LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN TEZ SAVUNMA SINAVI GİRME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen hükümler 2019-2020 bahar yarıyılı(2020 ve sonrası ) ve sonrası kayıt yaptıran tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geçerlidir. Daha önce kayıt yaptıran öğrencilere bu hükümler uygulanmaz.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesi gereği

 Öğrencinin alanı veya teziyle ilgili ilk isim olarak hazırladığı en az bir adet bildirisinin ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalenin ULAKBİM TR dizinde taranan ulusal/uluslararası hakemli bir dergi veya 14/5/2018 tarihli ve 2018/11834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında kabul gören bir dergide yayına kabul edilmiş/yayınlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır. İlgili yayınlarda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Tez savunma sınavı tarihi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenerek, sınav tarihinden en geç bir ay önce yazılı olarak enstitüye bildirilir.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 37. maddesi gereği

 Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde, düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman ilgili tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve öğrencinin tez konusu ile ilgili ilk yazarın yine öğrencinin kendisinin olduğu TR ULAKBİM’de taranan ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayıma kabul yazısı aldığı en az bir makalesini enstitüye gönderilmek üzere ana bilim dalı başkanlığına teslim eder. Tez danışmanları söz konusu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi adının geçmesi şartı aranır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 35
Doç.Dr. : 44
Dr.Öğr. Üyesi : 24
Kız Öğrenci Sayısı : 1132
Erkek Öğrenci Sayısı : 1127
Toplam Öğrenci Sayısı : 2257
Doktora Öğrenci Sayısı : 260
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1621
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 376
Ana Bilim dalı : 34
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 15

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 272  Bugün  » 589  Dün  » 786348  Toplam