Okullarının Karşılaştırılmalı Bir Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
FATMA YASAK Yüksek Lisans Servet Malumat Gazetesi (301-401. Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
FATMA YILDIZ YAZICILAR Yüksek Lisans Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Özel Medicana Sivas Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
FAZİLET BÖLÜKBAŞI Yüksek Lisans Türk Vergi Yargısında İstinaf Kanunu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAZİ SONKUR
FERHAN ARI Yüksek Lisans Türkiye'deki Gürcü Köylerinde Akrabalık ve Sosyal Organizasyon:Samsun ve Çevresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
FERHAT ELBAY Yüksek Lisans İbnü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
FEYZA TANIŞMAN Yüksek Lisans Modern Türk Hikayesinde Din ve Siyaset İlişkisi- Mustafa Kutlu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
FİKRET ŞEKER Yüksek Lisans Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
FİKRİ BAYHAN Yüksek Lisans Enfal ve Tevbe Surelerindeki Kıraat Farklılıkları ve Tefsire Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FUAT FERİT YAZAR Doktora .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
FUNDA CANPOLAT Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezleri'nden Hizmet Alan Bireylerin Memnuniyet Durumlarının Araştırılması; (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
FURKAN AYDEMİR Yüksek Lisans Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: İzmir İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
FURKAN DALGIN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
FURKAN DEMİREL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
FURKAN GİRGİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
FURKAN YÜKSEL Yüksek Lisans AB Ülkelerinde Dış Ticarete Lojistik Performans Endeksi ve Büyümenin Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
GAMZE ATEŞ Yüksek Lisans Sosyal Sorumluluk Kavramı Açısından Çevre Muhasebesi Uygulamaları: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
GAMZE BOZKULAK Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GAMZE BOZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
GAMZE KURTÇU Sanatta Yeterlilik Lied Sanatında Modülasyon İçin Kullanılan Ortak Akorların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
GAMZE TOSUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GAMZE YILDIRIM Doktora Türk Dili Üzerine Ses Bilimsel Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
GANİ YILDIRIM Yüksek Lisans Ebu Hanife'nin Rücu Ettiği Görüşler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
GAZİ KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans Mantık ve Dini İlimler İlişkisi Bağlamında Mantık-Fıkıh İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
GENCER OLGAÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
GEVHER GÜMÜŞER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
GİZEM ARİFER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
GİZEM MOLLAOĞLU Yüksek Lisans Bankacılık Hizmetleri Pazarlamasında İnternet Kullanımının Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
GİZEM ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Mesleki Karar Pişmanlığının İş-Yaşam ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
GONCA TUFAN Yüksek Lisans Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
GÖKALP TOPAL Yüksek Lisans Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Akreditif Ve Banka Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
GÖKÇE KUZUCU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
GÖKÇEN ASENA KALELİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
GÖKHAN MUMCU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
GÖKHAN ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GÖKHAN SANDIKKAYA Yüksek Lisans Fuat SEZGİN'in Gözüyle Müslüman Bilim Adamları ve Onların Batı Dünyasına Tesirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
GÖKHAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖKHAN YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
GÖKTUĞ KAPTAN Yüksek Lisans Bütüncül Kanal Pazarlama ve Ulusal Konfeksiyon Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
GÖNÜL TAŞCI Yüksek Lisans Hz. Muhammed (S.A.V) Akrabaları ile İlişkileri
Tez Danışmanı :
GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Doktora Türkiye Muhasebe Standardı 2, Vergi Ulusal Kanunu ve Büyük Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının Üretim İşletmelerinde Stok Maliyetlerine Etkisi: Sivas İlinde Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
GÖZDE GÜNBAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GÖZDE ULUSOY Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
GÜL TEMEL Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Yansıyan Yönleriyle 18.Yüzyılın İkinci Yarısında Sofya
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
GÜLAY BAŞ Yüksek Lisans Hz. Muhammedin İfdade Hürriyetine Verdiği Değer
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
GÜLBANU FİŞNE Yüksek Lisans Sivas Evleri (Merkez)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
GÜLCAN ÇITIR ÖZTÜRK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
GÜLCAN KESERCAN OFLAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GÜLCAN YAZAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ŞAHİN
GÜLDANE BİTER Yüksek Lisans Akıl-Nakil Bağlamında Husun-Kubuh Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
GÜLDANE KURUÇAY Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GÜLDEREN BÜYÜKCOŞKUN Yüksek Lisans Evli ve Çalışan Kadınların Maruz Kaldıkları Ekonomik Şiddet İle Evlilik Doyumu ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
GÜLHAN DENİZ Doktora Türkiye'de Elementer Branşlarda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performansını Etkileyen İç Ve Dış Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
GÜLHAN ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
GÜLİSTAN EKMEKÇİ Doktora Kıssâ-i Hurûc-Kerden-i Malik Ecdâr Bin Hâris Nechi Radıyallahu Anh
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
GÜLİZAR ÇAKIR Yüksek Lisans Seyyid Nizamoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
GÜLNUR DEDE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
GÜLSEREN RÜVEYDA UÇAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
GÜLSÜM BERRİN BOZTAŞ Yüksek Lisans Sivas Ermenileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
GÜLŞAH OTÇEKEN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
GÜLŞEN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Türkiye'de Döviz Kuru Baskısını Azaltacak Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
GÜLTEN ADIGÜZEL Yüksek Lisans Cemalettin Mahmud Hulvi'nin Divanı Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
GÜRKAN BAHAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
HABİBE CANATAN Yüksek Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Vaizlik: Nicelik ve Nitelik Açısından Mukayese
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HABİP ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HACER ŞENGÜL Yüksek Lisans Hedef programlama İle Üretim Planlaması Ve Bir Plastik Firmasında Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
HACI HASAN İÇLİ Doktora Dördüncü Ordu-Yu Hümayun (Anadolu Ordusu)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HACI İSMAİL DOĞAN Doktora İmam Maturidi ve Nureddin Es-Sabuni'nin Nübüvet Anlayışlarının Mukayesesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
HAFİZE TAŞKÖMÜR Yüksek Lisans Farabi'nin Dil Öğrenme Kuramına Göre Oluşturulan Öğretim Yönteminin Hafif Düzey Özel Eğitim Öğrencilerine Uygulanışı Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
HAKAN AYDIN Doktora Kadı Burhaneddin'in Kitabu İksiri-İ Saadat Fi Esrari'l-İbadat İsimli Eserinde Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
HAKAN DELİBALTA Yüksek Lisans Menteşe Sancağı Ahval-i Ziraiyye ve Arziyyesi Trankripsiyon ve Değerlendirme
Tez Danışmanı :
HAKAN KARATAŞ Yüksek Lisans İlimler Tasnifinde Fıkhın ve Üsulünün Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
HALE SERT Yüksek Lisans Yerelden Evrensele Yeni İran Sinemasının Kültürel Kodları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
HALİL BALOĞLU Yüksek Lisans Aliyyü'l-Kari'ye Göre İman ve Küfür
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HALİL CEYLAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
HALİL ÇİZMECİ Yüksek Lisans Trabzon Gülbahar Hatun Cami ve Türbesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
HALİL İBRAHİM GENCER Yüksek Lisans Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi;BIST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
HALİL İBRAHİM KAYA Doktora Erken Uyarı Sistemleri Yardımıyla Krizlerin Öngörülebilirliği: Türkiye ve ABD İçin Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
HALİL İBRAHİM TAŞKIRAN Yüksek Lisans Sivas İli Akıncılar İlçesi Ağzı Sözlüğü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
HALİL İNALĞAÇ Doktora İbn Abdilberr'in Şerh Metodu(El-İstizkar Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
HALİL TOPRAK Yüksek Lisans Mesleki Eğitimin Genç İş Gücü Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
HALİL UTKAN Doktora Osmanlı İktisat Zihniyetinin Oluşumunda Tasavvuf Ahlakının Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HAMDİ AKIN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
HAMZA CEMCİR Yüksek Lisans Tevfik Soyata'nın Hayatı,Eserleri ve Bestelerinin Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
HAMZA TÜRKKAHRAMAN Yüksek Lisans Kamu Sağlık Kurumlarında Hizmet İhaleleri:Sağlık Bakanlığı Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HANDE ÇAĞAN Yüksek Lisans Vergi Sisteminde Elektronik Belge Uygulamalarında Geçişin Önemi, Muhasebe Düzenine Etkisi ve Bu Uygulamaların SMMM'ler Açısından Değerlendirilmesi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HANİFE ŞEN Doktora 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasında Boyacılık ve Boyahaneler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HARUN POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HASAN AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Zeytinli Ada İnsanlarının Morfometrik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
HASAN AKTAŞ Yüksek Lisans Çağdaş Tefsirlerden Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HASAN ERDOĞAN Yüksek Lisans Dış Ticaret Hacmi Ve İçeriğindeki Sosyal Sermaye Etkisinin TR71 Kalkınma Bölgesi Özelinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
