Mezun Öğrenci Tez Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
A. Turan Ulutaş Yüksek Lisans Cumhuriyet Döneminde Orta Öğretimde Felsefe Eğitimi ve Sorunları
Tez Danışmanı : 0
A.Celil Öz Doktora Değişen Kamu Yön.Anlayışında Kalkınma Ajanslarının Türk Kamu Yön.Sistemine Entegresi Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : 0
A.Fuat Kurt Yüksek Lisans Bir Finans Tekniği Olarak Factoring Ve Kayseri Ve Konya'Daki İşletmelere Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
A.İhsan Kolcu Yüksek Lisans Temaşa Mecmuası
Tez Danışmanı : 0
A.Kadir Selvi Yüksek Lisans İslam Hukuk Metodolojisinde İllet Kavramı Ve Bilinme Yolları
Tez Danışmanı : 0
A.Lütfi Alpan Yüksek Lisans Cum. Üni. Ve Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinde Çevreye Üniversiteye Uyum Sorunları
Tez Danışmanı : 0
A.Mesut Parsıl Yüksek Lisans Sınıf Örgütünde Yabancılaşma
Tez Danışmanı : 0
A.Oğuz Bayrakçıl Yüksek Lisans Tedarik Zinciri Yönetiminde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Tamsayılı Programlama İle Tedarikçi Seçimi;Hipoletik Bir Çalışma
Tez Danışmanı : 0
A.Osman Kurt Yüksek Lisans Yahudilikte Hıristiyanlıkt Ve İslamiyette İrtidat
Tez Danışmanı : 0
A.Osman Salık Yüksek Lisans Kolluk Etik İlkelerinin Belirlenmesi Ve Kurumsallaşması
Tez Danışmanı : 0
A.Sait Kabakçı Yüksek Lisans Kesikli Olasılık Dağılımları İçin Tesadüfi Sayı Üretimi
Tez Danışmanı : 0
A.Tarık Miman Yüksek Lisans Ekonomik İstihbaratın Küreselleşme İçindeki Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
A.Turan Alkan Yüksek Lisans Doğu Ve Batı Karşısında Cemil Meriç
Tez Danışmanı : 0
A.Turan Özdemir Yüksek Lisans Muhammed Ali Es- Sabuni Ve Tefsirciliği
Tez Danışmanı : 0
A.Turan Özkur Yüksek Lisans Türkiye' De Yeni Ekonomi Ve Elektronik Ticaret
Tez Danışmanı : 0
A.Zafer Aktaş Yüksek Lisans Türkiye'Nin İktisadi Kalkınmasında Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yeri,
Tez Danışmanı : 0
ABDUL HAKİM İZCİ Yüksek Lisans Zekerriya Tamir Hayatı, Eserleri ve Sahilu'l-Cevadi'l-Ebyad Adlı Kitabının Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
Abdul Hakim İzci Yüksek Lisans Zekerriya Tamir Hayatı, Eserleri Ve Sahilu'L-Cevadi'L-Ebyad Adlı Kitabının Tahlili
Tez Danışmanı : 0
ABDULBAKİ GÖK Yüksek Lisans Kamu ve Özel Sektör Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunların Karşılaştırılması (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Abdulbaki Gök Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Abdulğafur Sakar Yüksek Lisans Hadis İlmi Açısından İlk İnen Ayetlerle İlgili Rivayetler
Tez Danışmanı : 0
ABDULĞAFUR SEYİDOĞLU Yüksek Lisans İlk İnen Ayetlerle İlgili Rivayetler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ABDULĞAFUR SEYİDOĞLU Doktora Hamza B. Muhammed Kasım El-Medeni El-Yemani ve Menaru'l-Kari Şerhu Muhtasari Sahihi'l-Buhari
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ABDULHAMİT KIRICI Yüksek Lisans REİNHART DOZY2NİN TARİHİ İSLAMİYET ADLI ESERİNDE HZ. PEYGAMBERİN HAYATI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Abdulhamit Kırıcı Yüksek Lisans Reinhart Dozy'nın Tarihi İslamiyye Adlı Eserinde Hz. Peygamber Dönemi
Tez Danışmanı : 0
ABDULKADİR BAYRAM Doktora Seyyid Yahya Şirva'nin Şifa'ül-Esrar'ı Üzerine Tarihi Dil Bilgisi Çalışması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
Abdulkadir Bayram Doktora Seyyid Yahya Şirva'nin Şifa'ül-Esrar'ı Üzerine Tarihi Dil Bilgisi Çalışması
Tez Danışmanı : 0
Abdulkadir Beğen Doktora 2000-2006 Döneminde Trafik Kazalarını Etkileyen Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uyg.
Tez Danışmanı : 0
ABDULKADİR GÜNER Yüksek Lisans İmalat Sektörünün 2000-2017 Yılları Arası Mali Performans Analizi: BİST'de Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
ABDULKADİR TURAN Yüksek Lisans Türkiye'de KİT'lerin Ekonomik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
ABDULKERİM GÜLER Doktora Farklı Kriter Ağırlıklandırma Yöntemleri İle Veri Zarflama Analizi: Türkiyedeki Devlet Üniversitesi Hastanelerinde Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
ABDULKERİM GÜLER Yüksek Lisans İdari Personelin İş Tatmini ve Örgüte Bağlılığına Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regrasyonla Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Abdulkerim Güler Yüksek Lisans İdari Personelin İş Tatmini ve Örgüte Bağlılığına Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regrasyonla Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH ALAN Yüksek Lisans Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptanmasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLÜŞAN ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
Abdullah Alan Yüksek Lisans Yaşlı Bireylerde Beslenme Durumunun Saptanmasında Mini Beslenme Analizi (MNA) ve Bazı Antropometrik Ölçülerle İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH ALTUNKES Yüksek Lisans Sivas 'ın Seçilmişleri (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
ABDULLAH ARSLANGÜMÜŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
Abdullah Bayındır Yüksek Lisans Cemil Meriç?te Aydın Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Abdullah Bayrakçı Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH BAYRAKÇI Yüksek Lisans Kur'an'da Ben Dili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Abdullah Çağlar İzci Yüksek Lisans Üniversitelerde Son Sınıf Öğrencilerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) İle Meslek Seçim Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH ÇAĞLAR İZCİ Yüksek Lisans Üniversitelerde Son Sınıf Öğrencilerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (A.H.P) İle Meslek Seçim Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
Abdullah Çakır Yüksek Lisans Enflasyonist Ortamda Alacakların Yönetimi Ve Sivas'Ta Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH DAĞ Yüksek Lisans Ebu İshak Es- Saffar'ın Uluhiyyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
Abdullah Dağ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH DEMİR Doktora Ebu İshak Saffar El-Buhari'nin Kelam Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
Abdullah Demir Doktora Ebu İshak Saffar El-Buhari'Nin Kelam Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
Abdullah Doğan Yüksek Lisans Adıyaman Yöresi Masalları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH ERDİNÇ Doktora Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergilerinde Roman Eleştirisi (1980-2000)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Abdullah Erdinç Doktora Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergilerinde Roman Eleştirisi (1980-2000)
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH FURKAN TORUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
Abdullah Gülmez Yüksek Lisans Tunceli ASP İl Müdürlüğünce Ailesi Yanında Sosyo-Ekonomik Olarak Desteklenen, Koruma Altında Olan ve Olmayan Çocukların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH GÜLMEZ Yüksek Lisans Ailesi Yanında Sosyo-Ekonomik Olarak Desteklenen Çocukların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Tunceli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YILDIZ
ABDULLAH İRKETİ Yüksek Lisans 1326-1328 Tarihli Sivas Şeriye Sicili Transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
ABDULLAH MISIRLIOĞLU Doktora JCI Belgeli Sağlık Kurumlarında Yöneticilerin Akreditasyon ve Hizmet Kalitesi Algılarının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
Abdullah Namlı Yüksek Lisans Kur'An'Da İstiğna
Tez Danışmanı : 0
Abdullah Pakoğlu Yüksek Lisans İslam Kelamında Şey Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Abdullah SOYMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH YAZAN Yüksek Lisans Tefsir Usulü Konularının Ele Alınıp İşlenmesi Açısından Suyiti ve Zekeşi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Abdullah Yazan Yüksek Lisans Ulumu-I Kur'an Bağlamında Zerkeşi ve Suyuti'nin Mukayesesi
Tez Danışmanı : 0
Abdullah Yılmaz Doktora Türk Kamu Yön.Sorun Alanlarından Biri Olarak Afetlerde Kriz Yön.Ve 1999 Marmara Depremi Örn.
Tez Danışmanı : 0
Abdullah Yılmaz Yüksek Lisans Yönetimde Etkinlik Ve Verimlilik Açısından Rasyonel Zaman Yönetimi Ve Sivas İlindeki Kamu Ykurumlarında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
ABDULLAH YİĞİT Yüksek Lisans İsmail Fenni Ertuğrul'un Kelam İlmine Katkıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
ABDULRAHMAN HASAN Yüksek Lisans Kur'an'ın Temel Amaçları Açısından Nur ve Furkan Suresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
ABDULSAMET EKİNCİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
Abdulvahap Baydaş Doktora Rekabete Dayalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Ve Dokuma Sektöründe Bir Uyg.
Tez Danışmanı : 0
ABDULVAHAP SÖNMEZ Yüksek Lisans KUr'an-ı Kerim'e Göre Ölüm ve Sonrası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
Abdulvahap Uluç Yüksek Lisans Türkiye'De Siyasi İktidarı Etkileyen Baskı Grubu Olarak Medya
Tez Danışmanı : 0
ABDURRAHMAN ABİ Yüksek Lisans İnanç Tarihi Açısından Kıbrıs
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
ABDURRAHMAN CİHAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL DEMİRBAĞ
ABDURRAHMAN ÇAKMAK Yüksek Lisans Bir Felsefeci Olarak İonna Kuçuradi'de İnsan, İnsan Değerleri ve İnsan Hakları Konusundaki Görüşlerinin Sosyolojik Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Abdurrahman Çakmak Yüksek Lisans Bir Felsefeci Olarak İonna Kuçuradi'De İnsan, İnsan Değerleri Ve İnsan Hakları Konusundaki Görüşlerinin Sosyolojik Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : 0
Abdurrahman İskender Yüksek Lisans Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Görece Verimlilik Analizi İle Sivas İzzettin Keykaus Hastanesi, Sivas Ssk. Hastanesi Ve C.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
ABDURRAHMAN KAYA Yüksek Lisans Milli kütüphanedeki C66-C90 Numaralı Cönklerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
Abdurrahman Okudan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDURRAHMAN POYRAZ Yüksek Lisans İslam Hukukunun Sürekliliği ve Değişimi Bakımından İctihadın Nakzı Meslesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
ABDURRAHMAN SOLMAZ Yüksek Lisans Elektronik Ticaretin Gelişen Bir Dağıtım Aracı Olarak Modern Pazarlamadaki Önemi: Trendyol İndirim Günleri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ABDURRAHMAN TURGUT Yüksek Lisans Neoliberalizmin Kamu Yönetimine Yansıması: Girişimci Yönetim
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
Abdurrahman Turgut Yüksek Lisans Neoliberalizmin Kamu Yönetimine Yansıması: Girişimci Yönetim: Türkiye Örneğinde Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Abdurrahman Tutaş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDURRAHMAN TUTAŞ Yüksek Lisans Tecvid İle İlgili Rivayetlerin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ABDUSSAMED ÖZBEK Yüksek Lisans Aydınlanma Düşüncesinde Montesquieu'nun Yeri: Türk Siyasal Yapısına ve Düşüncesine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Abdussamed ÖZBEK Yüksek Lisans Nizamü'l Mülk ve Montesguieu'da Devlet Anlayışı: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Tez Danışmanı : 0
Abdussamet Gönay Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABDUSSAMET GÖNAY Yüksek Lisans Abdurrauf Efendi'nin Fetva Defteri ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi(1-204. Sayfalar Arası)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
ABDÜLBAKİ ORAN Yüksek Lisans Kur'an'ı Kerim'de Riya Kavramı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
Abdülsedat Yıldırım Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ABİDİN DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Finans Bilgisi Düzeyi ve Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Abüdün Takçı Yüksek Lisans Günümüzde Dinler Arası Diyaloğ Ve Kur'An'In Diğer Din Gruplarına Bakışı
Tez Danışmanı : 0
Adem Doğan Yüksek Lisans Erol Güngör?ün Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
ADEM ASLAN Yüksek Lisans Son Dönem Osmalı Düşüncesinde Gaye ve Nizam Delili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
Adem Babacan Doktora Türkiye'Deki Üniversitelerde Uza Yöntemiyle Verimlilik Analizi
Tez Danışmanı : 0
Adem Baş Yüksek Lisans Fussilet Suresinden Heraketle Allah-İnsan İlişkisinin Bilgi Boyutu
Tez Danışmanı : 0
ADEM BAŞER Yüksek Lisans Sosyal Değişme ,Çözülme Ve Bütünleşme Konularındaki Hadislerin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
Adem Bıyıkoğlu Yüksek Lisans İbn-İ Rüşd'De İnsan Hürriyeti
Tez Danışmanı : 0
ADEM ÇİNAR Yüksek Lisans Sivas'ta Kadın İstihdamı Sorunları: Logit Model Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Adem Doğan Yüksek Lisans Gelişme Teorisinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : 0
Adem Doğan Doktora Doğu Asya Ülkelerinde İhracata Yönelik Sanayileşme Deneyimi Ve Türkiye Açısından Değ.
Tez Danışmanı : 0
Adem Döner Yüksek Lisans Camilerdeki Dini Hizmetlerin Yapılması Cemaatin Beklentilerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi (Zara İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
ADEM DÖNER Doktora Cami hizmetlerinde cemaatin beklentileri üzerine soyolojik bir analiz ( Sivas / Zara örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
Adem Genç Yüksek Lisans Din Görevlilerinin Halkla İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
Adem Gün Yüksek Lisans İbni Haldun'Un Mukaddeinedeki Din Eğitimi İle İlgili Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
Adem GÜN Doktora *
Tez Danışmanı : 0
ADEM GÜNEŞ Doktora Bireysel ve Toplumsal Açıdan Şiddet ve Şiddeti Önlemede Din Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Adem Güneş Yüksek Lisans Hz.Peygamber Ve Kainat
Tez Danışmanı : 0
Adem Güneş Doktora Bireysel ve Toplumsal Açıdan Şiddet ve Şiddeti Önlemede Din Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : 0
Adem Kızkapan Yüksek Lisans Xıx. Yy'Da Şeriyye Siciline Göre Tokat'Ta Gayrimüslümler
Tez Danışmanı : 0
Adem Korkmaz Yüksek Lisans Bütünleşme Hareketleri Ve Kooperatif İşletmelerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Adem Küçük Yüksek Lisans Ab Ve Türkiye İlişkileri 1963-1997
Tez Danışmanı : 0
Adem Ökten Yüksek Lisans Nedensellik, Zorunluluk Ve Rastlantı Kavramlarının Felsefe İle Bilimde Anlam Ve Kullanımları
Tez Danışmanı : 0
ADEM ÖKTEN Doktora Davıd Hume'da Algı ve Dış Dünya Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
Adem Ökten Doktora Davıd Hume ve İmmanuel Kant'ta Gerçeklik Algısı ve Tümevarım Probleminin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Adem Sakarya Yüksek Lisans Ebül-L En-Nefsefi'Nin İman Ve İslam Algısı
Tez Danışmanı : 0
Adem Uğur Yüksek Lisans İşkence Ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Muamele Veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturlması Ve Belgelendirilmesine Dair İstanbul Protokolü
Tez Danışmanı : 0
Adem Üzümcü Doktora İçsel Büyüme Modellerinde Dış Ticaret Kazançları
Tez Danışmanı : 0
Adem Üzümcü Yüksek Lisans Gümrük Birliği Öncesinde Türkiye'Nin Tarım Politikası
Tez Danışmanı : 0
ADEM YILDIRIM Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve İç Müşteri Tatmininin Hasta Tatmini Üzerinde Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
Adem Yıldırım Yüksek Lisans Kitle İletişim Araçlarında Televizyonun Bütünleşme Süreci Açısından Olumlu-Olumsuz Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Adil Çiftçi Yüksek Lisans Abdulbaki Gölpınarlı'Nın Hayatı, Eserleri Ve Mezhep Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
Adil Türker Yüksek Lisans Kur'ana Göre Nimetin Çokluğunun İnsan Davranışları Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Tez Danışmanı : 0
ADİL TÜRKER Yüksek Lisans Kur'ana Göre Nimetin Çokluğunun İnsan Davranışları Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Adnan Mahiroğulları Yüksek Lisans La Structure Des Sıngnifcatıons Moroles Dans '' L'Etranger'' D' Albert Camus
Tez Danışmanı : 0
Adnan Türegün Yüksek Lisans Çatışmacı Toplum Paradigması
Tez Danışmanı : 0
Adnan Uzun Yüksek Lisans Kavramsal Düzeyde Postmodernizme Genel Bir Bakış
Tez Danışmanı : 0
Adnan Yeniay Yüksek Lisans Cevşen Duasının Hadis İlmi Açısından Kritiği
Tez Danışmanı : 0
AFET NUR KURTARANGİL Yüksek Lisans Beyaz Yakalı İşçilerde Vasıfsızlama: Çağrı Merkezinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Afet Nur Kurtarangil Yüksek Lisans Beyaz Yakalı İşçilerde Vasıfsızlama: Çağrı Merkezinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : 0
AFİFE COŞKUN Yüksek Lisans Verem Savaş Dispanserlerinin Sağlık Hizmetindeki Yeri, Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Afife Coşkun Yüksek Lisans Verem Savaş Dispanserlerinin Sağlık Hizmetindeki Yeri, Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
AFİFE ÇETİN Yüksek Lisans Pierre Bourdieu'nun "Habitus Kuramı" Bağlamında Iğdır'daki Yaylacılık Faaliyetlerinin Ortaokul Çağındaki Çocukların Eğitim Başarısı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
AGAJAN ITALMAZOV Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
AHMED KARAPINAR Yüksek Lisans Abbasi Halifelerinden Mütevekkil-Alellah Dönemi ve Tarihsel Süreç İçinde Dini Düşüncede Meydana Gelen Değişim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET AKIN Yüksek Lisans Ortaöğretim Düzeyindeki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Müzik Kültürü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
Ahmet Akın Yüksek Lisans Avukatlarda Tükenmişlik (Burnout) Sendromu: Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Akın Yüksek Lisans Ortaöğretim Düzeyindeki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Branş Öğretmenlerinin Müzik Kültürü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Artut Yüksek Lisans İktisadi Ve İdari Bilimler Fakultelerinin Bulanık Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü
Tez Danışmanı : 0
AHMET AYDIN Yüksek Lisans Kadınların Tesettürüyle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
AHMET BAYRAKTAROĞLU Yüksek Lisans Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR ADIGÜZEL
AHMET BEKTAŞ Yüksek Lisans Mekki Surelerdeki Edebi Üslup Özellikleri Meryem suresi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
AHMET BOZDOĞAN Yüksek Lisans VERİ MADENCİLİĞİ İLE HASTA VERİLERİ ANALİZİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Ahmet Bozdoğan Yüksek Lisans Türk Ocağının Taşra Mecmuaları
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Can Yüksek Lisans Türkiye'De Akaryakıt Sektöründe Yaşanan Haksız Rekabetin Sosyo-Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : 0
AHMET CAN BULUT Yüksek Lisans TRT Repertuarındaki Zara Türkülerinin Zaralı Halil Söyler Özelinde Makamsal Ve Sözel İçerik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
AHMET CANER ÇATAL Doktora Adana Belediyesi(1868-1914)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
Ahmet Coşgun Yüksek Lisans İlköğretim Teftiş Sisteminin Yapısı Ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersinin Teftişi
Tez Danışmanı : 0
AHMET COŞKUN Yüksek Lisans Diyabetik Retinopati Nedeniyle Tedavi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Sağlık Hizmeti Kullanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
AHMET ÇELİK Doktora Ebu^Abdullah Muhammet B. Ysuf Es Senusi'nin Kelam anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Ahmet Çelik Yüksek Lisans Mütezile Açısından İmam Ekseninde Günah Ve Tevbe
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Çelik Doktora Ebu^Abdullah Muhammet B. Ysuf Es Senusi'Nin Kelam Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
AHMET ÇETİNER Yüksek Lisans Terör ve Teslim bağlamında islami örgütler El kaide, Hizbullah, Hamas örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
AHMET DAĞÜSTÜ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
Ahmet Danışık Yüksek Lisans Dinlerarası Diyaloğun Anlamı Ve Alman İlahiyatçılarının Dinlerarası Diyaloğa Bakışlarının Din Eğitimi Açısından Önemi Kuzey Ren Westfalya Eyaletinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
AHMET DELİBAŞ Yüksek Lisans Vergi Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
Ahmet Delibaş Yüksek Lisans Vergi Politikalarının Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Doğan Yüksek Lisans Mevlanada İnsan Hürriyeti
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Doğru Yüksek Lisans Vaizlerin Hizmet Alanları Ve Problemleri(Kayseri İlinde Görev Yapan Vaizler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma)
Tez Danışmanı : 0
AHMET DURAN SAY Tezsiz Yüksek Lisans İslam Hukukunda Hata
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
Ahmet Düzköylü Yüksek Lisans Sosyal Değişimin Psikolojik Boyutları
Tez Danışmanı : 0
AHMET ELDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
AHMET EMİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans Ahmet Bican'ın Envârü'l-Âşıkîn Eserinin Kelâmi Yönden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
AHMET EMİN TOPALAK Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Ahmet Engin Yüksek Lisans Kars Ve Ardahan Civarında Yaşayan Terekemelerin Sosyo-Kültürel Yapısı
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Erdoğan Yüksek Lisans Osmanlı Aile Araştırmaları Açısından Tarsus Ve Tokat Şeriye Sicillerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
AHMET ERDOĞAN Doktora Suç ve Ceza:Osmanlı Toplumunda Bireysel Suçlar ve Cezalar(1559-1609)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYHAN ÖZTÜRK
AHMET ERKMEN Yüksek Lisans Küreselleşme Sürecinde Türk Finans Sisteminin Yapısal Değişimi ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALİ SÖZDEMİR
Ahmet Fıstıkçı Yüksek Lisans Çocuk Evlerinde Kalan Çocuklar İle Ailesi Yanında Sosyoekonomik Destek İle Desteklenen Çocukların Yaşam Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması:13-18 Yaş Arası Gaziantep Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Gögen Yüksek Lisans Ehl-İ Sünnete Göre Ahiret Öğretisi
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Gökçe Yüksek Lisans Ödüllendirme Sistemlerinin İş Görenler Tarafından Değerlendirilmesi Ve Netlon Mutfak Araçları Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketinde Bir Alan Çalışması)
Tez Danışmanı : 0
AHMET GÖKTAŞ Yüksek Lisans Cumhuriyet'in İlanından Günümüze Yürkiye'de Tarıma Yönelik Devlet Politikaları, Destekleri ve sonuçları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
Ahmet Hakan Baş Yüksek Lisans Sivas Ve Tokat Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Öğrencilerine Keman Başlangıç Yöntemlerinin Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Uygulanan Keman Başlangıç Yöntemleriyle Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Karasu Yüksek Lisans Ortaçağ'daTürklerde Yırtıcı Kuşlarla Avcılık
Tez Danışmanı : 0
AHMET KARASU Yüksek Lisans Türklerde Ortaçağ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
AHMET KARKI Yüksek Lisans Kamu Kurumlarında Örgütsel Sessizlik İle İş Tatmini İlişkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Ahmet Karkı Yüksek Lisans Kamu Kurumlarında Örgütsel Sessizlik İle İş Tatmini İlişkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
AHMET KAYA Yüksek Lisans Şarkışla Yöresi Türküleri Özelinde Mehmet Erdoğmuş'un Derlemelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
Ahmet Kılıç Yüksek Lisans Kudsi Divanı(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
AHMET KILIÇ Yüksek Lisans Derin ve Yüzey Yapı Ayrımı Çerçevesinde Sarfî Mizan ve İ'rab
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
Ahmet Kılıçdere Yüksek Lisans Türkiye'De Tüketim Kooperatiflerinde Üst Örgütlenme Sorunları
Tez Danışmanı : 0
AHMET KÖROĞLU Yüksek Lisans Kur'an'da Hayır Kavramının Semantik Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Ahmet Kutlu Yüksek Lisans Şeyh Halidin Ve Mektubatında Din Ve Tasavvuf
Tez Danışmanı : 0
AHMET KUTLU Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Ahmet Mazlum Yüksek Lisans Toplumsal Değişme Ve Yöntem Bilimi Açısından Kral Poppe
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Mazlum Doktora Kentlileşme Sürecinde Toplumsal Farklılaşma Ve Bütünleşme:Mersin İli Örn.