HASAN NAVRUZ Yüksek Lisans Lokman Suresi Örneğinde Arap Dilinde Sarf Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
HASAN YILMAZ Yüksek Lisans Mehmet Sadettin Heper'in Hayatı, Eserleri ve Bestelerinin Müzikal Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
HATİCE AKKAN Yüksek Lisans Kadi Beyzavi'nin (685-1286) Nübüvvet Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
HATİCE ÇİÇEKAY Doktora Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletmelerin İç Kontrol Uygulamalarına ve Finansal Performanslarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HATİCE DEMİR Yüksek Lisans İlahi Vahiy Işığında Müslüman Kadının Şahsiyeti,Hakları ve Sorumlulukları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
HATİCE GÜLBAHAR KESKİN Yüksek Lisans Lise Gençliğinin Çevre Sorunlarına Yönelik Bilinç Düzeyi Ve Tutumları (Yozgat İli Sorgun İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
HATİCE KILCI Yüksek Lisans Kadın İş Görenlerin Kariyer Yönetimi Ve Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas'ta Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
HATİCE KODAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
HATİCE KÜBRA AKAY Yüksek Lisans Sivas'ta Aziz Vlas Kültü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HATİCE KÜTÜKDE Yüksek Lisans Hadislere Göre Kadının Kocasına İtaat Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HATİCE TOKER Yüksek Lisans Fen Lisesi Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile İlgili Duygu ve Düşünceleri (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HATİCE TÜFEKCİ Tezli Yüksek Lisans Divan Edebiyatında Manzum Silsile-Nameler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
HATİCE YEKTA KARAKOÇ Yüksek Lisans Sivas İl Örneğinde, Türkiye'de Gaziler ve Şehit Ailelerine Uygulanan Sosyal Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
HAVVA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
HAVVA TOMBUL Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
HAYDAR ASAN Doktora Macera Turizmi Çalışanlarının Mesleki Kişilikleri Çerçevesinde Gösterdikleri Duygusal Emeğin İş Tatminine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
HAYRİ UÇAR Yüksek Lisans İslam Ceza Hukukuna Temel Teşkil Eden Hırsızlık Suçu İle İlgili Hadislerin Tahric ve Tahlilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HAYRİYE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Yatırım Eğilimlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşmasının İstatiksel Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
HAYRİYE TÜRK Yüksek Lisans Çukurova'nın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HAYRİYE YILDIRIM Yüksek Lisans Entellektüel Sermayenin Tespiti ve İşletmenin Mali Performansına Etkisi: BİST'te Faaliyet Gösteren Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
HAYRUNNİSA HAYTA Yüksek Lisans Gnostik Bir Akım: Valentinyanizm
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HAZAL TOPTAŞ Yüksek Lisans Sevilen Neşeli Ve Hüzünlü Müziklerin Kısa Süreli Hafıza Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
HİCRAN GÜNEŞ Yüksek Lisans Sanal Ticaretin Gelişmesinin Çalışma Hayatı ve İstihdam Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
HİKMET SAİD ELİGÜZEL Yüksek Lisans Nörosinema Bağlamında Korku Filmlerinin İnsan Zihni Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
HİLAL ADIYAMAN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT ŞAKİR CEYHAN
HİLAL BİÇKİOĞLU Yüksek Lisans Muhasebede Yeni Uzmanlık Alanları Kapsamında Çere Muhasebesinin, İşletme Giderleri ve Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HİLAL KARATAŞ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Kapsamında Tarihi Hamamların Hijyen ve Sanitasyon Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
HİLAL KESKİN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
HİLAL ŞEKER Yüksek Lisans Meta Analizi: Finansal Okuryazarlık Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HİLAL ÜNER Doktora Osmanlı ve Rusya'nın Gözünden 1774-1783 Yılları Arasında Kırım
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HUMEYRA ŞAHİN Yüksek Lisans İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması ve Başarılarına Etki Eden Faktörler:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HÜLYA ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Kur'an'da Hayr Kavramı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
HÜMEYRA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Yaz Kur'an Kurslarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Katkısı (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜMEYRA POLAT Yüksek Lisans Erzincan'da Aile Yapısı ve Çocuğun Toplumsallaşmasında Dinin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
HÜSEYİN ÇINAROĞLU Yüksek Lisans Yusuf Ziya Yörükan
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
HÜSEYİN ÇİL Yüksek Lisans Tire Karakadı Necmettin (Mecdeddin) Külliyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
HÜSEYİN ERDİN Doktora A Mixed-Method Study Of Student Perspectives Of Feedback And Process Writing
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEDAT BAY
HÜSEYİN KALPAK Yüksek Lisans Bakillani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HÜSEYİN KASIM KOCA Doktora Kültürel Aidiyet Bilinci Kazandırılması Yönüyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜSEYİN SERDAR RAMAZANOĞLU Yüksek Lisans 2008 Avrupa Borç Krizinin Aşılmasında Otomatik Dengeleyicilerin Rolü Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
HÜSNA ALAT Yüksek Lisans Örgütsel Destek Algısının, Çalışanların Gelişimleri Kaçırma Korkusu, Psikolojik Dayanıklılık ve İçsel İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
HÜSNÜ ÖTÜN Yüksek Lisans Süleyman Hüsnü Paşa Ve İrade-İ Cüz'îyye Görüşü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
IRAZ POLAT Yüksek Lisans Mehmet Rüstem Raşit Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
IŞIN YÜKSEL Doktora Şemseddin Sivâsî'nin Menakıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzin Adlı Eseri (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
İBRAHİM İŞCAN Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
İBRAHİM ODABAŞI Doktora Henry George Farmer'ın Türk Müziği Hakkındaki Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İBRAHİM ÖZAD Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
İBRAHİM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Distopik Metinlerde Sosyal Kontrol Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
İDİRİS ASLAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Öksüz ve Yetim Çocuklarla İlgili Kurumların Tarihsel Gelişimi(1923-1938)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
İDRİS ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans Hadislerde Cuma Namazının Terkiyle İlgili Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
İDRİS SAĞLIK Yüksek Lisans Kader ve İnsan Özgürlüğünün Maturidi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İDRİS SELİM AYDIN Yüksek Lisans Kazım Uz'un Hayatı, Çalışmaları Türk Din Musiki Formlarında Bestelediği Eserlerin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İHSAN ÖZATA Yüksek Lisans Mustafa Paşa(Sinasos) Konut Mimarisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
İHSAN ÜNLÜ Doktora Aşık Davut Sulari'de Uluhiyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İLKER TORUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
İLKNUR AYDIN Yüksek Lisans Mihri Hatun ve Leyla Hanım Divanlarında Sevgilinin Güzellik Unsurları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
İLKNUR ŞANLIGİL Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren Metal Ana Sanayi Sektöründeki Şirketlerin 2015-2019 Yılı Performans Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
İLKNUR TATAŞ Yüksek Lisans Sivas Mutfak Kültürü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
İLTERİŞ YILDIRIM Yüksek Lisans İnternet Folkloru / Netlore ve Kültür Endüstrisi Bağlamında Age Of Wushu Adlı Çevrim İçi Bilgisayar Oyunu Üzerine Netrografik İncelemeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞULE GÜMÜŞ
İLYAS GEDİK Yüksek Lisans Muhasebe Sistemindeki E-Dönüşümün İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
İmren Doğan Yüksek Lisans Türkiye'de Faiz Oranlarının Makro İktisadi Değişkenlerle İlişkisinin NARDL Yaklaşımı İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
İPEK ÇALMAN Yüksek Lisans Yeni Medya Platformlarında Lgbt + Temelli Nefret Söylemi Analizi: Ekşi Sözlük Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
İREM KOYUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
İRFAN ŞAKAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
İSA ÖZKOL Yüksek Lisans Hz. Peygamberin Nübüveti İfasındaki Beşeri Yönü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İSA UÇAR Yüksek Lisans İslam Mezheplerine Göre Tövbe
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
İSHAK ERKAN Yüksek Lisans Kutub-i Sitte Bağlamında Nazar İle İlgili Hadislerin Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
İSMAİL CAN DÖŞKAYA Yüksek Lisans Faruk Şahin'in Hayatı, Eserleri ve Türk Musikisine Dair Değerlendirmeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İSMAİL ERDİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
İSMAİL KÖSE Yüksek Lisans Derin Öğrenme Kullanılarak Gerçek Zamanlı Nesne Tespiti ve Takibi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
İSMAİL ÖZEN Yüksek Lisans Mustafa bin Abdurrahman İzmiri ve Ümdetül Furkan fi İlmil Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
İSMAİL ÖZTÜRK Doktora Kıraatler Açısından İbnü'i Cevzi Tefsiri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
KAAN KAVAK Yüksek Lisans Yeniçağ Osmalı Ekonomisinde Hassa Madenleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
KADİR YILMAZ Doktora 1556 Tarihli Muhammediye'de Oğuz Türkçe'sinin Ses ve Şekil Bilgisi Değişmeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
KAĞAN YILDIRIM Yüksek Lisans Kamu Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
KAMİLE CEREN GÖKSEL Yüksek Lisans Linç Olgusunun Değişimi ve Sosyal Medyaya Yansıması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
KASIM SEZGİN Yüksek Lisans Türkiye'de Enerji Sektörü; Kangal Termik Santrali'nin Sivas Ekonomisi Üzerinde Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
KAYA KARAKIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
KAYHAN AKINCI Yüksek Lisans Kur Riskinin Firma Performansına Etkisi: BİST Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
KAZIM İÇMEN Yüksek Lisans Yunus Emre'nin Söz Varlığından Azerbaycan Türkçesine Anlam Değişmeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR BALCİ
KELEŞ ŞAHİN Yüksek Lisans Kur'an'da Korku ve Kaygı Kavramları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
KEMAL ÇİLTAŞ Yüksek Lisans 10 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(1-196. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
KEMAL GÖK Yüksek Lisans Uhud Şehitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
KERAMETTİN GENÇ Yüksek Lisans Kuran
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
KEREM GÖRKEM MADEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
KEREM GÖRKEM MADEN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
KERİM DEMİREL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
KEVSER ERŞAN Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
KORAY KARABULUT Doktora Tüketici Davranışı Bağlamında Batıl İnançların Sağlık Turizmi Seçimleri Üzerine Etkileri: Sivas İlindeki Kaplıcalar Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
KORKUT HAN TÜMER Yüksek Lisans Paganizm Ve Monoteizmin Din Ve Tanrı Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
KÜBRA BEDEL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
KÜBRA EŞEMEN Yüksek Lisans İmam Gazali'nin İhya-ı Ulumid-Din Adlı Eserinde Psikolojik Kavramlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
KÜBRA KENDİR Yüksek Lisans OECD Ülkelerinin Eğitim Ve Sağlık Göstergeleri Bakımından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
KÜBRA KURUCAÖZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
KÜBRA SAP Yüksek Lisans Ermeni Tehciri ve Sivas'taki Ermeniler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
KÜBRA TARIKAHYA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
KÜBRA ÜSTÜNER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
LALE SEREN POLAT Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE HASTAOĞLU
LEYLA SARMAN Yüksek Lisans İşletmelerde Zaman Yönetimi: Alış Veriş Merkezinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ÖZDEMİR
LOKMAN YILMAZ Doktora Vahiy ve Kıraatu'n Nebi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
LÜTFULLAH AKBURAK Yüksek Lisans Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminin Anadolu ve Balkanlar Mukayesesi:Sivas ve Üsküp Örneği
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
M.ASHRAF YAQOOBI Yüksek Lisans Türkiye Otomotiv Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin 2014-2018 Dönemi Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
MAHMUT İNAT Doktora Cemali'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
MAİDE TAŞ Yüksek Lisans İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejilerinin Ters Lojistik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
MANSUR ÇALIŞKAN Yüksek Lisans kamu hizmetlerinde etkinlik anlayışı ve bunun bir aracı olarak halkla ilişkiler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MARUF ÇAKIR Doktora Türk İslam Edebiyatında Şefa'at-nameler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
MAYA BUKET ÇELİK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MEHMET ABRAVCI Yüksek Lisans Abdülmecid Sivasi'nin " Dürerü'l- Akaid" İsimli Eseri Özelinde Kadızadeli- Şemsi Tartışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
MEHMET AKİF ÖZAYDIN Yüksek Lisans Abdullah B.Cahş'ın Hayatı ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MEHMET AKPUNAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
MEHMET BALIK Yüksek Lisans Oruç İbadetinin Öz Anlayışı ve Diğergamlık ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
MEHMET BARAN Yüksek Lisans Bahailikte İnanç Esasları ve tanrı Tasavvurunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MEHMET EKEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
MEHMET EMİN HAN Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MEHMET EMİN TÜRKLÜ Doktora Osmanlı Ekonomisinde Pazarlar ve Panayırlar(1500-1750)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
MEHMET ERASLAN Doktora Endeks Vadeli İşlemler İle Spot Endeksler Arasındaki Volatilite İlişkisi:Türkiye ve Dünya Örnekleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MEHMET FATİH GÜLDEŞ Yüksek Lisans Türkiye'nin Varlık Fonu Deneyimi ve Seçilmiş Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
MEHMET GÜMÜŞ Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
MEHMET IŞIK Yüksek Lisans Ali Tevfik'in Fezleke-i Tarihi Umumi Adlı Eserinin Transkripsiyon Çalışması
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
MEHMET KAHRAMAN Doktora Derin Yapı Yüzey Yapı Ayrımı Çerçevesinde Kuran-ı Kerim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MEHMET KARAPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MEHMET KUZU Yüksek Lisans Sivas Türkülerinin Müzikal Analizi (Kangal Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
MEHMET ÖZTÜRK Doktora Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
MEHMET SALTAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
MEHMET SANCAK Yüksek Lisans Santa Harabeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
MEHMET SEL Yüksek Lisans Osmanlıca Kaleme Alınan Akaid Risaleleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
MEHMET SEZER YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
MEHMET TURAN BAL Doktora Beyan Yönüyle Kehf Süresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MEHTAP KEÇE Yüksek Lisans Atatürk Döneminde Gümrük Sistemi(1923-1938)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
MEHTAP TEK Yüksek Lisans Makamsal Kalıplar İle Çalışmanın Öğrencilerin Deşifre Şarkı Söyleme Becerileri Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
MEHTAP TEMİZKAN Yüksek Lisans Ziya Bey Kütüphanesindeki Yazma Kur'an-ı Kerimlerin Tezhip Sanatı Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
MELEK NEHİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
MELİH TAŞTAN Doktora Din Felsefesi Açısından Yakın Ölüm Deneyimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
MERVE AKGÜL Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Muhasebesi'nin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MERVE BABATUTMAZ Yüksek Lisans Osman Nizami Paşa
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
MERVE BAĞCİVAN Yüksek Lisans Kütahya Zeytinoğlu Hakl Kütüphanesindeki 320 Numaralı Şiir Mecmuası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
MERVE BÖREKÇİ Yüksek Lisans Nurettin Topçu'da Dini Düşünce Boyutu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MERVE DEMİR Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Osmanlı Saraylarının Giyim Giderleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
MERVE KAVUKLU Yüksek Lisans Bir İç Mekan Konum Algılama Sistemi İçin Makine Öğrenmesi Mekanizmalarının Kullanılarak Bir Öneri Algoritmasının Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
MERVE NİL CANKURTARAN Yüksek Lisans Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Kalkınmada Pamuk(1908-1938)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
MERVE NUR KOÇAK Yüksek Lisans Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MERVE SAİN Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Enerji Yatırımları ve Ekonomik Büyüme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
MERVE SARITAŞ Yüksek Lisans İlahiyat fakültesi Öğrencilerinde Din Ve Modernleşme Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
MERVE VURAL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MERVE YÖRÜK Yüksek Lisans Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Bir Tereddüdün Romanı" Adlı Eserlerinin Söz Varlığı ve Sözlüğü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
MERVENUR AĞCAYAZI Yüksek Lisans Üniversite Gençliğinde Tesettür Algısı ve Dinsel Yönelim Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
MERYEM AĞAOĞLU Yüksek Lisans Arap Dilinde Merfu Ögeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MERYEM ÖNCÜL Yüksek Lisans Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Pay Piyasaları İle Seçili Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MERYEM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Hazini'nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
MERYEM YILMAZ Yüksek Lisans Paul Tillich'de Ben ve İlahi Ben İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
MESUT AYDIN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Dini Yasaklarla İlgili Tutum ve Okul İklimine Uyum Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
MESUT BAYRAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
MESUT ÇITAK Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
MESUT DAVARCI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
MESUT ERGİN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
MEŞKURE KÖKLÜ Yüksek Lisans Kur'anın Korunmuşluğunda Hafızlığın Yeri ve Önemi ve Amasya Büyükağa Merkez Kur'an Kursu Örneği Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
METEHAN BUDAK Yüksek Lisans Sağlık Politikalarının Sağlık Harcamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
METİN GÜNDOĞDU Doktora Osmalı Satayında Mûsikîşinâs İmam-ı Sultanî ve Müezzin-i Şehriyâriler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
METİN KAÇMAZ Yüksek Lisans Giresunlu Mustafa EREN Efendi'nin Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MEVLÜDE ŞEYDA KARADAĞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT SARIKAYA
MEVSİM YABA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRE HASTAOĞLU
MİHRİBAN KÖROĞLU Yüksek Lisans Aşık Ramazan Demirtaş Monografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
MİNE ARSLANDOĞAN Yüksek Lisans (1826-1884) Yılları Arasında Darür-raha Tuzlaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
MİNE SOYBAYRAKTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MİNE TORAMAN Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da İşlem Gören Ana Metal Sanayi Firmalarının Finansal PerformanslarınınÇok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
MOHAMMAD AJGHIF Doktora Memlukler Dönemi Müsta'rib Türk Tarihçilerin Eserlerindeki Türkçe Kelimeler: Tarihu'l el-Fahiri Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUAMMER AKTAY Doktora Alasdair Macıntyre ve Alain Badiou'nun Değer Kuramları Işığında Çağımızın "Moralite Krizi" Üzerine Bir Soruşturma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
MUDTALİP GÜNEY Yüksek Lisans İslam Kaynaklarında Adalet Kavramı Ve Orta Öğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değer Olarak Öğretimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