Tez Danışmanı : 0
AHMET MELİH ŞEKER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
AHMET MİTHAT SOYİPEK Yüksek Lisans Hz. Muhammedin İnsan İlişkilerine Yönelik Söz ve Davranışlarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
AHMET MUHAMMET KORKMAZ Yüksek Lisans Sa'atname'nin Yüzyıl Arayla Yazılmış iki Nüshası Üzerinde Dil İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
Ahmet Murat Özkan Yüksek Lisans Kurumsal Sosyal Sorumluluk Davranışı: Sivas Ticaret Ve Sanayi Odasına Kayıtlı İşletmelerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
AHMET MURAT YİĞİT Yüksek Lisans İş Ahlakı ve Sanal Kaytarma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Ahmet Murat Yiğit Yüksek Lisans Tecahing Englich As A Foreign Langauge In Preporatory Year İn Anatolian High Schools İn Sivas
Tez Danışmanı : 0
AHMET ONUR Doktora Zemahşehri'nin "El-Mustaksa fi Emsali'l-Arab" İsimli Eserinin İncelenmesi ve I.Cildinin Türkçeye Tercümesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN SEBATİ IŞKIN
Ahmet Ölmez Yüksek Lisans Şehbal Mecmuası
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Özdemir Yüksek Lisans Türkiye'De 1990 Sonrası Liberal-Demokratik Açılımlar
Tez Danışmanı : 0
AHMET ÖZDEMİR Doktora Necip el-Kilani ve Romancı Kişiliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
Ahmet Özlü Yüksek Lisans Anonim Ortaklıklarda Kar Dağıtımı
Tez Danışmanı : 0
AHMET SEL Doktora Bulanık Girdi Çıktı Analizi İle Doğrusal ve Hedef Programlama: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Ahmet Sel Doktora Bulanık Girdi Çıktı Analizi İle Doğrusal ve Hedef Programlama: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : 0
AHMET SEL Yüksek Lisans Sivas İli temel Sektörlerinin Girdi Çıktı Yöntemi İle Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Ahmet Sel Yüksek Lisans Sivas İli temel Sektörlerinin Girdi Çıktı Yöntemi İle Analizi
Tez Danışmanı : 0
AHMET SELÇUK BAYBURTLU Yüksek Lisans Raci Alkır'ın Hayatı,Sanatı Ve TRT Repertuarında Kayıtlı Türkülerinin Ezgisel Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
AHMET SELMAN GÜZEL Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Dindarlık ve Nomofobi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
AHMET SEZER FİDANCI Yüksek Lisans Nesnelerin İnterneti Sistemlerinde Güvenlik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
Ahmet Söbü Yüksek Lisans İlköğretim Müfettişlerinin Sorunları
Tez Danışmanı : 0
AHMET ŞEYH HILAL Yüksek Lisans Muhammed Ragıp Paşa'nın Et-Tevfik Ve't-Tahkik Fi İlmeyi'l-Arud ve'l-Kafiye Adlı Eserinin Tahkiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
Ahmet Tamay Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Yönünden Halkla İlişkilerin Önemi: Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
AHMET TAMAY Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Yönünden Halkla İlişkilerin Önemi: Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Örgüt Yapısında Halkla İlişkilerin Yeri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Ahmet Tan Doktora Politik Pazarlama Ve Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Taşkıran Yüksek Lisans Savaş Ve Sonrası Türk Resim Sanatında Savaş Konulu Resimlerde Figür İfade Analizi (1913-1937
Tez Danışmanı : 0
AHMET TOPCU Yüksek Lisans Ailelerin Çocuklarını İmam Hatip Liselerine Göndermesinde Etkili Olan Faktörler ve İmam Hatip Lisesinden Beklentileri (Erzincan Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
Ahmet Turan Yüksek Lisans 1310 Tarihli Osmanlı Piyade Ta'Limnamesi İşiğinde Sondönem Osmanlı Piyade Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
AHMET TURAN ÇAMCI Tezsiz Yüksek Lisans Tasavvuf Öğretilerinin Birey-Toplum Bağlamında Sosyolojik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Ahmet Turan Doğan Doktora Kitab-ı Tıbb-ı Hikmet (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : 0
AHMET TURAN DOĞAN Yüksek Lisans Tıbbü'l-Hikmet (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
AHMET TURAN KARTAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AHMET TURAN ÖZDİKİCİ Yüksek Lisans Ütopyalarda ve Distopyalarda Din ve Toplum
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
AHMET TURAN ÖZHUY Yüksek Lisans Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
AHMET TURAN ŞAHİN Yüksek Lisans 1990 Sonrası Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Ahmet Turan Talu Yüksek Lisans Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Sivas İlindeki Teknomarketlerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
AHMET TURAN TALU Yüksek Lisans Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sivas İlindeki Teknomarketlerde Bir uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
AHMET TÜRK Yüksek Lisans Y ve Z Kuşaklarının Aile İçi İlişkilerde Bağlanma Stillerinin Evlilik Beklentileri İle İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
Ahmet Utku Erdayı Yüksek Lisans Türk İş Hukuku Mevzuatının Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşmeye Uyum Sorunu
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Yılmaz Yüksek Lisans Etude Cımparative De Theme De La Culpabilite Dans Le Etranger Et Dans La Chute D'Albert Camus
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Yolcu Yüksek Lisans Verimlilik Açısından Eğitimin Önemi Ve Türk Mesleki Eğitim Sistemi
Tez Danışmanı : 0
AHMET YURTSAL Yüksek Lisans Sezgisel Algoritmalar Yardımıyla Ders Programı Optimizasyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
AHMET YURTTAŞ Yüksek Lisans İkinci Abdülhamit Han Dönemi İslamcılık Düşüncesinin Temel Referansları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
Ahmet Yüksel Doktora Iı. Mahmud Döneminde Osmanlılarda İstihbarat Faaliyetleri
Tez Danışmanı : 0
Ahmet Yüksel Yüksek Lisans Osmanlı Sefer Organizasyonlarına Taşradan Bir Bakış
Tez Danışmanı : 0
AHMET ZAFER BARAN Yüksek Lisans Türkiye'nin Zeytinyağı Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
Ahmet Zahit Erbaş Yüksek Lisans 21.Yüzyılda Türk Sineması-Halk Kültürü İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
AHMET ZAHİT ERBAŞ Yüksek Lisans 21.Yüzyılda Türk Sinaması-Halk Kültürü İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
Ahu Neşe Gün Yüksek Lisans Shakesperare'S Use Of Language İn Kinglear
Tez Danışmanı : 0
AİŞE KALELİ Yüksek Lisans Türk Edebiyatında Hz. Osman Vecizeleri ve Bedreddin B. Himmet Yar'ül-Mevlevi'nin Ünsü'l Leflan mim Kelami Osman İbni Affan'ı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
Aişe KALELİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Ajda Baştan Doktora Carly Churchill Ve Pam Gems'İn Oyunlarında Kadın Ve Şiddet
Tez Danışmanı : 0
Ajda Güney Yüksek Lisans Tefl Curriculum İn The Years Of Primary Schools İn Turkey (Türkiye'De İlkokul Sınıfların İngilizce Müfredatı)
Tez Danışmanı : 0
AKGÜL DALKIRAN Yüksek Lisans Yaşlı Kadın Bireylerin Obezite Durumlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLÜŞAN ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
Akgül Dalkıran Yüksek Lisans Yaşlı Kadın Bireylerin Obezite Durumlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Akif Karasu Yüksek Lisans Dört Mezhebe Göre (Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli) Umum Lafızlar
Tez Danışmanı : 0
AKİF KARASU Yüksek Lisans Dört Mezhebe Göre (Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli) Umum Lafızlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
AKİF KARATAŞ Yüksek Lisans Mehmet Fevzi Efendi'nin Bülbülistan İsimli Eseri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ALAATTİN BİNGÜL Yüksek Lisans Enerji Bağımlılığının Türkiye Ekonomisine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Turizmi İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti; Kozaklı, Sivas Ve Havza Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ALİ AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans Yaşam Memnuniyeti Araştırmasında İstatiksel Tekniklerin Kullanılması: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Ali Akar Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesi'Yle Yazılmış Kur'An Tercümesi (53-104 Varakları)
Tez Danışmanı : 0
Ali Aktepe Yüksek Lisans Hegel'İn Tarih Felsefesinde İde-Gerçeklik Özdeşliği Ve Özgürlüğün İlerleyişi
Tez Danışmanı : 0
ALİ ALDIĞ Yüksek Lisans Makedonyalı Büyük İskender'in Eski Çağ Tarihindeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
Ali Atmaca Yüksek Lisans Ahmet Yesevinin İnanç Ve Düşüncedünyası
Tez Danışmanı : 0
ALİ AYGÜN YÜRÜYEN Yüksek Lisans Bulanık AHP ve Bulanık EDAS Yöntemleri İle Üçüncü Parti Lojistik Firması Seçimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
Ali Bayrakçı Yüksek Lisans Zara'Da Törenler Ve Törenlerdeki İnsan İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
Ali Bezgin Yüksek Lisans Hatay'Da Reenkarnasyon Memoratları
Tez Danışmanı : 0
ALİ BOZKURT Yüksek Lisans Eugene Jonesco
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜLÜNAY DALAK
Ali Can Dikmen Yüksek Lisans Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları İle Kpss Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyetinin Araştırılması Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
ALİ CAN DİKMEN Yüksek Lisans Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları İle Kpss Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyetinin Araştırılması Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
Ali Çağlar Yüksek Lisans Suçluluk Sorun Alanına İlişkin Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Ali Değeralp Yüksek Lisans Meşrutiyet Dönemindeki Batılılaşma Tartışmaları
Tez Danışmanı : 0
Ali Değirmenci Yüksek Lisans Ma'Lümat Mecmuası ( 1-24 Sayıları İnceleme-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
Ali Düdükçü Yüksek Lisans İngiltere'de Irkçılık
Tez Danışmanı : 0
ALİ EMRE ARSLAN Yüksek Lisans Türkiye'de Manevi Bakım Uygulaması ve Huzurevi Yaşlılarının Manevi ve Psikososyal İhtiyaçlarının Giderilmesinde Kullanılabilirliğin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
Ali Emre Arslan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Ali Erol Tansel Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetimi İle Performans Değerlemesi İlişkisi Ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulayan İşletmelerde Kullanım Alanları
Tez Danışmanı : 0
Ali Esgin Yüksek Lisans Gençlik-Siyaset İlişkisisnin Niteliği :Üniversite Gençliğinin Siyasal Yönelim Ve Davranışlarını Belirleyen Etmenler
Tez Danışmanı : 0
Ali Esgin Doktora Anthony Giddens'Ta Sosyal Teorinin Mrk.Problemlerinin Yeniden Temellendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
ALİ FURKAN ORUN Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Yönelik Teşvikler ve Yenilenebilir Enerjinin Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜNYAMİN DEMİRGİL
Ali Göksu Yüksek Lisans Doğrusal Programlama Ve Sümer Halı A. Ş. Isparta Halı Fabrikası Bir Optimizasyon Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
ALİ GÜVEN Yüksek Lisans Kamu Kurumlarında İç Denetim ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Ali Güzel Yüksek Lisans Tüketim Toplumu Tartışmaları
Tez Danışmanı : 0
ALİ İSMAİL ŞENCER Yüksek Lisans Yönetim ve Maliyet Muhasebesi Bilgilerinin İşletme Kararlarına Etkisi: Tokat İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ALİ KAYGUSUZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ALİ KELEŞ Yüksek Lisans Din Görevlilerinde Dindarlık ve Mutluluk Arasındaki İlişki (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
ALİ KEMAL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Koranavirüs Pandemisinde Bireylerin Besinleri Satın Alma,Pişirme ve Saklama Uygulamalarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
Ali Kemal Seyis Yüksek Lisans Gelecekle İlgili Ayetler
Tez Danışmanı : 0
Ali Nihat Yılmaz Yüksek Lisans Habernas'In Kamusal Alan Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
ALİ NİHAT YILMAZ Yüksek Lisans Habernas'ın Kamusal Alan Kavramı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ALİ OĞUZ BAYRAKÇIL Doktora Çok Kriterli Karar Verme Promlemlerinde Bulanık Mantık ve Yapısal Eşitlik Modeli Üretim Sektöründe Tedarikçi Seçimi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ALİ ORHAN DÖNMEZ Sanatta Yeterlilik Muğla İli Tahtacı Türkmenlerinin İnanç Bağlamlı Müzik Pratikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
ALİ OSMAN ALACA Doktora Konya'da Dini Musiki Geleneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
ALİ OSMAN ÇALIK Yüksek Lisans TFSR'de Varlıkları Değerlendirme Yöntemleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
ALİ OZAN BALOĞLU Yüksek Lisans Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergiciliği: "Türk Çocukları" Dergisi Örneği
Tez Danışmanı : Tanımsız OSMAN TAMER
ALİ ÖZBAY Tezsiz Yüksek Lisans Osmanlı'da Aile Yapısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Ali Özel Yüksek Lisans Türkçede Eklerin Tasnifi
Tez Danışmanı : 0
ALİ ÖZKANLI Yüksek Lisans Türkiy'de Metel Müziğin Sosyolojik BİR YAKLAŞIM ,TÜRK METAL MÜZİĞİNDEKİ SOSYOLOJİK ÖĞELER DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE METAL MÜZİĞİN SOSYOLOJİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
ALİ ÖZSOY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Ali Sönmez Yüksek Lisans Çalışan Çocukların Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Özellikleri
Tez Danışmanı : 0
Ali Taşkın Yüksek Lisans İslam Hukuk Metodolojisinde Sahabesözünün Hukuki Değeri
Tez Danışmanı : 0
ALİ TUNÇ Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli İle Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Değerlendirilmesi: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
Ali Tunç Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli İle Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi ve Memnuniyetin Değerlendirilmesi: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
ALİ TÜRKER Yüksek Lisans İsmail Hakkı Toprak'ın Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
ALİ YERLİKAYA Yüksek Lisans Ebü'l Muin En-Nesefi'ye Göre İman-Amel İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Ali Yerlikaya Yüksek Lisans Ebü'l Muin En-Nesefi'ye Göre İman-Amel İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
Ali Yıldırım Yüksek Lisans Avrupa Birliği Uyum Yasaları Ve Sivas Emniyet Müdürlüğü Uygulamalarında Ortaya Çıkan Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı
Tez Danışmanı : 0
ALİCAN KÜTÜKCÜ Tezsiz Yüksek Lisans Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadelede Sivas İlinin Durumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
ALİME DEMİR Yüksek Lisans Girişimcilik Dersi Alan Öğrencilerin Kamu ve Özel Sektör Derslerine İlişkin Algıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Alime Demir Yüksek Lisans Girişimcilere Sağlanan Kamu ve Özel Sektör Destekleri: Sivas İlinde KOSGEB Tarafından Verilen Desteklere İlişkin Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
ALİYE AKKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Mobbing İşyerinde Psikolojik Taciz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Aliye Baysal Yüksek Lisans Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları İçinde Batıcılık Akımı
Tez Danışmanı : 0
ALMILA TUĞÇE TÜRKAY Yüksek Lisans Finansal Krizlerde Maliye Politikası Önlemleri: Türkiye'de 1990 Sonrası Finansal Krizlere Yönelik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜNYAMİN DEMİRGİL
Alpagut Şenel Doktora Türk Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi Ve Sermaye Piyasasına Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Alparslan Bakırer Yüksek Lisans 663 Sayılı KHK'nın Devlet Hastanelerinin Verimliliklerine Olan Etkisinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü
Tez Danışmanı : 0
ALPARSLAN BAKIRER Yüksek Lisans Kamu Hastaneleri Birliklerinin Kurulmasının Devlet Hastanelerinin Verimliliklerine Olan etkisinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü (Sivas Kamu Hastaneleri Birliğine Bağlı Hastanelerde Yapılan Araştırma)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
ALPARSLAN KELKİT Tezsiz Yüksek Lisans 2002-2019 Tarihleri Arasında Türkiye'de Hükümet Sistemi Sağlık Uygulamaları Hakkında Çalışma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
ALPARSLAN ŞAHİN Yüksek Lisans Turhal Yöresi Alevilerinin İnanç, Örf ve Adetleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ALPER AY Yüksek Lisans Abdülmecit siyasi divanı İnceleme -Metin
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Alper Ay Yüksek Lisans Abdulmecit Sivasi Divan İnceleme-Metin
Tez Danışmanı : 0
ALPER AY Doktora Divan-ı Hikmet'te Manevi Ayet İktibasları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Alper Duran Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze İl Özel İdareleri Ve Geleceği
Tez Danışmanı : 0
ALPER KORKMAZ Yüksek Lisans Muhammed İkbal
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Alper Taşkıran Doktora Haksız Rekabetin Cezai Müeyyidelerinin Avrupa Birliği İle Kıyaslanarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ALPER TAŞKIRAN Doktora Türk ve Avrupa Birliği Hukuku İle Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Haksız Rekabet Suçları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAYRİ BOZGEYİK
ALPER YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans Çevre Sağlığı Ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Organizasyon Ve Sunumu Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ALPEREN ÇELİK Yüksek Lisans Bankaların Sermaye Yapılarının Performanslarına Etkisi:BİST'te Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
ALPEREN TAHILLIOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Klasik Arabesk İle Arabesk Rap Toplumsal Değişme Bağlamında Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
ALPEREN TUĞRULHAN ERDEM Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezlerinden Hizmet Alan Bireylerin Memnuniyet Düzeyleri(Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
AMİNE HARAL Yüksek Lisans Covid-19 Salgını ve Eğitimi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
AMİNE YILDIRIMLI Yüksek Lisans Türkiye'de Kadın Girişimciliğin Gelişimi Ve Büyümeye Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
ANIL ALTUN Yüksek Lisans İklim Değişikliği ve Turizm: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLEK ŞAHİN
Anıl Belde Yüksek Lisans 198 Nolu Edirne Şeriye Siciline Göre Edirne'de Sosyal ve Ekonomik Hayat
Tez Danışmanı : 0
ANIL BELDE Yüksek Lisans 198 Nolu Edirne Şeriye Siciline Göre Edirne'de Sosyal ve Ekonomik Hayat
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
ANIL CAHİT OLGUNER Yüksek Lisans Türkiye ve Kırgızistan'daki Siyasal Değişimlerin Toplumsal Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
Arda Eden Yüksek Lisans Müzik Üretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımının Araştırılması
Tez Danışmanı : 0
Arda Göksu Yüksek Lisans Trt Repertuarında Bulunan Buselik Ve Hüseyni Makamlarının Sözlü Eserlerin Besteci, Form Ve Usul Yönünden Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Arif Atalay Yüksek Lisans Bir Fıkıh Usul-Ü Terimi Olarak Beyan
Tez Danışmanı : 0
Arif Edip Aksoy Yüksek Lisans Gariki Divanı(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
Arif Edip Aksoy Doktora Kitab-ı Tufeyl (İnceleme-Metin) (Şeyh Ahmed Halis Efendi)( İnceleme-Tenkit-Metin)
Tez Danışmanı : 0
ARİF EDİP AKSOY Doktora Ahmet Halis Dede,Tufeylü Menakıbi'l-Kibari'Mevlevi Fi Menkabeti Hazretiş-Şeyhi's-Sakıbi'l Manevi,(İnceleme-Tenkitli Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
ARİF USLU Yüksek Lisans Aksarayda Halk İnançları Ziyaret Fenomeni Örneğinde Din Sosyolojik Bir Çözümleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
Arif Yıldız Yüksek Lisans Örgütsel İletişimin Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi (Malatya Örg. Sanayi Bölgesinde Orta Ve Büyük Ölçekli İş Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
ARİFE ÇINAR Yüksek Lisans Sivas İlinde Tüketicilerin Bilgisayar Tercihini Etkileyen Faktörlerin Konjoint Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Arife Karakum Yüksek Lisans Muğla Yöresi Halk İnanç Ve Uygulamalarının Değişim Ve Dönüşüm Dinamikleri
Tez Danışmanı : 0
ARSLAN DURAK Yüksek Lisans Çok Kültürlülük Bağlamında Sivas'ta Etnisite Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
ARZU AKKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Hastanelerde insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve bir araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ARZU BULUT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
ARZU GÜDEN Yüksek Lisans Gençlik ve Spor Bakanlığı Örneğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Giriş Sonrası Yapılan Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Yaşanan Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Arzu Karadikme Yüksek Lisans İroni Kavramı Ve Ahmet Hamdi Tanpınar Eserlerinde İroni
Tez Danışmanı : 0
Arzu Kuştarcı Yüksek Lisans Ailelerin Sosyo-Ekonomik Yapısının Öğrencilerin Y.O Ve Fakülte Tercihleri Üzerindki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Arzu Ünal Yüksek Lisans Sosyal Bir Olgu Olarak Boşanmanın Nedenleri Ve Sonuçları
Tez Danışmanı : 0
ARZU ÜNAL Yüksek Lisans Sosyal bir Olgu Olarak Boşanmanın Nedenleri ve Sonuçları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
ARZU ÜSTÜNALP Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ASIM BALKAYA Yüksek Lisans Gelişmiş Ülkeler ve Küreselleşme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
ASIM TOPUZ Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
ASİYE ASAN Yüksek Lisans Yerel Halkın Doğal ve Kültürel Miras Farklılıkları: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
ASİYE İŞLEYEN Yüksek Lisans İran Kaynaklı Halk Hikayelerinin Yazı Çevrimi ve İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN TÜRKMEN
ASİYE KARAHAN Yüksek Lisans 1908 Numaralı Harput Şeriyesi Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
Asiye Kılıç Yüksek Lisans Dinin (İslamiyet'in) Suç/Sapma Üzerindeki Etkisi Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
ASİYE KILIÇ Yüksek Lisans Dinin (İslamiyet'in) Suç/Sapma Üzerindeki Etkisi Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
Asiye Özışık Yüksek Lisans Osmanlı Toplumunda Adâb-ı Muaşeret
Tez Danışmanı : 0
ASİYE YURT Yüksek Lisans Edward Sell'in "The Life of Muhammad" Eserinin Siyer Kaynakları Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
ASLAN BOZKURT Yüksek Lisans Müşterilerin Katılım Bankalarını Tercih Etme Sebeplerinin İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
ASLI BAŞ Yüksek Lisans İktisadi Kalkınmada Dış Ticaretin Rolü
Tez Danışmanı : Tanımsız ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK
ASLI CİHAN YAVUZ Yüksek Lisans Van Merkez Özel YeniHayat Özel Eğitim ve Rehabilitaston Merkezindeki Bedensel Yetersizliği Olan Öğrencilern Topluma Kazandırılmasında Ailenin İşlevi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
Aslı Cihan Yavuz Yüksek Lisans Van Merkez Özel Yenihayat Özel Eğitim Ve Rehabilitaston Merkezindeki Bedensel Yetersizliği Olan Öğrencilern Topluma Kazandırılmasında Ailenin İşlevi
Tez Danışmanı : 0
ASLI KAYA Yüksek Lisans Dai-Nehatü'l-Uşşak (Metin İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
ASLI KILIÇDOĞAN Yüksek Lisans Kant'ınSaf Aklın Eleştirisin'de Transsendental Kavramının Yeri ve İşlevi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
Aslı Kılıçdoğan Yüksek Lisans Kant'ın Saf Aklın Eleştirisinde Transsendental Kavramının Yeri Ve İşlevi
Tez Danışmanı : 0
Aslı Mert Yüksek Lisans Nakam Divanı
Tez Danışmanı : 0
Aslı Özbilir Sezer Yüksek Lisans Nihavend Makamındaki Çocuk Şarkılarının Besteci Ve Usul Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ASLIHAN AKKAYA Yüksek Lisans Soyiçi Üremenin Yeni Doğanların Fiziksel Gelişim Parmak Oranları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
ASLIHAN KOÇ Yüksek Lisans Kent Yaşamında Marjinal Bir Alt Kültür:Tofaş Kuş Serisi Kullanıcıları(Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ASLIHAN ÖNİZ Yüksek Lisans Yeşil Lojistik ve Yeşil Pazarlama Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Çalışma:Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
Asuman Bilbay Yüksek Lisans Üniversite Yöneticilerinin Yeterlikleri
Tez Danışmanı : 0
Asuman Çavdar Çapar Yüksek Lisans Hukuk Devletinde Yargı Bağımsızlığı
Tez Danışmanı : 0
ASUMAN ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Jaspers'in Felsefesinde Yalnızlık Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
Asuman Çetinkaya Yüksek Lisans Jaspers'in Felsefesinde Yalnızlık Problemi
Tez Danışmanı : 0
Asuman Meyveci Yüksek Lisans Beyazıd-I Rumi' Nin Sırrı-I Canan Mesnevisi
Tez Danışmanı : 0
Asya Akdemir Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ASYA AKDEMİR Yüksek Lisans İslam Mezheplerinin Va'd ve Vaid Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
Aşkın Hüseyinoğlu Yüksek Lisans Atilla İlhan?da Aydın Kim Sorununa Yaklaşımı
Tez Danışmanı : 0
ATAK ALTUNDAĞ Tezsiz Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi ve Motivasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
ATAKAN ATALAY Yüksek Lisans KOBİ'lerde Karar Alma Süreçlerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Atakan Atalay Yüksek Lisans KOBİ'lerde Karar Alma Süreçlerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Atakan Hatipoğlu Yüksek Lisans Cumhuriyet Döneminde Sosyalist Hareketin Kemalizme Bakışı
Tez Danışmanı : 0
ATAKAN KILIÇ Yüksek Lisans Modernleşme ve Sekülerleşme Ekseninde Sünni ve Alevilerin İnsan Hakları Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
Atakan Kılıç Yüksek Lisans Modernleşme ve Sekülerleşme Ekseninde Sünni ve Alevilerin İnsan Hakları Kullanımı
Tez Danışmanı : 0
ATIF KARAKUŞ Yüksek Lisans Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik Düzeyinin Belirlenmesi: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Atilla Altun Yüksek Lisans Özelleştirme Ve Türkiye Kömür İşletmeleri Çalışanlarının Özelleştirmeye Yaklaşımları
Tez Danışmanı : 0
AVNİ ERGÜN Tezsiz Yüksek Lisans Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
Aybala Hatun Makas Yüksek Lisans Fahrettin Rezi'Nin Tefsir-İ Kebir İsimli Eserindeki Eğitim İle İlgili Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
AYBİKE KARAKAYA Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Klinik Liderlik Anlayışının Ekip Çalışmasına Etkisi; Bir Kamu HAstanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
Aybüke Bahar Yüksek Lisans Keman Tarihinde Charles Auguste De Beriot Ve 9 Numaralı Keman Konçertosu
Tez Danışmanı : 0
AYBÜKE BAHAR Yüksek Lisans KEMAN TARİHİNDE CHARLES AUGUSTE DE BERİOT VE 9 NUMARALI KEMAN KONÇERTOSU
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
AYCAN DİNÇER Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Aycan Kemaneci Yüksek Lisans Türkiye'De 1950-1960 Yılları Arasındaki Tarım Politikaları
Tez Danışmanı : 0
Ayça Kayan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Aydan Deniz Yüksek Lisans Sosyo-Ekonomik Açıdan Osmanlı Kadını (Çorum -Tokat-Sivas)
Tez Danışmanı : 0
Aydan Devekse Deniz Yüksek Lisans Osmanlıda Kadının Ekomomik Durumu
Tez Danışmanı : 0
AYDIN BODUR Yüksek Lisans Said Nursi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
Aydın Kanat Yüksek Lisans Sosyo-Ekonomik Yapı Ve İşsizlik İlişkisi Kangal Ör
Tez Danışmanı : 0
AYDIN KAYA Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Aydın Kaya Yüksek Lisans Kur'an'da Mahiyet Açısından Sihir Mucize Karşılaştırması
Tez Danışmanı : 0
AYDIN YENİ Yüksek Lisans Tefsir Usulüne Dair Yazılmış Eserlerin Analitik İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
AYFER GÜLER Tezsiz Yüksek Lisans Zygmunt Bauman'ın Özgürlük Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Ayfer Kahveci Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Yönetiminin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
AYHAN DEVER Yüksek Lisans Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık (Kayseri İl Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Ayhan Dever Doktora Endüstriyel Futbol Ve Taraftarlık Kayseri İl Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ayhan Gülseven Yüksek Lisans Örgütlerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin İşletmelerin Verimliliğine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
AYHAN KALINER Yüksek Lisans Bulanık Mantık Tabanlı Veri Madenciliği Ve Öğrenci Alan Seçimi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı :
Ayhan Kaya Yüksek Lisans Kuran'Da İnfak Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Ayhan Öztaş Yüksek Lisans Gazali Ve İbn Rüşd Tehafütlerinde Alemin Kıdemi Sorunu
Tez Danışmanı : 0
AYHAN TEMİZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
Ayhan Turan Yüksek Lisans İşletmelerde Çevreyi Etkileme Ve Uyum İlişkisinin İç Kaynaklar Açısından Değerlendirilmesi: Kayseri Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ayhan Yaroğlu Yüksek Lisans Hazine-İ Funun Dergisi (4.Yıl, 1-20 Sayılar)
Tez Danışmanı : 0
AYKUT ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de 1920-1938 Dönemi Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
AYKUT ZEYTUN Yüksek Lisans Stratejik İnsan Kaynaklarının Planlaması ve Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AYLİN YILMAZ Yüksek Lisans Sivas'taki Kobilerin Reklam Verme Davranışlarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
Aynur Aytekin Yüksek Lisans Stres Yönetiminin Önemi Ve Kamu Çalışanlarında Stres Faktörlerinin Teşhisine İlişkin Bir Araştırma Sivas Valiliği Defterdarlığı Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
AYNUR DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans T.C Merkez Bankasının 2008 Yılında Uyguladığı Para Politikası ve Etkinliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
Aynur Güntemur Yüksek Lisans F. Almanya'Dan Kesin Dönüş Yapan Kadınlar Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Aysel Admış Yüksek Lisans Akif Divanı
Tez Danışmanı : 0
Aysel Avluklu Yüksek Lisans Oryantalizim Ve Küreselleşme İlişkisi Üzerine
Tez Danışmanı : 0
AYSEL MAYTALMAN Yüksek Lisans Kur'an Kurslarında Verilen Din Eğitiminin Kursiyerlerin Dini Yaşayışına Etkisi (Ordu İl Geneli Örneklemi)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
Aysemin Çanak Erten Yüksek Lisans Abdal Aza Zaviyesi
Tez Danışmanı : 0
AYSU ÇEPNİ Yüksek Lisans İran'da Yaşayan Türklere Ait Halk Hikayeleri Üzerinde İncelemeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN TÜRKMEN
AYSU GÜNNÜ Yüksek Lisans Regresyon Analizinde Kullanılan Model Seçim Kriterleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Aysun Seçkin Yüksek Lisans Schrodinger'İn Kedisi Kabus Ve Rüya Eserlerinde Alev Alatlı'Ya Göre Türkiye'De Toplumsal Değişimin Temel Dinamikleri
Tez Danışmanı : 0
Aysun Ulusoy Yüksek Lisans Eğitim Olgusunun Kültürlere Göre Biçim Alışları Ve Olgunun Özelliğinin Felsefi Dayanakları
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Gürbüz Yüksek Lisans Foucault'Da Birey Ve Siyasal Güç İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE AKARSU Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
Ayşe Akarsu Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde ?Haksız Rekabet? Olgusu Ve Muhasebe Meslek Mensuplarınca ?Haksız Rekabet ?İn Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE AKIN Yüksek Lisans Çok Kültürlülüğün Çalışma Hayatına Etkisi; Mardin İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
AYŞE ALDANMAZ Yüksek Lisans İmam Hatip Lisesindeki Fıkıh Dersindeki Hac Konusunun Görsel Materyaller ile Anlatılmasının Öğrencinin Öğrenme Düzeyindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
AYŞE ALTAN Yüksek Lisans Divriği Demir Madeni İşletmesinin Divriği, Sivas ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Ayşe Altan Yüksek Lisans Divriği Demir Madeni İşletmesinin Divriği, Sivas ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE ALTAY Yüksek Lisans Sağlık Turizmi İşletmeciliği Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
Ayşe Arslan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
AYŞE ARSLAN Yüksek Lisans İBB Atatürk Kitaplığı Bel-yz-K0058 Numaralı Cönk(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
Ayşe Atila Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Betül Tanrıverdi Yüksek Lisans Türkiye'de İslami Feminzm Sorunları
Tez Danışmanı : 0
AYŞE BETÜL TANRIVERDİ Doktora Koruyucu Aileler Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
AYŞE BETÜL TANRIVERDİ Yüksek Lisans Türkiye'de İslami Feminzm Sorunları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
AYŞE BEYZA AKKAYA Yüksek Lisans C.Ü Fakültelerinde Öğrencilerin İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regrasyonla Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
AYŞE CERAN Yüksek Lisans Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi
Tez Danışmanı : Tanımsız ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK
AYŞE COŞAR Yüksek Lisans Tehanevi'nin İ'laüs-Sünen Adlı Eserinin Nikah Bölümünün Fıkhi Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
Ayşe Çağırıcı Zengin Doktora Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Çağrıcı Yüksek Lisans Feminist Film Teorısi 1980'Ler Türk Sineması: Atıf Yılmaz Filmlerinde Ataerkilliğin Eleştirisi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE ÇAĞRICI ZENGİN Doktora Dindarlık ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
AYŞE ÇAĞRICI ZENGİN Yüksek Lisans FEMİNİST FİLM TEORİSİ BAĞLAMINDA TOPLUMSAL ANLAM ÜRETME ARACI OLARAK 1980'LER TÜRK SİNEMASI:ATIF YILMAZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Ayşe Çırçır Yüksek Lisans Rethınkıng Utopıa And Dystopıa In Post:Communıte Dıscourse:Marxıst Imagınatıon And Gender Issues In Arnold Wesker'S The Wesker Trılogy:Chıcken Soup Wıth Barley,Roots,I'M Talkıng About Jerusalem
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Eker Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensupları (SMMM) Açısından Vergi Aflarının Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
AYŞE EKER Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensupları (SMMM) Açısından Vergi Aflarının Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
AYŞE ER Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Şamanizm
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
AYŞE GENÇ Yüksek Lisans Bursa'da Yaşayan Çingenelerin(Romanların) Ayrımcılık Algılarının ve Sosyal Uyumlarının Yaşam Doyumlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
AYŞE GÖKTOLGA Yüksek Lisans REFİK ÖZDEK HAYATI VE ESERLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Ayşe Gül Yüksek Lisans Mustafa B.Bekir Güzelhisarlı Ve Müribul - Avamili
Tez Danışmanı : 0
AYŞE GÜL GÜLER Doktora Hastanelerde Manevi Destek Uygulamaları- Türkiye ve Almanya'da Mukayeseli Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
AYŞE GÜL GÜLER ÜNAL Yüksek Lisans Almanya Federal Cumhuriyeti'nde Polis Teşkilatında Manevi Bakım Uygulaması ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
AYŞE GÜL IRMAK Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Orff Çalgıları Eğitimi Sonrası Büyük Kas Gelişimindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