MUHAMMED ALİ GENÇ Doktora Kırsal Kalkınma Yatırımı Projelerinin Değerlendirilmesi , Finansmanı ve Alternatif Finansman Yönetimi Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MUHAMMED ALİ YAZAN Yüksek Lisans Kur'an İlimleri Bağlamında Nur Suresi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
MUHAMMED ARSLAN Yüksek Lisans Çağatay Türkçesiyle Siyerü'n-Nebi Tercümesi(1-70.Ss)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
MUHAMMED DEMİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
MUHAMMED ERSOY Yüksek Lisans Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
MUHAMMED ERTUTAR Yüksek Lisans Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden Faydalanan Çocukların Eğitim Durumlarında Meydana Gelen Psiko-Sosyal Faktörlerin İncelenmesi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
MUHAMMED GÜNEŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
MUHAMMED KORKMAZ Yüksek Lisans İbn-i Abbas'a Nisbet Edilen Tefsirlerin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUHAMMED RAŞİT PALA Yüksek Lisans Server Paşa'nın Nazırlıkları(1872-1884)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
MUHAMMED ŞAMİL OĞUZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
MUHAMMED TANRIVER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
MUHAMMED TURAN ŞEHİTOĞLU Yüksek Lisans HÜSEYİN NİHAL ATSIZ'IN DERGİCİLİĞİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
MUHAMMED YILDIRIM Doktora Neoliberalizmin Yarattığı Belirsizlikler ve Sosyal Yaşam
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
MUHAMMED YİLANLİ Yüksek Lisans Şeyh Fethullah Aynkafi ve Aynkaf Dergahı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
MUHAMMED YUSUF AKBAK Doktora Mevlevîlikte Mûsikî ve Mevlevî Mûsikîşinaslar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MUHAMMED ZAHİD KAYA Yüksek Lisans Kur'an'daki Peygamber Dualarının Din ve Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUHAMMET AKKAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
MUHAMMET ARICAN Yüksek Lisans Hibetullah B.Meymun El-Munkızi ve Kitabu Fima Yetealleku Kıraete'l-Aşr Mine'l Kur'ani'l-Azim Adlı Eserin Tahkik,Tanıtım ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
MUHAMMET EMİN BİLGİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
MUHAMMET İKBAL BOZKAYA Doktora Tabatabai'nin El-Mizan Fi Tefsiri'l-Kur'an Adlı Tefsirinde Kur'an İlimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
MUHAMMET MESUT GÜLDEŞ Yüksek Lisans İstirmacı Yönetimin Örgütsel Sadakat ve Satış Performans Üzerine Etkisi: Satış Elemanları/ Müşteri Temsilcileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MUHAMMET ÖZTÜRK Yüksek Lisans Baha Said'in Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MUHSİN AYDIN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MUHSİN KARABUDAK Doktora Arap dili ve Belagati Açısından Kuran'da Diyalog Uslubu (Had Suresi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUKADDES NİSA DEMİRAY Yüksek Lisans Türkiye Ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Vergi Harcamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK BUYRUKOĞLU
MURAT AYAZ Yüksek Lisans Türkiye'de İşsizlik Sorunu İle Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
MURAT ÇETİNTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
MURAT ÇİL Doktora Zahire-i Muradiyye, Mümin Bin Mukbil Sinobi (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
MURAT DEMİR Doktora Yazıcıoğlu Muhammed
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MURAT DURGUN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MURAT GÜLER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
MURAT GÜNBAY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MURAT KARADORUK Yüksek Lisans Türkiye'de kamu hizmeti algısında değişim ve E-Devlet uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MURAT KARAKAŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
MURAT KAYA Yüksek Lisans Abdurrauf Efendi'nin Fetva Defterleri ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (205-284. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAVAŞ KOCABAŞ
MURAT KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MURAT ŞAHİN Yüksek Lisans Elazığ'da Dini Musiki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
MURAT ŞEKER Yüksek Lisans Vergi Harcamaları Ve Kurumlar Vergisi Hasılatı Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
MURAT TEKİN Yüksek Lisans Gazali Felsefesinde Mizaç Tanımı ve Kişilik Tipleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NURİ ADIGÜZEL
MURAT TÜRKYILMAZ Doktora Hayatı, Sanatı ve Eserleri İle Aşık Sefil Selimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞEREF BOYRAZ
MURAT YILDIRIM Doktora Bayesci Doğrusal Olmayan Yapısal Eşitlik Modeli İle Aracı Değişken Örneği: Fomo, Sosyal Medya Bağımlılığı Ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
MUSTAFA ARICAN Yüksek Lisans Ubeydullah B.Muhammed Es-Semerkandi ve Tefsir Risalesi,Tahkikli Neşri,Tanıtım ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUSTAFA ASIM AKKUŞ Doktora Cerrahilikte Türk Din Musikisi Geleneği ve Tekke Musikisinin Kültürel Devamlılığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
MUSTAFA AYDIN Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
MUSTAFA BARIŞ BİLGİLİ Yüksek Lisans Öfke Kontrolü Açısından Kur'an'da Gazap
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUSTAFA BAYAR Doktora Kur'an'daki Kıssa ve Mesellerin Değerler Eğitiminde Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUSTAFA BURAK KAYA Yüksek Lisans Semiparametrik Regresyon Modellerinin Kümeleme Analizi İle Tahmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
MUSTAFA CAN ÖLÇER Yüksek Lisans Ahi Teşkilatının Benzerleriyle Olan Etkileşimi ve Mukayesesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
MUSTAFA CEM BASTON Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
MUSTAFA DEMİR Doktora Kur'an'ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUSTAFA DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
MUSTAFA DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
MUSTAFA GÜLER Doktora Cedid Hareketi Tesirindeki Özbek Yazı dili Üzerine Dilbilgisi İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
MUSTAFA GÜLHAN Yüksek Lisans 2008 Küresel Krizi Sonrası Finansal İstikrar Amacıyla Uygulanan Politikalar Ve Türkiye İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
MUSTAFA İÇER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MUSTAFA İLHAN Yüksek Lisans Al-i İmran Suresinde İrabtan Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUSTAFA KARATAŞCI Yüksek Lisans Sayısal Derslerde Kazanımlara Erişim Düzeylerinin Veri Madenciliği İle Analizi ve Ortaokul Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
MUSTAFA KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUSTAFA KILIÇASLAN Doktora İsrailoğulları Ve Yahudilik Konusunun Kur'an Perspektifinden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
MUSTAFA METİN AKSAKAL Yüksek Lisans İç Denetim: Bir Üniversitede Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUSTAFA MURATHAN AYDIN Yüksek Lisans İlaç Mümessillerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgi Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EZGİ AĞADAYI
MUSTAFA SEMİH GEÇTEN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
MUSTAFA TÜRKYILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA IŞKIN
MUSTAFA UÇAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
MUSTAFA UTKU KANGAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MUSTAFA YÜCEL ŞARALDI Doktora Makasıdü'ş-Şeria Çerçevesinde Kur'an'da Ahlak
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUTLU TÜRKOĞLU Doktora Kurumsal Soyal Sorumluluk
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUTTALİB İSLAM Yüksek Lisans Ömer Rıza Doğrul'unTanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in Tercüme ve Tefsir-i Şerifi Eserinde Kelam Konularının İşlenişi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
MUZAFFER DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MÜCAHİD ŞAHİN Yüksek Lisans Arap Dilinde İsm-i Fail Kalıpları ve Kullanım Şekilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MÜCAHİT OSMAN REEL Yüksek Lisans Bidat Ehlinin Tekfiri Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
MÜCEVHER NESİBE KARACA Yüksek Lisans Epiktetos'ta Özgürlük ve İrade Sorunu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
MÜMİNE CELİL Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Personelinin Bilinçli İlaç Tüketimi İle Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
MÜRSEL BİLİK Yüksek Lisans Arşiv Vesikalarına Göre Yakınçağda Zara
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
NACİ KARACA Yüksek Lisans Dini Simgelerin İstismarı Bağlamında İslamafobi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
NACİ YAVUZ Yüksek Lisans Yerel Ekonomide Demiryolu Ağı Ve Ulaşımın Ekonomik Etkileri:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
NACİYE ERYİĞİT Yüksek Lisans Yıldızeli Aleviliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
NADİR BULUT Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
NAİLE DİDEM KAYGINER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
NAİM YAMAN Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
NAZİFE KELPETİN Yüksek Lisans Hadis Literatüründe Hasen Kavramı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
NAZİK KARADAĞ Yüksek Lisans İnşaat Muhasebesi Uygulamalarının VUK, Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NAZİME ŞEVVAL ABBASOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Stres Ve İş Doyumu: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
NAZLI KANGAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
NAZLICAN BULUT Yüksek Lisans Ahirete İmanın Ortaöğretim Düzeyinde Eğitim-Öğretim Gören Öğrenci Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
NAZMİ AYATA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
NECDET AYDOĞDU Doktora Hadiste Mezheb Taassubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
NECDET AYHAN Doktora Ali b. Ahmet Mehaimi'nin Hayatı, Eserleri ve tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
NECLA KOCA Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Eş Seçim Ölçütleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
NESLİHAN DEMİRTAŞ AKTAŞ Yüksek Lisans İstanbul Çamlıca Camisi ve 21.Yüzyıl Cami Mimarisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
NESLİHAN EROL Yüksek Lisans Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Osmanlı Bürokrasisinde Sivas Devlet Adamları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
NESRİN ARI Doktora Kanunçe Fi't-Tıbb Abd el-Vahhâb b. Cemaled-dîn Yûsuf b. Ahmed el-Medâi (Giriş-İnceleme-Çeviri Yazılı Metin-İndeks)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
NESRİN TANKUT Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
NEVİN BORA Yüksek Lisans Türkiye'de Çevre Yönetiminin Yasal ve Örgütsel Görünümü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
NEZAKET OĞRAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
NİHAL DUMAN SUNA Doktora Derin Öğrenme Yöntemleri İle Metin Sınıflandırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
NİHAL ÖZDEMİR Yüksek Lisans Muhasebe Manipülasyonlarının Muhasebe Bilgi Kalitesi ve Kredi Talepleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ticari Kredi Yetkililerine Yönelik Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NİHAL YÜKSEL Yüksek Lisans Ekonomik Büyüme ve Kadın İşgücü İlişkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
NİHAN GÜNDOĞDU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
NİLAY AKKOYUN Yüksek Lisans Covid-19 Öncesi ve Sonrası Bankacılık İşlemlerinin Karşılaştırılmalı Grafik Analizi-Bir Kamu Bankası Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
NİSANUR TAŞ Yüksek Lisans Refah Devletinde Vergi Adaleti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
NUR CALP Yüksek Lisans Şart Üslubu ve Kur'an-ı Kerim'de Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
NURDAN ÇELİK Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bağlamında TYP Programının Kadınlar Üzerindeki Etkisi Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
NUREFŞAN YALÇIN Yüksek Lisans Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkileri:Kayseri Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
NURHAN ARSLAN Yüksek Lisans Sivas İli Güney Yönü İlçelerindeki Tescilli Camilerin Ahşap ve Kalem İşi Süslemeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
NURHAN DEMİRHAN SERİNKEN Doktora Lise Öğrencileri Arasında Yabancı Olmak:İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
NURİ KARATAŞ Yüksek Lisans Sivas İdadisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
NURİ TAPAN Yüksek Lisans Kur'an'da Kevni Ayetlerle Delillendirme Yöntemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
NURSEL DOĞAN Doktora Jean Paul Sartre ve Gabriel Marcel'de İnsan Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
NÜMAN ZENGİN Doktora Veri Madenciliği Tahmin Yöntemleri: Borsa İstanbul Katılım Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
OGUZHAN ŞAHİN Yüksek Lisans Kuruluşundan Günümüze Kurum ve Şahıslarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
OĞUZ ÇAKAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
OĞUZ GÖZÜKATI Yüksek Lisans Müzik Çalgı Aletleri Hakkındaki Hadislerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
OĞUZHAN ALPEN Yüksek Lisans Hastanelerde Manevi Destek Uygulamaları- Türkiye ve Almanya'da Mukayeseli Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KUBİLAY YILMAZ
OĞUZHAN ATEŞ Doktora Varoluşçu Filozoflarda Günah Ve Varoluş
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
OĞUZHAN DOĞAN Yüksek Lisans Ahkam Defterlerinde Eşkiyalık: Sivas Eyaleti Örneği (1786-1796)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
OĞUZHAN ERMAHİŞ Yüksek Lisans Sivas Türküleri Özelinde Usul-Vezin İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KUBİLAY YILMAZ
OĞUZHAN KARAGÖZ Doktora Hz. Peygamberin Sünnetinde Motivasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
OĞUZHAN KÖYLÜOĞLU Yüksek Lisans Anadolu Miyosen Dönem Proboscidea Faunası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
OĞUZHAN ŞENGÜL Yüksek Lisans Müşteri Deneyiminin Destinasyon İmajı ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Kangal Balıklı Kaplıcası Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
OKAN ÇELİK Yüksek Lisans Sosyo-Ekonomik Veriler Yardımıyla Bulanık Kümeleme Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
OKAN DOĞAN Doktora Şemsettin Sivasi'nin Menakıb-ı İmam-ı Azam Adlı Mesnevisi:İnceleme Tenkit Metin
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
OKAN GÜVEN Doktora Rusya'nın Osmanlı Bağdat Konsolosluğu (1880-1914)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
OKAN KOÇER Yüksek Lisans Part Time Çalışma Ve Part Time Çalışan Öğrenciler Üzerinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
ORBAY BAŞDELİOĞLU Yüksek Lisans Konkordato Sisteminin Ekonomik, Sosyolojik ve Psikolojik Boyutları Açısından İncelenmesi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ORHAN AKBANA Yüksek Lisans Molla Camii Divanının Mehicetu'l Ebrar Şerhinin Tasavvufi Yönü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN AKIN Yüksek Lisans Kamu Sağlık Politikalarında Yeni Bir Açılım Sağlık Turizmi:Sivas'ta Görev Yapan Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Turizmi Farkındalıkları Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT NALDÖKEN
ORHAN KESKİN Yüksek Lisans Muhammed Zafir Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN TANER AKDOĞAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Malatya(1946-1961)
Tez Danışmanı :
ORHAN YAVUZ Yüksek Lisans Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'da Varoluşçu Temalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
OSMAN KIRILMAZ Yüksek Lisans Kayseri Elektrik Dağıtım Şirketinde Çalışan Personelin Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
OSMAN SEFA TEZGÖR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
OSMANCAN ERDUMAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
OZAN ARAS Doktora Osmanlı İmparatorluğu'nda İpekçilik: İmalat, Ticaret ve Vergilendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET UZUN
OZAN AŞKAN Yüksek Lisans Seneca Ve Hoşgörü Felsefesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
OZAN DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında İş Stresinin İş Ve Özel Yaşama Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
OZAN KAYMAK Doktora G20 Ülke Piyasaları İle Bazı Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin Panel Yöntemi İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
OZAN KOÇ Yüksek Lisans İşletmelerde İç ve Dış Denetim Süreçleri ve Denetimin İşletmeler Üzerindeki Etkilerine Yönelik Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ÖMER ADMIŞ Yüksek Lisans Erken Dönem Fatımi Devleti ve Mezhebi Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ÖMER AK Yüksek Lisans Kurban İbadetinin Geçerli Olabilmesi İçin Kurbanlıktaki Şartlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
ÖMER BAKİ KARABULUT Yüksek Lisans Hekimin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Yüksek Mahkeme Kararlarının Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ÖMER CENİK Doktora Fusünu-l - Hikem Şarihi Yakub Han Kaşgari, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ÖMER ELLİBEŞ Yüksek Lisans Lojistik İşletmelerin Yeşil Dağıtım Faaliyetlerinin Algılanan İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
ÖMER FARUK EKİCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
ÖMER FARUK ÖZBEK Yüksek Lisans Muhammed b.Nasr el-Mervezi'nin Hadisçiliği ve es-Sünne Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÖMER GÜVENÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ÖMER KAFADAR Yüksek Lisans El-Muntasır ve El-Müstain Döneminde Abbasi Halifesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
ÖMER KOVA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
ÖMER KÖSE Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ÖMER TEMİZKAN Doktora Kent Mekanlarının Temsilinde Toplumsal Hafızanın Etkisi:Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
ÖMER TOPCU Yüksek Lisans Ahkam Defterlerine Göre 18.Yüzyıl Ortalarında Eyalet-i Sivas'ta İlmiye Zümresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
ÖMER UZUNEL Doktora Arkeolojik, Epigrafik ve Filolojik Veriler Işığında Mithra ve Mithraizm
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
ÖMER YILDIRIM Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
ÖMÜR SÖZER ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
ÖZGE GENÇTÜRK Yüksek Lisans Küreselleşme ve Sosyal Medyanın Kültürel Yabancılaşmaya Etkisi:Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
ÖZGE TAMER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ÖZGE UZUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
ÖZGÜR ARSU Yüksek Lisans Hikaye-i Cihan ve Gevher-Nigın (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
ÖZGÜR ÜREGEN Yüksek Lisans Hastane Personeli ve Hastaların Tıbbı Sosyal Hizmet Konusundaki Farkındalığı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
ÖZLEM ÇİL Yüksek Lisans Seyyid Hüseyin Nasr'da Doğa Ve Tanrı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
ÖZLEM KURT Yüksek Lisans Çağatay Türkçesinden Özbek ve Türkmen Türkçelerine Söz Varlığındaki Gelişmeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
ÖZLEM YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ÖZNUR BAYRAK TEKİN Doktora 21.Yüzyıl Bağlamında Bilim-Sahte Bilim Ayrımı Sorununa Popper ve Feyerabend'in Eleştirileri Işığında Yeni Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
PINAR AYGÜN Yüksek Lisans Mahkum ve Tutukluların Sosyal Hizmet Uygulamalarına Olan Gereksinimleri ve Bu Uygulamaların Önleyici Etkileri: Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
PINAR KAYA Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan Ms. Or. Oct. No:2216 Numaradaki Mecmu'a (1b-75a Varak) [Transkripsiyonlu Metin-İnceleme]
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
RABİA BAHÇECİ Yüksek Lisans Mehmet Şevket Eygi'nin Din ve İslamcılık Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
RABİA EKİNCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
RABİA PAYAS Yüksek Lisans Ali Galip Bey'in Berlin Sefirliği(1897-1908)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
RABİA YILDIRIM Doktora Ötekileştirme Eğilimi Açısından İmam Hatip Liseleri Programlarının Öğrenci ve Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
RAĞAİP YAYİN Yüksek Lisans İslam Öncesinden Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Vefatına Kadar Benî Mahzum Kabilesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
RAHİMENUR ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Hastanelerde Yöneticilerin Liderlik Davranış Tarzlarının Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Sivas Numune Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
RAMAZAN ARAZ Yüksek Lisans Fıkhi Açıdan Kinayeli (Kinai) Lafızların Tasarruflara Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