Ayşe Gül Irmak Yüksek Lisans Orff-Schulwerk Metodu Hakkında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE KARA Yüksek Lisans Aile Hekimliğine Geçiş ve Hasta Memnuniyeti: Sivas Merkez Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
Ayşe Karaca Yüksek Lisans Güvenceli Esneklik Yaklaşımı Ve Türkiye
Tez Danışmanı : 0
AYŞE KARACA Yüksek Lisans Güvenceli Esneklik Yaklaşımı ve Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
AYŞE KARAÖNÇEL Yüksek Lisans Mıdı Tabanlı Müzik Yazılımlarının Müzik Öğretiminde Kullanılabilirliği ve İhtiyaçları Karşılayabilme Yeterliliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
Ayşe Karaönçel Yüksek Lisans Mıdı Tabanlı Müzik Yazılımlarının Müzik Öğretiminde Kullanılabilirliği ve İhtiyaçları Karşılayabilme Yeterliliği
Tez Danışmanı : 0
AYŞE KÖSE Yüksek Lisans 21.Yüzyılda Türkiye'  de İntihar Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
Ayşe Köse Yüksek Lisans 21. Yüzyılda Türkiye?de İntihar Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE MİNE AKAR Doktora Müeyyed Cendi'ye göre Varlık ve Bilgi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AYŞE NEVRA YANMAZ Yüksek Lisans İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Peygamber Tasavvuru
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
Ayşe Nevra Yanmaz Yüksek Lisans İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Peygamber Tasavvuru
Tez Danışmanı : 0
AYŞE NEVRUZ Yüksek Lisans Tahirü'l Mevlevi'nin Hayatı, Eserleri ve Mesnevi Şerhi Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
AYŞE NUR EKEN Yüksek Lisans Mutluluk Kavramının Din Eğitimi Açısından Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
AYŞE SARI Doktora Covid 19 Salgın Sürecinde Kanser Hastalarının Sağlık Hizmetine Erişim Durumlarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi Ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Ayşe Sarı Yüksek Lisans Sivas İli Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Sorunlarının Saptanması Ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
AYŞE SOYLU Yüksek Lisans Sosyolojik ve Kültürel Olarak Ziyaret Yerlerinin İncelenmesi: Abdulvahabi Gazi Hazretleri Türbesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
AYŞE TEMİZKAN Yüksek Lisans Sabri Ülger'in Eserlerinin Edebiyat ve Bilgi Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
AYŞE TEMİZKAN Yüksek Lisans Sabri Ülger'in Eserlerinin Edebiyat ve Bilgi Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Ayşe Tokay Yüksek Lisans Nahiv Disipilininin Doğuşu Ve Felsefi Arka Planı
Tez Danışmanı : 0
Ayşe TOPRAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Tosun Yüksek Lisans Allah- Alem İlişkisinin Somut Tezahürleri
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Tuncay Özer Yüksek Lisans Risk Altındaki Çocukların Agresif Davranışlarının Azaltılmasında Sanat Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : 0
AYŞE TURAN Yüksek Lisans Polis memurlarının iş tatmini üzerine bir alan araştırması (Sivas merkez ilçe örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
Ayşe Ulusoy Yüksek Lisans Suzi Divanı
Tez Danışmanı : 0
Ayşe Yeşim Demir Yüksek Lisans Kültür-Beden İlişkisine Antropolojik Açıdan Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
AYŞE YEŞİM ÖZDEM Yüksek Lisans KÜLTÜR -BEDEN İLİŞKİSİNE ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
AYŞE YILDIRIM Yüksek Lisans İran Kültüründe Ayna
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
AYŞEGÜL AKBEY Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılığın İş Performansına Etkisi: Yozgat Bozok Üniversitesi'nde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
AYŞEGÜL ALBAYRAK Yüksek Lisans Duygu Analizinde Farklı Vektör Temsil Yöntemleri ve Sınıflayıcıların Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
AYŞEGÜL ARSLAN Yüksek Lisans İş Hukukunda Şüphe Feshi Yargıtay Kararları Işığında Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
AYŞEGÜL ATALAY Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaradaki Kasideler Mecmuası (1-39 Varaklar Arası)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
AYŞEGÜL ATİLA Yüksek Lisans Ticari ve Katılım Bankalarının Finansal Tablo Manipülasyonlarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Ayşegül Atila Yüksek Lisans Ticari ve Katılım Bankalarının Finansal Tablo Manipülasyonlarına Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
AYŞEGÜL AVCU Yüksek Lisans Peygamber Kıssalarında İnsan Tiplemeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Ayşegül Avcu Yüksek Lisans Peygamber Kıssalarında İnsan Tiplemeleri
Tez Danışmanı : 0
Ayşegül Ayık Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Yatırım Algısı: Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
AYŞEGÜL AYIK Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Yatırım Algısı: Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
AYŞEGÜL BAKIŞ Yüksek Lisans İhvan Safa'nın Ahlak Felsefesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
Ayşegül Demir Yüksek Lisans Özel Dersanelerde Çalışan Rehberöğretmenlerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi:İzmir İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
AYŞEGÜL GÜNEŞ Yüksek Lisans Sosyo Kültürel Faktörlerin Girişimcilik Eğitimi Alan Kadınlarda Girişimcilik Davranışı Üzerine Etkisi ve Muş İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Ayşegül Güneş Yüksek Lisans Sosyo Kültürel Faktörlerin Girişimcilik Eğitimi Alan Kadınlarda Girişimcilik Davranışı Üzerine Etkisi ve Muş İli Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
AYŞEGÜL KARABELA Yüksek Lisans Kadına Yönelik Şiddet ve İletişim Becerileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
Ayşegül Kuzu Küçükkılıç Yüksek Lisans Ali Rıza Öge'nin Bektaşi Şairleri Antolojisini Tetkik (381-540 Sayfalar) İnceleme ve Metin
Tez Danışmanı : 0
AYŞEGÜL KÜÇÜKKILIÇ Yüksek Lisans Ali Rıza Öğe'nin Kaydettiği Cönk Üzerine Tedkik (381-540. sayfalar)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOĞAN KAYA
AYŞEGÜL SARIİN Yüksek Lisans Bir Eğitim Modeli Olarak Ev Okulu ve Din Eğitimi Açısından İmkanı (YEKDER Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Ayşegül SARIİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Ayşegül Yüksel Yüksek Lisans Sivas İlindeki Özel Sağlık Kurumlarının Hasta Profili Ve Tercih Sebeplerininistatistiksel Analizi
Tez Danışmanı : 0
AYŞENUR ALTIPARMAK Yüksek Lisans COVID-19 Paradigması ve Sosyal Güvenlik: Türkiye Açısından Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
Ayşenur ATAMAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
AYŞENUR ERGÜN Yüksek Lisans Gençlerin Siyasal Toplumsallaşmasını Etkileyen Faktörler: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
AYŞENUR KAYA Yüksek Lisans Türkiye'de Kamu Borçlarının Ekonomik Kalkınma Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞENUR ŞENOL Yüksek Lisans Ön Muhasebenin Muhasebe İş Yükü ve Bilgi Kalitesi Üzerine Etkisi: Sivas İlindeki Smmm'ler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
AYTEKİN ALPASLAN Yüksek Lisans Halkbilimi Temelinde Büyü Düşüncesi ve Türk Sosyokültürel Yaşamında Büyünün Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMREN
AYTEKİN ÖZSOY Yüksek Lisans Bütçe Açığı Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
Aytekin Yaroğlu Yüksek Lisans Tokat Haydarhane Vakfı
Tez Danışmanı : 0
AYTEN KARAGÖZ Yüksek Lisans Haçlı Seferlerinin Anadolu Toprakları Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
AYTUĞ ŞİMŞEK Tezsiz Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi'nde Erasmus Etkinliği ve Verimliliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
AZİME BETÜL DEMİREL Yüksek Lisans Hadid Suresi Örnekliğinde Rivayet Ve Dirayet Tefsirleri Arasında Karşılaştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
Azime Pınar Karagül Yüksek Lisans Resim Sanatında Müzik Ve Dans Öğesi
Tez Danışmanı : 0
AZİZ BAĞCI Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Aziz Şeker Yüksek Lisans Yaşar Kemal'İn Romanlarında Sosyal Konular
Tez Danışmanı : 0
AZİZE AKPOLAT Yüksek Lisans Ebû Hanife'nin Fıkhü'l-Ekber Risâlesinin Cumhuriyet Dönemi Tercümelerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
AZİZE ÖZDEMİR ZOR Yüksek Lisans Sivas İlindeki Devlet Hastanelerindeki Hasta Hakları Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
B.Aydemir Alaca Yüksek Lisans Turizmin Politikası Turizmin Türk Endüstrisindeki Yeri , Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : 0
BAHAR ÇİÇEK GÜBÜL Yüksek Lisans Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Fomo) Ve Algılanan Riskin Seyahat Inluencarlarına (Fenomen) Yönelik Algıya Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
BAHAR DURSUN Yüksek Lisans Çin'de Uygulanan Döviz Kuru Politikalarının Dünya Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
Bahar Memiş Yüksek Lisans Erzincan İliç İlçesi'Nin Çöpler Köyü Maden İşletmecisinin Neden Olduğu Yeniden Yerleşim Uygylkamasının Sosya-Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Bahar Soytürk Yüksek Lisans Zygmunt Baumen Sosyolojisi
Tez Danışmanı : 0
Bahar Usta Yüksek Lisans Gençler Arasında Şiddete Dönük Davranışların Sosyolojik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Bahar Yılmaz Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 2254 Numaradaki Mecmua (99b-144a Varaklar Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
BAHAR YILMAZ Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 2254 Numaradaki Mecmua (99b-144a Sayfaları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
Bahattin Karaoğlan Yüksek Lisans Boşanmaların Gencin Kişiliğine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Bahattin Sungur Yüksek Lisans T. C. Hükümetleri Ve Siyasi Partiler Programlarında Din Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
BAHATTİN ÜNAL Yüksek Lisans Kümelenmeye Yönelik Türkiye'de Uygulanan Devlet Destekleri: Sivas İli İçin Örnek Bir Model Önerisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE MERAL UZUN
BAHRİ FATİH TEKİN Yüksek Lisans Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Performans Karşılaştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Baki Demirel Yüksek Lisans Türk Tarım Politikalarının Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması Ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyum
Tez Danışmanı : 0
Banu Bolayır Doktora Bulanık Doğrusal Programlamanın Gıda ve Tarım Ürünleri Atıklarının Geri Dönüşümünde Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Uygulanması
Tez Danışmanı : 0
BANU DENİZLİ ÖZTÜRK Yüksek Lisans Küreselleşmenin Bireysel iş hukukuna Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Banu Denizli Öztürk Yüksek Lisans Türk İş Kanununda Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli: Tele Çalışma
Tez Danışmanı : 0
BANU DUMAN Yüksek Lisans İşletmelerde İnovasyon Eğitimi ve Sivas İlinde Bir uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Banu Özbucak Yüksek Lisans İlaç Mümessillerinin Çalışma Koşulları
Tez Danışmanı : 0
Banu Uz Yüksek Lisans Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemine Ait İskeletlerin Çene Ve Diş Hastalıkları
Tez Danışmanı : 0
BANU UZ Yüksek Lisans Kirazlıdere (Amasya) Erken bizans Dönemine Ait İskeletlerin Çene ve Diş Hastalıkları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
BARIŞ KARAMIZRAK Yüksek Lisans Türkiye'de Asgari Ücret ve Asgari Ücret Üzerinden Alınan Vergilerin Mali Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
Barış Toptaş Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programlarında Piyano Eğitimine Deneysel Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
BARIŞ YILDIZ Yüksek Lisans İş Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Gelişmeler ve Yaşanan Sorunlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
Barış Yıldız Yüksek Lisans İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomik Ve Sosyal Boyutu
Tez Danışmanı : 0
BASRİ DURMUŞ Yüksek Lisans Sezgin Kızılçelik'in Sosyolojisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
BATUHAN ERDABAK Yüksek Lisans Muhasebe Eğitiminde Öğretme-Öğrenme ve Kariyer Planlama Sorunu:Muhasebe Meslek Öğretmenleri Üzerinde Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Baykal Yekeler Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının Bazı Psiko Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Bayram Akduman Yüksek Lisans Tufanbeyli'Nin Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Bayram Ünce Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı :
BAYRAM ÜNCE Yüksek Lisans Kuteybe B. Müslim'in Hayatı ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
BAYRAM YALDIZ Yüksek Lisans Nakit Temettü Ödemelerinin Firma Değeri Üzerine Etkilerinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi BİST 30 Üzerine Bir Uygulama (2007-2017)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Bedia Cennet Yüksek Lisans Yoksulluk Ve Türkiye'De Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları
Tez Danışmanı : 0
Bedriye Bozat Yüksek Lisans Evde bakım Özdeneğinin 65 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi: Adıyaman Örneği
Tez Danışmanı : 0
BEDRİYE BOZAT Yüksek Lisans Evde bakım Özdeneğinin 65 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi: Adıyaman Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT ŞAKİR CEYHAN
Bedriye Gökçe Yüksek Lisans İş Hayatında Duygusal Zeka Ve Sivas İli Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : 0
BEDRİYE TOPTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEGÜM İZEL KÜRECİ Yüksek Lisans Sivas Yıldızeli İlçesine Bağlı M.Sarıkaya,Karakaya,Kavak ve Belcik Köylerinin Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
BEGÜM ŞEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
Behçet Özer Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BEHÇET ÖZER Yüksek Lisans Hadis Kaynaklarında Resimle İlgili Rivayetler ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
Behiye Etem Yüksek Lisans Hikmet Erhan Bener'İn Romanlarında Toplumsal Konular
Tez Danışmanı : 0
BEHLÜL TAŞPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
Behzat Bilek Yüksek Lisans Bireyin Oluşumunda Doğal Ve Kültürel Etkenlerin İnsan Felsefesi Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Behzat Yılmaz Yüksek Lisans L'Amour Et Le Sentiment Paternelsdans Le Pere Goriot D' Honore De Balzac(Honore De Balzac)
Tez Danışmanı : 0
Bekir Aslan Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğitim Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Bekir Cem Korkmaz Yüksek Lisans Korunmaya Muhtaç Çocukların Kaldıkları Kurumlara İlişkin Memnuniyet Düzeyleri İle Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
BEKİR CEM KORKMAZ Yüksek Lisans Korunmaya Muhtaç Çocukların Kaldıkları Kurumlara İlişkin Memnuniyet Düzeyleri İle Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
BEKİR DEMİR Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli İle Öğrencilerin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF'de Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Bekir Demir Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli İle Öğrencilerin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirme: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF'de Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
BEKİR KURT Yüksek Lisans Ortak Dil Anlayışı: Türkiye Muhasebe Standartları ve Bu Standartların Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Bekir Parlak Doktora Türkiye'De İl Genel Yönetimi
Tez Danışmanı : 0
BEKİR TUTAŞ Yüksek Lisans Katma Değer Vergisi İadesinin Önemi, İadeyi Doğuran İşlemler ve Sonuçları: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
BEKİR YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans Ülkemizde Amortisman Uygulamalarındaki Gelişmeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Belgin Bora Yüksek Lisans Sokratik Elechos Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Belma Çevik Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BELMA YILMAZ Yüksek Lisans Descartes'in Düalizmi Çerçevesinde İsteme ve Yapma(Zihin-Beden İlişkisi Açısından Bir Tahlil)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
BENAZİR DURSUN Yüksek Lisans Türkiye'de Dış Borç Gelişimi ve Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR ADIGÜZEL
Benazir Dursun Yüksek Lisans Türkiye?de Dış Borç Gelişim ve Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : 0
BENGİSU HÜR Yüksek Lisans İç Kontrol Sisteminin Muhasebe Skandallarının Önlenmesindeki Rolü: Bist'te İşlem Gören Kobi Sanayi Şirketlerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
BENGÜ AÇIK Yüksek Lisans Turizm Sektöründe Devlet Teşviklerinin TMS20, BOBİ FRS ve MSUGT Açısından Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BENGÜ AÇIK Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Benson Yapıncak Köken Yüksek Lisans Diskursit Etiğin Kanttaki Temelleri
Tez Danışmanı : 0
Berat Demirci Yüksek Lisans M. Cemal Kutay'In Üç İstanbul Adlı Romanı Ve Toplumsal Değişme
Tez Danışmanı : 0
BERAT HARMAN Yüksek Lisans Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Doğalgaz Fiyatları Üzerindeki Etkilerinin Cok Değişkenli Garch Analizi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
Berat Harman Yüksek Lisans Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Doğalgaz Fiyatları Üzerindeki Etkilerinin Cok Değişkenli Garch Analizi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
BERÇEM BARUT Yüksek Lisans Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocukların Umutsuzluk Düzeyi ve Saldırgan Tutumları Arasında İlişki : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YILDIZ
Berçem Barut Yüksek Lisans Cinsel İstismar Mağduru Kız Çocukların Umutsuzluk Düzeyi ve Saldırgan Tutumları Arasında İlişki : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
BERFİN EKİN KOÇAK Yüksek Lisans Uluslararası Şirketlerin Yeşil Lojistik Faaliyetleri: Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
BERİKA KARADAĞ Yüksek Lisans Sanatta Gerçekliğin İfadesinde Kimliksiz Tasvirler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
BERİVAN KIZILIRMAK Yüksek Lisans Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Altyapı Derecesinin Dış Ticaret Yapan Firmalara Etkileri; Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
Berk Hussein Yüksek Lisans Mesleki Tatmin ve Mesleki Memnuniyetin İş Sirkülasyonundaki Önemi (Sivas Turkcell Global Bilgi Çalışanları Örneği)
Tez Danışmanı : 0
BERKAN TAKCI Yüksek Lisans Covid-19 Sonrası E-Ticaret Lojistik Operasyonlarındaki Değişimler: Ekol Lojistik Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
BERKAN YÜCEL Yüksek Lisans Kamu Sermayeli Bankalar ile Özel Sermayeli Bankalar Arasındaki Müsteri Memnuniyetinin Karşılaştırmalı Analizi: Kayseri İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
BERKAY CEM İZER Yüksek Lisans Sosyal Medya Kullanımının Finansal Okuryazarlığa Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Berna Bal Oğuztürk Yüksek Lisans İşçi Statüsünde Çalışan Özürlülerin Çalışma Ortam Ve Materyallerinin Ergonomil Tasarımı
Tez Danışmanı : 0
Berna Ertuğrul Özener Yüksek Lisans Elin İkinci Ve Dördüncü Parmak Uzunluk Oranları (2P:4P) Le Cinsiyete Özgü Vücut T Karakterleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Berna İşbilir Yüksek Lisans Kimlik Betimleyici Tasarımlar Mühürler
Tez Danışmanı : 0
BERNA NUR YASAK Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddetin Sağlık Çalışanlarının Benlik Saygısı ve İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL ÖZTÜRK
Berna Yüceer Yüksek Lisans Kayseri'De Sanayileşme
Tez Danışmanı : 0
Berrak Tekgün Yüksek Lisans Phillips Eğrisinin Panel ARDL Analizi: Türkiye'deki Bölgeler Arası Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
BERRAK TEKGÜN Yüksek Lisans Phillips Eğrisinin Panel ARDL Analizi: Türkiye'deki Bölgeler Arası Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Berrin Filizöz Yüksek Lisans Örgütsel Haberleşmenin Örgüt Başarısına Etkisi Ve Sivas Belediyesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Berrin Filizöz Doktora Globalleşme Sürecinde Stratejik Bir Unsur Olarak İnsan Kaynakları Yönetiminde Meydana Gelen Değişimler
Tez Danışmanı : 0
BETÜL AKPINAR Yüksek Lisans Kur'anda Hüzün
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BETÜL ATAMAN Yüksek Lisans Musavver Terakki (İkinci Sene) İnceleme Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
BETÜL ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Nietzche Felsefesinde Otantik olmak
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
Betül Çiçekliyurt Yüksek Lisans Nietzche Felsefesinde Otantik olmak
Tez Danışmanı : 0
BETÜL EKSİK Yüksek Lisans Siyasi ve Sosyal Açıdan Kafkas Cephesi (1914-1918)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
Betül Eksik Yüksek Lisans Siyasi ve Sosyal Açıdan Kafkas Cephesi (1914-1918)
Tez Danışmanı : 0
BETÜL FİDAN Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinin DKAB Dersi ve Öğretmeni Algısı (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Betül Güldü Yüksek Lisans Sivas İli Örneğinde Kaynaştırma Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
Betül Karakaya Yüksek Lisans Abdulkadir Gulaminin Hayatı Ve Tasavvufi Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
Betül Kocaoğlu Yüksek Lisans Eski Anadolu Toplumlarında Geçmişten Günümüze Ağız Ve Diş Sağlığı
Tez Danışmanı : 0
BETÜL PAKOĞLU Yüksek Lisans Şah İsmail Hatai'de Dini Düşünce Boyutu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BETÜL RÜMEYSA KARADEMİR Yüksek Lisans Mecelle
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
BETÜL ŞENGÜL GÜNEŞ Yüksek Lisans Orta Öğretim Gençliğinin İnanç Sorunlarının Çözümüne Din Eğitiminin Katkısı (Kız Meslek Lisesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
BETÜL TUFAN Yüksek Lisans Heidegger'in Varlık Anlayışı Çerçevesinde Klasik Ontoloji
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
Betül TUFAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BETÜL YETKİN GÜLMEZ Sanatta Yeterlilik Avrupa Ve Rus Bestecilerinin Keman Literatüründeki Doğu Motiflerine Yönelik Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
Betül Yıldırım Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Devam Eden 4-6 Yaş Çocuklara Din Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
BETÜL YILDIRIM Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Devam Eden 4-6 Yaş Çocuklara Dİn Eğitimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Betül Yüksel Yüksek Lisans Çalışma Hayatında Kadın Çalışanların Karşılaştıkları:Cinsiyet Ayrımcılığına İlişkin Bir Araştırma.
Tez Danışmanı : 0
BETÜL YÜKSEL Yüksek Lisans Çalışma Hayatında Kadın Çalışanların Karşılaştıklarısorunlar veCinsiyet ayrımcılığına ilişkin bir araştırma.
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
BETÜL ZAĞLI Yüksek Lisans Radikal Feminist Teori Bağlamında Kadınların Miras Sorunu:Malatya Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Betül Zağlı Yüksek Lisans Radikal Feminist Teori Bağlamında Kadınların Miras Sorunu:Malatya Örneği
Tez Danışmanı : 0
BEYHAN BAYRAK Yüksek Lisans Muhammed İkbal'in Modernizm Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
Beyza Tangülü Yüksek Lisans Büyük Odtü Projesi
Tez Danışmanı : 0
BEYZA VARIŞLI Yüksek Lisans Fuzuli'nin Farsça Divanının Dini ve Tasavvufi Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Bilal Ağca Yüksek Lisans Kırım Tatar Yazarlarından Rüstem Ali'nin "Burulışta" Adlı Romanlarıın Hareket Fiilleri Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
BİLAL AĞCA Yüksek Lisans Kırım Tatar Yazarlarından Rüstem Ali'nin "Burılışta"Adlı Romanlarının Hareket Filleri Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
BİLAL ALKAN Yüksek Lisans Sivas Yöresi Şarkışla ve Zara Türkülerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
Bilal Bekalp Yüksek Lisans Bilim-Din İlişkisi Açısından Bilimin Kutsallığı Problemi
Tez Danışmanı : 0
BİLAL BEKALP Yüksek Lisans Bilim-Din İlişkisi Açısından Bilimin Kutsallığı Problemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
Bilal Çıldır Yüksek Lisans Türk Toplu İş Hukukunda Grev Ve Lokavtın Ertelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Bilal Çilkaya Yüksek Lisans Ab Müzakere Sürecinde Türkiye'Nin Sosyal Politika Ve İstihdam Yaklaşımı
Tez Danışmanı : 0
BİLAL GÖLBAŞI Yüksek Lisans Sağlık Turizminin Gelişimi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
Bilal Karadağ Yüksek Lisans Cumhuriyetten Günümüze Poltika Din İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
BİLAL KARADAĞ Yüksek Lisans Cumhuriyetten Günümüze Poltika ve Din
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Bilal KÖSE Yüksek Lisans Pay Senetleri Bist'te Satılan Enerji Şirketlerinin Sermaye Yapılarına Göre Panel Veri Yöntemiyle Performans Analizleri: 2012-2017
Tez Danışmanı : 0
BİLAL KÖSE Yüksek Lisans Pay Senetleri Bist'te Satılan Enerji Şirketlerinin Sermaye Yapılarına Göre Panel Veri Yöntemiyle Performans Analizleri: 2012-2017
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Bilal Tan Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim'De Hikmet Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Bilal Tırnakçı Yüksek Lisans Eğitim Çalışanlarının Bilgisayar Destekli Eğitimi Tanıma Düzeylerinin Ve Tutumlarının Tespiti
Tez Danışmanı : 0
BİLAL USTA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
BİLAL USTA Yüksek Lisans Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları ve İletişim Kurma Becerilerini Geliştirmede Kütüphanelerin Rolü: Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
BİLAL YAVAN Yüksek Lisans Ozan Tevhidi'den Türkü Derlemesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
BİLGE DÖNDÜ DURNA Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Stres Ve Stres Yönetimi; Riskli Birimler Ve Risksiz Birimler Karşılaştırılması Üzerine Bir Algı Çalışması Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Bilgehan Çakmak Yüksek Lisans Türkiye Muhasebe Standarlatlarında Yer Alan Bir Değerlendime Ölçüsü: Gerçeğe Uygun Değer
Tez Danışmanı : 0
Bilgehan Şahin Doktora *
Tez Danışmanı : 0
BİLGEHAN ŞAHİN Doktora Osmanlı'da İhtida Hareketleri (1900-1922)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
BİLGEN HARUN CELALOĞLU Yüksek Lisans Karl R. Popper'in Ögünlük Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
Binnur Ercem Yüksek Lisans Sivas İl Merkezinde Kadınların İşgücüne Katılım Farklılıkları
Tez Danışmanı : 0
BİRGÜL PESEN Yüksek Lisans Osmanlı Döneminde Karadeniz'de Balıkçılık (1500-1700)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
Birgül Pesen Yüksek Lisans Osmanlı Döneminde Karadeniz'De Balıkçılık (1500-1700)
Tez Danışmanı : 0
BİRGÜL YARAŞ SÖNMEZ Yüksek Lisans Lise Gençliğinin İtikadi Sorunlarının Yaşam Kalitelerine Olumlu-Olumsuz Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Birgül Yaraş Sönmez Yüksek Lisans Lise Gençliğinin İtikadi Sorunlarının Yaşam Kalitelerine Olumlu-Olumsuz Etkilerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : 0
BİRİTAN ÇOBAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM BABACAN
BİROL NAVRUZ Yüksek Lisans Haçl Seferi'nin Anadolu'ya Tesirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
BİRSEL BALCI Yüksek Lisans Kurtuluşu ve Helak Edilmesi Açısından Kur'an'a Göre İnsan
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Buğra Yılmaz Yüksek Lisans Aşk Eseri'Nin Türkülerinin Derlenmesi Ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
BUĞRA YILMAZ Yüksek Lisans Aşık Eseri'den Türkü Derlemesi ve İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KARADUMAN
Buğrahan Karaman Yüksek Lisans Sivas Behram Paşa Hanı
Tez Danışmanı : 0
BUĞRAHAN KARAMAN Yüksek Lisans Sivas Behram Paşa Hanı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Buket Çelik Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Buket Çelik Yüksek Lisans 19. Yüzyılda Sivas Eyaleti'Nde Sarraflık Faaliyetleri
Tez Danışmanı : 0
BUKET ÇELİK Doktora 18.Yüzyılda Sivas Eyaleti (1742-1774)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
BUKET İLHAN Yüksek Lisans Krizlerin Önlenmesinde Maliye Politikalarının Rolü(değişti)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Buket İlhan Yüksek Lisans Krizlerin Önlenmesinde Maliye Politikalarının Rolü
Tez Danışmanı : 0
Buket Yurtçul Yüksek Lisans İbni Haldun Eğitim Sosyolojisi
Tez Danışmanı : 0
BURAK CAN DEVECİ Yüksek Lisans Sun'ullah Gaybi- Sohbetname: (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE EMİNOĞLU
BURAK ÇOLAK Yüksek Lisans Demokratik Yurttaşlık ve Kimlik Siyaseti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
BURAK ÇURÇUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
BURAK EMLAK Yüksek Lisans Avrupa'daki Sağlık Sistemleri İle Türkiye'deki Sağlık Sistemlerinin Sağlık Sigortası Açısından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
BURAK KARACA Yüksek Lisans Küçük Kentlerde Toplumsal Kalkınmayı Sağlama Çabasının Bir Örneği Olarak Cittalslow(Yavaş-Sakin Şehir) Hareketi Yenipazar Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BURAK KULAKSIZ Yüksek Lisans Beyaz Yakalı İşçilerde Mobbing ve İşe Yabancılaşma: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Burak Kurt Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BURAK MEHMET ÖZÇELİK Tezsiz Yüksek Lisans Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajyerlerinin Bakış Açılarıyla Staja Giriş ve Yeterlilik Sınavlarının Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
BURAK MERCAN Yüksek Lisans Online(Çevrimiçi) Alışverişte Kullanılan Ödeme Yöntemleri:İstanbul'da Çalışan Adliye Personeli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUBA GÜLCEMAL
BURAK SAY Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanında Ortaya Çıkan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
BURAK SAZAK Yüksek Lisans Sosyalleşmeye Katkısı Açısından İmam Hatip Liseleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
BURAK TEK Yüksek Lisans Şükrü Tunar'ın Sözlü Eserlerinin Makam, Usul ve Biçimsel Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
Burak Yeşil Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Burak Yıldırım Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Burcu Aktan Korkmaz Yüksek Lisans Sivas İl Merkezi Orta Ve İleri Yaş Bireylerinin Antropometrik Ölçülerinin Değerlendirilmesi Ve Medikal Aparat Tasarım Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
BURCU BUDAK Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Algılanan Aile Aidiyet Duygusu İle Riskli Davranışlara Yönelim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
Burcu Demir Yüksek Lisans Türkiye'de Suç Oranlarının İller Arası Etkileşiminin Mekansal Ekonometri Yaklaşımına Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
BURCU DEMİR Yüksek Lisans Türkiye'de Suç Oranlarının İller Arası Etkileşiminin Mekansal Ekonometri Yaklaşımına Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Burcu Güngör Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BURCU GÜNGÖR Yüksek Lisans Osmanlı Kuzey Anadolusunda Telgraf Hatlarının Yükselişi ve İşleyişi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
BURCU KEKLİK Yüksek Lisans BIRCS Ülkeleri ve Türkiye'nin Orta ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Ekonomik Büyümeye Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
BURCU MENEK Yüksek Lisans Çocuk Eğitimi Açısından Çizgi Filmlerin Kültürel ve Ahlaki Değerler Bağlamında İncelenmesi: "Maysa ve Bulut" Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
Burcu MENEK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Burcu Oralhan Doktora Trafik Kazalrının Yaşam Analiziyle (Survival Analysis) İncelenmesi (Kayseri Örneği)
Tez Danışmanı : 0
BURCU ORALHAN Doktora Trafik Kazalrının Yaşam analiziyle (Survival Analysis) İncelenmesi (Kayseri örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Burcu Seviş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Burçin Ateş Yüksek Lisans Kensel Dönüşüm Projesi Kapsamında Olan Sivas İli Klavuz Mahallesinin Sosyal-Kültürel-Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Burçin Topal Yüksek Lisans Gıda-I Ruh İsimli Güfte Mecmuasının Günümüz Türkçesine Çevirisi Ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
BURÇİN TOPAL Yüksek Lisans Gıda_yı Ruh Adı Güfte Mecmuasının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KARADUMAN
BURHAN AKGÜL Yüksek Lisans Yaygın Din Eğitimi Açısından Diyanet Aile Dergisi'nin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KURTTEKİN
Burhan Enginoğlu Yüksek Lisans Şemsettin Sivasi'Nin İbretnuma Mesnevisi
Tez Danışmanı : 0
BURHAN ERDOĞAN Doktora Bankaların Çekirdek Dışı Yükümlülüklerinin Belirleyicileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
BURHAN İŞLİYEN Doktora Kura'an'ı Kerim açısından Dünyevileşme Sebebleri, Tezahürleri ve Sonuçları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Burhan Paçacıoğlu Yüksek Lisans İlbeyli Masalları
Tez Danışmanı : 0
BURHAN SATUN Yüksek Lisans Tunceli Yöresi Müzik Kültüründe Klarnet Geleneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER EROL
Burhan Şensoy Yüksek Lisans Çocuk Ceza Mahkemelri Kanundaki Cezalar Ve Emniyet Tedbirleri
Tez Danışmanı : 0
BURHANETTİN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama Yöntemi ve Teknikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Burkay Divrik Yüksek Lisans Gelişmiş Ülkeler Ve Türkiye'De Sendikal Hareketler
Tez Danışmanı : 0
BUSE DAĞ FİŞNE Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Algısına İlişkin Çalışma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Buse Dağ Fişne Yüksek Lisans Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Algısı: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
BÜKET ATAMAN Yüksek Lisans Fahrettin Er Razi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Büket Kılavuz Yüksek Lisans Yatan Hastalarla Ayakta Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
BÜKET KILAVUZ Yüksek Lisans Yatan Hastalarla Ayakta Tedavi Gören Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Tespiti: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Bülent Baykal Yüksek Lisans Şanlıurfa İli Birecik İlçesinde Antep Fıstığı Üretimi,Önemi Ve Pazarlama Sorunları
Tez Danışmanı : 0
Bülent Çevik Yüksek Lisans Konya'Da Halk Hekimliği Uyğulamalatrının Dünü Ve Bügünü
Tez Danışmanı : 0
BÜLENT HATİPOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Radyoterapi Teknikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
BÜLENT KELEŞ Doktora Almanya'da Alevilerin Kurumsallaşma Süreci
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
Bülent Keleş Yüksek Lisans Almanya'Da İslam Ve Müslümanlar (Bavyera Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Bülent Okur Yüksek Lisans Türkiye'De Terör Ve Ekonomi İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
Bülent Özgün Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Hizmet Alan Hastaların ve Ailelerinin Memnuniyet Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : 0
BÜLENT ÖZGÜN Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Hizmet Alan Hastaların ve Ailelerinin Memnuniyet Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Bülent Soylu Yüksek Lisans Muhasebe Sisteminde Elde Edilen Bilgilerin Üretim Ve Fiyatlandırma Kararlarında Kullanımı Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Bülent Şahin Yüksek Lisans Sivas Kaynaklı Cönkler Üzerinde Bir Tetkik