RAMAZAN KILIÇ Yüksek Lisans Turhal İlçesi ve Köyleri Tarihi Eserleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
RAMAZAN KOÇYİĞİT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
RAMAZAN YAVUZ Yüksek Lisans Ebu's-Sürur El-Bekri'nin Fetih Suresi Tefsirinin Tahkik ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
RAMAZAN YÜKSEKTEPE Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
RANA EVCİOĞLU Yüksek Lisans Problemli İnternet Kullanımı ile Üniversite Hayatına Uyum ve Sosyal Sorun Çözme Becerisi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
RAŞİT AĞZITEMİZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
RAVZANUR BETÜL GÜRDAL Yüksek Lisans Cafer Tayyar B.Ahmed'in Rehberi-i Gülistan Adlı Eserinin 225-450 Sayfalar Arası(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
RAZİYE ÜNAL Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphane Yer Alan Ey 1916/38244/1 Y Numaralı Harput Şeriyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
RECEP TAYYİP GEDİKLİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
REGAİB ALBAYRAK Yüksek Lisans Hasan Necati'nin Molla Cami Divanı Şerhi (1b-66a vr.)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
RESUL ÇALIŞKAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
RESUL DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
RIDVAN AÇIK Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli İle Akademik Personelin İş Tatmini, Tükenmişlik Düzeyi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
RIDVAN SAİTOĞLU Doktora Türk slam Edebiyatında Hallac-ı Mansur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
RIFAT BAŞER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
RIZA DEMİRKAYNAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
RIZA EKEMEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
RİFAT KOÇ Yüksek Lisans Yunus Emre
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
RUKİYE BELGİN AKALIN KAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
RUKİYE CELLEK Yüksek Lisans Meryem Suresi Bağlamında Kur'an Kerim de Hz. Meryem
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
RUKİYE GÖGEN Doktora Çocuk İstismarını Önlemede Din Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
RUKİYE KALE Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
RUKİYE KÖSEAHMETOĞLU Yüksek Lisans Yahvist ve Elohist Metinlerde Tanrı Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
RUMEYSA İŞKİL Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
RÜMEYSA EBRAR GÜLMEZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka, Maneviyat ve İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
RÜŞTÜ DAĞAL Yüksek Lisans Ubeydullah b. Muhammed b.Abdilaziz es-Semerkandi'nin (ö.701/1301) Maturidilik Ekolündeki Konumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
RÜVEYDA BETÜL GÜRBÜZ Yüksek Lisans Tüketici Etnosentrizminin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
SAADET ACAR Yüksek Lisans Edirne Muradiye Camisi Çini Süslemeleri Teknik ve Komposizyon Özellikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
SAADET ŞAHİN ÖZCAN Yüksek Lisans Gebelerde Dindarlık ve Kaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SABRİHAN ÇELİK Yüksek Lisans Oylum Höyük Orta Tunç Çağı İskeletlerinde Enfeksiyonel Hastalıklar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
SABUHA BİNDİK Doktora Sosyal Sınıfın Suç Davranışı Üzerine Etkisi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
SADETTİN GÜRMAN Doktora İslam Tarihinde Liyakat ve Ehliyet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
SAFA BALKİ Yüksek Lisans Iot Tmelli Sistemler Üzerinde Elektronik Motorlarda Arıza Tahminleme Modeli
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
SAFAA SAWSAK Doktora Muhammed B. El-Hasen El-Burkaley ve Haşiyetul-Burkaley Ale'l-Kafiye Adlı Eserinin Arap Dili ve Belagatı Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
SAİT GEYLAN Yüksek Lisans 8.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
SAİT POLAT Doktora Kişisel Kimlik Düşüncesi Bağlamında Ölümsüzlük Problemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
SALİH KARACA Yüksek Lisans Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sağlık Personelinin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu; Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SALİH MÜLAYİM Yüksek Lisans Ticari Hayatta Kullanılan Ödeme Araçlarının Değişimini ve Tercihini Etkileyen Faktörler ve Bu Araçlara Yönelik Muhasebe İşlemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SALİM ÜRE Yüksek Lisans OECD Ülkelerinde Lojistik Performans Endeksi İle Siyasal ve Ekonomik Libaralizasyon İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SALMAN MALLAYAHİ Doktora Arap ve Türk Dillerindeki Atasözlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SAMET ÜNLÜ Doktora Erkeklerde Erkeklik Algısı İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkide Çatışma Çözme Biçimlerinin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
SAMİ ÖZDEMİR Yüksek Lisans Türkiye'de Siyasal Güven ve Seçmenlerin Oy Verme Davranışları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
SARA ÖZKAN Yüksek Lisans Beden İmajının Beslenme ve Yeme Tutumuna Etkisinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
SEBAHATTİN AKYOL Yüksek Lisans Ebü'l-Hasen Ebü'l-Usr Fahrü'l-İslam Ali B.Muhammed El- Pezdevi'nin Kıyas Nazariyesi (Usulu'l-Pezdevi Çerçevesinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
SEBAHATTİN SELVİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YALÇIN YALMAN
SEDA ERCAN Yüksek Lisans Kantil Regresyon İle Ülkelerin Ekonomik Özgürlük Verileri Bakımından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
SEDA KARADEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Afet Yönetimi Ve Afet Odaklı Sağlık Sistemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SEDA ÖZDAL Doktora Hukuk Felsefesinde Finalite Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
SEDAT GAYGISIZ Yüksek Lisans Kur'an'da Şahitlik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
SEFA ONUT Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SEFA YARAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
SEHER KAVAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
SEHER YASAK BÖĞREK Yüksek Lisans Din ve Ahlak Yönünden Atasözleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
SELAHATTİN MERT KOLAYLI Yüksek Lisans rken Cumhuriyet Döneminde Spor'un Önemi: 1923/1945 Yıllar Arası Spor Basınının Tarihsel Gelişimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLARA NERGİSHAN KOÇER
SELAMİ KAYA Doktora Kırsal Alanda Yoksulluk Algısı:Diyarbakır Çınar İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
SELÇUK PEKER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SELDA YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
SELEN YAMUR Tezli Yüksek Lisans Aşçıların Gastronomi İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi: Çorum İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
SELMA ALDEMİR ÇAĞIRAN Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Devlet Olgusunun Gelişimi ve Günümüzdeki Tartışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
SELMA ÇAMLIBEL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. TUBA GÜLCEMAL
SELMA ŞAHİN Yüksek Lisans Yozgat Yöresinde Geleneksel Bir Tarikat Olarak Ahmet Efendi Grubu-Fenomenolojik Bir Çözümleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
SELVİNAZ AKALIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
SEMA AVCI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SEMA TOMBUL Doktora Siyas- Dİni Akımların Hadis Musannefatına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
SEMAGÜL ATALAR Yüksek Lisans Irene Melikoff'un Hayatı,Eserleri ve Bektaşilik Araştırmalarına Göre Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
SEMİH KOÇTEPE Yüksek Lisans Türkiye'de 2000 Sonrası Kamu İç Borçlanmasının Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Sektörel Düzeyde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
SEMİH YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
SEMRA KANAT Yüksek Lisans 20 No'lu Amasya Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
SENA AŞIK Yüksek Lisans Sadık Albayrak'ın Hayatı, Eserleri ve İslamcılık Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
SENA KAPLAN Doktora Endülüs Emevi Devletinde İktidar- Ulema İlişkisi (711-1031)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
SENA KOÇTÜRK Yüksek Lisans Kurumsal Reklamlarda Hikaye Anlatımının Kurumsal İletişim Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme: Ziraat Bankası ve İş Bankası Kurumsal Reklam Filmlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
SENA NUR POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SENEM ANCIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
SERAP AYDIN Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetlerin Hasta Memnuniyetine Göre İncelenmesi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
SERAP GEDİKLİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SERAP KAYA Yüksek Lisans Basra Dil Ekolü Görüşleri Çerçevesinde Temyiz Ve Bakara Suresi Örneğinde İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
SERAP KÖŞE Yüksek Lisans Türkiye'de 1980 Sonrası Neo Liberal Politikalar Ve Eğitimin Özelleşmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
SERAP KULMAÇ Yüksek Lisans Aliye İzzetbegoviç Düşüncesinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
SERDAR ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
SERDAR SARI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
SERDAR ŞİMŞEK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
SERDAR TAMGAÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL DEMİRBAĞ
SEREN İLDIZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik ve Yalnızlık Algılarının Popüler Kültür Öğesi Olarak Sosyal Medyadaki Yansıması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
SERHAT ARSLANBURÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
SERHAT DİYAR DEMİR Yüksek Lisans Lise Öğrencileri Arasında Akıllı Telefon Kullanımı Yaygınlığı Davranış Kalıpları Üzerinde Etkisi:Elazığ Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
SERHAT KOÇ Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınma Sorunu ve Türkiye'de Uygulanan Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
SERHAT YILDIZ Yüksek Lisans Hümeyni Devrimi'nin Ortaya Çıkardığı Rejimin Sosyal Yaşama Olan Etkileri ve Arayışın Adresi Türkiye:Van Örneğinde
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
SERKAN CAHİT DİNÇ Yüksek Lisans Avrupa Ülkelerinin Ekonomik Özgürlüklerine Göre Mekansal Ekonometrik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
SERKAN KARA Yüksek Lisans Osmanlı Yeniçağında İpek Ticareti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
SERKAN KARANFİL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ŞAHİN
SERKAN KÜÇÜK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
SERKAN TUNA Yüksek Lisans Musavver Terakki(Beşinci Sene)İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
SEVAL ÇETİNKAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SEVDA FİŞNE Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
SEVDA İREN UÇARER Yüksek Lisans İslam Hukuku Açısından Tedavi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
SEVİNÇ ARAS Yüksek Lisans Evrişimli Sinir Ağları İle Yaş,Duygu ve Cinsiyet Tahmini
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
SEVİNÇ YILDIZ Doktora Sosyal Kimlik Kuramına Göre Türk Romanında 1960 Darbesi 1971 Muhtırası 1980 Darbesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
SEYHAN KARAHAN Yüksek Lisans Elazığ-Palu Mezar Taşları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
SEYHAN YILMAZ Yüksek Lisans Tanzimat Döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda İç İstihbarat Faaliyetleri (1839-1876)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
SEYİT AHMET ARSLAN Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddetin Engellenmesi İçin Alınan Önlemler ve Sağlık Çalışanlarına Yapılan Şiddetin Araştırılması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SEYİT HASOĞLU Yüksek Lisans İnsan Aktivitelerinin Derin Öğrenme Yöntemleri İle Tanımlanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
SEYİT YAVUZ Doktora Mehmet Lebib Efendi'nin Tuhfe-i Vehbi Şerhi: Müntehab-ı Lebib(İnceleme-Metin-Tıpkı Basım)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
SEYYİD TAHA PALA Tezli Yüksek Lisans Termal Turizmde Covid-19 Korkusunun Davranışsal Niyete Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
SEZER BILDIRCIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
SİBEL BOZKURT Yüksek Lisans FARKLI SOSYO-EKONOMİK SEVİYEDE KADINLARIN DOĞURGANLIK,KÜRTAJ VS. KONULARINDA TEKNİK VE YASAL DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BU DÜZENLEMELERİN ATAERKİLLİK İKLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
SİNAN DÜNDAR Doktora Kümeleme Yöntemi İle TR83 Bölgesinde Hayvansal Atıkların Değerlendirilmesinde Optimal Tesis Yerlerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
SİNEM GÖKÇE Yüksek Lisans Kurumsal Yönetimin Firma Performansına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
SİNEM ŞENGÜL Yüksek Lisans Yabancı Çalışanların Hakları ve Türkiye'ye Geldiklerinde Yaşadıkları Sorunlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
SİNEM YABA Yüksek Lisans Sivas İlinde Trafik Kazalarının Yaşam Analizleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
SONGÜL DUMLUCA Yüksek Lisans Özgür İrade ve Belirlenimcilik ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SULEYMAN GARAHANOV Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
SULTAN CERAN CUNEDİOĞLU Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SUZAN BOZKURT Yüksek Lisans Dijital Dönüşüm Sürecinde Lojistik Firmaların Sağladığı Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi: Freigt Forwarder Firması Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SÜHEYLA KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
SÜLEYMAN CESUR Doktora Mustafa El-Galayini'nin Hayatı, Eserleri, Edebi ve İlmi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
SÜLEYMAN KURŞUN Yüksek Lisans Kur'an'da Kasr Uslubu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SÜMEYYE AYDIN Yüksek Lisans 4.Sınıf Dkab Ünite Konularının Hikaye Yöntemiyle İşlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SÜMEYYE ÇİÇEKAY Yüksek Lisans Alacaklarda Değerleme ve Amortisman: ÖzellikliDurumlar ve Muhasebe Kayıtları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SÜMEYYE YILMAZ Yüksek Lisans Şemseddin-i Sivasi'nin Mir'atü'l-Ahlak İsimli Mesnevisi'ndeki Ahlak Eğitimi ve Günümüz Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
SÜMMEYE BOZ Yüksek Lisans İNSAN İSKELET KALINTILARINDA METABOLİK HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ,DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, RAŞİTİZM , OSTEOMALASİA
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
ŞAFAK DÖNMEZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
ŞAHİN SALKIM Yüksek Lisans Kayıt Dışı İstihdamın Denetimsel Sorunu: Kırşehir İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
ŞEFİKA SİNEM KÜTÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
ŞEHMUS ÜNVERDİ Doktora Arap Dili Nahvinde Te'vil
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ŞENGÜL ÜNAL Yüksek Lisans Fahreddin Er-Razi Tefsirinde Cedel Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ŞERİF TİRYAKİ Doktora Haza Kitabu Zehravi (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
ŞERİFE ÇALI KARAKIŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ŞERİFE ERDEM Yüksek Lisans Tedavi Sürecini Tamamlamış Bağımlı Bireylerin Tedav Sonrasında Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Uyum Süreçlerinin Sosyal Hizmet Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
ŞERİFE KEKLİKCİ Yüksek Lisans Hastanelerde İşgücü Planlaması İçin Karar Destek Sistemi Yazılımı Geliştirme Ve Model Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN
ŞEYİMA ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Dört Mezhebe Göre Evlenme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
ŞEYMA ALBAYCİ Yüksek Lisans Yeniden Yönetim Olgusu ve Kamu Hizmetlerinde Kalite
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
ŞEYMA AŞIK Yüksek Lisans Kur'an'da Mucizelerle Delillendirme Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ŞEYMA BAŞARA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ŞEYMA EKİZ Yüksek Lisans Sembolik Etkileşimci Yaklaşım Bağlamında Bir Varoluş Göstergesi Olarak:Graffiti İzmir Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
ŞEYMA KOÇ Tezli Yüksek Lisans Covid-19'a Yakalanma Kaygısının Medikal Turizm Seyahat Niyetine Etkisi : Türk Diasporası Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
ŞEYMA SAYINOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ŞEYMA TANRIKULU Yüksek Lisans Sultan Şeyh Musa Türbesi Örneğinde Tasavvufun Kültürel İzleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ŞİRİN ALİ Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
ŞULE DİŞLEN Yüksek Lisans Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kadınlarla İlgili Ayetlere Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ŞULE EKİM Yüksek Lisans Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankaların Bireysel Müşterilerini Yatırım ve Tasarruf Ürünleri Hakkında Bilgilendirme Düzeyleri ve Müşterilerin Yatırım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ŞULE NUR COŞGUN Yüksek Lisans Türkiye'de İşsizlik Ve Sosyal Dışlanma: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
ŞULE YÜKSEL AVAN Doktora Anadolu Selçuklu Mimari Eserlerinde Esmaü'l Hüsna Yazılarının Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
ŞÜKRÜ EROL Yüksek Lisans Edebiyatımızda Hz. Davud
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
TAHA KARTAL Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
TAHA TUNA KAYA Doktora Hayatı, Sanatı ve Eserleri İle Aşık Virani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
TAHSİN TAŞTAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
TALAT ALP BAYRAKTUTAN Yüksek Lisans Sınırlılıkları ve Yeterlilikleri Bakımından İlitam (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
TAYCAN ÇELİK ŞEKER Yüksek Lisans Sağlık Turizmi İşletmelerinde Haccp Kalite Standardının Değerlendirilmesi: Termal Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
TAYFUN ÇINAR Yüksek Lisans 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanında Seçim Kanunları ve Tartışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
TAYFUN DEVECİ Yüksek Lisans Aile Yapısının Bireyin Kişilik Özellikleri Ve Niteliklerine(Akademik Başarı,Akademik Azim Ve Mutluluk Değişkenleri Bağlamında)Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
TEVFİK DAĞ Yüksek Lisans Kur'an İlimleri Uygulamalı Tefsir Örneği: Mü'min Suresi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
TOLGA ÇİMEN Doktora .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
TOLGA YENTUR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
TOLGAHAN TAŞLIK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
TUBA BOZKURT Yüksek Lisans Uluslararası Şirketlerde Atık ve Tersine Lojistik: Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
TUBA BOZKURT Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
TUBA YÜCEL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
TUĞBA AYDOĞAN Yüksek Lisans Tüketicilerin Otomotiv Tercihlerinin Konjoint Analysis İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
TUĞBA BOZKAYA Doktora Pozitif Psikoloji Bağlamında Din Eğitimi Temelli Manevi Rehberlik (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
TUĞBA ÇAĞLAR Yüksek Lisans Muhammed Sururi'nin Ahkamu-t Talak Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
TUĞBA ÇETİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
TUĞBA NUR KAYA Doktora Reşit Rıza'nın "Tefsiru'l-Menar" İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
TUĞBA ORAN Yüksek Lisans Sivas Müftüsü Nu'man Efendi'nin Fetva Defterinin Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
TUĞBA SEDA YUVACI Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Eğitimi İle İlgili Algılarının Metaforik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
TUĞÇE ACAR Yüksek Lisans Hakkı Tarık Us'un Hayatı ve Çalışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
TUĞÇE ÇİFTÇİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
TUĞÇE ÇİMENDEN Yüksek Lisans Adıyaman İl Merkezindeki Tarihi Eserler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
TUĞÇE DAĞTEKİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
TUĞÇE KARAÇOBAN Yüksek Lisans Türkiye'de Küreselleşme-Kriz Bağlamında Büyüme Stratejisindeki Değişim (1980-2018)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
TUĞÇE ŞENOCAK Yüksek Lisans Genç İşsizlerin Tüketim Kültürüne Yaklaşımları:Erzincan İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