Tez Danışmanı : 0
Bülent Şimşek Yüksek Lisans Kelam'Da Te'Vil Problemi
Tez Danışmanı : 0
BÜLENT TOKMAK Yüksek Lisans Mebeccel Belik Kıary'ın Sosyolojik açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Bülent Uğur Koca Yüksek Lisans Kazakistan'Da Yüksek Öğretimde Din Ögretimi
Tez Danışmanı : 0
BÜLENT UĞUR KOCA Doktora Değerlerin Felsefi ve Kur'ani Temelleri ve Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
BÜNYAMİN DEMİRGİL Doktora Faiz Kuramları Ve Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler (2007-2015 Dönemi Türkiye Uygulaması)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
Bünyamin Demirgil Doktora Faiz Kuramları Ve Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler (2007-2015 Dönemi Türkiye Uygulaması)
Tez Danışmanı : 0
Bünyamin Gölcü Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmenin Nübüvet Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
Bünyamin Kahraman Yüksek Lisans Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri
Tez Danışmanı : 0
BÜNYAMİN KARABURUN Yüksek Lisans Yeni İlm-i Kelamda Şirk Kavramı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
BÜNYAMİN TAŞCI Yüksek Lisans Muhammed Bin Ebubekir (R.A) Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tez Danışmanı :
BÜNYAMİN YUVACI Yüksek Lisans Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva II. Cilt s.734-999
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Bünyamin Yuvacı Yüksek Lisans Tuhfe-i Naili Metin ve Muhteva II Cilt S. 734-999
Tez Danışmanı : 0
BÜŞRA ALICI Yüksek Lisans Finansal Kiralama İşlemlerinin Tfrs 16, Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vuk Açısından Karşılaştırılarak Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
Büşra Arıcı Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BÜŞRA ARICI Yüksek Lisans Arap Dili ve Belagatında "Fa" Edatı ve Bakara Suresi Örneğinde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
BÜŞRA BULUT YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
BÜŞRA ÇİMEN Yüksek Lisans Zihinsel Engelli Çocukların Ebeveynlerinde Anlamlandırma, Sabır ve Umutsuzluk İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
BÜŞRA GÜÇYETMEZ Yüksek Lisans Farklı Frekanslara (432 Hz-440 Hz) Göre Sevilen Neşeli Ve Hüzünlü Müziklerin İnsanlar Üzerinde Yarattığı Fizyolojik Ve Psikolojik Etkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
BÜŞRA GÜNEŞ Yüksek Lisans 2000 Yılı Sonrası Yayımlanan Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
BÜŞRA KARASU Yüksek Lisans Seküler Paradigmalar Açısından Din Ve Kutsalın Dönüşü Teorisine Farklı Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İRFAN KAYA
BÜŞRA KARATAŞ Yüksek Lisans Toplumsal cinsiyet Bağlamında Çalışan Kadınların Ev Temizliği İşleri İçin Gündelikçi Kadınlara Bakışı: Samsun İliÖrneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Büşra Kuru Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BÜŞRA KURU Yüksek Lisans Cabiri'nin İslam Mezheplerine Bakışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
BÜŞRA MERDAN Yüksek Lisans Sarf ve Nahiv İlimleri Açısından Kur'an-ı Kerim'de Fiiller
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
BÜŞRA ÖNLER Yüksek Lisans Havacılıkta Algılanan Risk, Uçuş Korkusu, Uçuş Özellikleri ve Marka Tercihi Kavramları Arasındaki Etki ve İlişkilerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
BÜŞRA SALMAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin Öğrencilerinin Otenazi Olgusuna Karşı Tutumları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Büşra Takunyacıoğlu Yüksek Lisans Zeytinliada Populasyonunun Paranazal Sinüs BT'lerinin Kullanımı ve Kimliklendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
BÜŞRA TAKUNYACIOĞLU Yüksek Lisans Zeytinliada Populasyonunun Paleoantropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
BÜŞRA YAPRAK ORHAN Yüksek Lisans Divriği Kale Kazısı Boyalı Kazıma Teknikli Özel Bir Grup:Motif ve Kompozisyona Göre Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
Büşra YEŞİL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
BÜŞRA YÖRÜK Yüksek Lisans Alışveriş Merkezlerinin Sosyolojik Olarak İncelenmesi:Tarsus Alışveriş Merkezi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
C.İkbal Sarıoğlu Doktora Satış Gücü Planlaması Ve Satıl Bölgelerinin Belirlenmesi Marmara Bölgesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
C.İkbal Sarıoğlu Yüksek Lisans Pazarlaması Yapan Şirketlerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
C.İlhan Polat Yüksek Lisans Analysis Of The Computer Based Programmes Used İn Teaching English As A Foreign Language İn High Schools
Tez Danışmanı : 0
C.Oktay Güzeller Yüksek Lisans Java Programlama Dili Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
CABİR KARAKÜTÜK Yüksek Lisans Ali Haydar Efendi'nin Dürerü'l-Hükkam ŞerhuMecelleti'l-Ahkam İsimli Eserindeki Şirket Bölümünün Latinize Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
Cafer Gençtürk Yüksek Lisans Belediyelerde Kent Bilgi Sisteminin (Kbs) Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
CAFER KELKİT Yüksek Lisans Niksar Melikgazi Kabristanındaki Mezar Taşlarının Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
Cafer Kelkit Yüksek Lisans Niksar Melikgazi Kabristanındaki Mezar Taşlarının Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
CAFER YERLİKAYA Yüksek Lisans Halef el-Bezzar ve Kıraati
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Cafer Yerlikaya Yüksek Lisans Halef El-Bezzar Ve Kıraati
Tez Danışmanı : 0
Cafer Yılmaz Yüksek Lisans Hanefi Fıkıhçılarının Buhari'Den Alamadıkları Ahkam Hadisleri
Tez Danışmanı : 0
Cahide Baydilli Yüksek Lisans Cinsiyet Grupları Açısından Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Konumlar Ve Mesleksel Tercihler
Tez Danışmanı : 0
CAN ÇAĞLAR OCAK Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Eğitiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
CANAN HABİBOĞLU Yüksek Lisans Türk Aydınında Yabancılaşma Olgusu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Canan Kaya Yüksek Lisans Kekeb'ül-Ulüm,Berk,Sirac,Mecmuaları Üzerinde Bir İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
CANAN KAYA Yüksek Lisans Birinci Meşrutiyet Döndeminde Yayımlanan Kevkebü'l-İlm Berk,Sirca ve Sebat Mecmuaları Üzerine Bir İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
CANAN KOÇ Tezsiz Yüksek Lisans Ulaş Entegre İlçe Devlet Hastanesi Temel Sağlık ölçütleri ve Hasta Memnuniyeti
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
CANAN KONAKÇI Yüksek Lisans İmam Hatip Ortaokullarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Değerler Eğitimine Katkısına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Akdağmağdeni İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
Canan KONAKÇI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Canan Özdemir Yüksek Lisans Mardin İli Örneğinde Öğretmen Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Tez Danışmanı : 0
CANAN SARİBAŞ Yüksek Lisans Afro-Türkler'in Türkiye'deki Kültürel Kimlikleri ve Gelenekleri:Dana Bayramı Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
Canan Yılmaz Yüksek Lisans Onlıne Alış Verişte Algılanan Değer Memnuniyeti, Güven Ve Sadakat Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : 0
CANAN YURT Yüksek Lisans Postmodernite ve İroni:Nietzsche ve Rorty Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
CANEL GÜNER Yüksek Lisans Cari Açık ve İşsizlik Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları ile Çözümü, Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Canel Güner Yüksek Lisans Cari Açık Ve İşsizlik Sorununun Alternatif Enerji Kaynakları Çözümü Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : 0
CANER ÇELİK Yüksek Lisans J.S. Bach'ın Korallarinde Üçlünün Alterasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
Caner Doğangüneş Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Uygulamalarının Şirket Verimliliğine Etkileri Ve Boydak Grubu Örneği
Tez Danışmanı : 0
CANER ÖNİZ Yüksek Lisans Türkiye'de Yaşayan Finansal Kirizlerin Sigorta Sektörü Üzerine Etkileri: BİST'te Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Caner Öniz Yüksek Lisans Türkiye'de Yaşayan Finansal Kirizlerin Sigorta Sektörü Üzerine Etkileri: BİST'te Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
CANNUR YAMAN Yüksek Lisans La misere et le desespoir dans le voyage au Bout de la Nuit de Louis Ferdinand Celine (Louis Ferdinan Celine
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HAMZA KUZUCU
CANSEL BAŞ Yüksek Lisans Hizmet Telafi Stratejilerinin Müşteri Memnuniyeti, Ağızdan Ağıza İletişim ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisinin İncelenmesi : Sağlık Turizm İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
Cansu Altıntaş Yüksek Lisans Yavu Kumuk Ağzının Bugünkü Durumu
Tez Danışmanı : 0
CANSU ALTINTAŞ Yüksek Lisans Yavu Kumukları Ağzının Ses Bilgisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
CANSU ATABEY Yüksek Lisans Nevşehir Müzesi'nde Bulunan El Sanatı Örneklerinden Kadın Tepelikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
CANSU ECEVİT Yüksek Lisans 9.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
CANSU MERCAN Yüksek Lisans Doğrusal Olmayan Kovaryans Analizi Modelleri ile Sosyal Güvenlik Verileri Üzerine Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Cansu Özkan Yüksek Lisans Doğrusal Olmayan Kovaryans Analizi Modelleri ile Sosyal Güvenlik Verileri Üzerine Uygulama
Tez Danışmanı : 0
CANSU ŞEN Yüksek Lisans Cemaleddin Afgani'nin Modern İslam Siyaset Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
Cansu Toy Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
CANSU TOY Yüksek Lisans Kahraman Katil(Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
CANSU TUNAHAN Yüksek Lisans Deneyimlenen Ürün Kalitesi İle Müşteri Memnuniyet ve Marka Sadakati Arasındaki İlişkinin İncelenmes
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
Cavit Yeşilyurt Yüksek Lisans Nonlineer Matematik Programlama Modelinde Quadratik Programlama Ve Sivas Ulaş Süt Fabrikasında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Cavit Yeşilyurt Doktora Matematik Programlama Tabanı Etkinlik Ölçüm Yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi İle Orta Öğr. Etkinlik Ölçümü
Tez Danışmanı : 0
Celal Aydın Yüksek Lisans Servet-İ Fünün Dergisi (1021-1073 Sayılar)
Tez Danışmanı : 0
CELAL BULUT Yüksek Lisans Teistik Delillerin Mantıksal Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
CELAL ÇAKMAK Yüksek Lisans Platform Ekonomilerinin Gelecek Perspektifi ve Kullanıcı Yorumlarının Metin Madenciliği İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Celal Fidan Yüksek Lisans Hz. Osman'In Öldürülmesi Olayında Sahabenin Tavrı
Tez Danışmanı : 0
CELAL KAYA Yüksek Lisans Finansal Tabloların Düzeltme Öncesi ve Sonrası Verilerinin Karşılaştırması İle Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
CELALEDDİN ŞENTÜRK Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlığın Geliştirilmesi Kapsamında Sektörler Arası İşbirliği Çalışmaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
CELALETTİN ÇAKAR Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim'de Kelime Grupları ve Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
CELALETTİN DARICI Yüksek Lisans Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Romanlarından sosyal Meseleler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
CELİL SANCAKTAR Yüksek Lisans Arap Dili ve Belagatı Açısından Vav Edatının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
CEM ÇETİN Yüksek Lisans Varoşuşçuluk ve Anarşizim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
Cem Çetin Yüksek Lisans Varoşuşçuluk Ve Anarşizim
Tez Danışmanı : 0
CEM ÖZTAŞ Yüksek Lisans Ağırlıklandırılmış Medyan Ve En Küçük Medyan Kareler Yöntemi İle Theil-Sen Regresyon Analizinde Parametre Tahmini
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Cem Yüksel Yüksek Lisans İslam Tasvirlerinde Örneklerle Melek İkonografisi (12. ve 15. Yüzyıllarda)
Tez Danışmanı : 0
CEM YÜKSEL Yüksek Lisans İslam Tasvirlerinden Örneklerle Melek İkonografisi (12.-15. Yüzyılları)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
CEM YÜKSEL Yüksek Lisans İslam Tasvirlerinde Örneklerle Melek İkonografisi (12. ve 15. Yüzyıllarda)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Cemal Bektaş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Cemal Çalık Yüksek Lisans Bilginin Kaynağı Ve Toplumsal İşlevi Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
CEMAL EYÜP KARACA Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Cemal İnce Doktora Toplam Kalite Yönetimi Ve Otel İşletmelerinde İş Gören Tatminine Etkileri Üzerine Nevşehir Yöresinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Cemal Öztaş Doktora Gelişmekte Olan Ülkelerde Kırsal Kalkınma Sorunu Ve Yerel Yönetim Birlikleri
Tez Danışmanı : 0
Cemal Yalçın Yüksek Lisans Hatay İli Merkez İlçesinde Aile Yapısı
Tez Danışmanı : 0
CEMAL YAŞAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
CEMİL CAHİT MOLLAİBRAHİMOĞLU Doktora Rivayetler ışığında Nafile Namazlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
Cemile Günbulut Yüksek Lisans Amphorolar Işığında Batı Anadolu ve Karadeniz Bölgesi Arasındaki Ticari İlişkiler
Tez Danışmanı : 0
CEMİLE GÜNBULUT Yüksek Lisans Roma Döneminde Damnatio Memoriae(Hatıranın Lanetlenmesi)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
Cenan Gürbüz Yüksek Lisans İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Sivas Başlığı Altında Bulunan Sicil Dosyaları
Tez Danışmanı : 0
Cengiz Çeri Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarındaki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi (bir Devlet Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
CENGİZ ÇERİ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarındaki Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi (Bir Devlet Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Cengiz Eken Doktora Atatürk Dönemi Türk Romanında Adli Süreçler ve Mahkemeler
Tez Danışmanı :
Cengiz Eken Yüksek Lisans Diken Mizah Gazetesi (İnceleme-Tahlil Dizini Seçilmiş Metinler Ve Karikatürler)
Tez Danışmanı : 0
CENGİZ EKEN Doktora Atatürk Dönemi Türk Romanında Adli Süreçler ve Mahkemelerin İşleyişi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Cengiz Gül Yüksek Lisans Pozitif Ve Normatif Hukuk Açısından Ticaret Siciline İtimat Prensibi
Tez Danışmanı : 0
CENGİZ GÜMÜŞAY Yüksek Lisans Türkiyede İç güvenlik olgusu ve hizmetsel etkinlik açısından yeni bir model olarak kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
CENGİZ GÜNEŞ Doktora Kavram ve Olgu Yönüyle Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Cengiz Güneş Yüksek Lisans Kur'An Da Sevgi
Tez Danışmanı : 0
Cengiz Mandal Yüksek Lisans Türk Dünya Gazetesi
Tez Danışmanı : 0
Cengiz Yavilioğlu Doktora İnsan Ve Kalkınma
Tez Danışmanı : 0
Cengiz Zerman Yüksek Lisans Türk Hayatı Mecmuasının Türk Kültür Hayatına Etkisi Ve Metin İncelemeleri
Tez Danışmanı : 0
CENGİZHAN IŞIK Yüksek Lisans Sanayi Üretimi İş Döngüsü Analiziyle Türkiye'nin AB'ye Tam Üyeliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
CEREN ALTUNTAŞ Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesinin Sivas İli Ekonomisindeki Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
CEREN GÜLHAN BALCI Tezsiz Yüksek Lisans TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kıdem Tazminatı Hesaplama ve Örnek Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
CEREN HASGÜL Yüksek Lisans Çalışma Hayatında Verimli Çalışmayı Engelleyen Stres: Sivas'ta Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
Cevahir Korhan Işıldak Doktora *
Tez Danışmanı : 0
CEVAHİR KORHAN IŞILDAK Doktora Türk Mûsikîsi Bestekârlarının Kullanımları Doğrultusunda Segah-Eviç Donanımlı ve Büyük Kararlı Makamların Değişimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
CEVDET ÇÜRÜKOĞLU Yüksek Lisans Sosyal Güvenlik Denetiminde Etkinlik: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Cevdet Öztürk Yüksek Lisans Siyaset Sosoyolojisi Açısından Seçim Sistemleri Ve Temsil Olgusu
Tez Danışmanı : 0
Cevriye Polat Yüksek Lisans Risk Sermeyesi Finansman Modeli Ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Risk Sermayesi Sektörüne Fon Yaratmaları Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Ceylan Akdoğan Yüksek Lisans Hizmet Pazarlamasında Kalite Anlayışı: Servqual Ve Servperf Kalite Modellerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
CEYLAN DÜNDAR POLAT Yüksek Lisans Türkiye'de Yabancıların Sosyal Güvenlik Kapsamında Yeri Ve Koruyucu Devletin Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
CEYLAN ŞAHİN Yüksek Lisans Avrupa Birliği Sigorta Müktesebatı Çerçevesinde Türkiye'de Sigortacılık Hizmetleri:Karşılaştırmalı Analiz
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEDA ÖZEKİCİOĞLU
Ceylan Yılmaz Yüksek Lisans Kadın ve Çalışma Yaşamı Arasında Duran Büyük Engel, Toplumsal Cinsiyet
Tez Danışmanı : 0
CEYLAN YILMAZ Yüksek Lisans Kadın ve Çalışma Yaşamı Arasında Duran Büyük Engel, Toplumsal Cinsiyet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
CİHAD AKINCI Tezsiz Yüksek Lisans Aile Şirketlerinde Kamusal Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
CİHAD DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ÖZDEMİR
CİHAD MERT Yüksek Lisans Türkiye'deki Cemaat Sorunu:FETÖ Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
CİHAN ARSLANHAN Yüksek Lisans İşletmelerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sivas Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobilerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Cihan Arslanhan Yüksek Lisans İşletmelerde Kurumsal Yönetim İlkeleri Ve Sivas Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobilerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Cihan ATALAY Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Cihan Bulmuş Yüksek Lisans Analitik Hiyerarşi Ve Hedef Programlama Yöntemleri Kullanılarak Sivas İlinde Üretim Deseninin Analiz Edilmesi
Tez Danışmanı : 0
Cihat Atik Yüksek Lisans Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Sadettin Konevi'Nin Uluhiyet Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
Cihat Karslı Yüksek Lisans
Tez Danışmanı : 0
Cihat Zorlu Yüksek Lisans Ebal- Leys Muharrem Bin Muhammet Ez-Zili'Nin Hubbu'L Mesail Adlı Eseri Bağlamında Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
Coşkun Şişli Yüksek Lisans İş Adamlarının Ahlaki Değerleri Üzerine Bir Araştırma (İstanbul Avrupa Yakası Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Cumali Çatak Yüksek Lisans Anadolu'da Neolitik Dönemde Paleodemografik Yapı
Tez Danışmanı : 0
CUMALİ ÇATAK Yüksek Lisans Anadolu'da Neolitik Dönemde Paleodemografik Yapı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
ÇAĞATAY KEMAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans İşçinin İş Sözleşmesinin Performans düşüklüğü Nedeniyle Feshi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
ÇAĞDAŞ ERDEM Yüksek Lisans Arkeolojik Kazılardan Çokarılan İskeletlerin Paleodiyetinin Elemen Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
Çağdaş Ümit Yazgan Yüksek Lisans Türk Sosyolojisinde Aydınlar Üzerine Görüşler
Tez Danışmanı : 0
ÇAĞLA GÜRDAP Yüksek Lisans Kültürlerarasılık Bağlamında Sinemaya Gitme Eylemi : Hindistan Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
ÇAĞLA ŞİMŞİR Yüksek Lisans Covid-19 Salgını ve İstihdam
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
Çağlar Demir Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Camilerdeki Dini Hizmetlerin Yapılmasında Cami Cemaatinin Din Görevlilerinden Beklentilerinin Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi (Altınyayla ilçe Örneği)
Tez Danışmanı : 0
ÇAĞLAR DEMİR Yüksek Lisans Dib
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURMUŞ TATLILIOĞLU
ÇAĞLAYAN ALTAY Yüksek Lisans Osmanlı Hariciyesinde Bir Levanten:Rüstem Paşa
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
ÇAĞRI BAYRAM Yüksek Lisans Malatya Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Moğol Sikkeleri: Mengü Dönemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
ÇAĞRI DOĞUŞ GÜLMEZ Yüksek Lisans Ses Eğitimi İle İlgili Günümüze Kadar Yapılan Tez Çalışmalarının İncelenip Analiz Edilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
ÇAĞRI YILMAZ Yüksek Lisans Nevşehir'de Geçiş Dönemlerinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
Çetin Kaplan Doktora Disiplin Yönetimi Ve Araç Ve Sonuçları Açısından Yönetsel Etki Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Çetin Kaplan Yüksek Lisans Çevre Kirliliği Ve Türkiye'De Çevre Koruma Hizmetlerinin Örgütlenmesi
Tez Danışmanı : 0
Çetin Kaplan Doktora 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat
Tez Danışmanı : 0
Çetin Kaya Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ÇETİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmelerinde Çalışan Sorunları ve Çözüm Önerileri: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
ÇİĞDEM ALİM Yüksek Lisans Döviz Kurları, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Çiğdem Düzgün Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Göre Tarsus'Ta Gayrimüslümler
Tez Danışmanı : 0
Çiğdem Ekincioğlu Yüksek Lisans Farabi Ve Siyaset Felsefesine Dair Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ÇİĞDEM ENDER Yüksek Lisans Şarkı Söyleme Sanatının Teknik Açıdan incelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
Çiğdem Ender Yüksek Lisans Şarkı Söyleme Sanatının Teknik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Çiğdem Kabay Yüksek Lisans Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının Diğer Lise Mezunlarına Göre, Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Ana Sanat Dalları ,Proğramlarına Girişteki Başarı Durumları
Tez Danışmanı : 0
ÇİĞDEM KAPTAN Yüksek Lisans Müzikal Kimlik Bağlamında Abazaların Müzik Kültürleri( Sivas Halkaçayır Köyü)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
Çiğdem Yel Doktora 1980 Sonrası Kırsal Alanda Meydana Gelen Dönüşümlere Dair Bir Alan Araştırması: İzmir Örneği
Tez Danışmanı : 0
ÇİĞDEM YEL Doktora İzmir-Menderes Örneğinde Küçük Meta Üreticiliğinin Dönüşümü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
D.Aysun Kutlu Yüksek Lisans Türk Resminde Özgün Baskı Resim
Tez Danışmanı : 0
D.Sani Tunç Yüksek Lisans Kur'An'Da Pişmanlık
Tez Danışmanı : 0
Dahiye Karagülle Yüksek Lisans 19.yy Sonlarında Balkanlarda Eğitim
Tez Danışmanı : 0
DAHİYE KARAGÜLLE Yüksek Lisans Bosna Hersek'te Eğitim(1751-1905)
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
DAMLA DEĞİRMENCİ Yüksek Lisans Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Tükenmişlik ve Mesleki Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
DAMLA ÖNER Yüksek Lisans Salgın Hastalıkların Ekonomik Etkileri: covid 19 Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
DAMLA SEREN AKPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DAVUT YAŞA Yüksek Lisans Bölgesel Kalkınmada Kırsal Kalkınma Projelerinin Rolü : Sivas-Erzincan Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET UZUN
Delal Yatçı İpek Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Demet Çiçek Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
DEMET DOĞAN Yüksek Lisans Türkiye'de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Cari Açık İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
Demet Dökmetepeli Yüksek Lisans Çorum İlinde Yaşayan Aleviler Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : 0
DEMET ÖZDOĞAN Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Ve Karşılaştırılmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
DEMET ÖZEN Yüksek Lisans Kurala Bağlı Maliye Poltikası Stratejileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
DEMET UZUN Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2017-2019 yılları Arasında Hasta Hakları Birimine Yapılan Başvuruların Mahiyetlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Durumlarına Göre Farkındalıkları Hakkında İstatistik Veri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
DENİZ CEYLANOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Bakanlığı Ve Üniversite Hastanelerinde Sağlık Kurulu Uygulamaları; C.Ü Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Deniz Ceylanoğlu Yüksek Lisans Sağlık Bakanlığı Ve Üniversite Hastanelerinde Sağlık Kurulu Uygulamaları; C.Ü Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
DENİZ ÇUBUKLU Yüksek Lisans Kurumsal Sosyal Sorumluluk Düzeyi İle Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi: BİST100'da Faaliyet Gösteren Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (2009-2018)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
DENİZ DURDU Yüksek Lisans Çalışma Sermayesi Yönetimi İle İşletme Kararlılığı Arasındaki İlişkinin Analizi: Bist'te Gıda Tütün İçki Sektöründeki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
DENİZ KARAPINAR Yüksek Lisans İşsizlik Süresini Etkileyen Faktörlerin Cox Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Giresun İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
DENİZ KELEŞ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Yetki Belgeli Özel Sağlık Tesislerinde Dental Hizmet Algısının Hasta Ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
Deniz Özdemir Yüksek Lisans Üniversite Akademik Personelinin Görev Ünvanı Açısından İş Tükenmişlik Düzeyinin Araştırılması
Tez Danışmanı : 0
DERVİŞ ERDAL Doktora 1960-1971 Arası Türk Romanında Hukuki Mevzuat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Derviş Erdal Yüksek Lisans Hazine-İ Fünun Dergisi (Sene 27-52 Sayılar) İnceleme Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
Derya Acar Yüksek Lisans Divriği Kalesi Kazısı Metal Buluntuları(2006-2017)
Tez Danışmanı : 0
DERYA ACAR Yüksek Lisans Divriği Kalesi Kazısı Metal Buluntuları(2006-2017)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
Derya Agkuş Yüksek Lisans Performans Değerleme Çalışmalarına İş Görenlerin Tutumu
Tez Danışmanı : 0
DERYA BETÜL ÜNSAL ÇELİMLİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
Derya Çabuk Yüksek Lisans İşsizlik Sürecinin Bireyler Üzerindeki Psikolojik Ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : 0
DERYA ÇİMKE Yüksek Lisans TR72 Bölgesindeki SMMM Oda Başkanlarının KÜMİ FRS Konusundaki Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
Derya Kaçmaz Yüksek Lisans 20.Yy Türk Koro Müziğinde Ulusal Ve Uluslar Arası Etkileşimler
Tez Danışmanı : 0
Derya Kara Yüksek Lisans Yıldızeli Kemankeş Kara Mustafa Külliyesi
Tez Danışmanı : 0
DERYA KARA Yüksek Lisans Yıldızeli Kemankeş Kara Mustafa Külliyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
DERYA KAYA Yüksek Lisans Çölyak Hastaları ve Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Derya Kılıç Yüksek Lisans II. Abdülhamit Devri Eğitim Islahatlarının Sivas'a Yansıması (1876-1909)
Tez Danışmanı : 0
DERYA KILIÇ Yüksek Lisans II. Abdülhamit Devri Eğitim Islahatlarının Sivas'a Yansıması (1876-1909)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
Derya Kırkıl Yüksek Lisans Anadolu Kalkolitik Dönemdeminde Ölü Gömme Geleneklerindeki Bölgesel Farklılaşmalar
Tez Danışmanı : 0
DERYA KIRKIL Yüksek Lisans Anadolu Kalkolitik Döneminde Ölü Gömme Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
Derya Kökyar Yüksek Lisans Hamzaname'Nin Otuzuncu Cildi(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
DERYA KUTLU Doktora Organik Ürünlerin Markalaşmasında Pazarlamanın Rolü ve Katkısı:Organik Zeytinyağı Üreten Firmalar Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DERYA ONOCAK Doktora SMMM'lerin Muhasebe Sistemine,Vergi Mevzuatına ve Etik İlkelere Uyum Düzeylerinin YMM'ler Tarafından Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DERYA PAKSOY Yüksek Lisans Futbolda Fanatizm ve Şiddet (Kahramanmaraş Anketleri Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
DERYA SAĞLIK Yüksek Lisans Türkiye İBBS-2 Bölgeleri Gelir Dağılımlarının Gini Endeksi İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Derya Şahutoğlu Üregen Yüksek Lisans Adölesan Çağda Evlenen Kadınların Evliliklerinde Karşılaştığı Güçlükler: Hatay/Samandağ Örneği
Tez Danışmanı : 0
DERYA ŞAHUTOĞLU ÜREGEN Yüksek Lisans Sosyo-Kültürel Bir Problem Olarak Erken Evlilikler: Hatay/Samandağ Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
DERYA TÜMER ŞANLI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Derya Ütebay Yüksek Lisans Firmaların Yerel Televizyon Reklemlarına Bakış Açıları Ve Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Derya Yılmaz Yüksek Lisans Kobi'Lerin Sorunlarına Yönelik Sağlanan Destekler
Tez Danışmanı : 0
DESTEGÜL TAŞDEMİR Yüksek Lisans Türkiye'de ve Dünya'da Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI AHMET KARADAŞ
Destenaz Eyiol Yüksek Lisans Diskriminant Fonksiyon Analizi İle Cinsiyet Belirlenmesi: Oylum Höyük (Orta Tunç Çağı) Örneği
Tez Danışmanı : 0
DESTENAZ EYİOL Yüksek Lisans Diskriminant Fonksiyon Analizi Yöntemiyle Cinsiyet Belirlenmesi:Oylum Höyük Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
DİCLEHAN ŞEKER Yüksek Lisans Sayma Verileri İle Regresyon Ve Talep Fonksiyonlarına Uygulanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN TÜRKAY
Didem Çerikçioğlu Yüksek Lisans Durum Uzay Modelleri Ve Seçilmiş İktisadi Zaman Serileri Üzerine Uygulamaları
Tez Danışmanı : 0
DİDEM ÇERİKÇİOĞLU TAKI Yüksek Lisans Durum Uzay Modelleri ve Seçilmiş İktisadi Zaman Serileri Üzerine Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
Didem Güdüllüoğlu Yüksek Lisans The Sense Of Dısplacement In E.M.Forster'S Wohere Angels Feor To Tread And Dorıs Lessing'S The Grass Sıngıng
Tez Danışmanı : 0
DİDEM GÜLLE Yüksek Lisans Aşık İbrahim Yanar Monografisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR BAŞARAN
Didem Güzel Yüksek Lisans Resimli El Yazmaları Işığında Bizans'ta Mobilya
Tez Danışmanı : 0
DİDEM GÜZEL Yüksek Lisans 9.-12. Yüzyıl Resimli El Yazmaları Işığında Bizans'ta Mobilya
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
Didem Öz Yüksek Lisans Divriği Kalesi Kazısı Alçı Buluntuları 2006-2016
Tez Danışmanı : 0
DİDEM ÖZ YÜNT Yüksek Lisans Divriği Kalesi Kazısı Alçı Buluntuları(2010-2016)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
DİDEM YILDIRIM NARİN Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Hizmet ve Yardımlarının Gerçekleştirilmesinde Yönetsel ve Yasal Boyutlar: Sivas İlindeki Uygulamalar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
DİLA KOCABAY Yüksek Lisans Çile Biçembilim (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
Dilara Altaş Yüksek Lisans Ahi Teşkilatının Anadoluya Gelen Türkmenler Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Dilara Akbulut Yüksek Lisans Bir Bektaşi Cöngü Üzerinde Tetkik
Tez Danışmanı : 0
DİLARA ALTAŞ Yüksek Lisans Ahi Teşkilatının anadoluya gelen Türkmenler Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
DİLARA KAYA Yüksek Lisans Doğal Dil İşleme ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları Yardımıyla E-Ticaret Sitelerinden Anlamlı Bilgi Çıkarımı Yapacak Bir Duygu Analizi Sistemi Tasarımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HİDAYET TAKCI
Dilara Köçemen Yüksek Lisans Meslek Edindirme Kurslarının Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
DİLARA YARAŞ Yüksek Lisans Kadın Girişimciliği ve TR72 Bölgesinde Kadın Girişimciliğ Profili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
DİLEK BOYRAZ Yüksek Lisans Kişilik Özellikleri, Turizm Mesleğine Yönelme Faktörleri İle Turizmde Kariyer Yapma İsteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Turizm Eğitimi Alan Orta Öğretim, Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
Dilek Boztaş Yüksek Lisans Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Toplumlarda Çevre Sorunları
Tez Danışmanı : 0
DİLEK ÇAYCI Tezsiz Yüksek Lisans İşletmelerde Etik Kod ve Uygulama Örnekleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
DİLEK ÇİNAR ÖZ Yüksek Lisans Etkin Ücret Teorisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama: Sivas İli Kamu Ve Özel Banka Çalışanları Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
DİLEK GÖKÇE Yüksek Lisans Kar Amacı Güden İşletmeler Açısından ORAN Kalkınma Ajansı Desteklerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
Dilek GÖKÇE Yüksek Lisans Kar Amacı Güden İşletmeler Açısından ORAN Kalkınma Ajansı Desteklerinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
DİLEK GÖKÇE Tezsiz Yüksek Lisans Alacaklarda Amortisman Uygulamasının Vergi Açısından İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DİLEK GÜVEN Yüksek Lisans Hasan Necati'nin Molla Cami Divanı (66a-130a vr.)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
Dilek Moğulbay Yüksek Lisans Çok Sesli Koro Müzüğinde Kullanılan İtalyanca Yapıtlardan Seçilen Örneklerin Telafuzları Ve Türkçe Tercümeleri İle İtalyan Dilinin Fonetik Özellikleri
Tez Danışmanı : 0
DİLEK SATI Yüksek Lisans Eflatun Ve Farabi'de Erdem
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NURİ ADIGÜZEL
DİLEK SÜZER Yüksek Lisans Herakleitos'un Fragmanlar Adlı Eseri ile Mahmud-ı Şebusteri'nin Gülşen'i Raz Adlı Eserinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
DİLEK TAŞ Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
DİLEK TUĞUT Yüksek Lisans Kadına Yönelik Şiddetin Mutluluğa Etkisi ve Dini Başa Çıkma Yöntemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜZEYİR OK
Dina Apaydın Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
DİNA APAYDIN Tezsiz Yüksek Lisans Basında Maraş Olaylarının Sosyolojik Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Dinçer Atasoy Yüksek Lisans Lojistik Regresyon Analizi Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Doğan Ceylan Yüksek Lisans Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkileme Tutumları
Tez Danışmanı : 0
Doğan Kaya Yüksek Lisans Mahmut İle Niğar Hikayesi
Tez Danışmanı : 0
Doğuhan Dağ Yüksek Lisans Erişkin Erkeklerde Görülen Kalıtsal Saç Dökülmesi İle Elin 2. Ve 4. Parmak Oranları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : 0
DOĞUHAN DAĞ Yüksek Lisans YETİŞKİN ERKEKLERDE KALITSAL SAÇ DÖKÜLMESİYLE ELİN 2.VE4. PARMAK ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
Döndü Meva Bilir Yüksek Lisans Kitab-I Cemali
Tez Danışmanı : 0
Döndü Yalçınkaya Yüksek Lisans Louis Althusser'in "Devletin İdeolojik Aygıtları" Adlı Eseri Bağlamında Günümüzde Sosyal Medya ve İktidar İlişkilerinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : 0
DÖNDÜ YALÇINKAYA Yüksek Lisans Louis Althusser'in "Devletin İdeolojik Aygıtları" Adlı Eseri Bağlamında Günümüzde Sosyal Medya ve İktidar İlişkilerinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
DÖNE SARIGÜZEL Yüksek Lisans Faiz Oranı ve Döviz Kurlarındaki (Euro/Dolar) Değişiminin Banka Pay Senedi Getirilerine Etkisi:Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (2002-2018)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Döne Uğur Yüksek Lisans Sosyal Münasebetler Bakımından Mücadele Süresinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Duran Nemutlu Doktora La Techinique De Persuasıon Dans ? Emile De Jean-Jacques Rousseqo
Tez Danışmanı : 0
DURHAN YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans Osmanlı Toplumunda Aile Kurumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Durmuş Arslan Yüksek Lisans Metodolojik Yönden Kur'An'In Tedriciliği
Tez Danışmanı : 0
DURMUŞ ÖZTÜRK Yüksek Lisans "Size İki Şey Bıraktım" Rivayetlerinin Senet ve Metin Tenkiti Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
Durmuş Öztürk Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Durmuş Tatlılıoğlu Yüksek Lisans Din Görevlilerimizin Sosyo-Ekonomik Yapısına Sosyolojik Bir Yaklaşım: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
DURNA ZENGİN Yüksek Lisans Türkiye'de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme: 1990 Öncesi ve Sonrası
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
Durna Zengin Yüksek Lisans Türkiye?de Dış Borç ve Ekonomik Büyüme: 1990 Öncesi ve Sonrası
Tez Danışmanı : 0
Dursun Ali Aykıt Yüksek Lisans Misyon Ve İnciller
Tez Danışmanı : 0
Dursun Bostan Yüksek Lisans Aydınlanma Ve Postmodernizm
Tez Danışmanı : 0
Dursun Çığ Yüksek Lisans İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Sonunda Getirmiş Oldukları Önerileri Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeni ve Engelleri
Tez Danışmanı : 0
DURSUN DOĞAN Yüksek Lisans Din Felsefesi Açısından İmam Maturidi Düşüncesinde Özgür İrade Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
Dursun DOĞAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Dursun Karaca Yüksek Lisans Koyulhisar'In Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
DURSUN ŞAHİN Yüksek Lisans Toplu Taşıma Sektöründe Bulunan Çalışanlarda Tükenmişlik Sendromu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
Dursun Temizkan Yüksek Lisans Sünen-İ Ebi Davut Ve Mevzu İthamına Maruz Kalan Hadislerin Tahlili
Tez Danışmanı : 0
DURSUN UZUN Yüksek Lisans Seriyye ve Gazvelerde Dört Halife
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Dursun UZUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
DURSUN YALÇIN Yüksek Lisans Türkiye'ye Göç Eden Suriyeli Sığınmacıların Sosyoekonomik ve Kültürel Etkileri:Hatay Yayladağı İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Dursun Yıldırım Yüksek Lisans Türk Romanında Şeyh Şamil Ve Timur
Tez Danışmanı : 0
DURSUN YILDIRIM Yüksek Lisans Türk Romanında Şeyh Şamil ve Timur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Duygu Akkavak Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
DUYGU ÇELİK Yüksek Lisans Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle Lojistik Firmalarının Performanslarının Ölçümü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALPTEKİN ULUTAŞ
DUYGU ERDOĞMUŞ Yüksek Lisans Ekonomik Krizlerin Erken Uyarı Sistemleri Yoluyla Tahmin Edilmesi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
DUYGU GÜNGÖR Yüksek Lisans Batı Felsefesinde Filozof-Tarikat İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
DUYGU KIRATLI Yüksek Lisans Ahmet Adnan Saygun'un Solo Viyolonsel İçin Partita Adlı Eserinin Teknik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
Duygu Kıratlı Soyberk Yüksek Lisans Ahmet Adnan Saygun'Un Solo Viyolonsel İçin Partita Adlı Eserinin Teknik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
DUYGU ÖZIŞIK Yüksek Lisans Kış Turizminde Destinasyon Markalaşması: Yıldız Dağı Kayak Merkezi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUBA GÜLCEMAL
Duygu Şahin Yüksek Lisans Örgütlerde Mobbing Ve Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : 0
DUYGU ŞAHİN Yüksek Lisans Organizasyonlarda Mobbing ve Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
DUYGU TURİYE AKBULUT Yüksek Lisans Hüseyin Nihal Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi, Z Vitamini Makaleler I Adlı Eserlerinin Sözlüğü ve Sözvarlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
Duygu Turiye Akbulut Yüksek Lisans Hüseyin Nihal Atsız'ın Dalkavuklar Gecesi, Z Vitamini Makaleler I Adlı Eserlerinin Sözlüğü ve Sözvarlığı
Tez Danışmanı : 0
Dürdane Demir Yüksek Lisans Zile Kaynaklı Cönkler Üzerine Bir Tetkik
Tez Danışmanı : 0
DÜRDANE İNCELER Yüksek Lisans Kentsel Yoksulluk: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
Dürdane Sözer Yüksek Lisans Batı Oğuzca'da Edat Soylu Sözcükler
Tez Danışmanı : 0
DÜRDANE SÖZER Yüksek Lisans Batı Oğuzca'da Edat Soylu Sözcükler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
Düzgün Yıldız Yüksek Lisans Egemenlik Ve Micel Foucault
Tez Danışmanı : 0
E.Marya Dörtkardeşler Yüksek Lisans Les Problemes De La Feminite Dans Les Jeunes Filles De Montherlant (Montherlant'In Genç Kızlar Adlı Romanında Kadınlık Sorunu)
Tez Danışmanı : 0
E.Yesari Yiğit Yüksek Lisans Türk Yazılı Basınında 12 Eylül Müdahalesi
Tez Danışmanı : 0
EBRAR ILIMAN Doktora Sağlık Kurumlarında CRM Temelli İlişkisel Pazarlama Uygulamaları İle Davranışsal Niyet İlişkisinde Hizmet Telafinin Aracı Rolü ve E-Sağlıkta Uygulanabilirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
EBRU ACAR AKBULUT Yüksek Lisans Objektif Ağırlıklandırma Yöntemleri Tabanlı Yeni Bir Çok Kriterli Karar Verme Modeli İle G20 Ülkelerinin Lojistik Performansının Ölçülmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALPTEKİN ULUTAŞ
Ebru Bozpolat Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim -Öğretim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunları
Tez Danışmanı : 0
Ebru Çağlak Yüksek Lisans Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Boyutları:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
EBRU ÇAĞLAK Yüksek Lisans Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Boyutları:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
Ebru Dolunay Yüksek Lisans Max Weber Sosyolojisi Üzerine Bir Çalişma
Tez Danışmanı : 0
EBRU DURKUT Yüksek Lisans Ortaçağda Türklerin Askeri Hayatında Kadınların Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
EBRU KETEN Yüksek Lisans 10 Nolu Amasya Şeri'yye Siciline Göre Amasya'nın İki Yılı:1652-1654 Yılları Arasında Amasya'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
Ebru Miryap Yüksek Lisans Pop Art Ve Meta Olarak Kadın
Tez Danışmanı : 0
EBRU MOĞULKOÇ Yüksek Lisans Bağımsız Denetim Raporlarının Borsa Performansı İle İlişkisinin İncelenmesi: BİST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
Ebru Polat Yüksek Lisans Araştırma Hastenelerinde Çalışan Hekimlerin Çalışma Sorunları:C.Ü Tıp Fakültesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ebru Sönmez Yüksek Lisans İşsizlik Sigortası Ve Türkiye'Deki Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
Ebru Yazıcı Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 2254 Numaradaki Mecmua (1b-54b Sayfaları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
EBRU YAZICI Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Atıf Efendi Bölümü 2254 Numaradaki Mecmua (1b-54b Sayfaları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
EBRU YILDIZ Yüksek Lisans 19. YY İlk Çeyreğinde Osmanlı'da Eğitim: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
EBRU ZENGİN Yüksek Lisans Muhasebe Hata ve Hilenin Vergi Usul Kanunu Açısından İncelenmesi ve Muhasebe Hilesinin Önlenmesinde Vergi Denetiminin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
EBUBEKİR BUMİNHAN PASİNLİ Yüksek Lisans ANTROPOLOJİK AÇIDAN ESKİ TOPLUMLARDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
EBUBEKİR ÇİYDEM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
EBUBEKİR KALELİ Yüksek Lisans Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Gelirleri ve Ekonomi Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Ebubekir Kaleli Yüksek Lisans Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Gelirleri Ve Ekonomi Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Ebubekir Kocaker Yüksek Lisans Yozgat Yöresindeki Ziyaret Yerleri İle İlgili Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
EBUBEKİR TAHA ÖZELGÜL Yüksek Lisans Erzincan'daki Ahıska Türkleri(Sosyolojik Bir Değerlendirme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
EBUBEKİR YILMAZ Yüksek Lisans Sivas 7 Numaralı Şeriye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
EBUZER ARSLAN Doktora Olasılık Dağılımları ve Kolektif Risk Modellemesi Çerçevesinde Portföy Getiri Tahmini:BİST-30 Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
EBUZER ARSLAN Yüksek Lisans Mali Başarısızlığın Bankalar Üzerindeki Etkisinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Ebuzer Arslan Yüksek Lisans Mali Başarısızlığın Bankalar Üzerindeki Etkisinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : 0
ECE DEMİRELLİ Yüksek Lisans Dara Antik Kenti İskeletlerinin Antropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Ece Demirelli Yüksek Lisans Dara Antik Kenti İskeletlerinin Antropolojik Analizi
Tez Danışmanı : 0
Eda Yüksek Lisans Kisecik Köyü Kadınlarının Aile İçindeki Kadına Yönelik Şiddete Bakış Açıları
Tez Danışmanı : 0
EDA AYDOĞAN Yüksek Lisans Cafer Tayyar b.Ahmed'in Rehber-i Gülistan Adlı Eserinin 1-118 Varaklar Arası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Eda Bülbül Yüksek Lisans Hz.Ali Cenkleri Üzerine Tenkit
Tez Danışmanı : 0
EDA DUMAN Yüksek Lisans Ödeme Sistemlerinde Kredi Kartının Yeri ve Kredi Kartı Kullanım Memnuniyeti: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Eda Güzel Yüksek Lisans Malatya'da Kadın Yoksulluğu
Tez Danışmanı : 0
EDA GÜZEL Yüksek Lisans Malatya'da Yoksulluk
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
Eda Kaya Yüksek Lisans Kisecik Köyü Kadınlarının Aile İçindeki Kadına Yönelik Şiddete Bakış Açıları
Tez Danışmanı : 0
EDA KAYA Yüksek Lisans Kisecik Köyü Kadınlarının Aile İçindeki Kadına Yönelik Şiddete Bakış Açıları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
Efendi Arslan Yüksek Lisans Fil Süresinin Tefsiri
Tez Danışmanı : 0
EFSAL AŞIK Yüksek Lisans 134 Numaralı Sivas Şeriye Sicil Metin Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
Egemen Süt Yüksek Lisans Devlet Anlayışlarının Tarihsel Süreçte Değişmesinin İstihdam Ve İşsizlikle İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
EKREM BAYAT Doktora Fonksiyonel Açıdan Kur'an'da Allah Merkezli Anlatımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
EKREM ÇELİK Doktora Belagat İlminde Ekollerin Oluşumu ve Bu Oluşumu Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
Ekrem ÇELİK Doktora *
Tez Danışmanı : 0
EKREM DARICI Yüksek Lisans 18 nolu Sivas Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN GÜRBÜZ
EKREM GEDİKLİ Yüksek Lisans Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendinin İtikadi Görüşleri ve Şerefül-Akide Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Ekrem Kıraç Yüksek Lisans Divriği Masalları
Tez Danışmanı : 0
EKREM KÖSE Yüksek Lisans Modern Bilimin Doğuşunda Mantık ve Metot Tartışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
EKREM SEFA GÜL Doktora Yakini İmanın İmkan ve Mahiyeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
Ekrem Sefa Gül Doktora Yakini İmanın İmkan Ve Mahiyeti
Tez Danışmanı : 0
EKREM TOY Yüksek Lisans Aktif İşgücü Piyasası Politikalarından Kosgeb Girişimcilik Destek Programının Etki Değerlendirmesi (Batman İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
EKREM TÜFEKÇİ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
Ekrem Yurt Yüksek Lisans İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Elemanı Ve Öğrenci İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
Ekrem Yüksel Yüksek Lisans Kamusal Finansman Aracı Olarak İç Borçlanmanın Finansal Serbestleştirme Sürecindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi(Türkiye Örneği 1980-1996)
Tez Danışmanı : 0
Elanur Buruk Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ELANUR KULAÇ Yüksek Lisans Çok Değişkinli Verilerin Grafiksel Sunumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Elanur Kulaç Yüksek Lisans Çok Değişkinli Verilerin Grafiksel Sunumları
Tez Danışmanı : 0
Elçin Özer Yüksek Lisans Türkiye'De Sanat Eğitimi Ve Hasan Pekmezci Örneği
Tez Danışmanı : 0
ELİF AKBAŞ Yüksek Lisans Tarihten Günümüze Sıbyan Mektebi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Elif Arslan Yüksek Lisans Analysing Üds (Akademisyenler İçin İngilizce Yeterlilik Sınavı) Sınav Sorularının Analizi
Tez Danışmanı : 0
Elif Aydın Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ELİF AYDIN Yüksek Lisans Yurt Dışına İşçi Göçü Sonrasında Geride Kalan Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rollerindeki Değişim:Akdağmadeni Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
ELİF AYDINAY Yüksek Lisans Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu (Hayatı-Sanatı ve eserleri)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUNUS AYATA
ELİF BETÜL SİNER Yüksek Lisans Toplumsal Değişme Sürecinde Din ve Kadın (Karaguz Köyü Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
ELİF BÜŞRA AKKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Elif Coşgun Yüksek Lisans Mevlana Düşüncesinde İnsan Hürriyeti Problemi
Tez Danışmanı : 0
ELİF ÇİRCİ Yüksek Lisans Kitab-ı Adab-name-i Pend-i İntihab Adlı Mecmu'a(1b-116b)(İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA SEFA ÇAKIR
ELİF DOĞRUYOL Yüksek Lisans Türkiye'de Seçim Propogandası İçin Kullanılan Müziklerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
ELİF GÖZE Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Elif GÖZE Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Elif GÖZE Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Özdeşleşmenin Whistleblowing (Bilgi İfşası) Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
ELİF GÜLHAN YILDIRIM Yüksek Lisans Üretimde Kestirimci Bakımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ELİF KARADAĞ Yüksek Lisans XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Moğolların Anadolu'ya Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Elif Karadağ Yüksek Lisans Moğollar?ın Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Üzerindeki Tesirleri
Tez Danışmanı : 0
ELİF KESİK Yüksek Lisans Türkiye'de seçmen davranışı:seçmenlere etik eden unsurlar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
Elif Lamra Tan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ELİF NİSA YAYLA Yüksek Lisans Hekimlerin Profesyonalizm Anlayışının Tıbbi Hatalarda Tutum Üzerine Etkisinin Belirlenmesi; Sivas Cumhuriyet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Elif Onay Doktora Ali b. Meymun, Hayatı ve Eserleri
Tez Danışmanı : 0
ELİF ONAY Doktora Ali b. Meymun Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Elif Öndeş Yüksek Lisans Yaşam Ve Ölüm Karşısında Malrauxkişileri
Tez Danışmanı : 0
ELİF ŞAHİN Yüksek Lisans Türkiye'de Dış Göçler İşsizlik, Ekonomik Büyüme İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
ELİF TÜRKAN KUM Yüksek Lisans Kahramanmaraş Müzik Kültürünün İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
ELİF YILDIZ Yüksek Lisans Gösterişçi Tüketim Eğilimi ve Sosyal Medyada Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun Tüketicilerin Termal Otel Tercihleri Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
ELMAS BUDAK Yüksek Lisans Sosyal Ekonomik Destek Birimine Başvuran Kadınların Sosyal Dışlanma Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki: Osmaniye İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
Elmas LAYIK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Emel Coşkun Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Heykel Etkinlikleri
Tez Danışmanı : 0
Emel Çalapkulu Yüksek Lisans 20.Yy Öncesi Avrupa'Da Özgürlük Tartışmaları
Tez Danışmanı : 0
Emel Egüz Yüksek Lisans Guy De Maupassant'In Pierre Ve Jean Adlı Romanında"Kıskançlık Duygusu
Tez Danışmanı : 0
Emel Ergün Yüksek Lisans Mehmet Sermed Divanı(Edisyon-Kritik-İncelemesi)
Tez Danışmanı : 0
Emel Özkaya Yüksek Lisans Le Naturalısme El L'Immoralıte Dans Therese Raguın De Zola
Tez Danışmanı : 0
Emel Polat Yüksek Lisans Vergide Kaçınmanın Nedenleri:Gresun-Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
EMİN ARİF GÜLÜM Yüksek Lisans Kur'anı Kerimde Tevekkül Kavramının Psikososyal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
Emin Eminoğlu Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satırlar Arası Kur'An Tercümesi
Tez Danışmanı : 0
EMİN ÖZEL Yüksek Lisans Türkiye'nin Komşuluk İlişkilerinin Sosyolojik Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Emin Ulu Yüksek Lisans Tokat Çevresinde Cin Fıkraları Ve Masalları
Tez Danışmanı : 0
Emin Ünlü Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Evrim Teorisi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
EMİN ÜNLÜ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Evrim Teorisi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
Emine Akbulut Yüksek Lisans Osmanlı Sosyo-Kültürel Hayatında İstinsah Faaliyetleri Ve Müstensihler
Tez Danışmanı : 0
EMİNE ATALAY Yüksek Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: Sivas ve Adana İllerinde Mukayeseli Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
EMİNE BAKAN Yüksek Lisans Hasta Memnuniyetinin Araştırılmasında Hizmet Kalitesinin Önemi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
EMİNE BALTA Yüksek Lisans Sosyal Medya Bağımlılığının Orta Öğrenim İkinci Kademe Öğrencileri Arasında Nedenleri,Eğitsel ve Bilişsel Sonuçları(Sivas Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
EMİNE BİYAN Yüksek Lisans Türk Televizyon Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Stereotipleri Bağlamında Reklamlar ve Tarihsel Dönüşümü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
Emine Çelik Yüksek Lisans Sivas Ve Maraş Kaynaklı Cönkler Üzerine Bir Tetkik
Tez Danışmanı : 0
EMİNE ÇİĞDEM Yüksek Lisans Aile Yanında ve Pansiyonda Kalan Liseli Ergenlerin Dindarlık, Umut ve Akademik Başarı Durumlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
EMİNE ÇİMENTEPE Yüksek Lisans Türkiye'de Lojistik Merkezlerinin Uluslararası Ticarete Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
EMİNE DARICI Yüksek Lisans Nedim Divanı2nda Maddi kültür Unsurları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
EMİNE DEMİR Yüksek Lisans Üçüncül sektör kuruluşlarından olan vakıfların ekonomi üzerindeki etkileri ve finansal işlemlerine yönelik muhasebe uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
Emine DEMİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Emine Göğsu Yüksek Lisans İbn-İ Sina Felsefesinde Aşk
Tez Danışmanı : 0
Emine Gönüllü Yüksek Lisans Sivas Dokuma Sanayii A.Ş'De Çalışan İşçilerin Aile Yapıları
Tez Danışmanı : 0
EMİNE KAŞDAŞ Yüksek Lisans Celaleyn Tefsirindeki Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
EMİNE KETEN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
Emine Kılıç Yüksek Lisans Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: Sivas Ve Adana İllerinde Mukayeseli Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Emine Koç Yüksek Lisans Kur'An Bağlamında Meryem Kıssasına Sosyo-Psikolojik Bakış
Tez Danışmanı : 0
Emine Kuşgöz Yüksek Lisans İbni Haldun'Un Kuran Ve Tefsire Yaklaşımı
Tez Danışmanı : 0
EMİNE OKUR Yüksek Lisans Selçuklu Veziri Muineddin Süleyman Pervane: Tokat Gök Medrese
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Emine Öztürk Yüksek Lisans İşletmelerde Mali Başarısızlık Nedenleri Ve Alınabilecek Önlemler
Tez Danışmanı : 0
EMİNE PINAR Yüksek Lisans Yahya Efendi'nin Fetvalarına Göre Osmanlı Devletinde Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEVLÜT DEDE
EMİNE RABİA ERSOY Yüksek Lisans Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı; Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
Emine Rabia Ersoy Yüksek Lisans Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı; Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
EMİNE RUMEYSA ÜNAL Yüksek Lisans Sivas Gökmedrese ve Ziyabey Kütüphanesi'ndeki Hat Levhaları ve Hat Sanatı Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Emine Savaş Yüksek Lisans Çalışan Kadınların Dini Tutum Ve Davranışları
Tez Danışmanı : 0
EMİNE YAVUZ Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet:112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
EMİNE YILDIZ Yüksek Lisans Sivaslı Sufi Şair Ahmet Suzi ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
EMİR ALİM Yüksek Lisans Pir Mehmet Efendi'nin Fetvaları Işığında Osmanlı da Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
EMİR GÜVEN Yüksek Lisans 2018 Ortaöğretim Müzik Müfredatının Uygulanabilirliği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
EMİRCAN TOPKARA Yüksek Lisans Maarif Vekaleti Tebliğler Mecmuasına(1926-1928) Göre Maarif Meseleleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
EMRAH DAVUT IRMAK Yüksek Lisans Sivas İlindeki Devlet Hastanelerinin veri zarflama analiz yöntemi ile teknik etkinliğinin belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Emrah Davut Irmak Yüksek Lisans Sivas İlindeki Devlet Hastanelerinin 2013 Yılı Verimlilik Ve Etkinlik Analizi
Tez Danışmanı : 0
Emrah Gökser Yüksek Lisans Denetimli Serbestlik Sisteminden Yararlanan Çocukları Sosyolojik Bir İncelemesi (Ağrı İl Merkezi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
EMRAH GÖKSER Yüksek Lisans DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNDEN YARARLANAN ÇOCUKLARIN SOSYOLOJİK BİR İNCELENMESİ(AĞRI İL MERKEZ ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
EMRAH HANCI Yüksek Lisans Türkiye Sağlık Sistemleri ve Aile Hekimliği Öncesi ve Sonrası Dönemde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Göstergelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Emrah Kandemir Yüksek Lisans Hz.Muhammed'De Kutsala Sahip Çıkma Olgusu
Tez Danışmanı : 0
Emrah Özkan Yüksek Lisans Bir Düşün Adamı Olarak Niyazi Berkes
Tez Danışmanı : 0
Emrah Tunç Doktora Anadolu Sahası Türk Halk Hikayelerinde Erkeklik Temsilleri
Tez Danışmanı : 0
EMRAH TÜRKMEN Yüksek Lisans Günümüz Açısından Kur'an'da Mugayyebât-ı Hamse
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Emrah Türkmen Yüksek Lisans Günümüz Açısından Kur?an?da Mugayyebât-ı Hamse
Tez Danışmanı : 0
Emrah Uçar Yüksek Lisans Çalgı Çalma Eğitimini Etkileyen Sosyo- Kültürel Etkenler
Tez Danışmanı : 0
EMRAH YILDIRIM Yüksek Lisans Bilgi Toplumu Bağlamında FATİH (Fırsatları Araştırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesinin Öğrencilerin Kazanımlarına Etkisinin Değerlendirmesi (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
EMRE ATICI Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Emre Cengiz Yüksek Lisans İsmet İnönü Ve İkinci Dünya Savaşı Yılları Türk Dış Politikası
Tez Danışmanı : 0
Emre Delibaş Yüksek Lisans Birliktelikte Analiz İle Reçeteli İlaç Satışları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Emre Demirci Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
EMRE DÖŞKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Emre Ekinci Yüksek Lisans Atatürk Döneminde Türkiye'De Milli Eğitim Ve İdeoloji
Tez Danışmanı : 0
EMRE EKİNCİ Yüksek Lisans Atatürk Döneminde Türkiye de Milli Eğitim ve İdeoloji
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Emre Erdiş Yüksek Lisans Bağlamanın Akustik Açıdan İncelenmesi Ve Geliştirilmesine İlişkin Yeni Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : 0
Emre Erdiş Yüksek Lisans Türkiye'De Yaşayan Bağlama Türlerinin Tını Akustiği Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
EMRE ERGÜNE Yüksek Lisans Anadolu Geç Miyosen Dönem Suidae Faunası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
Emre Ergüne Yüksek Lisans Anadolu Geç Miyosen Dönem Suidae Faunası
Tez Danışmanı : 0
EMRE ETİĞ Yüksek Lisans Primsiz Sosyal Güvenlik Sistemleri: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
Emre Gürkan Gürleyük Yüksek Lisans Modern Devletin İnşaası Thomas Hobbes
Tez Danışmanı : 0
Emre Hayri Baraz Yüksek Lisans Şebeke Analizi İle Proje Yönetimi
Tez Danışmanı : 0
EMRE HÜDAİ Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde Dijital Dönüşüm: Sivas İlinde Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
Emre HÜDAİ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
EMRE SARAÇ Yüksek Lisans Tükenmişlik, Stres ve Sağlık Çalışanları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
EMRE SEVEN Yüksek Lisans Kültür Şokuna Antropolojik Bakış:Bilişsel Antropoloji Perspektifinden Uluslararası Öğrencilerin Kültür Şoku Deneyimleri Üzerine Kültürlerarası Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
Emre Şimşek Yüksek Lisans Abbasiler Döneminde Değişim Aracı Olarak Para
Tez Danışmanı : 0
EMRE ŞİMŞEK Doktora Almanya'da Selefilik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
Emre Yönel Yüksek Lisans Taksim Atatürk Kitaplığı No:K.700'de Bulunan Mecmua (1b-49b Varakları Arası) (transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
EMRE YÖNEL Yüksek Lisans Taksim Atatürk Kitaplığı No:K.700'de Bulunan Mecmua (1b-49b Varakları Arası) (transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
EMRE YUVACI Sanatta Yeterlilik Hızlı Ve Yavaş Tempolarda İcra Edilen Belirli Klasik Türk Müziği Usullerinin İnsan Otonom Sistemi Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
EMRE YUVACI Yüksek Lisans Sivas ve Yozgat İllerinde Bulunan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Keman Eğitimi Programında Yay Teknikleri Kullanımına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
EMRECAN TEMEL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
EMRULLAH ÖZYURT Yüksek Lisans İbn Hazm'ın Cerh-Ta'dil Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ENDER ÇELİK Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Ve İstihdam:Zaman Serisi Analizi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
ENDER VURAL Yüksek Lisans Bireysel ve Sosyal İlişkiler Bağlamında Ahzab Suresinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
ENES ARSLAN Yüksek Lisans Batı Müziği ve Türk Müziği Bestecilerinin Viyolonsel Eserlerinden Viyola
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
Enes Arslan Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Lisesi Ve Diğer Liselerde Müzik Eğitimi Almış Öğrencilerin Sosyal Ve Duygusal Yalnızlık Düzeyinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : 0
ENES AYDIN Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur'an Kurslarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
Enes AYDIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Enes Çalık Yüksek Lisans Kıyametin Büyük Alametleri İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
ENES ÇELİK Yüksek Lisans Video Oyun Müziklerinin Oyuncular Üzerindeki Algısal Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
ENES ÇINAR Yüksek Lisans İhtiyaç Odaklı Kur'an Kurslarında Yetişkinlerin Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
ENES TEKİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
Enes Yılmaz Yüksek Lisans Osmanlı Kroniklerinde 1821 Mora Ayaklanması
Tez Danışmanı : 0
ENES YILMAZ Yüksek Lisans Osmanlı Kroniklerinde 1821 Mora Ayaklanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
ENES YILMAZ Yüksek Lisans Osmanlı Kronikleri Işığında 1821 Mora Ayaklanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
ENGİN ALBAYRAK Yüksek Lisans Erzincan Yöresi Türk Din Musikisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Engin ALBAYRAK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Engin Erkan Yüksek Lisans Türkiye'de Kamu Bankacılığı ve Bu Bankalarda Ticari Kredi Kullandırma Süresi
Tez Danışmanı : 0
ENGİN ERKAN Yüksek Lisans Teknokentlerin İşleyişi ve Ekonomik Etkileri Açısından Teknokent İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma: Cumhuriyet Teknokent Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ENGİN GÜL Yüksek Lisans Malatya İli Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları Kapsamında Çıkarılan İnsan İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Engin Kaldırım Yüksek Lisans Seyyit Kutup'Un Fi'Zilal'I Kur'An Adlı Tefsirine Sosyolojik Açıdan Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
Engin Karakış Yüksek Lisans Küreselleşen Dünya Yönetiminde Yerel Yönetimler Bağlamında Sosyal Politika
Tez Danışmanı : 0
Engin Karakış Doktora Bankaların Ticari Kiredi Verme Davranışlarının Bulanık Mantık TOPSIS ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ENGİN KEPEK Yüksek Lisans Olumlu VeOlumsuz Yönleri İle Küreselleşme Olgusu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
Enis Baha Biçer Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetiminin Kurumsal İmaj Üzerine Etkileri Ve Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Enis Bostancı Yüksek Lisans Sivas'Ta Bir Kasabanın ( Gürün ) Sosyolojik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Eniz Doğruer Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ENVER ATAK Yüksek Lisans 1980 Sonrası küreselleşmenin Türk Tarım İstihdamına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
ENVER ÇELİKSU Yüksek Lisans Ümmilik Kavramı ve Hz. Muhammed'in Ümmiliği Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ENVER ŞANLI Yüksek Lisans Türkiye'de Konut Fiyatlarının Temel Belirleyicileri Doğrultusunda Öngörülmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN
ENVER TATAR Yüksek Lisans İbn'i Rüş'tün Vahiy Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ASİYE AYKIT
ERAY ERGİN Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Anlayışı ve Haksız Rekabet Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
Eray Ergin Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Etiği Anlayışı ve Haksız Rekabet Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
ERAY HASTAOĞLU Yüksek Lisans Bütçe Sistemleri Ve Türkiye'de Bütçeleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
ERCAN ACAR Yüksek Lisans Askeri Bandoyu Teşkil Eden Enstrümanların Teknik Özellikleri İle Senfoni Orkestraları İçin Bestelenmiş Eserlerin Askeri Bandoya Uyarlanmasında Esas Alınacak Orkestrasyon Tekniklerinin İncelenmesi ve Bu Kapsamda Frederic Chopin'in 1. Piyano Konçertosu
Tez Danışmanı : Prof. NAİLA MİRZAYEVA
Ercan Acar Yüksek Lisans Askeri Bandoyu Teşkil Eden Enstrümanların Teknik Özellikleri İle Senfoni Orkestraları İçin Bestelenmiş Eserlerin Askeri Bandoya Uyarlanmasında Esas Alınacak Orkestrasyon Tekniklerinin İncelenmesi ve Bu Kapsamda Frederic Chopin?in 1.Piyano Konçertosu 1.Böl
Tez Danışmanı : 0
ERCAN GÜZELCE Yüksek Lisans Üniversitede Ders Dağılımı Hazırlama Probleminin Çözümü İçin Bir Yazılım Geliştirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ERCAN KARABEY Tezsiz Yüksek Lisans Üniversite Hastanelerinin Mali Sürdürülebilirliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Ercan Karakaya Yüksek Lisans İşgücü Piyasasında Taşeronlaşma (Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi): Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ercan Karakaya Yüksek Lisans G.B.Viotti, Fransız Keman Okulundaki Yeri Ve 23 Nolu Keman Konçertosunun Analizi
Tez Danışmanı : 0
ERCAN KARAKAYA Yüksek Lisans G.B.Viotti, Fransız Keman Okulundaki Yeri ve 23 Nolu Keman Konçertosunun Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
ERCAN KURT Yüksek Lisans Kamu ve Özel Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Anlayışına Bakış Açılarındaki Farklılıklarının Süreç Ve Anlayış Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Ercan Kurt Yüksek Lisans Kamu ve Özel Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Anlayışına Bakış Açılarındaki Farklılıklarının Süreç Ve Anlayış Bakımından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
ERCAN POLAT Yüksek Lisans Sağlık Turizmi İşletmeleri İçin Alternatif Ekmek Türleri Geliştirilmesi ve Duyusal Analiz
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
Ercan Şahbudak Doktora Türkiye'De Yurttaşlık C.Ü. Öğretim Üyeleri Örneği
Tez Danışmanı : 0
Ercan Şahin Yüksek Lisans Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri
Tez Danışmanı : 0
ERCAN ŞAHİN Yüksek Lisans Yörgüç Paşa ve İmar Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
Ercan Şanbudak Yüksek Lisans Türk Siyasal Yaşamında Milliyetçilik Akımının Özellikle Mhp'Nin Son Zamanlardaki Gelişmesinin Nedenleri
Tez Danışmanı : 0
Ercüment Bayraktar Yüksek Lisans Doğal Afetler Ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rolü
Tez Danışmanı : 0
Ercüment Mert Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ERCÜMENT MERT Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan Ms. Or. Oct. No:2216 Numaradaki Mecmu'a (75b-150a Varak) [Transkripsiyonlu Metin-İnceleme]
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
Erdal Aladağ Yüksek Lisans Evde Bakım Hizmeti Sunan Bakıcıların Yaşam Kalitesi:Mardin Örneği
Tez Danışmanı : 0
ERDAL ALADAĞ Yüksek Lisans Evde Bakım Hizmeti sunan Bakıcıların Yaşam Kalitesi:Mardin Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
Erdal Aydoğdı Yüksek Lisans Örgütlerde Stres Ve Yönetimine İlişkin Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Erdal Demir Yüksek Lisans Muhasebe Denetiminde İç Kontrol Sisteminin Yeri Önemi Ve Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
Erdal Ercins Yüksek Lisans Türkiye'De Pancar Ekicileri Kooperatifleri Ve Üst Birliği Pankobirlik'Te Kooperatif İlkelerinin Uygulanması
Tez Danışmanı : 0
Erdal Havabulut Yüksek Lisans İnternette Pazarlama Ve İstanbul'Daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Erdal Havabulut Yüksek Lisans İnternet Pazarlaması Ve İstanbul'Daki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Erdal Kılıç Yüksek Lisans Ekonomik, Sosyal, Politik Yabancılaşmanın Hegel Ve Mars'Ta Farklılık Gösteren Yönler
Tez Danışmanı : 0
Erdal Kula Yüksek Lisans James Joyce'S Art As Reflected İn Ulysses Homeric Paralles Stream Of Consciousness Technique And Symbols
Tez Danışmanı : 0
ERDEM ADIGÜZEL Yüksek Lisans Ok Ve Yayın Ortaya Çıkışı 16. Yüzyıla Kadar Türklerde Okçuluğun Tarihsel Gelişimi Ve Önemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Erdem Dede Yüksek Lisans Bilimsel Yöntem Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
Tez Danışmanı : 0
Erdem Delice Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Erdinç Hekim Yüksek Lisans İşletmelerde Çalışan Personelin İş Tatmini Ve 4 Nolu Sivas Askeri Dikimevi Uyg.
Tez Danışmanı : 0
Erdoğan Akyüz Yüksek Lisans Peygamberliğin İmkanı Ve Gerekliliği
Tez Danışmanı : 0
ERDOĞAN AYDIN Yüksek Lisans Gençlerde Şiddet Eğiliminin Ortaya Çıkmasında Sosyo-Kültürel Faktörlerin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
Erdoğan Dursun Yüksek Lisans Sivas Merkez İlçe Örneğinde Öğretmen Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Tez Danışmanı : 0
ERDOĞAN EKŞİOĞLU Doktora Elektronik Para Kullanımının Ekonomi Üzerine Etkileri (Türkiye Üzerine Bir Uygulama)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
Erdoğan Ekşioğlu Doktora Elektronik Para Kullanımının Ekonomi Üzerine Etkileri (Türkiye Üzerine Bir Uygulama)
Tez Danışmanı : 0
Erdoğan Ekşioğlu Yüksek Lisans Sivas'Ta Ve Hayvancılık Sektörünün Üretimi Pazarlama Sorunları Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Erdoğan Önder Yüksek Lisans Sivas'Ta Poşa Topluluğunun Aile Yapısı
Tez Danışmanı : 0
EREN DERVİŞ AKPINAR Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma: Sivas İl Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
Eren Yıldırım Yüksek Lisans Servet-İ Fünun Dergisi (443-494. Sayılar) İnceleme Ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
Eren Yıldırım Doktora 1908-1980 Yılları Arasında Yayımlanan Türk Romanlarında ?Soylu Eşkıya?