TUNÇAY ABUŞ Yüksek Lisans I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cephelerin Basına Yansıması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
UĞUR ARSLAN Yüksek Lisans Sağlık Kurumları Yönetiminde Yaşanan Sıkıntılar Ve Yönetim Süreci: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
UĞUR ÇAYKARA Yüksek Lisans Döviz Kurları (Usd/Try ve Eur/Try) Seçili Kriptolar Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi (2014-2019)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
UĞUR ERCİYAS Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
UTKU SELÇUK Yüksek Lisans E-Fatura Mükelleflerinin Finansal Okur Yazarlık Düzeylerinin Tespiti: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ÜLKÜ BOLSU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
ÜMİT ARSLAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
ÜMİT KARABACAK Yüksek Lisans Şehirlerin Markalaşma Sürecinde Yerel Yönetimlerin İletişim Becerilerinin Önemi Üzerine Bir İnceleme: Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Etkinlikleri Kapsamında Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ÜMİT KARAKUŞ Yüksek Lisans Hegemonik ve İdeolojik Bir Aygıt Olarak Medyaya Sosyolojik Bakış
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ÜMİT YÜREKLİ Doktora Acluni'nin Keşfü'l Hafa İsimli Eseri ve Hadisçiliği
Tez Danışmanı :
ÜMMÜ GÜLSÜM ASLI NUR DOĞAN Yüksek Lisans Feminist Teori Bağlamında Çocuk Gelinlerin Ataerkil Sistemdeki Temellerinin Araştırılması(Elazığ Örneğinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
ÜMMÜGÜLSÜM BAYRAKTAR SALTIK Yüksek Lisans Hakani, Mekki B. Ebi Talip, Sehavi ve İbn Cezeri Manzum Tecvid Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
ÜNAL ÇOLAK Yüksek Lisans Ebu'l Hüseyin El- Basri'nin "Kitabu'l Mutemed Fi Ususi'l Fıkıh" ve Abdulaziz El- Buhari'nin "Keşfu'l Esrar" Adlı Eseri Bağlamında Umum Lafızları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
VEYİS İNCEÖZ Yüksek Lisans Arap Dilinde Cemi Teksir ve Kur'andaki Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
VEYSAL KILIÇ Yüksek Lisans Hadislerin Işığında İmamet ve Kadın İmameti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
VOLKAN TÜRKMEN Yüksek Lisans Zeytinli Ada İnsanlarında Ağız ve Diş Sağlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
YADİGAR GÜLER Yüksek Lisans Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da Kurulan İlk Beylikleri İle Olan Münasebeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
YAGIZ DÖNMEZKOL Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YAHYA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Bankalarda Etkinlik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
YAKUP AVCU Yüksek Lisans Musavver Terakki(Altıncı Sene)İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
YAKUP ESENBOĞA Yüksek Lisans Selahattin Eyyubi Işıksal'ın Hayatı, Eserleri ve Türk Din Musikisine Katkıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
YASEMİN CANİKLİ Doktora Semitik Dİnlerde Sünnet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
YASEMİN DENİZ Yüksek Lisans Kırım Tatar Dergilerinden Edebiyat ve Kultura Üzerine Bir İnceleme(1. ve 2. Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
YASEMİN ERAYDIN Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı İle Algılanan Anne Baba Tutumu Arasındaki İlişki ve Sosyal Hizmet Müdahalesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
YASEMİN YILMAZ Yüksek Lisans Kur'an'da Yakin Kavramı ve Dünyevi Yansımaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
YASİN ALPER SUR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
YASİN ARISOY Yüksek Lisans Türkiye'de Yaşayan Çin Uygur Türklerinin Çin Hükümeti Kimlik Politikalarına Yönelik Deneyimleri ve Baş Etme Stratejileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
YASİN BALCI Yüksek Lisans Küreselleşmenin Yerel İşgücü Piyasası Üzerine Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
YASİN GÜLTEKİN Yüksek Lisans Koçi Bey Risalesine Göre Devleti Zayıflatan Etmenler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
YASİN SEVGEL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
YASİR ÇAVUŞOĞLU Yüksek Lisans Abbasi Halifelerinden el-Hadi ile el-Hak ve Dönemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
YASİR ÇELİK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
YASİR KALKAN Yüksek Lisans Muhammed Raşid Erol Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
YAŞAR ÇALIK Yüksek Lisans Zari Mustafa Efendi'nin İki Eseri: Divan ve Manzume-i Şemail-i Şerif
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
YAŞAR DEMİR Yüksek Lisans Medikal Turizm Açısından Samsun İlinin Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Belirlenmesi: Hekim Görüşlerinin Belirtilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
YAŞAR YILMAZ Yüksek Lisans Zile ve Çevresindeki Alevilerde Dini Sosyal ve Kültürel Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
YAVUZ BİÇER Yüksek Lisans Kitab-ı Makbül-der Hal-i Huyül (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
YAVUZ KIZKAPAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
YAVUZ ŞENBAŞ Doktora Dımaşk Eyyubileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
YELİZ KANTAR Doktora Osmanlı'da Hapishaneler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
YETER AYDIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
YILMAZ GÜNEL Doktora Karma Yöntem Araştırması İle Mevduat Bankaları, Katılım Bankaları ve Elbirliği Sistemi Açısından Bireylerin Konut Finansman Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
YUNİS EVİZLİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
YUNİS KANTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YUNUS CAN BARBUNYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
YUNUS EMRE ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Demokratikleşme Süreci Bağlamında Ortadoğu'da Meydana Gelen Değişim ve İran Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
YUNUS ÖZTÜRK Yüksek Lisans Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Sosyal Medya Yorumlarının Metin Madenciliği Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
YUNUS RIDVAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü Ve Değerlendirilmesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
YUNUS YÜKSEL Yüksek Lisans Günümüz Alman Basınında Hz. Muhammed (s.a.v)'e ve Hadislere Genel Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
YUSUF AKTAŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
YUSUF İZZET KESKİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
YUSUF KALE Yüksek Lisans Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Fıkıh Kitapları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
YUSUF KILINÇ Tezli Yüksek Lisans Kamu Sağlık Çalışanlarının Sağlık Turizmi Algılarının Ölçülmesine Yönelik Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA IŞKIN
YUSUF KORKMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
YUSUF YILDIRIM Doktora Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ZAFER EKREM KÜRŞADOĞLU Yüksek Lisans İbrahim İşkodravi'nin Manzum Akaidnamesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ZAFER GÜNDÜZ Doktora Ontolojik Düzlemden Epistemolojik Düzleme Geçiş:Başlangıç Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
ZEHRA DOĞAN Yüksek Lisans Kur'an'da Mantıksal Delillendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ZEHRA GÖRGÜLÜ Yüksek Lisans Süheyl B.Amr'ın Hayatı Ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
ZEHRA KEKLİKÇİ Yüksek Lisans Pozitif Psikolojide Affetme- Kendini Affetme Arasındaki İlşki (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
ZEHRA KÖSE Yüksek Lisans Türkiye'de Lojistik Köyler ve Lojistik Köylerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
ZELİHA KAYA Yüksek Lisans Hüseyin Bin Rüstem'in Kaside-i Münferice Şerhi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
ZEYNEP CENGİL Yüksek Lisans Eski Anadolu Topluluklarında Boy Uzunluğu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
ZEYNEP DAĞLAR Doktora Türk Dizilerinde Din ve Toplum İlişkileri-Kurtlar Vadisi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
ZEYNEP FIRAT Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
ZEYNEP ÖZDEMİR Yüksek Lisans 28 Şubat 1997- 2015 Yılları Gazetelerdeki Din Eğitimi Tartışmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
ZEYNEP SARI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Manevi Yönelim ve Hoşgörü Arasındaki İlişki (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
ZEYNEP SELMA SARI Yüksek Lisans Suriye İç Savaş'ı Bağlamında Göç Olgusu: Aile Olmak Belgeseli "Zeytin Ağaçlarının Altında" ve "Şehrin Son Sakinleri" Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
ZEYNEP VARLIK Yüksek Lisans Tebriz Gök Mescit
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
ZİKRULLAH AKGÜL Yüksek Lisans Adabname-i Pend-i İntihab İsimli Mecmua (68a-190b Varakları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA SEFA ÇAKIR
ZİYNET ORHAN Yüksek Lisans Öğretmenlerin Sağlık Okur Yazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Çalışması: Suşehri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
ZÜBEYDE ÇETİNTAŞ Yüksek Lisans Elektronik Ticaretin Bağımsız Denetim Sürecine Etkisi: Sivas İlinde Smmm'lerin Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
ZÜBEYT NALÇAKAN Doktora Arap Dilinde Şart Usulubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ZÜHAL DENEYİCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ZÜHAL ERDAYI Tezli Yüksek Lisans Sivas İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ZÜLAL KAYALI Yüksek Lisans Borsa İstanbul İmalat Sektöründe Yer Alan Firmaların Pay Fiyatlarını Etkileyen Makro ve Mikro Faktörlerin Panel Veri Yöntemi İle Belirlenmesi: 2009Q1-2019Q4
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ZÜLEYHA AYGÜN Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan Ms. Or. Oct. No:3370 Numaradaki Mecmu'a-İ Musiki [Transkripsiyonlu Metin-İnceleme]
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 68
Doç.Dr. : 73
Dr.Öğr. Üyesi : 30
Kız Öğrenci Sayısı : 910
Erkek Öğrenci Sayısı : 1106
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1751
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1350
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 401
Doktora Öğrenci Sayısı : 258
Ana Bilimdalı : 32
Tezli Yüksek Lisans : 29
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 12
Doktora : 15

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 4  Çevrimiçi  » 231  Bugün  » 716  Dün  » 233622  Toplam