Tez Danışmanı : 0
Eren Yıldız Yüksek Lisans Adana'daki Ramazanoğlu Beyliği Mescitleri
Tez Danışmanı : 0
EREN YILDIZ Yüksek Lisans Malatya İl Merkezinde Orta Çağ Mezar Yapıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
Ergin Doymuş Yüksek Lisans Örf, Adet Ve İnançlar
Tez Danışmanı : 0
Ergin Erbaş Yüksek Lisans Sivas'Ta Çocuk Ve Genç Suçluluğu
Tez Danışmanı : 0
Ergin Sertel Yüksek Lisans Laiklik Ve Türkiye'De Laiklik Sorunu
Tez Danışmanı : 0
ERGUN DOĞAN Yüksek Lisans Abdüssettar Efendi'nin Medhal-i Fıkıh İsimli Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
Ergun Selçuk Yüksek Lisans Sanayinin Finansmanında Mali Piyasalrın Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
ERGÜN AVCI Yüksek Lisans Lev Nikolayaviç Tolstoy'da ve Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'de Otantiklik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
Erhan E. Uygunuçarlar Yüksek Lisans Sivas Ayanından Kenanzadeler
Tez Danışmanı : 0
Erhan KAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Erhan Paşazade Yüksek Lisans Naci Ömer Efendi' Nin Divanı,Tuhfe-İ Vahdet Ve Kaside-İ Elfiyye İsimli Eserlerinin Transkripsiyonlu Metni Ve Divanın İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ERHAN SALİH FİDAN Yüksek Lisans Numan Sabit Efendi Hayatı ve Şiirleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
Erhan Salih Fidan Yüksek Lisans Numan Sabit Efendi Hayatı Ve Şiirleri
Tez Danışmanı : 0
ERHAN TAŞKIN Yüksek Lisans Yozgat Tekkeyenicesi Köyü Camii
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Erhan Yaprak Yüksek Lisans Sosyal Değişme ve Eğitim
Tez Danışmanı : 0
ERKAN ARSLAN Doktora Türkiye'de Yerel Yönetim Geleneği ve Yerleşme Bağlamında 2000 Sonrası Dönüşüm
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
Erkan Arslan Yüksek Lisans Yönetimde Yeniden Yapılanma Ve Bağımsız İdari Otoriteler
Tez Danışmanı : 0
Erkan Arslan Doktora Türkiye'de Yerel Yönetim Geleneği ve Yerleşme Bağlamında 2000 Sonrası Dönüşüm
Tez Danışmanı : 0
ERKAN BAYSAN Yüksek Lisans Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda Afgan Polis Adaylarının Görmüş Oldukları Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
Erkan Baysan Yüksek Lisans Sivas Polis Meslek Yüksek Okulunda Afgan Polis Adaylarının Görmüş Oldukları Eğitim
Tez Danışmanı : 0
Erkan Bulut Yüksek Lisans Hz. Peygamberin İtikadi Sapmaları Düzeltmesi
Tez Danışmanı : 0
Erkan Bulut Yüksek Lisans Hz.Peygamberin İtikadi Sapmaları Düzeltmesi
Tez Danışmanı : 0
Erkan Taşdelen Yüksek Lisans 8 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S. 142-282)
Tez Danışmanı : 0
ERKAN TAŞDELEN Yüksek Lisans 8 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (S. 142-282)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
ERKAN UĞURLU Yüksek Lisans Örgün Eğitim Liselerinde Şiddete Eğilimin Toplumsal Nedenleri ve Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması ve Çözüm Yollarının Saptanması(Ankara İli Mamak İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
ERKAN YILMAZ Yüksek Lisans TÜRK MODERNLEŞMESİ VE USAL KİMLİK İNŞASI ATATÜRK DÖNEMİ 1920-1938 ARASI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
Erol Aksoy Doktora Aşık Ahmet Poyrazoğlu'Nun Şiir Evreni
Tez Danışmanı : 0
EROL AKSOY Doktora Aşık Ahmet Poyrazoğlu'nun Şiir Evreni
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞEREF BOYRAZ
Erol Bulut Doktora Türkiye'De Etnik Temelli Siyasal Şiddetin Toplumsal Yanı Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : 0
Erol Bulut Yüksek Lisans Din Temelli Terör
Tez Danışmanı : 0
EROL BULUT Yüksek Lisans Türkiye'de Etnik Temelli Siyasal Şiddetin Toplumsal Yanı ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
EROL CESUR Yüksek Lisans Cer Atölyesi'nin Sivas'ın Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Kültürel Yapısına Etkileri ve Basındaki Yansımaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
EROL KİRAZ Yüksek Lisans Bir Din Felsefesi Problemi Olarak İbn Arabi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA KAZIM ARICAN
EROL ONGUNYURT Doktora Velid B. Abdülmelik'in Halifeliği ve Şahsiyeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
EROL YAMAN Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarındaki İç Denetim Ve Dış Denetim Mekanizmasının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Erol Yaman Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarındaki İç Denetim Ve Dış Denetim Mekanizmasının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
ERSİN BALTACI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDİ SELİM
ERSİN BONCUK Yüksek Lisans Akıllı Kent Bağlamında Kentleşme(Kayseri İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
Ersin Türe Yüksek Lisans Yibolarda Eğitim Ortamlarının Fiziksel/Mekansal Koşulları Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ERTUĞRUL ARSLAN Yüksek Lisans Müfredat-ı İbni-i Baytar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
ERTUĞRUL ÇINAR Yüksek Lisans Personel Yetkinlik Ve Personel Planlarına Bağlı Olarak Dinamik Görev Atama Ve Proje Planlama Sistemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
Esen Bağçivan Yüksek Lisans Üniversitelerde Eğitim-Öğretim Denetimi (Bir Model Önerisi)
Tez Danışmanı : 0
Esen Tahtasakal Yüksek Lisans Perakende Satış Sektöründe Çalışan Kadınların Çalışmaya İlişkin Algı Ve Tutumları: Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : 0
ESEN TAHTASAKAL Yüksek Lisans Perakende Satış Sektöründe Çalışan KadınlarınÇalışmaya İlişkin Algı Ve Tutumları: Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
ESENGÜL AKIN Yüksek Lisans Türkiye'de Kadın İş Gücünün Sorunları: Gaziantep Halı, Kilim İmalat Sektöründe Kadın İş Gücü Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
Esengül Güçlü Yüksek Lisans Türkiye'de Kadın İş Gücünün Sorunları: Gaziantep Halı, Kilim İmalat Sektöründe Kadın İş Gücü Örneği
Tez Danışmanı : 0
Eser Arik Yüksek Lisans Türkiye'De Özelleştirme Politikaları Baglamında Telekomun Özelleştirilmesi
Tez Danışmanı : 0
ESER KAHRAMAN Yüksek Lisans Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Dağılımı ve İşsizlik Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
ESER KARA Yüksek Lisans Türk Destanlarında Şamanistik Unsurların Tespiti ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
Eser Kara Yüksek Lisans Türk Destanlarında Şamanistik Unsurların Tespiti ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Esin Demirgil Yüksek Lisans Ölçek Çeşitlerinde Kullanılan İstatistiksel Yöntemler
Tez Danışmanı : 0
Esin Zengin Yüksek Lisans Zaman Serileri Ve Hesaplama Yöntemleri
Tez Danışmanı : 0
Esma Akar Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Esma Aygün Yüksek Lisans Türkiye'Deki Öteki Kavramı Ve Birlikte Yaşama Kültürü: Alevi-Sünni İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
Esma Aygün Yakın Yüksek Lisans Richard Swinburne'de Delilli İnanç
Tez Danışmanı : 0
ESMA AYGÜN YAKIN Yüksek Lisans Richard Swinburne'de Delilli İnanç
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
ESMA BAĞCIVAN Doktora Örgütsel Sinizmin Çalışan Performansına Etkisi ve Algılanan Örütsel Desteğin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Esma Bağcıvan Yüksek Lisans Örgütsel Sinizmin Çalışan Performansına Etkisi ve Algılanan Örütsel Desteğin Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Esma Kaya Yüksek Lisans Hemşirelerin Verimliliğini Düşüren İşyerindeki Psikolojik (Mobbing) Koşulları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
ESMA MUALLA TULUMCU Yüksek Lisans İdari Birim Çalışanlarının Psikolojik Sözleşme Algılarının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi: Özel Hastane Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
ESMA YILMAZ Yüksek Lisans İbn Sina ve Fahreddin Razi'de Ölümsüzlük
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
ESMANUR TÜRKMEN Tezsiz Yüksek Lisans Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
ESRA ARSLAN Yüksek Lisans İsm-i Mevsuller ve Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
ESRA ARVAS Yüksek Lisans Kur'anda Musibet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ESRA AYDOĞAN Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetlerin Mükellef Memnuniyeti Sağlayan Özelliklerinin Belirlemeye Yönelik Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
Esra Ayın Yüksek Lisans Uluslararası Çalışma Örgütünce Kabul Edilen 158 Sayılı Sözleşme Ve Türk İş Hukuku'Na Yansıması
Tez Danışmanı : 0
ESRA BAYRAKTUTAR Yüksek Lisans İmam-ı Rabbani'nin Letaif Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Esra Gözütok Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetlerin Mükellef Memnuniyeti Sağlayan Özelliklerinin Belirlemeye Yönelik Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Esra Gül Aktaş Yüksek Lisans Abdülvahab Muhtesar-I Tıb(İnceleme-Metin-Sözlük)
Tez Danışmanı : 0
Esra Gültürk Doktora Veri Madenciliğinde Kullanılan Kestirim Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
ESRA GÜLTÜRK Doktora Veri Madenciliğinde Kullanılan Kestirim Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
ESRA HATİP Yüksek Lisans Şekilbilgisi Üzerinde Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
ESRA KAAN Yüksek Lisans Hüseyin Nihal Atsız'ın (Bozkurtların Ölümü,Bozkurtlar Diriliyor,Makaleler I) Eserlerinin Söz Varlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
Esra Kaan Yüksek Lisans Hüseyin Nihal Atsız'In (Bozkurtların Ölümü,Bozkurtlar Diriliyor Adlı Eserlerinin Sözlüğü ve Söz Varlığı
Tez Danışmanı : 0
Esra Karadağ Yüksek Lisans Xıx. Asrın İlk Yarısında Anadolu'Da İhtida Hareketleri
Tez Danışmanı : 0
ESRA KARAKUŞ Yüksek Lisans Seyyid Ahmed Cemali Divanı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
Esra Korkut Yüksek Lisans Özelleştirme Ve Endüstri İlişkileri(Çimento Sektörü Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Esra Narin Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
ESRA NARİN Yüksek Lisans Kardeş Katlinin Fıkhi Açıdan Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
ESRA ÖZCAN Yüksek Lisans Yapay Sinir Ağları Uygulaması Kullanılarak Tüketici Endeksi(TÜFE) Değerlerinin Öngörü Modellemesi ve Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
ESRA ŞAHİN Yüksek Lisans Kadınların Dini Bilgileri Öğrendikleri Kaynaklar Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
Esra Tonbul Yüksek Lisans İnfaz ve Koruma Memurlarının Aile Algısının Metafor Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
ESRA TONBUL Yüksek Lisans İnfaz ve Koruma Memurlarının Aile Algısının Metafor Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
ESRA TORUN Yüksek Lisans Bizans Sanatında Doktor Azizler ve Şifa
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
Esra Torun Yüksek Lisans Bizans Sanatında Doktor Azizler ve Şifa
Tez Danışmanı : 0
Esra Unaş Yüksek Lisans İslam Hukukunda Batıl Nikahlar
Tez Danışmanı : 0
ESRA YILDIRIM Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ve Modernleşme Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
EŞREF AYDOĞMUŞ Yüksek Lisans Kangal İlçesinde Göç Olgusunun Sosyolojik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
Eşref Aydoğmuş Yüksek Lisans Kangal İlçesinde Göç Olgusunun Sosyolojik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
EŞREF FURKAN GÖKKAYA Yüksek Lisans Aşık Veysel Eserlerinin Ses Eğitimi Disiplini Kapsamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
ETEM ERHAN UYGUNUÇARLAR Yüksek Lisans Sivas Eşrafından Kenanzâde Âyân Ailesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
EVİN GÜLEKER Yüksek Lisans Kadına Yönelik Şiddet:Diyarbakır İl Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
Evren Aslan Yüksek Lisans Engelli Bakım Merkezinde İletişin Örneği: Sosyal Hizmet Yaklaşımı İle Bakım Personellerinin İletişim Becerşlerinin Engelliler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
EVREN ASLAN Yüksek Lisans Engelli Bakım Merkezinde İletişin Örneği: Sosyal Hizmet Yaklaşımı İle Bakım Personellerinin İletişim Becerşlerinin Engelliler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
EYLEM SAYGIN Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Temel Bileşenler Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
EYLÜL HÖRÜ DUMAN Yüksek Lisans Sivas Merkez Köylerinde Doğum sonrası Bebek Bakımının Sosyal Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
Eyup Akın Doktora Bütünleşik Pazarlama İletişim Unsuru Olarak Televizyon Reklamları Ve Tüketicilerin Televizyon Reklamlarına Bakışının Tesbitine Yönelik Bir Uyg.
Tez Danışmanı : 0
EYÜP AĞİŞ Yüksek Lisans Muhammed Ferid Vecdi'de Nübüvvet Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Eyüp Akın Yüksek Lisans Kobi'Lerde Pazarlama Sorunlarına Yönelik Çözüm Olarak İnternet Aracılığıyla İhracat Açılımı Ve Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
EYÜP ALSANCAK Doktora İhvan-ı Safa'nın Matematik Felsefesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
Eyüp Alsancak Yüksek Lisans Karl R.Popper'in Tarihsicilik Eleştirisi ve Tarihsici Toplum Örnekleri
Tez Danışmanı : 0
EYÜP ALSANCAK Yüksek Lisans Karl R.Popper
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
Eyüp Cüci Yüksek Lisans Türkiye'De İlahiyat Fakülteleri Öğretim Üyeleri Ve İl Müftülerinin,Müslümanlar İle Semavi Din Mensupları Arasındaki Diyaloğa Bakışları Ve Bunun Din Eğitimi Açısından Önemi
Tez Danışmanı : 0
EYÜP GÜR Doktora Maverdi'ye Göre Nübüvvetin İspatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
Eyüp Şimşek Yüksek Lisans Hazine-İ Fünun Dergisi (2.Yıl, 27-52 Sayılar) İnceleme Ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
EYYUP AKDAĞ Doktora Kazancızade emin Edip Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Eyyup Akdağ Doktora Kazancızade Emin Edip Efendinin Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
EYYUP TANYILDIZ Yüksek Lisans Hafik İlçesinini Kelime Hazinesi ve Derleme Sözlüğü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
Eyyup Tanyıldız Yüksek Lisans Hafik İlçe Merkezi'Nin Kelime Hazinesi
Tez Danışmanı : 0
EZGİ SÖNMEZ Yüksek Lisans Farklı Akort Frekanslarında (432 Hz ve 440 Hz) Dinletilen Neşeli Ve Hüzünlü Müziklerin Fizyolojik Ve Psikolojik Etkilerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
EZGİ ŞAHİNLER ÇELİK Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarını Bakış Açısıyla Medikal Turızm: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
EZGİ VURAL Yüksek Lisans Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Uygulamalarının Finansal Hizmet Kalitesinin Müşterileri Tarafından Değerlendirilmesi: Bankacılıkta Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Ezgi Vural Yüksek Lisans Bankacılık Sektöründe İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Uygulamalarının Finansal Hizmet Kalitesinin Müşterileri Tarafından Değerlendirilmesi: Bankacılıkta Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
F. Birsen Olgun Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçinde Etkili İletişim Ortamı Yaratma Ve İletişimde Fırsat Eşitliği Sağlama Becerilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
F.Alper Ay Yüksek Lisans İşletmelerde Çalışanların Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : 0
F.Gül Ceylan Yüksek Lisans Üniversitesi Öğrencilerinin Eş Seçimindeki Beklentileri Ve Tercihleri
Tez Danışmanı : 0
F.Uğur İnanır Yüksek Lisans Türkiye'De Emek Arz Ve Talebinin Yapısı İle İşsizlik Sorunu
Tez Danışmanı : 0
FADİME COŞKUN Yüksek Lisans Bir Anlatım tekniği Olarak Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Fadime Çetinkaya Yüksek Lisans Nefi Divanında Bitkiler Ve Hayvanlar Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
FADİME GÜVENDİ Yüksek Lisans Sağlık Hizmetleri Memnuniyet Araştırmalarında İstatiksel Yöntemlerin Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Fadime İşcen Yüksek Lisans İlköğretimin Amaçları Açısından İlköğretim Kademe Ders Kitaplarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
FADİME KAYA Yüksek Lisans Kuruluş,Gelişim ve Faaliyetleri Açısından Sivas'ta Zaptiye Birlikleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
FADİME MERCAN Yüksek Lisans İsa Suresi 16.Ayet Bağlamında Mütref Kavramının Bireysel ve Toplumsal Yozlaşma Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
FADİME RUKİYE BAYINDIR Yüksek Lisans Kant'ın Ahlak Yasasının Kutsal Metinlere Göre Temellendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
Fadime Rukiye Bayındır Yüksek Lisans Kant'ın Ahlak Yasasının Kutsal Metinlere Göre Temellendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Fahri Ercem Yüksek Lisans Sivas Kangal Yöresinde Kırsal Gelişme Ve Pazara Açılma Sürecindeki Farklılaşmalar Örnek Olay İncel
Tez Danışmanı : 0
Faik Aslan Yüksek Lisans Hacı Bektaşi Velinin Düşünce Dünyası
Tez Danışmanı : 0
Faik Öcal Yüksek Lisans Franz Kafka?da Devlet Birey İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
FAİK RAGIP AKSOY Yüksek Lisans Fransada'ki Türk Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
Faik Ragıp Aksoy Yüksek Lisans Fransada'ki Türk Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
FAİK SEZER EKMEKCİ Yüksek Lisans TCDD'de Serbestleşme Yasası Algısının Çalışanların Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FARİZ GÜL Yüksek Lisans Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'da Antroponorfizm
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ OSMAN KURT
FARUK ANA Yüksek Lisans Miras Hakkı İle İlgili Hadislerin Tetkiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
Faruk Bozdemir Yüksek Lisans Tarihsel Süreçte Kuranı Kerimde Vahyin Ketmedilmesi
Tez Danışmanı : 0
Faruk Büyüktanır Yüksek Lisans Dünden Bügüne Sivas Hamam Kültürü
Tez Danışmanı : 0
FATIMA AYDIN SEÇER Yüksek Lisans Çağdaş Bir Kelamcı Hüseyin ATAY ve Belli Başlı Kelami Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
FATİH AKBULUT Yüksek Lisans Ağız Diş Sağlığı Hastanelerinde Hasta Memnuniyeti Araştırması: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Fatih Akçan Yüksek Lisans Iso 9002 Kalite Güvence Sistemi Ve Sivas Dikimevinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
FATİH ALGÜL Yüksek Lisans İbn Rüşd
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA KAZIM ARICAN
Fatih Altun Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Belediyecilik: Kayseri Büyükşehir Belediye Örneği
Tez Danışmanı : 0
FATİH ALTUN Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Belediyecilik: Kayseri Büyükşehir Belediye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
Fatih Arslan Yüksek Lisans Kamuda Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
Tez Danışmanı : 0
Fatih Arslan Yüksek Lisans Türk Aydının Postmodernizmi Algılayışı
Tez Danışmanı : 0
FATİH ARSLAN Yüksek Lisans VERİ ZARFLAMA ANALİZ (VZA) İLE VERİMLİLİK VE CÜ MYO BÖLÜMLERİNİN GÖRECE VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
Fatih Arslan Doktora Sosyal Bilimlerin Doğa Bilimsel Temellerinin Eleştirilsel Bir Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
FATİH BİÇER Yüksek Lisans Dört Mezhebe (Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli) Göre Emir
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
Fatih Cebeci Yüksek Lisans Mart 1328 (1912) Mart Tarihli Osmanlı Piyade Ta'limnamesi Işığında Son Dönem Osmanlı Piyade Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
FATİH CEBECİ Yüksek Lisans Mart 1328 (1912) Tarihli Osmanlı Piyade Talimnamesi Son Dönem Osmanlı Piyade Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
FATİH ÇAĞLAR Yüksek Lisans Kamu Hastanelerinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumunun İncelenmesi, Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EZGİ AĞADAYI
FATİH ÇAĞLAR Yüksek Lisans Kur'an İlimleri Bağlamında Maide Suresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
FATİH ÇINAR Yüksek Lisans Nasih-Mensuh Olarak Belirtilen Ayetlerle İlgili Rivayetlerin Tespit ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
FATİH ÇINAR Doktora Şemseddin-i Sivâsî ve Tasavvufî Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
Fatih Çınar Yüksek Lisans Hamza Nigarî'Nin Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufî Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
Fatih Doğan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FATİH DOĞAN Yüksek Lisans Dört Mezhebe (Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli) Göre Nesih
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
Fatih Dönmez Yüksek Lisans Erken Osmanlı Döneminde Sivas'In Sosyal Ve Ekonomik Durumu
Tez Danışmanı : 0
FATİH DÖNMEZ Yüksek Lisans Selçuklu'dan Osmanlı'ya Sivas'ın Sosyo-Ekonomik Durumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Fatih Durna Yüksek Lisans Türkiye'De İşsizlik Sigortası Ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin İşsizlik Sigortasına Etkisi
Tez Danışmanı : 0
FATİH ERTURHAN Yüksek Lisans Aktif Yönetimi ve Sivas'taki Firmaların Aktif Yönetimi Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Fatih Erturhan Yüksek Lisans Aktif Yönetimi ve Sivas?taki Firmaların Aktif Yönetimi Uygulamaları
Tez Danışmanı : 0
FATİH İZZET ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Hak Dîni Kur'an Dili Tefsiri Bağlamında Elmalılı Muhammed Hamdi Yazar'ın Hidâyet ve Dalâlete Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FATİH KARAKOÇ Yüksek Lisans Hikayat (metin İncelem-Dizin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE EMİNOĞLU
FATİH KERİM ERTAŞ Yüksek Lisans Malatya İli Karakaya Barajı Kurtarma Kazıları Kapsamında Çıkarılan Hayvan Kemiklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Fatih Kılıçdere Yüksek Lisans Feth-ı Üngürüs-1593 Tarihli Osmanlı Kroniği
Tez Danışmanı : 0
Fatih Kırmalı Yüksek Lisans Tabirname-İ Türki (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
FATİH KIZKAPAN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Bakanlığında Döner Sermaye Bütçesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
FATİH KOCA Yüksek Lisans İslam Tarihi ve Medeniyetinde Salalar ve Salavatlar (Anadolu Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
Fatih Koca Doktora İslam Tarihi Ve Medeniyetinde Salalar Ve Salavatlar (Anadolu Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Fatih Koyuncu Yüksek Lisans Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 Numarada Kayıtlı Kasideler Mecmuası (Transkripsiyonlu Metin İnceleme) (1-83 ) Varaklar Arası
Tez Danışmanı : 0
FATİH KOZANİ Yüksek Lisans
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
Fatih Köse Doktora Anadolu Türk Kültüründe At
Tez Danışmanı : 0
FATİH KÖSE Doktora Baytarnâmeler Bağlamında At,Atçılık,At Hastalıkları ve Tedavileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
Fatih Küçük Yüksek Lisans İmam Maturidi'nin Kitabü't Tevhid Adlı Eserinde İtikadi Yanbmu
Tez Danışmanı : 0
FATİH MEHMET KİRİŞ Yüksek Lisans II.Vatikan Konsili Sonrası Katolik Kilisesindeki Teolojik ve Sosyolojik Değişimler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
FATİH MUHAMMED EKEN Yüksek Lisans Pandemi Sürecinde Kullanıcıların Sosyal Medya Kullanım Motivasyonlarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
Fatih Özaydın Yüksek Lisans Türkiye'De Hakim Ve Savcıların İnsan Haklarının Korunmasındaki Rolü
Tez Danışmanı : 0
FATİH ÖZAYDIN Yüksek Lisans Türkiye'de hakim ve savcıların insan haklarının korunmasındaki rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
Fatih Perk Yüksek Lisans Sivas Merkez İlçede Kuşaklararası Çatışma
Tez Danışmanı : 0
Fatih Polat Yüksek Lisans Remzi Mehmet Efendi Divanı ( Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
FATİH RAMAZAN SÜER Doktora Şemseddin Sivasi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Fatih Ramazan Süer Yüksek Lisans Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesindeki 6457 Numaralı Şiir Mecmuası ( Metin İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
Fatih Ramazan Süer Doktora Şemseddin Sivasi'nin Üç Eseri: Divan, Menasikil-Hüccac, Şerh-i Gazeliyyat-ı Sultan Murad-ı Salis
Tez Danışmanı : 0
FATİH SANCILI Doktora Erken Dönem Abbasilerde Mezhep-İktidar İlişkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
Fatih Sancılı Yüksek Lisans Samiha Ayverdi'Nin Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
FATİH SARIKAYA Yüksek Lisans Medikal Turizm Temalı Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
FATİH TÜYSÜZ Yüksek Lisans Türk Din Musikisi Formlarında İlahi ve TRT Repertuarındaki İlahilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Fatih Tüysüz Yüksek Lisans Türk Din Musikisi Formlarında İlahi ve TRT Repertuarındaki İlahilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Fatih Tüysüz Doktora *
Tez Danışmanı : 0
FATİH TÜYSÜZ Doktora Buhûrizâde Mustafa Itri'nin Mecmûa-l Eş'âr İsimli Güfte Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Fatih Yalçınkaya Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FATİH YANMAZ Yüksek Lisans Aliya İzzetbegoviç: Hayatı ve Fikirleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ERTUGAY
Fatih Yıldırmaz Yüksek Lisans Atatürk'Ün Ekonomi Politikaları
Tez Danışmanı : 0
Fatih Yıldız Yüksek Lisans Sosyal Dışlanmanın Engelli Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans Suriyeli Öğrencilerin Uyum Sorunu(Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Fatih Yıldız Yüksek Lisans Sivas Vilayet Yönetimi Ve Valileri (1800-1850)
Tez Danışmanı : 0
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans Tanzimat Dönemi ve Mustafa Reşit Paşa
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
FATİH YILDIZ Yüksek Lisans Sosyal Dışlanmanın Engelli Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Fatih YILDIZ Yüksek Lisans Tanzimat Dönemi ve Mustafa Reşit Paşa
Tez Danışmanı : 0
FATMA AK Yüksek Lisans 1980 Sonrası Türkiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
Fatma Akça Yüksek Lisans 1980 Sonrası Türkiye'De Beşeri Sermaye Ve Büyüme İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
FATMA AKDAĞ Yüksek Lisans Hz. Peygamber Döneminde İstişare
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
Fatma AKDAĞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Fatma Aydın Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FATMA AYDIN Yüksek Lisans İsmail Ferruh ve Tefsirul-Mevakib Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
FATMA BULUT Yüksek Lisans Yeni Ahit Metinlerinde "Tanrı Oğlu" Teriminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
FATMA BULUT Yüksek Lisans Türkiye'deki Bankaların Etkinlik Analizi VZA Ve AHP Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
Fatma Çelik Yüksek Lisans Imf Türkiye İlişkilerinin Çalışma Hayatı Açısından Türk Tarım Sektöründe İstihdam Üzerine Etkileri (2000-2007)
Tez Danışmanı : 0
Fatma Çiftçi Yüksek Lisans İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Ve Uygulama Örnekleri
Tez Danışmanı : 0
FATMA DİLANUR ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Ve Turizm Merkezlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
FATMA DONAT Yüksek Lisans Kişilik Değişiminde Tevbenin Fonksiyonu: Karabük Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
Fatma Duman Yüksek Lisans İşletmelerde Personelin Motivasyonunu Sağlamak İçin Oluşturulan Ödül Sisteminin Personel Açısından Beklenen Ve Gerçekleşen Ödül Boyutunda Değerlendirilmesi Ve Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : 0
FATMA DURMUŞ Yüksek Lisans Orkestra ( Çalgı Toplulukları) Alanında Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
Fatma Ekerer Yüksek Lisans 1980 Sonrası Türkiye'Nin Dış Ticaretinde Meydana Gelen Yapısal Değişme
Tez Danışmanı : 0
Fatma Elif ARAÇOĞLU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Fatma Erbıyık Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Hizmet Pazarlaması Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
FATMA ERKAYA Yüksek Lisans 17.Yüzyılda Ankara'da Hacı Doğan Mahallesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
Fatma Erzen Yüksek Lisans Mescidli, Hasbey, Budaklı, Körtuzla Köylerinde Tarım Ekonomisi İçinde Kadının Yeri v e Önemi
Tez Danışmanı : 0
FATMA ERZEN Yüksek Lisans Mescidli, Hasbey, Budaklı, Körtuzla Köylerinde Tarım Ekonomisi İçinde Kadının Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
FATMA GEZER Yüksek Lisans Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadınların Zorunlu Yaşam Deneyimleri ve Geri Dönme Planları(Gaziantep/Nizip Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Fatma Gezer Yüksek Lisans Türkiye'nin Gaziantep İlinin Nizip İlçesinde Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacı Kadınların Zorunlu Yaşam Denetimleri ve Geleceğe Dair Planları
Tez Danışmanı : 0
FATMA GÜL SAKLAVCI Yüksek Lisans Alevi - Bektaşi İnançlarında Sembol ve Motifler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
Fatma Gül Saklavcı Yüksek Lisans Alevi - Bektaşi İnançlarında Sembol ve Motifler
Tez Danışmanı : 0
FATMA GÜL SAKLAVCI Doktora Anadolu Selçuklu Çağı Mimarisinde Figürlü Bezemeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Fatma Güngör Yüksek Lisans Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Ülke Riski
Tez Danışmanı : 0
FATMA HÜDA AYDIN Yüksek Lisans İç Anadolu Bölgesi Erken Tunç Çağı Antropomorfik Figürinleri:Tokat Müzesi Örnekleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
Fatma Kahraman Yüksek Lisans Çalışma İlişkileri Bakımından 4. Sanayi Devrimi ve Sivas İlinde Farkındalık Üzerine Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : 0
FATMA KAHRAMAN Yüksek Lisans Çalışma İlişkileri Bakımından 4. Sanayi Devrimi ve Sivas İlinde Farkındalık Üzerine Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL ÖZEKİCİOĞLU
FATMA KARAKAMIŞ Yüksek Lisans Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Genel Yapısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
FATMA KARAKOÇ KANIBOL Yüksek Lisans Türk Telekomda Sabit İnternet Kullanıcı Davranışlarının Yaşam Analizi (Survival Analysis) ile İncelenmesi: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
FATMA KAVAK Yüksek Lisans Asgari Ücretin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Fatma Kavak Yüksek Lisans Asgari Ücretin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Fatma Kayraklı Yüksek Lisans Bulgaristan Türklerinin Romanları ve Uzun Hikayeleri(20.Yüzyılın Başından 2016'ya)
Tez Danışmanı : 0
FATMA KAYRAKLI Yüksek Lisans Bulgaristan Türklerinin Romanları(20.Yüzyılın Başından 2016'ya)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
FATMA KOÇ Yüksek Lisans Kentleşme Sürecinde İnsan tutum ve Davranışlarında Meydana Gelen Değişimler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Fatma Korkmaz Yüksek Lisans Ailede Din Eğitimi Çerçevesinde Kadınlar Arasındaki Hurafeler
Tez Danışmanı : 0
FATMA KURTTEKİN Doktora Karma Evliliklerden Doğan Çocukların Din Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Fatma Kurttekin Doktora Karma Evliliklerden Doğan Çocukların Din Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
Fatma Malit Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FATMA MALİT Yüksek Lisans Somuncu Baba'nın Din ve Mezhep Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
FATMA NUR ŞENSOY Yüksek Lisans Osmanlıdan günümüze kamusal alan
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Fatma OĞUZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Fatma Özdemir Yüksek Lisans Tuhfe-i Naili Metin Ve Muhteva (II. Cilt Sf. 468-734)
Tez Danışmanı : 0
FATMA ÖZLEM SEVİNÇ Yüksek Lisans Muhammediye Üzerinde Dil bilgisi İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
FATMA SARITEPE Yüksek Lisans Sivas İlinde Şartlı Yardım Alan 0-6 Yaş Grubu Çocukların Sağlık Göstergeleri ile Türkiye Geneli 0-6 Yaş Grubu Çocukların Sağlık Göstergeleri Karşılaştırmalı Analizi (2011-2016Yılları)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
FATMA SEDA ÇOBANOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Reklam Ve Sosyal Medyanın Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
FATMA SEDA ÇOBANOĞLU Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Ve SBF Ebelik Ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Kalite Standartları Hakkında Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EZGİ AĞADAYI
FATMA SEDA ÖZKAHYA Tezsiz Yüksek Lisans Türk Bankacılık Sektöründe Rekabet ve Rekabet Stratejileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Fatma Takmaz Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Fatma Topçu Yüksek Lisans Kültürel Küreselleşme Ve Televizyon
Tez Danışmanı : 0
FATMA TOPÇU Yüksek Lisans Kültürel Küreselleşme ve Televizyon
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Fatma Tuğba Çıklaçiftçi Yüksek Lisans Sosyal Diyalog Ve İşçi Sendikaları
Tez Danışmanı : 0
Fatma Tuğut Yüksek Lisans Hz. Peygamberi Dışlayan Bir İslam Anlayışının Yaşanabilirliği
Tez Danışmanı : 0
FATMA YILDIZ YAZICILAR Tezsiz Yüksek Lisans Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi: Özel Medicana Sivas Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
FATMA YILDIZ YAZICILAR Yüksek Lisans Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Özel Medicana Sivas Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
FATMA YILMAZ Yüksek Lisans Çok Kültürlülük Açısından DKAB Dersleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
Fatmanur Alsancak Yüksek Lisans İşitme Engellilerin Sosyal Uyum Sorunları (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : 0
FATOŞ ALBAYRAK Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İletişim Becerilerinin Motivasyon ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
FAYSAL DÖNDER Yüksek Lisans Hatıb B. Ebi Beltea'nın Hayatı, Kişiliği ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
FAZİLET BÖLÜKBAŞI Yüksek Lisans Türk Vergi Yargısında İstinaf Kanunu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAZİ SONKUR
FAZLI KİP Yüksek Lisans Nasuriddin Et-Tusi Ahlak-ı NasiriAdlı Eserinde Siyasey Felsefesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ASİYE AYKIT
FERAMİ KAÇAN Yüksek Lisans Probit Regresyon Yöntemiyle Banka İflaslarının Tahmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
Feramuz Aydoğan Yüksek Lisans Kırsal Kesimden Kente Gelen Ailelerin Kentleşme Kentlileşme Süreçleri Ve Sorunları
Tez Danışmanı : 0
FERAY BIÇAKCI Yüksek Lisans 15 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
Feray Bıçakçı Yüksek Lisans 15 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : 0
Feray Erselcan Doktora Sosyal Sermaye Ve Ekonomik Kalkınma - Sivas - Yozgat Bölgelerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Feray Erselcen Yüksek Lisans Çevre Politikalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Cevre Politikaları Ve Türkiye
Tez Danışmanı : 0
Ferda Alper Ay Doktora Ulusal Kültürün Motivasyona Etkisi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Ferdi Coşkun Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Ferdi Coşkun Yüksek Lisans Sabri (Mehmet)Divan-I(Ediyon Kritik-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
FERDİ ÇOŞKUN Yüksek Lisans Sabvri (Memet) Divanı (Edisyon-Kritik-İneceleme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÖLMEZ
Ferdi Karaönçel Yüksek Lisans Trt Repertuarında Bulunan Hicaz Makamındaki Dini Musiki Eserlerinin Besteci, Form Ve Usul Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
FERDİ SELİM Doktora Richard Rorty'in Postmodernizmi ve Siyasi Uzanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
Ferdi Selim Yüksek Lisans Hukuki Pozitivizmde Yarar İlkesi Ve Jeremy Bentham
Tez Danışmanı : 0
FERDİ SELİM Yüksek Lisans Hukuki Pozitivizmde Yarar İlkesi ve Jeremy Bentham
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
FERHAN ARI Yüksek Lisans Türkiye'deki Gürcü Köylerinde Akrabalık ve Sosyal Organizasyon:Samsun ve Çevresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
Ferhan Demirkoparan Yüksek Lisans Zaman Serisi Analizinde Esnek Hesaplama Teknikleri
Tez Danışmanı : 0
FERHAT CEYHUN ÖNDER Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
FERHAT ONUR AĞAOĞLU Doktora Sağlık Profesyonellerinin Teletıp Uygulamalarını Kullanma Tutumlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Ferhat Öztürk Yüksek Lisans Sermaye, borç ve Alacaklar Açısından Bursa Esnaf-Tüccarı (1830-1839)
Tez Danışmanı : 0
FERHAT ÖZTÜRK Yüksek Lisans 1800-1850 Tarihleri Arası Bursa Esnafı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
Ferhunde Göze Aslantaş Yüksek Lisans Yazıcı Oğlu Mehmedin Muhammediyesi Üzerine Dil Bilgisi Çalışması (41-80 Sy) (Metin-İnceleme-Dizin)
Tez Danışmanı : 0
Feride Fatma Yüksel Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Nato
Tez Danışmanı : 0
Feride Zeyneloğlu Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri İle Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Sorunları Üzerine Bir Araştırma Denemesi
Tez Danışmanı : 0
Feriha YILMAZ Yüksek Lisans Aile Faktörünün Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Amasya İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
FERİHA YILMAZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Çocuk Hakları Konusundaki Tutumlarının İncelenmesi ve Çözüm Önerileri: Amasya Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
Ferit İzci Doktora Bilgi Teknolojisinin Kamu Örgütlerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
FETHULLAH KARAKIŞ Yüksek Lisans Hz. İbrahim Kıssalarının Eğitimsel Yönü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Fetullah Duman Yüksek Lisans Belediyelerde Yönetişim Ve Vatandaş -Müşteri Odaklı Tartışmaları
Tez Danışmanı : 0
Fetullah Yener Yüksek Lisans Uslubi Anlatım Ve Takdim- Tehir Üslubunun Kuran'I Kerim'Deki Kullanımı
Tez Danışmanı : 0
Fevzi Yiğit Yüksek Lisans İbn Arabi Metafiziğinde İnsanın Yeri
Tez Danışmanı : 0
FEYYAZ YÜZÜK Yüksek Lisans Çoklu Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Türkiye Enerji Talep Tahmini
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
FEYZA ARSLAN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
FEYZA TANIŞMAN Yüksek Lisans Modern Türk Hikayesinde Din ve Siyaset İlişkisi- Mustafa Kutlu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
FEYZULLAH KAYA Yüksek Lisans Gelir Çeşitlendirme ile Riske Göre Düzeltilmiş Kârlılık Ölçüleri Arasındaki İlişki; Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
FEYZULLAH SAĞ Yüksek Lisans 200 Numaralı Sivas Şeriyye Sicilinin Özet ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
Feyzullah Sağ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FIRAT DAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Ekonomi Politik ve Karl Marx
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
FIRAT DAŞ Yüksek Lisans Ekonomi Politik ve Karl Marx
Tez Danışmanı : 0
Fırat Koç Yüksek Lisans Saldırganlığa İlişkin Fiziksel Göstergeler:Parmak Oranları ve Göreli Yüz Genişliği
Tez Danışmanı : 0
FIRAT KOÇ Yüksek Lisans Sporcularda Saldırganlık Düzeyleri İle Yüz Morfolojisi ve parmak Oranları Arasındaki İlişkinin Değerlendilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
FİDAN ÇELİK Yüksek Lisans Bedensel Engellilerde Sosyal Dışlanma ve Benlik Saygısı İlişkisi: Adıyaman İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
Fidan Evli Yüksek Lisans Sosyal Dışlanma ve Engellilik: Adıyaman'da Yaşayan Fiziksel Engelliler Örneği
Tez Danışmanı : 0
Fider Balta Yüksek Lisans Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Siyasal Kültür Unsurları
Tez Danışmanı : 0
Figen Arslan Yüksek Lisans Doğrudan Pazarlama Aracı Olarak Kıosklar Ve Tüketiciler Tarafından Kullanım Etkinliği :Kayseride Kiosk Kullanan İş Yerleri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Figen Arslan Koçkaya Doktora Yerli Tarım Makinelerinin Markalaşma Sorunlarının Yapısal Eşitlik MOdeli İle Analizi
Tez Danışmanı : 0
FİGEN ARSLAN KOÇKAYA Doktora Yerli Tarım Makinelerinde Markalaşma ve Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Çalışma: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Figen Çakır Yüksek Lisans Pir Sultan Abdal'In Şiirlerinde Sosyolojik Temler
Tez Danışmanı : 0
Figen Çolak Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Figen Güven Yüksek Lisans Küçük İşletmelerin Kurumsallaşmasında Değişim Süreci Ve Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
FİGEN ŞAFAK Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
FİKRET ALTAN Yüksek Lisans Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Panel Veri Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Fikret Altan Yüksek Lisans Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
Fikret Mutlu Yüksek Lisans Şemseddin-İ Sivas-İ Ve Tasavvuf Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
FİKRET ŞEKER Yüksek Lisans Hastaların Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
FİKRİ BAYHAN Yüksek Lisans Enfal ve Tevbe Surelerindeki Kıraat Farklılıkları ve Tefsire Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Fikri Kaya Yüksek Lisans Şarkışla Temlek Yöresinde Yaşayan Alevilerin Kültürel Ve Dini Yaşantiları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
Fikri Pehlivanlı Yüksek Lisans Kariyer Yönetimi Ve Bir İşletme Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
Fikriye Duman(Polat) Yüksek Lisans Türkmen Halk Ertekileri Üzerinde Gramer İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Filiz Aydın Yüksek Lisans İntegratting Communicatitive Activites İn Anotolion High Schools Teaching English Sa A Foreign Language İn Turkey
Tez Danışmanı : 0
FİLİZ AYDOĞAN Yüksek Lisans Tüm Yönleriyle Sivas Vilayeti Aziziye Hapishanesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
Filiz Aygün Yüksek Lisans Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık:Adıyaman Örneği
Tez Danışmanı : 0
FİLİZ AYGÜN Yüksek Lisans Lise Öğrencileri Arasında Siber Zorbalık:Adıyaman Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Özge ÖZGÜR BAYIR
FİLİZ DENİZ Yüksek Lisans Le Remords Dans Therese Raquin de Zola
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMEL ÖZKAYA
Filiz Deniz Yüksek Lisans Le Remords Dans Therese Raquin'De Zola
Tez Danışmanı : 0
FİLİZ ER Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesinde Çalışan Tıbbi Sekreterlerin Bireysel Özelliklerinin İş Doyumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
Filiz Karakurt Yüksek Lisans Yapılandırmacı Programlara İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Sorunlar Ve Öneriler
Tez Danışmanı : 0
Filiz Yıldırım Yüksek Lisans Hazine-İ Fünun Dergisi (1-26 Sayıları)
Tez Danışmanı : 0
Fitnep Celep Yüksek Lisans Haho Manastırı Mimarisi
Tez Danışmanı : 0
FİTNET CELEP Yüksek Lisans Haho Manastırı Mimarisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
FUAT AKKAŞ Yüksek Lisans Enflasyonun Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi: Olivera Tanzi Etkisi (Türkiye Üzerine Bir Analiz)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
FUAT AYAZ Yüksek Lisans Veri Madenciliği ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
FUAT ŞEN Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık İşletmeleri Hizmet Sunumunda Toplam Kalite Yönetimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Fuat Topaloğluı Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
FULYA AYDEMİR Yüksek Lisans Bireylerin Kariyer Seçimlerini Belirlemede Etki Eden Faktörlerin Cinsiyet Faktörü İle İlişkisinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Fulya Aydemir Yüksek Lisans Kariyer Yönetimi Kapsamında Toplumdaki Belirli Kariyer Mesleklerine Yönelik Bireysel Algıların, Kişilerin Kariyer Seçimlerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Fulya Özdemir Yüksek Lisans Eyalet-i Sivas'ta Ekonomik ve Sosyal Hayat(1 No'lu Sivas Ahkam Defterine Göre)
Tez Danışmanı : 0
FULYA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Eyalet-i Sivas'ta Ekonomik ve Sosyal Hayat(1 No'lu Sivas Ahkam Defterine Göre)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
FUNDA CANPOLAT Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezleri'nden Hizmet Alan Bireylerin Memnuniyet Düzeyleri (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
FURKAN ATA Yüksek Lisans Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Bölüm Tercihlerinde Bilinçlilik Düzeyi: Sivas Merkez Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
FURKAN AYDEMİR Yüksek Lisans Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü: İzmir İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
FURKAN BİNGÖL Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Es'ad Efendi Bölümü 3424 Numaradaki Mecmu'a-i Kasaid (11a-52a İnceleme,Metin ve MESTAP'a Göre Tasnif)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
FURKAN BURAK ERGÜT Yüksek Lisans Ortaçağ Türk Devletlerinde Kütüphane ve Kütüphanecilik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
FURKAN DALGIN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
FURKAN DEMİREL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
FURKAN GÖZÜBERK Yüksek Lisans Küba Sağlık Sisteminin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
FURKAN YÜKSEL Yüksek Lisans AB Ülkelerinde Dış Ticarete Lojistik Performans Endeksi ve Büyümenin Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
FÜLYA MEŞKUL Yüksek Lisans 1249-1250 Tarihli ve 17 nolu Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyon-Değerlendirme
Tez Danışmanı :
Füsun Güldiken Yüksek Lisans Okul Yöneticiliği Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme
Tez Danışmanı : 0
Füsun Yeşilmurat Yüksek Lisans Ziya Bey Kütüphanesindeki 6720 Numaralı Cönk Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
GALİP KAVALLI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
GAMBER KARAKUŞ Yüksek Lisans Mehmet Erdoğmuş'tan Derlenen Şarkışla Türkülerinin Ezgisel Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKERİYE KAPTAN
GAMZE ATEŞ Yüksek Lisans Sosyal Sorumluluk Kavramı Açısından Çevre Muhasebesi Uygulamaları: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
Gamze Ayata Yüksek Lisans Servet-İ Fünun Dergisi (1074- 1118 Sayıları) Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
GAMZE BOZKULAK Yüksek Lisans Örgüt Kültürünün Kriz Yönetimine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Gamze Bozkulak Yüksek Lisans Örgüt Kültürünün Kriz Yönetimine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
GAMZE BOZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
Gamze Cebeci Yüksek Lisans Akraba Evliliğinin Parmak İzi Asimetrisi Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : 0
GAMZE CEBECİ Yüksek Lisans Akraba Evliliğinin Parmak İzi Asimetrisi Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
GAMZE DORUK Tezsiz Yüksek Lisans Kobilere Verilen Devlet Teşviklerinin TMS 20 Standardına göre Muhasebeleştirilmesi "Sivas İli Örneği"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
GAMZE KABADAYI Yüksek Lisans Türkiye'de Mali Disiplin Ve Sayıştayın Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLİN ALTUN
GAMZE OCAK Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları "Sivas Örneği"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
Gamze Öztürk Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Gamze Sönmez Yüksek Lisans Menarş Yaşı ve Antropometrik Ölçiler Arası İlişki: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
GAMZE SÖNMEZ Yüksek Lisans Menarş Yaşı ve Antropometrik Ölçiler Arası İlişki: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLÜŞAN ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
GAMZE TOY Yüksek Lisans Kamu Hizmetlerinde Kalite Olgusu ve Bürokratik Kültürden Vatandaş Odaklılığa Dönüşüm
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Gamze Toy Yüksek Lisans Kamu Hizmetlerinde Kalite Olgusu ve Bürokratik Kültürden Vatandaş Odaklılığa Geçiş
Tez Danışmanı : 0
Gamze Yıldırım Doktora Türk Dili Üzerine Ses Bilimsel Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
GAMZE YILDIRIM Doktora Türk Dili Üzerine Ses Bilimsel Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
GANİ YILDIRIM Yüksek Lisans Ebu Hanife'nin Rücu Ettiği Görüşler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
Gani Yıldırım Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Gazanfer Kaya Yüksek Lisans Sivil Toplum Kuruluşlarının Tartışmaları (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Gazanfer Kaya Doktora Türkiye'De Merkez Sağ Ve Sol Partilerin Özgürlük Ve Eşitlik Kavramlarına Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı Bir Örn.
Tez Danışmanı : 0
Gazi Girgin Yüksek Lisans Anarşizm Ve Ekoloji
Tez Danışmanı : 0
Gazi KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Gencal Şenyayla Yüksek Lisans Müşriklerin Hz. Peygamber Ve Müslümanları Boykota Tabi Tutmaları
Tez Danışmanı : 0
GENCER OLGAÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
GEVHER GÜMÜŞER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
GHAIBULLAH MURADI Yüksek Lisans Sosyal Medya Bağımlılığının Tüketicilerin Online Alışveriş Motivasyonları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
GİZEM ARİFER Yüksek Lisans Davranışsal Finans Açısından Risk Alma Eğilimlerinin İncelenmesi: Tr72 Bölgesindeki Üniversite Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
GİZEM BAYRAKCI Yüksek Lisans Sendika Üyesi İşçi Ve Memurların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve Sendikal Bağlılık Öncülleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
Gizem Çınar Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Göre Şiddet Eğilimi Üzerine Olan Sosyal Algılarının Araştırılması
Tez Danışmanı : 0
GİZEM ÇINAR Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültersi Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
Gizem Emine Söker Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
GİZEM MOLLAOĞLU Yüksek Lisans Bankacılık Hizmetleri Pazarlamasında İnternet Kullanımının Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
GİZEM ÖZDEMİR Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Mesleki Karar Pişmanlığının İş-Yaşam ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL ÖZTÜRK
GONCA AKBULUT SAĞLAM Yüksek Lisans ÜÇ KADIN ŞAİRİN DİVANINDA (MİHRİ HATUN,İŞEREF HANIM, LEYLA HANIM )SEVGİLİNİN GÜZELLİK UNSURLARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
Gonca Özaydın Yüksek Lisans 6-11 Yaş Çocuklarının Dini Gelişiminde Korku Motifinin Rolü
Tez Danışmanı : 0
GONCA TOPKAYA Yüksek Lisans ANTROPOLOJİK AÇIDAN ESKİ DNA ANALİZİ YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Gonca Yıldız Yüksek Lisans 11980 Sonrası Sendikacılıkta Değişen Koşullar Bağlamında Yeni Arayışlar Hizmet ve Toplumsal Hareket Sendikacılığı
Tez Danışmanı : 0
GONCA YILDIZ Yüksek Lisans 1980 Sonrası Sendikacılıkta Değişen Koşullar Bağlamında Yeni Arayışlar Hizmet ve Toplumsal Hareket Sendikacılığı(değişti)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
GÖKALP TOPAL Yüksek Lisans Uluslararası Ticarette Ödeme Aracı Olan Akreditif Ve Banka Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
Gökay Karadut Yüksek Lisans Liderlik Yetilerinden İletişimin Verimliliğe Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Gökçe Çelik Yüksek Lisans Dostluk Ve Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
GÖKÇE DİNLER Yüksek Lisans Yerel Yönetim Hizmetlerinin Sağlanmasında İller Bankasının Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Gökçe DİNLER Yüksek Lisans Yerel Yönetim Hizmetlerinin Sağlanmasında İller Bankasının Önemi
Tez Danışmanı : 0
GÖKÇE KUZUCU Yüksek Lisans Görsel Medyanın Finansal Yatırımlar Üzerine Etkisinin Ölçülmesi: Tr72 Bölgesinde Üniversite Akademisyenleri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
GÖKÇEN ASENA KALELİ Yüksek Lisans Dijital Dünyanın Ortaya Çıkardığı Yeni Meslekler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Gökçen Yılmaz Yüksek Lisans Kuzey Amerika Sanayi Devrimi
Tez Danışmanı : 0
Gökçer Ateş Yüksek Lisans Anthony Giddens Ve Zygmunt Bauman'In Modernite Görüşlerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
GÖKÇER ATEŞ Yüksek Lisans Anthony Gideens ve Zygmunt Bauman'ın Moderniteye Bakışlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
GÖKHAN AY Tezsiz Yüksek Lisans Ceza Muhakemeleri Kanununda Kanun Yolları Olarak İstinaf ve Temyiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
GÖKHAN BARAN Yüksek Lisans Proje Tipi Üretimde Karşılaşılan Üretim Planlama Problemleri PERT ve CPM Modellerinin Kullanımının ve İnşaat Sektöründe Uygulanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
GÖKHAN CELLAT Yüksek Lisans Yunus Emre'nin Bestelenmiş Beş Eserinin İncelenmesi ve Anmonize Edilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KARADUMAN
GÖKHAN DENİZ Yüksek Lisans Markov Swıtchıng Regresyon: İktisadi Büyüme Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
Gökhan Deniz Yüksek Lisans Konjonktürel Dalgalanmaların Markov Rejim Değişim Modeli İle Modellenmesi
Tez Danışmanı : 0
Gökhan Eğilmez Yüksek Lisans Sivas İlindeki Öğretmenlerin İş Tatminine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyonla Belirlenmesi Ve Sivas İli Merkezindeki Milli Eğitim Okullarında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Gökhan Eken Yüksek Lisans Resimde Yazının Kullanımı
Tez Danışmanı : 0
Gökhan Fil Yüksek Lisans 1315 (1899-1900) Tarihli Suvari Talimnamesine Göre Son Dönem Osmanlı Ordusunda Süvari Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
GÖKHAN GÖZÜBERK Yüksek Lisans Finansal Tablolarda Yapılan Düzeltmelerin Rasyolara ve Kredi Değerliliğine Etkisi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖKHAN GÜLLER Yüksek Lisans Video Konferans Sistemlerinin Uzaktan Eğitim/Çalışma Süreçleri Bağlamında İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL ARSLAN
GÖKHAN KURT Yüksek Lisans Türk Kamu Yönetiminde Denetim Olgusu ve Kamu Denetçiliği Kurumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Gökhan Kurt Yüksek Lisans Türkiye'De Yaşlılık Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış
Tez Danışmanı : 0
GÖKHAN KURT Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
GÖKHAN MUMCU Yüksek Lisans Türkiye'de Katılım Bankacılığının Tarihsel Gelişim Süreci ve Albarakatürk Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
GÖKHAN ÖZBEK Yüksek Lisans Cüneydi Bağdadi'nin Tevhid Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
GÖKHAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Hz. Peygamber'in Gençlerle İletişimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
GÖKHAN ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
GÖKHAN SANDIKKAYA Yüksek Lisans Sivas'ta Selçuklu Ve Beylikler Dönemi Eserlerinin Osmanlı'dan Günümüze Bakım, Onarım Ve İşlevleri Hakkında Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
GÖKHAN TAŞTAN Yüksek Lisans İleri Yaş Ve Engelli Turizmi Kapsamında Erişilebilir Hastane Mimarisinin İncelenmesi: SCÜ Sıcak Çermik FTR Merkezi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
GÖKHAN YILDIRIM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖKHAN YILDIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
Gökhan Zor Yüksek Lisans Orta Karadeniz Bölgesindeki Çalgı Yapımcılarının Keman Yapımına İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
GÖKNUR KAYAPINAR Yüksek Lisans Brıct Ülkelerinde Savunma Sanayinin Ekonomik Etkileri ve Panel Veri Analizi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
GÖKSEL YAZICI Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
Gökten Orhon Yüksek Lisans Sivas'Ta Spor Yapan Gençlerin Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
GÖKTUĞ UĞUR Yüksek Lisans İşgence'ye kötü muamelenin soruşturulmasında istanbul Protokolü ve iç hukuka uygulanması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
GÖKTÜRK KADIOĞLU Yüksek Lisans MÖ 2.Bin Batı Anadolu Bölgesi'nde Bronz Silahlar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CENKER ATİLA
GÖNÜL BAYKAL Yüksek Lisans 1960-1970 Arası Siyasi Olaylar ve 1960 Darbesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Gönül İçli Yüksek Lisans İşsizliğin Birey, Aile Ve Toplum Yapısına Etkileri Üzerine Bir Uygulama Denemesi
Tez Danışmanı : 0
Gönül İçli Doktora Sosyal Sorunlar Çerçevesinde Kentsel Ailede Aile İçi İlişkiler: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Görkem Çerikcioğlu Yüksek Lisans Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Gelişim Süreci : Sivas İlinde Muhasebe Elemanları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Yüksek Lisans Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Gelişim Süreci : Sivas İlinde Muhasebe Elemanları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Doktora VUK, TMS 2 VE BOBİ FRS AÇISINDAN STOK MAİLYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİR UYGULAMA
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
Görkem Nemutlu Yüksek Lisans Kalkınma Planlarında İşçi Saglığı Ve İşçi Güvenliği
Tez Danışmanı : 0
Gözde Baydemir Yüksek Lisans Türkiye?de Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
GÖZDE GÜNBAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
GÖZDE ÖZTÜRK Yüksek Lisans 11-15 Yaş Arasındaki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Algılarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
GÖZDE ULUSOY Yüksek Lisans Örgüt Kültürünün Personel Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
GÖZDE ULUSOY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
GÖZDENUR ŞAHİN AKPINAR Yüksek Lisans Sivas ve Afyonkarahisar İlleri için Netnografik Bir Araştırma: Tüketici Deneyimlerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLEK ŞAHİN
GURBET ERSOY Sanatta Yeterlilik Klasik Türk Müziğinde En Sık Kullanılan Üç Çalgının Hicaz Makamına Ait Üç Farklı Form Örneği İle Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
Gül Temel Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Yansıyan Yönleriyle 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Sofya
Tez Danışmanı : 0
GÜL TEMEL Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Yansıyan Yönleriyle 18.Yüzyılın İkinci Yarısında Sofya
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
GÜLAY BAKIR BULUT Yüksek Lisans Türk Edebiyatında Hz. Osman Vecizeleri ve Bedrettin Himmetyarü'l-Mevlevi'nin Ünsü'l-Lefhan Min Kelamı Osman B.Affan Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
GÜLAY DEMİR Doktora Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Aynı Dilimdeki Fen Liselerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Gülay Demir Yüksek Lisans İstatistiksel Veri Zarflama Analizi Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Gülay Ercins Yüksek Lisans Sivas Merkez İlçe Köylerinde Kadının Toplumsal Konumu
Tez Danışmanı : 0
Gülay Ercins Doktora Kadınların Siyasal Hayata Katılımı Ve Siyasal Davranışları(Sivas Ve Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Gülay Partal Yüksek Lisans Emile Zola'Nın Germinalindeinsanlık Dışı Ve Adaletsizdurum
Tez Danışmanı : 0
GÜLAY ŞAHİN Yüksek Lisans KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİLERİN SORUNLARI (SİVAS ÖRNEĞİ)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
GÜLAY ŞİMŞEK Yüksek Lisans İş ahlakı ve işletmelerde sosyal tarafların sorumlulukları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
Gülay Yıldızdağ Yüksek Lisans Ziya Bey Kütüphanesinde Bulunan Cönkler Üzerinde Tetkik (5-7-8-9 Nolu Cönkler)
Tez Danışmanı : 0
Gülay Yılmazer Yüksek Lisans İş Ahlakı Ve İşletmelerde Sosyal Tarafların Sorumlulukları
Tez Danışmanı : 0
GÜLBANU FİŞNE Yüksek Lisans Arapgir Tarihi ve Kent Dokusu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
GÜLCAN ÇITIR ÖZTÜRK Yüksek Lisans Evrensel İletişim Dili İngilizcenin Öğrenilmesi ve Kavranmasında Yeni İletişim Teknolojilerinin Önemi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Dil Öğreniminde Akıllı Telefon Uygulamalarının Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
Gülcan Doğan Yüksek Lisans İstihdam Ve Genç İşsizlik
Tez Danışmanı : 0
GÜLÇİN AYKUL Yüksek Lisans Modernizimden Postmodernizme ulus devlet algısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
Gülçin Eren Oflaz Yüksek Lisans Geometrik Düşünce Seviyeleri ve Zeka Alanları Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : 0
Gülden Kılıç Yüksek Lisans Kadın Akademisyenlerin Kadına Karşı Ekonomik Şiddet Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
GÜLDEN KILIÇ Yüksek Lisans Kadın Akademisyenlerin Kadına Karşı Ekonomik Şiddet Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Gülderen Bostancı Yüksek Lisans Kamu Kuruluşlarındahalkla İlişkilerin Rolü Ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
GÜLDEREN BÜYÜKCOŞKUN Yüksek Lisans Evli ve Çalışan Kadınların Maruz Kaldıkları Ekonomik Şiddet İle Evlilik Doyumu ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL ÖZTÜRK
GÜLENDER ELİGÜZEL Yüksek Lisans OYLUM HÖYÜK ORTA TUNÇ POPÜLASYONUNDA ANEMİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
GÜLER ARSLAN Yüksek Lisans Türk kamu yönetiminde sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kalitesi açısından yerel yönetim rolü ve önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Güler Arslan Yüksek Lisans Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Sağlık Hizmetlerinin Etkinliği ve Kalitesi Açısından Sağlıkta Dönüşüm
Tez Danışmanı : 0
Gülhan Bulut Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitülerinde Müzik Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Konu Yönelimi Ve Yöntem Açısından İncelenmesi Bibliyografik Bir Çalışma (Sivas, Tokat, Malatya Örneği)
Tez Danışmanı : 0
GÜLHAN BULUT Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitülerinde Müzik Alanında Yapılan Yüksek Lisans Tezlerinin Konu Yönelimi Ve Yöntem Açısından İncelenmesi Bibliyografik Bir Çalışma (Sivas, Tokat, Malatya Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
GÜLHAN DENİZ Doktora Türkiye'de Elementer Branşlarda Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Finansal Performansını Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
Gülhan Deniz Yüksek Lisans 2008 Küresel Krizin Ekonomik Etkileri Ve Kriz Döneminde Alınan Para- Maliye Politikası Önlemleri
Tez Danışmanı : 0
Gülhan Yeşiltaş Yüksek Lisans Haklın Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Tüketim Algısının Ölçülmesi: Amasya İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
GÜLHAN YİVLİ Yüksek Lisans Haklın Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Tüketim Algısının Ölçülmesi: Amasya İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Gülin Kangal Yüksek Lisans Türkiye'De Mevsimlik Tarım İşçilerinin Durumu: Patates ve NarenciyeToplama İşçileri Örneği
Tez Danışmanı : 0
GÜLİN KANGAL Yüksek Lisans Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşantısı, Çalışma Koşulları,Sorunları: Sivas -Kangal Patates Toplama İşçileri ve Adana-Çukurova Bölgesi Narenciye Toplama İşçileri Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
GÜLİSTAN AKTAŞ Yüksek Lisans İhvân-ı Safâ Felsefesinde Ahlaki Açıdan "Mizaç" Kavramı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ASİYE AYKIT
GÜLİZAR ÇAKIR Yüksek Lisans Seyyid Nizamoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Güllü Boşça Özdemir Doktora Hekim Beşir Çelebi Mecmûatü?l-Fevayid (Giriş-İnceleme-Çeviri Yazılı Metin-İndeks)
Tez Danışmanı : 0
GÜLLÜ DEMİREL Yüksek Lisans Kentleşme Sürecinde Dini Yaşam (Diclekent Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
GÜLLÜ ÖZDEMİR Doktora Hekim Beşir Çelebi Mecmûatü'l-Fevayid(Giriş-İnceleme-Çeviri Yazılı Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
Gülmedine Koç Yüksek Lisans Hafid Divanı
Tez Danışmanı : 0
GÜLNAZ GENÇ Yüksek Lisans Ali Haydar Efendi'nin Dürerü'l Hükkam Adlı Eserinin Kaynaklarının Tahkiki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
Gülnaz Kılıç Yüksek Lisans İş Görenlerin Liderlik Algılarının Örgütsel Sessizliğe Etkisi
Tez Danışmanı : 0
GÜLNAZ KILIÇ ÖZKAYNAR Yüksek Lisans İş Görenlerin Liderlik Algılarının Örgütsel Sessizliğe Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GÜLNUR DEDE Yüksek Lisans Türkiye'nin Enerji Politikalarının Avrupa Birliği ve Komşu Ülkeler ile İlişkiler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
Gülseren İskender Yüksek Lisans İş Ölçümü Yönetimi İle C.Ü.Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Bir Uyg
Tez Danışmanı : 0
GÜLSEREN RÜVEYDA UÇAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
GÜLSİMA SAVAŞ Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim'de Unutma Olgusu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Gülsüm Acar Yüksek Lisans Tarikatlarda Kadının Konumuna Sosyolojik Bir Bakış(Mevlevilik Ve Bektaşilik Örneği)
Tez Danışmanı : 0
GÜLSÜM BERRİN BOZTAŞ Yüksek Lisans Saraybosna Sicilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
GÜLSÜM BÜTÜN Yüksek Lisans Kierkegaard'da Tanrı-İnsan İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
Gülsüm Çelik Yüksek Lisans Türk Milliyetçilerinde Gençlik İdeali((1940-1950 Arası)
Tez Danışmanı : 0
GÜLSÜM ÇELİK Yüksek Lisans Türk Milliyetçilerinde Gençlik İdeali (1940-1950 Arası)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Gülsüm Gökgöz Doktora Modern Örgütlerde Yönetsel Bir Beceri Olarak Yazılı İletişim Ve Fonksiyonları (Kamu Ve Özel Bankalarda Karşılaştırmalı Bir Uygulama)
Tez Danışmanı : 0
Gülsüm Gökgöz Yüksek Lisans Örgütsel Çatışma Ve Rol Çatışmasına İlişkin, C. Ü. Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Gülsüm İslamoğlu Yüksek Lisans Çocuk Suçluluğunun Sosyolojik Olarak İncelemesi; İstanbul/Gaziosmanpaşa Örneği
Tez Danışmanı : 0
GÜLSÜM İSLAMOĞLU Yüksek Lisans Çocuk Suçluluğunun Sosyolojik Olarak İncelemesi; İstanbul/Gaziosmanpaşa Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Gülsüm Karataş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
GÜLSÜM KÖMÜRCÜ Yüksek Lisans Semai Müennesler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
Gülsüm Mesci Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
GÜLSÜM MESCİ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi ve Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Gülşah Çiğdem Yabanova Yüksek Lisans İslam Hukukunda Evlilikten Doğan Akrabalık Ve Hükümleri
Tez Danışmanı : 0
GÜLŞAH DOĞAN Yüksek Lisans Türkiye'de İşsizlik Sorunu Ve İşsizlikle Mücadelede Mali Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
GÜLŞAH KARADENİZ Yüksek Lisans Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Mali Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
GÜLŞAH OTÇEKEN Yüksek Lisans Covid-19 Krizinin Pay Piyasası Sektörlerine Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
GÜLŞAH TURGUT Yüksek Lisans Sivas ve Yöresinde Jinekolojik Rahatsıslıklardaki Geleneksel Sağaltım Yöntemlerinin Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
GÜLŞEN GÜRBÜZ Yüksek Lisans Türkiye'de Döviz Kuru Baskısını Azaltacak Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Gülşen Kutlar Almus Yüksek Lisans Evlilikte Uyum Ve İnanç Gelişimi Arasındaki İlişkiler
Tez Danışmanı : 0
GÜLTEN ADIGÜZEL Yüksek Lisans Cemalettin Mahmud Hulvi'nin Divanı Bağlamında Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
GÜLÜZAR BEKMEZCİ Yüksek Lisans Kierkegard'da Özgürlük ve Tanrı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
GÜLÜZAR SOYUDOĞRU MÜCAHİT Yüksek Lisans Yasin Süresinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
GÜNAY ŞAHİN Yüksek Lisans Suriyeli Kadın Öğrencilerin Sosyal Dışlama Deneyimleri:Mersin Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Güner Çöl Yüksek Lisans Gümrük Birliği Ortamında Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları ,Devletçe Desteklenmeleri Ve Tokat İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Güney Nair Yüksek Lisans Bilgi Toplum Sürecinde Türkiye Ve Kitle İletişimi: Çanakkale, Ankara, Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
Güney Nair Doktora Gençlik Şiddetinin Toplumsal Nedenleri:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : 0
GÜNEY NAİR Doktora Gençler arasında Şiddetin Toplumdal Nedenleri (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
Gürbüz Sezgin Yüksek Lisans Le Non-Naturalme Dans La Faaute Da L'Aabbe Mouret D'Emile Zola
Tez Danışmanı : 0
GÜRCAN YILDIRIM Yüksek Lisans Mezheplerin Öğretimi Açısından İmam Hatip Okulları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
GÜRKAN BAHAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
GÜRKAN PAKOĞLU Yüksek Lisans TRT Türk Sanat Müziği Repertuarında Bulunan Eviç Makamındaki Rumeli Türkülerinin Ezgisel Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
Gürkan Yüksek Doktora Çoklu Regrasyon Analizi Modelinin Yapay Sinir Ağları Yaklaşımı İle Oluşturulması Ve Bir Uyg.
Tez Danışmanı : 0
Gürkan Yüksek Yüksek Lisans Bilgisayar Üzerinde Veri Tabanı Yönetimi Teknikleri Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
GÜRSEL BAYRAM Yüksek Lisans Rahman Suresinde İnkarı Mümkün Olmayan Nimetlerin Kuran Bütünlüğü İçerisinde Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Gürsel Çolak Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
GÜRSEL TURAN Yüksek Lisans Alzheimerlı Yaşlılara Bakım Veren Kurumlarda Çalışan Yaşlı Bakım Elemanlarının İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
Güven Delice Doktora Uluslar Arası Sermaye Hareketliliği Ve Gelişmekte Olan Ülkeler(Finansal Liberasyonun Türkiye Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Güzin İğci Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi Kitaplarının Yönetim Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
H. İbrahim Kaya Yüksek Lisans Sivil İtaatsizlik
Tez Danışmanı : 0
H.Emre Bagce Yüksek Lisans Tbmm İç Ve Dış Politikdinamiklerinin Karşılıklı Etkileşimi Bakımından Türkiye'De Tek Parti Döneminin Analizi
Tez Danışmanı : 0
H.Hüseyin Eldemir Yüksek Lisans Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygısını Bazı Psiko Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
H.İbrahim Delice Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satırlar Arası Kur' An Tercümesi
Tez Danışmanı : 0
H.Mümin Ay Yüksek Lisans Ekonomik Kalkınmanın Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü Ve Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : 0
HABİBE CANATAN Yüksek Lisans Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Vaizlik: Nicelik ve Nitelik Açısından Mukayese
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Habibe CANATAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Habibe Coşkun Yüksek Lisans Nuzül Sürecinde Müslüman Garimüslüm İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
HABİBE EMİN Yüksek Lisans Hristiyanlık ve İslam'da Kudüs'ün Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HABİBE KALMİ Yüksek Lisans Türkiye'de Reel Döviz Kuru İle İhracat ve Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi ( 2003-2015)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
HABİBE KAYACI Yüksek Lisans Kur'an'da Cennet Cehennem Tasvirleri Bağlamında Ödül ve Ceza Eğitimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
HACER AY Yüksek Lisans Aşağı Saksonya Eyaletinde Görev Yapan Türkiye'den Gelen Din Görevlilerinin ve Ailelerinin Dini Yapısı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
Hacer Başpınar Yüksek Lisans Xvııı. Yy'Da Osmanlı Anadolu'Da Adalet Kurumu Ve İşleyişi
Tez Danışmanı : 0
HACER GÜNEYPINAR Yüksek Lisans Bedri Ruhselman'ın Görüşlerinin Ölümsüzlük Problemi Bağlamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
Hacer Şahin Yüksek Lisans Aile Ve Akrabalık İlişkilerinden Kaynaklanan Sorunlar Ve Bu Sorunların Çözümünde Din Eğitiminin Rolü
Tez Danışmanı : 0
HACER ŞENGÜL Yüksek Lisans Hedef programlama İle Üretim Planlaması Ve Bir Plastik Firmasında Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
Hacer Tek Yüksek Lisans Din Eğitimi Ve Aşağılık Kompleksi
Tez Danışmanı : 0
HACER ZOR Yüksek Lisans Sivas İlçelerindeki Geç Osmanlı Dönemi Eğitim Yapıları (1890-1915)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
Hacı Ahmet Eyertaş Yüksek Lisans Ceza İnfaz Kurumu Personelinde Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
HACI AHMET EYERTAŞ Yüksek Lisans Ceza İnfaz Kurumu Personelinde Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YILDIZ
HACI CEMAL KEKİK Yüksek Lisans Yatılı İlköğretim Bölge Orta Okulları Öğrencilerinde Yalnızlık, Bağlanma Stilleri ve Tanrı Algısı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
HACI EŞREF GÖKÇE Yüksek Lisans Muhammed Şerif B. Mustafa et-Tokadi'nin Hadisçiliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HACI HASAN İÇLİ Yüksek Lisans Erzincan'da Eğitim (1800-1920)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
Hacı Hasan İçli Yüksek Lisans Tanzimat Sonrası Erzincan'Da Eğitim
Tez Danışmanı : 0
Hacı İsmail Doğan Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Hacı İsmail Doğan Yüksek Lisans Matüridi'Nin Heretik Akımlara Yönelttiği Eleştiriler
Tez Danışmanı : 0
Hacı Küçükcılız Yüksek Lisans Mehmet Niyazi (Özdemir)'İn Romancılığı
Tez Danışmanı : 0
Hacı Mehmet Biçer Yüksek Lisans Tercüme-İ Müfredat-I İbn-İ Baytra (Metin-İnceleme-Dizin)
Tez Danışmanı : 0
Hacı Mehmet Karataş Yüksek Lisans Televizyon Dizi Ve Filmlerinin Çocuklara Etkisinin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
HACI MUSTAFA KİRİŞ Doktora Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri Bağlamında İlahiyat Fakültesi Lisans Programlarının Fonksiyonelliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Hacı Mustafa Kiriş Doktora Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri Bağlamında İlahiyat Fakültesi Lisans Programlarının Fonksiyonelliği
Tez Danışmanı : 0
HAFİZE BAKAY Yüksek Lisans Ara Nesil'de Üç dergisi üç Dergi (Gülşen-Güneş-Şafak)Üzerinde Bir İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Hafize Bakay Yüksek Lisans Ara Nesil'De Üç Mecmua (Gülşen-Güneş-Şafak)Üzerinde Bir İnceleme Ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
Hafize Kantık Yüksek Lisans Taksim Atatürk Kitaplığı No:K.700'de Bulunan Mecmua (50a-104b-49b Varakları Arası) (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
HAFİZE KANTIK Yüksek Lisans Taksim Atatürk Kitaplığı K.700 Numaradaki Şiir Mecmuası(49b-104b Varakları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
HAFİZE SERMİN HERGÜNER Yüksek Lisans Türkiye Cumhuriyeti'nde Çok Partili Hayat Geçtikten Sonra Seçimlere Giren Partilerin Sağlık Politikalarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
HAFİZE TAŞKÖMÜR Yüksek Lisans Hafif Düzey Özel Öğretim Öğrencilerine Buldurma Yöntemiyle Kur'an-ı Kerim Harflerinin Öğretimi(Nevşehir Hacı Rasim Uzer Özel Eğitim Meslek Okulu Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
Hakan Aksu Yüksek Lisans İlaç Mümessillerinin, İlaç Tanıtımında Kullandıkları Kişisel Satış Yöntemleri
Tez Danışmanı : 0
HAKAN ARSLAN Yüksek Lisans Süpermarket Sektöründe Hizmet Kalitesinin Tüketici Memnuniyet, Üzerine Etkisi: Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Hakan Arslan Yüksek Lisans Süper Market Sektöründe Hizmet Kalitesinin Tüketici Memnuniyeti Üzerine Etkisi : Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Hakan Asamaka Yüksek Lisans Celal Bey'İn Osmanlıca ''Mektep Şarkıları'' Kitabındaki Eserlerin Analizi
Tez Danışmanı : 0
HAKAN AYDIN Doktora Kadı Burhanettin'in Kitabu İksiri'i-saaddat fi Esrar'l-ibadat İsimli Eserinde Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
HAKAN AYDIN Doktora Kadı Burhaneddin'in Kitabu İksiri-İ Saadat Fi Esrari'l-İbadat İsimli Eserinde Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Hakan Aydın Yüksek Lisans Sebeb-İ Nüful Bağlamında Sahabe' Ye Atıfta Bulunan Ayetlerin Tahlili Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
HAKAN BAYRAKCI Yüksek Lisans Hannah Arendt'in Siyaset Felsefesşnde Demokrasi Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
Hakan Bulut Yüksek Lisans Hisse Senedi Opsiyonları Ve Fiyatlandırılması
Tez Danışmanı : 0
HAKAN CERİM Yüksek Lisans Tab'i Mustafa Efendinin Eserlerinin Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
HAKAN COŞKUN Yüksek Lisans Göç ve Bütünleşme (Entegrasyon): Suriye Göçüne Sosyal Sermaye Temelinde Bir Sosyal Hizmet Müdahalesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
HAKAN ÇELİKTEN Yüksek Lisans Destanlarda ve Halk Hikayelerinde Yardımcı Kahramanlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞEREF BOYRAZ
Hakan Çelikten Yüksek Lisans Türk Destanlarda Ve Halk Hikayelerinde Yardımcı Kahramanlar
Tez Danışmanı : 0
Hakan ÇELİKTEN Yüksek Lisans Toplumda Yaşanan Kültürel Değişimleri Aşıklık Geleneği Özelinde İnceleme
Tez Danışmanı : 0
HAKAN ÇELİKTEN Doktora Aşıklık Geleneği ve Kültür Değişmeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEBİ ÖZDEMİR
Hakan Çetintaş Yüksek Lisans Sivas'Ta Sanayi Sektörü Ve Samayi Kuruluşları Üzerine Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : 0
HAKAN DELİBALTA Yüksek Lisans Liva Zira'at Me'muru Ali Rıza Bey'in H. 1331 Tarihli "Menteşe Sancağı Ahval-i Zira'iyye ve Arziyyesi" Trankripsiyon ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
Hakan Demiröz Yüksek Lisans Modification Of Language Laboratories İnto Call Computere Asisteol Language Learning Laboratories(Dil Labaratuvarlarının Bilgisayar Destekli Dil Labaratuvarına Dönüştürülmesi)
Tez Danışmanı : 0
HAKAN ERARSLAN Yüksek Lisans Ders Ağırlığı İçeriği ve Okutulan Kaynaklar Bakımında İlahiyat Fakültelerinde Mantık Dersi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
HAKAN ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Kariyer Yönetimi ve Türkiye'nin İlk 500 Şirketinde Kariyer Yönetimi Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
HAKAN GÜNER Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HAKAN KARAKUŞ Yüksek Lisans Hasan Necati'nin Molla Cami Divanı Şerhi (1b-66a vr.)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Hakan Karataş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HAKAN KARATAŞ Yüksek Lisans İlimler Tasnifinde Fıkhın ve Üsulünün Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
HAKAN KARATEPE Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Duygusal Emek Davranışının Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi; Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
HAKAN KAVGACI Yüksek Lisans Velid b. Ukbe'nin Siyasi Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
HAKAN KEKÜL Yüksek Lisans Yüz Tanıma Uygulamalarında Öz Yüzler ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Hakan Kekül Yüksek Lisans Yüz Tanıma Uygulamalarında Öz Yüzler ve Yapay Sinir Ağlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Hakan Öz Yüksek Lisans Zeytinliada Topluluğunun Paranazal Sinüs Boşluğu Morfolojilerinin Bilgisayarlı tomografi Görüntüleme Yöntemi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
HAKAN ÖZ Yüksek Lisans Zeytinliada Topluluğunun Paranazal Sinüs BT'lerinin Kullanımı ve Kimliklendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Hakan Polatgil Yüksek Lisans Müşteri Şikayetlerinin Metin Madenciliği İle Analizi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
HAKAN POLATGİL Yüksek Lisans Müşteri Şikayetlerinin Metin Madenciliği İle Analizi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
HAKAN SARAÇ Yüksek Lisans Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Hakan Saraç Yüksek Lisans Türkiye'de İşsizlikle Mücadelede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Hakan Temir Yüksek Lisans Emevilerde Valilik Kurumu
Tez Danışmanı : 0
HAKAN TEMİR Yüksek Lisans Emevilerde Valilik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
HAKAN TEMİR Doktora Arap Yarımadasında Kabile Hayatı (Ortaya Çıkışından Hz. Peygamber Dönemine Kadar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
HAKAN TÜRKOĞLU Yüksek Lisans İbn Kesir'in Siyer Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖMER AKTAŞ
HAKAN UÇAR Yüksek Lisans Dilde Kendi İle Kendi Arasındaki Yabancılaşma ve Öznenin Bundan Nasıl Kurtulabileceği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
HAKAN ÜNÜVAR Yüksek Lisans Sivas Türkülerinde Ritim İncelenmesi (Zara, İmranlı,Hafik Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
HAKAN YAŞAR Yüksek Lisans Bir Mesleki Kategori Olarak Öğrencilerde Dinin Sosyolojik Anlamı "Pazarcık İlçesi Örneği"
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
Hakan Yekbaş Yüksek Lisans Hüdayi-İ Kadim Divan-I (Edisyon Kritik- Metin - İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
Hakan Yekbaş Doktora Sebzi Divan(Tenkitli Metin İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
HAKİ SÜMBÜL Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Hakkı Kalaycı Yüksek Lisans Afgansitan'Dan Gelip Tokat'A Yerleşen Afgan Göçmenlerinin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Durumları Hakkında Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Hale Gülser Erbağcı Yüksek Lisans Augustinus'Ta İrade Özgürlüğü Sorunu
Tez Danışmanı : 0
HALİDE DEMİR Yüksek Lisans Tanah'ta Kadın Algısı (A.GÖKBEL)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Halil Baloğlu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Halil Bektaş Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim'İn Özürlülere Bakışı
Tez Danışmanı : 0
Halil Bozyigit Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim'De İnsanlar Arası İletişim
Tez Danışmanı : 0
HALİL CEYLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
HALİL COŞKUN Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri Organizasyon Ve Sunumu: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
HALİL ÇURAK Doktora Andulkerim Şehristani'nin Kelami Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
Halil Çurak Doktora Abdulkerim Şehristani'Nin Kelami Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
Halil Çurak Yüksek Lisans Kemaleddin İbn'İ Humam'A Göre İnsan Fiilleri
Tez Danışmanı : 0
HALİL GEDİK Yüksek Lisans Reve, realite et action dans I'oeuvre d'Albert Camus (değişti)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YILMAZ
Halil İbrahim Aydın Yüksek Lisans Bölgelerarası Farklılıkların Giderilmesinde Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü
Tez Danışmanı : 0
HALİL İBRAHİM KALE Yüksek Lisans Nuri Osmaniye Kütüphanesi 4962 Numaralı Mecmua (121b-163b Transkripsiyonlu Metin İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
HALİL İBRAHİM ÖZGEREN Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HALİL İBRAHİM TAŞKIRAN Yüksek Lisans Sivas Akıncılar Ağzı Karşılaştırmalı ve Tanıklı Sözlüğü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
HALİL İBRAHİM TEMİZ Yüksek Lisans Orta öğretim DKAB dersi prog. kuran kıssalarının yeri ve önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
Halil Konaklı Yüksek Lisans Türk Sinemasında Postmodern Eğilimler
Tez Danışmanı : 0
Halil Kuşen Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim'De Fesat Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Halil Özekici Yüksek Lisans Türkiye'De Ve Güney Kore'De Uygulanan Imf Politikalarının Karşılaştırılması(1997-2002)
Tez Danışmanı : 0
HALİL TOPRAK Yüksek Lisans Mesleki Eğitimin Genç İşgücü Üzerine Etkileri: Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
Halil Uysal Yüksek Lisans Kur'An Sempatiği Bağlamından Sentaks Farklılıklarının Yoruma Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Halime Bektaş Yüksek Lisans Şeyh Mehmet Nazmi Divanı (Edisyon, Kritik, İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
HALİME SUVAY Yüksek Lisans Sınav Çizelgeleme Probleminin Çözümü İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN
Halis Başel Yüksek Lisans İşçi-İşveren İş Birliği Ve Türkiyedeki Mevcut Durum
Tez Danışmanı : 0
HALİS ÇAVUŞOĞLU Yüksek Lisans J.J. Rousseau
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSA KAZIM ARICAN
Halis Çetin Yüksek Lisans Liberalizmin Tarihi Ve Felsefi Kökenleri
Tez Danışmanı : 0
Halis Koçak Yüksek Lisans Muhasebe Bilgi Üretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Üzerine Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
Halit Ertuğrul Yüksek Lisans Cumhuriyet Döneminde İlköğretimyönetimi Ve Sorunları
Tez Danışmanı : 0
Halit Kafadar Yüksek Lisans Takım Çalışması Ve Takım Kurmada Sosyometri Tekniği Uygulaması (Sivas Türk Harp-İş Sendikası Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Halit Kıras Yüksek Lisans Mantık Matematik İlişkisi Bağlamında Kıyasın Geçerli Kalıplarının Kümelerle Gösterimi
Tez Danışmanı : 0
HALİT KIRAS Yüksek Lisans Mantık Matematik İlişkisi Bağlamında Kıyasın Geçerli Kalıplarının Kümelerle Gösterimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
HALİT SAĞLAM Yüksek Lisans Türkiye'nin Tekstil Sektörünün Vollrath ve Baslassa Rekabet Gücü Endeksleri Açısından Analiz ve Bazı Tespitler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
Halit Sağlam Yüksek Lisans Türkiye'Nin Tekstil Sektörünün Vollrath Ve Baslassa Rekabet Gücü Endeksleri Açısından Analiz Ve Bazı Tespitler
Tez Danışmanı : 0
Haluk Doğan Yüksek Lisans Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye'De Sosyolojinin Doğuşu Ve Gelişimi
Tez Danışmanı : 0
HAMDİ AKIN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
HAMDİ BOĞAÇHAN SARIGÜL Yüksek Lisans İş Geliştirme Merkezi (İşgem) Projesinin Tr 72 Bölgesinde Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Üzerine Etkilerinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
Hamdi Gündoğar Yüksek Lisans Kur'An'Da Hz. Muhammed'İn Özellikleri
Tez Danışmanı : 0
HAMDİ KAYA Yüksek Lisans Finansal Okuryazarlık ve İİBF'de Verilen Muhasebe Finansman Derslerinin Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkileri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
HAMİDE ATALAY Yüksek Lisans Arap Grameri Açısından Len Edatı ve Kur'an'da Kullanışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
Hamit Aktaş Yüksek Lisans Enderunlu Vasf'In Şarkıları
Tez Danışmanı : 0
Hamit Berat Ülker Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Yöneticilerin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (Sivas İli Numune Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HAMİT BERAT ÜLKER Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Yöneticilerin Stratejik Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi (Sivas İli Numune Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
HAMİT DEMİR Doktora Osman Hulusi Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Hamit Durdu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Hamit Kaplan Yüksek Lisans Özel Finans Kurumlarının Finansal Analizi Ve Performans Değerlemesi
Tez Danışmanı : 0
HAMİT MEMUR Yüksek Lisans Ahmed Bin İmad'ın Maksud Şerhi ''Eş-Şükriye''kitabının Tahkik ve İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
HAMİT ÖZCAN Yüksek Lisans Sarımazi Kasabasının Sosyo-Kültürel ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
Hamiyet Öztürk Yüksek Lisans Ahlak Eğitimi Çerçevesinde Ailede Doğruluk Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
Hamza Ateş Yüksek Lisans Sivas İli Altınyayla İlçesinin Dini Yapısı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
HAMZA CEMCİR Yüksek Lisans Tevfik Soyata'nın Hayatı,Eserleri ve Bestelerinin Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Hamza CEMCİR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Hamza Eke Yüksek Lisans Demokrat Parti Dönemi Siyasihayatı: Aydın-Malatya Örneği
Tez Danışmanı :
HAMZA EKE Yüksek Lisans Demokrat Parti Dönemi SiyasiHayatı: Aydın-Malatya Örneği
Tez Danışmanı :
Hamza Göçer Yüksek Lisans Türkiye'De Uygulanan Döviz Kuru Politikaları Ve Bu Politikaların 2001 Şubat Krizine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
HAMZA KAPLAN Yüksek Lisans Yusuf Bin Ömer es-Sekafi'nin Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Hamza Kuzucu Doktora Lorient Chez Gerard De Nerval
Tez Danışmanı : 0
HAMZA TÜRKKAHRAMAN Yüksek Lisans Kamu Sağlık Kurumlarında Hizmet İhaleleri:Sağlık Bakanlığı Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
Handan Baydoğan Yüksek Lisans Dezavantajlı Gruplara Yönelik Aktif İstihdam Politikalarının Etkinliği
Tez Danışmanı : 0
HANDE HAYKIR Yüksek Lisans Hekimlerin Reçeteleme Kararı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
Hande Ünüvar Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : 0
HANDE ÜNÜVAR Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Hanımkız Bektaş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HANIMKIZ BÜYÜKBEKTAŞ Yüksek Lisans Anadolu Selçukluları Döneminde Mevlevilerin Sultanlar, Devlet Adamları, Beylikler, Ahiler ve Diğer Zümrelerle Olan Münasebetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Hanife Akbacak Yüksek Lisans Amasya Roma Dönemi İskeletlerinin Antropolojik Analizi
Tez Danışmanı : 0
HANİFE AKBACAK Yüksek Lisans Amasya Roma Dönemi İskeletlerinin Antropolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
Hanife Şen Yüksek Lisans 430 Numaralı Sivas Cizye Defteri (Transkripsiyon Ve Değerlendirme)
Tez Danışmanı : 0
Hanife Şen Doktora 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasında Boyacılık ve Boyahaneler
Tez Danışmanı : 0
HANİFE ŞEN Yüksek Lisans 430 Numaralı Sivas Cizye Defter (Transkripsiton ve Değerlendirmesi)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
HANİFİ UĞUZ Yüksek Lisans Makbûl Olup, Gayri Ma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
Hannan Yılbaş Yüksek Lisans Türk Vergi Hukukunda Vergi Suç Ve Cezalarının Yargısal Çözüm Yolları
Tez Danışmanı : 0
Harika İde Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HARUN AKAR Yüksek Lisans Bolahenk Nuri Bey'in Hayatı ve Eserleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Harun Çevik Yüksek Lisans Mısırda Çağdaş Tefsir Hareketleri (Mahmut Seltut Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HARUN DİKİLİTAŞ Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaradaki Mecmua-i Kasaid(126b-165a Varaklar Arası Transkripsiyonu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
HARUN EKSİK Yüksek Lisans E-Ticaret E-Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatminine Etkisi:Online Bir Alışveriş Sitesi Üzerine Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HARUN ERENLER Yüksek Lisans Sosyal Güvenlik Kurumunun Kamu Bütçesi Üzerine Etkisi ( Türkiye Örneği )
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
Harun Kantar Yüksek Lisans İmam Hatip Liselerinde Kur'An-I Kerim Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HARUN KARADAĞ Yüksek Lisans Sivas Yöresi Halk Oyunlarının Müzikal Ve Ritimsel Yönden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
HARUN KIZILIRMAK Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Harun Küpeli Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Bir Kur'An Tercümesi 464A-535B Sayfalar Arası
Tez Danışmanı : 0
Harun Öksüz Yüksek Lisans Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Hesap Verebilirlik Bağlamında İç Güvenlik Yönetimine Yansımaları
Tez Danışmanı : 0
HARUN TAT Yüksek Lisans Otomatik Katılım Sisteminde Muhasebe İşlemleri ve Öğretmenlerin Sisteme Bakışına Yönelik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HARUN UFUK YALÇINDAĞ Yüksek Lisans Sivas İlbeyli Yöresinde Aile Yapısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
Harun Yıldız Yüksek Lisans Küreselleşen Dünyada İslam-Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : 0
HARUN YILDIZ Yüksek Lisans İbn Miskeveyh
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NURİ ADIGÜZEL
HASAN ALİ KORKANKORKMAZ Yüksek Lisans Kral Marx'ta Diyalektik Yöntem
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN ÇALDAK
HASAN AYDIN Yüksek Lisans Küreselleşme Çerçevesinde Dünya Ticaretinde Wal-Mart Ve Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
Hasan Aykın Yüksek Lisans Türkiye'Nin Dış Borçları (1960-199)
Tez Danışmanı : 0
HASAN BURAK ÖZDEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
HASAN ÇAŞUT Yüksek Lisans Muhasebe Derslerinde Öğretme ve Öğrenme Sorunu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Muhasebe Öğretim Elemanları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Hasan Çörtük Yüksek Lisans Büyük Haydar Efendi Ve Usul-İ Fıkıh Dersleri Adlı Esrindeki Metodu
Tez Danışmanı : 0
HASAN DURMAZ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Evde Bakım Hizmetleri Ve Finansmanı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
HASAN EGE ŞAHİN Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Hasan Ekşioğlu Yüksek Lisans İnanç Veya Dünya Görüşüne Sahip Olma Tarzıyla Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : 0
HASAN ERDEM PÜŞMAN Yüksek Lisans Öğrencilerin Yurtta Kalmalarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regrasyon Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
HASAN ERDOĞAN Yüksek Lisans Dış Ticaret Hacmi Ve İçeriğindeki Sosyal Sermaye Etkisinin TR71 Kalkınma Bölgesi Özelinde Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
HASAN EROĞLU Yüksek Lisans Ergani İlçesinde Yaşayan Kürt Türk ve Zaza
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
Hasan Gedik Doktora Kobilerde E-Pazarlamanın Önemi Konya Kobilerinde E-Pazarlama Uyg.
Tez Danışmanı : 0
Hasan Gedik Yüksek Lisans İstatistiksel Proses Kontrol Teknikleri Ve Sivas Dikimevinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Hasan Hüseyin Cesur Yüksek Lisans Yunus Emre Divanı'Ndaki Deyimlerin Yapı Ve Anlam Bakımından İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Hasan Karaca Doktora Türkiye Türkçesi'Nde Eklerin İşlevleri
Tez Danışmanı : 0
HASAN KARACA Doktora Türkiye Türkçesi'nde eklerin İşlevleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
Hasan Kaya Yüksek Lisans Servet-İ Fünun Dergisi (1171-1222 Sayıları İnceleme Ve Seçilmiş Metinler)
Tez Danışmanı : 0
HASAN KAYMAKÇI Yüksek Lisans Roger Garaudy ve İslam Düşüncesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
HASAN LİMON Tezsiz Yüksek Lisans Allah'ın Görülmesiyle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
HASAN LİMON Yüksek Lisans Ru'yetullah İle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
Hasan Navruz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HASAN NAVRUZ Yüksek Lisans Lokman Suresi Örneğinde Arap Dilinde Sarf Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
Hasan Özalp Yüksek Lisans Farabi Ve İbnisina Düşüncesinde Mead
Tez Danışmanı : 0
Hasan Özarslan Yüksek Lisans Ahmet Mithat Efendi'Nin Müdafaa Adlı Eserinin Sadeleştirilmesi Ve Eserin Dinler Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
HASAN ÖZIŞIK Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Hasan Şimşek Yüksek Lisans Tefsirü Suretil- Mülk
Tez Danışmanı : 0
Hasan Tağraf Yüksek Lisans İşletmeler Büyüme Amacının Gerçekleşmesinde Teknolojik Değişimin Rolü
Tez Danışmanı : 0
Hasan Taşdemir Yüksek Lisans Gazali'de Ölüm Ve Sonrası Hayat
Tez Danışmanı : 0
HASAN TAŞDEMİR Yüksek Lisans Gazali
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Hasan Topdemir Yüksek Lisans Anadolu Neolitik Ve Kalkolitik Çağı Toplumlarında Travma Ve Yaşam Biçim Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : 0
Hasan Yılmaz Yüksek Lisans Suşehri'Nin Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
HASAN YILMAZ Yüksek Lisans Mehmet Sadettin Heper'in Hayatı, Eserleri ve Bestelerinin Müzikal Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Hasan YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HASRET ERTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans Husseri Fenomolojisi ve Camus'un Anlam Arayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
HATİCE (KURT) ASLAN Yüksek Lisans Hud Suresinin Filolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN SEBATİ IŞKIN
Hatice Acar Yüksek Lisans İlkokul Çocuklarının İnanç Gelişimine Psiko -Teolojik Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
HATİCE AKAR Tezsiz Yüksek Lisans Sosyal Yardımların Bireylerin Sosyal-Psikolojik Davranışlarına Etkisinin Sonuçları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Hatice Akkan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HATİCE AKKAN Yüksek Lisans Kadi Beyzavi'nin (685-1286) Nübüvvet Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
Hatice Alacahan Yüksek Lisans Abdulkadir Bağdadi De Bilgi Nazariyesi
Tez Danışmanı : 0
HATİCE ASLAN Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaradaki Mecmua'a-i Kasa'id (298b-338a varaklar arası )Metin inceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
Hatice Aslan Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Es'ad Efendi Bölümü 3424 Numaralı Şiir Mecmuası (Mecmu'a-i Kasa'id) (299b-337a Varak) (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : 0
Hatice Bayram Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HATİCE CULFA Yüksek Lisans ARDAHA İLİNİN HANAK İLÇESİNE BAĞLI BÖRK KÖYÜNDE FOKLORİK MONOGRAFİ ÇALIŞMASI
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
Hatice Çelik Yüksek Lisans Çocuk İşçiliği (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HATİCE ÇELİK Yüksek Lisans Çocuk İşçiliği (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
HATİCE ÇİÇEKAY Doktora İşletmelerde İç Kontrol ve Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Önemi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Hatice Çoban Yüksek Lisans İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları
Tez Danışmanı : 0
HATİCE DİLARA TEKBAŞ Yüksek Lisans Çalışmak Değil Bizimkisi Uğraş Diye Adlandırılan Kadınların Görünmeyen Emeği Üzerine Aksaray İli Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
HATİCE DOĞAN Yüksek Lisans Yerel Ekonomik Kalkınmada Sanayi Bölgelerinin Rolü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
HATİCE DOĞAN Yüksek Lisans YAVUZS BÜLENT BAKİLER'İN SÖZ VARLIĞI (YALNIZLIK ,DUVAK,SİVAS'A ŞİİR ,TÜRKİSTAN TÜRKİSTAN;,TABULARI YIKMAK, ARİF NİHAT ASYAİHTİŞAMI,MUHSİN BAŞKAN. ELÇİBEY, SORGULAR SAVUNMALAR).
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
Hatice Durna Yüksek Lisans Soren Aabye Kıerkegaard Felsefesinde Birey Olabilmenin İmkanı
Tez Danışmanı : 0
Hatice Genç Yüksek Lisans Toplam Kalite Yönetimi Dahilinde Hasta Memnuniyeti (Sivas Devlet Hastanesinde Bir Alan Araştırması)
Tez Danışmanı : 0
HATİCE GENÇ KAVAS Doktora Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Konumu ve Yapay Sinüs Ağı Modelleriyle Enerji Tüketiminin Tahmini
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Hatice Genç Kavas Doktora Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Konumu ve Rekabet Gücü Analizi
Tez Danışmanı : 0
HATİCE GÜLBAHAR KESKİN Yüksek Lisans Eşi Vefat Etmiş Kadınların Sorunları ve Başa Çıkma Yolları (Sorgun İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
HATİCE İNAN Yüksek Lisans Onkolojik Hastalıkların Maliyet Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
Hatice Karakuş Yüksek Lisans Ulus Devlet Ve Yurttaşlık
Tez Danışmanı : 0
Hatice Karakuş Doktora Mobbing Hemşireler Ve İş Tatmini Üzerine Etkileri Sivas İli Örn.
Tez Danışmanı : 0
Hatice Karavil Yüksek Lisans Çoklu İstatistiksel Karşılaştırmalarda Ki Kare Tekniği Ve Varyans Analizi
Tez Danışmanı : 0
HATİCE KATIRCI Yüksek Lisans Soren Aabye Kıerkegaard Felsefesinde Birey Olabilmenin İmkanı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
Hatice Kaya Yüksek Lisans Dini Gruplar İçinde Tarikatlara Üye Olan Kadınların Sosyo-Ekonomip Toplumsal Yönleri
Tez Danışmanı : 0
HATİCE KILCI Yüksek Lisans Kadın İş Görenlerin Kariyer Yönetimi Ve Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas'ta Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
HATİCE KODAK Yüksek Lisans Tr71 ve Tr72 Bölgelerinin Dış Ticaretlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
HATİCE KÖSEOĞLU Yüksek Lisans Tercüman-ı Hakikat Gazetesi (3001-3500) Sayılar İnceleme ve Seçilmiş Metin
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Hatice Köseoğlu Yüksek Lisans Tercüma-Iı Hakikat Gazetesi (3001-3500 Sayılar İnceleme Seçilmiş Metinler)
Tez Danışmanı : 0
Hatice Kuzu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HATİCE KUZU Yüksek Lisans Zeytinli Ada İskeletlerinin Paleopatolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
HATİCE KÜBRA AKAY Yüksek Lisans Sivas'ta Aziz Vlas Kültü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HATİCE KÜBRA ARSLAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de İslam Ahlakı Felsefesi Çalışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
HATİCE KÜBRA ARSLAN Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığına Bağlı Kur'an Kurslarındaki Uygulamaya Konulan Yeni Program ve Din Eğitimi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
HATİCE MALKOÇ Yüksek Lisans Büyüme, Cari Açık, Bütçe Açığı ve Reel Döviz Kuru İlişkilerinin SVAR İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Hatice Malkoç Yüksek Lisans Kümeleme Analizinde Yapay Sinir Ağlarının Küme Geçerlilik İndeksi Olarak Kullanılması
Tez Danışmanı : 0
HATİCE OFLAZ Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Hatice Özdemir Yüksek Lisans Ömer B. Abdülazizin Siyasi Ve Sosyal Gruplarla İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
HATİCE ŞAHİN Yüksek Lisans Servet-i Fünun Dergisi (651-754 Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Hatice Taştan Yüksek Lisans İşverenin Koruma Ve Gözetme Borcu Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri Alma Yükümlülüğü
Tez Danışmanı : 0
Hatice TOKER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HATİCE VENHAR AYDIN Yüksek Lisans Yetişkin Bireylerin Mistik Tecrübe Düzeyleri (Yahyalı Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
Hatice Yaray Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Kitle İletişim Araçları Ve Sosyo- Ekonomik Faktörler
Tez Danışmanı : 0
HATİCE YEKTA KARAKOÇ Yüksek Lisans Sivas İl Örneğinde, Türkiye'de Gaziler ve Şehit Ailelerine Uygulanan Sosyal Politikalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADNAN MAHİROĞULLARI
Hatice Yıldız Yüksek Lisans Yök/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Yer Alan ?Okul Deneyimi? Hazırlık Etkinliklerinin Değerlendirilmesi C.Ü.Eğitim Fak Ör
Tez Danışmanı : 0
HATUN ALTAY Yüksek Lisans Servet Malumat Gazetesi (201-300. Sayılar) Tahlili Dizin, İnceleme, Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
HATUN KOÇHAN CANAN Yüksek Lisans Benötesi Psikolojisi Işığında Bir Dini Tecrübe Ölçeği Geliştirme Ve Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
HATUN ÖZMEN Yüksek Lisans Mekke Müşriklerinin İslam'a Karşı Çıkmalarının Sebepleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
Hatun Özmen Yüksek Lisans Mekke Müşriklerinin Hz. Muhammed'e Muhalefet Etme Sebepleri
Tez Danışmanı : 0
HAVVA DİLEK KILIÇ Yüksek Lisans Dindarlıki Evlilik Uyumu ve Bağışlayıcılık Arasındaki İlişkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
Havva Kocaaslan Yüksek Lisans Tuhfe-i Naili (Metin ve Muhteva) I. Cilt, Say: 1-233
Tez Danışmanı : 0
Havva Makaroğlu Yüksek Lisans Depremin Dini Tutum Ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi Düzce İl Merkesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
HAVVA ÖZDEMİR Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
HAVVA TOMBUL Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
HAYATİ CAN BERK DURDU Yüksek Lisans Yabancı Dil Öğrenmeye Etki Eden Faktörlerin Lojit Ve Probit Model İle Araştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ZORLUTUNA
Haydar Diçner Yüksek Lisans Türk Eğitim Sisteminde İlk Ve Orta Öğretimin İdari Denetim
Tez Danışmanı : 0
Haydar Gölbaşı Yüksek Lisans 1980 Sonrası Alevi Bektaşi Örgütlerinin Sosyolojik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Haydar Gölbaşı Doktora Medyanın Seçmen Davranışları Üzerine Etkileri : Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
HAYDAR KAFA Yüksek Lisans Şekil ve Anlam Bilgisi Bakımından Kamus-ı Türki'deki Arapça Kelimelerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. RECEP TOPARLI
Haydar Kafa Yüksek Lisans Şekil ve Anlam Bilgisi Bakımından Kamus-ı Türki'deki Arapça Kelimelerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
HAYDAR SUNGUR Yüksek Lisans Hadislerde Tebcil ve Tahkir Bakımından Kendisine Benzetilen Hayvanlar ve Davranışlar (Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim Özelinde)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
Hayrettin Kayıpmaz Yüksek Lisans Sosyal Sigortalar Kurumu Yapısı Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Tez Danışmanı : 0
Hayrettin Tanrıverdi Yüksek Lisans İslam Aile Hukukunda Kefalet
Tez Danışmanı : 0
Hayri Cihangeri Yüksek Lisans Namazda Okunan Duaların Hadisler Açısındn Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Hayri Erenay Yüksek Lisans Hz. Süleyman Kıssasının Sosyo Psikolojik Açıdan Tahlili Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
HAYRİ ERENAY Doktora Kuran'da İtiraf ve Pişmanlık Olgusu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
Hayriye Ersoy Entellektüel Sermayenin Tespiti ve İşletmenin Mali Performansına Etkisi: BİST'te Faaliyet Gösteren Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
HAYRİYE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Yatırım Eğilimlerinin Cinsiyete Göre Farklılaşmasının İstatiksel Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
HAYRİYE TOPARLAK Yüksek Lisans Hegel'in Hukuk Felsefesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
HAYRİYE TÜRK Yüksek Lisans Çukurova'nın İktisadi Tarihi Ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HAYRİYE YILDIRIM Yüksek Lisans Entellektüel Sermayenin Tespiti ve İşletmenin Mali Performansına Etkisi: BİST'te Faaliyet Gösteren Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
Hayrullah Aydın Yüksek Lisans Televizyonun İnsanlar Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
HAYRULLAH BALTA Yüksek Lisans Seyyid Bey
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
HAYRUNNİSA AĞIRMAN Yüksek Lisans Hadislere Göre Namaz Vakitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HAYRUNNİSA HAYTA Yüksek Lisans Gnostik Bir Akım Olarak Valentinyanlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HAZAL TOPTAŞ Yüksek Lisans Sevilen Neşeli Ve Hüzünlü Müziklerin Kısa Süreli Hafıza Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
HAZEL ALTUNAY Yüksek Lisans Flört Döneminde Kızların Karşılaştıkları Şiddet Olgusu-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneğinde-
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
HESNA YILDIRIM Yüksek Lisans İİBF Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Muhasebe,Finans ve Bankacılık Mesleklerine Yönelik Düşüncelerinin Analizi:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF'de Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
HEVAL ŞANLI Yüksek Lisans Tarih Öncesinde Eski Çağ Sonlarına Kadar Anadolu Halklarına Ait Silahlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM IŞIK
Hıdır Demir Yüksek Lisans Yerel Basın Çalışanlarının Çalışma Hayatına İlişkin Sorunları: Sivas, Tokat, Amasya İlleri Örneği
Tez Danışmanı : 0
HİCRAN GÜNEŞ Yüksek Lisans Elektronik Ticaretin Gelişmesinin Çalışma Hayatı ve İstihdam Üzerindeki Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
Hikmet Çamcı Yüksek Lisans Kınalızade Ali Efendi 'De Sorumluluk Bilinci Ve Boyutları(Ahlak-I Alai'De)
Tez Danışmanı : 0
Hikmet Çolak Yüksek Lisans 1926 Tarihli Topçu Ta'Limnamesi Işığında Cumhuriyetin İlk Yıllarında Topçu Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
HİKMET ÇOLAK Yüksek Lisans Cumhuriyet'in İlk yıllarında Topçu Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
HİKMET GÜLEÇYÜZ Yüksek Lisans Edebiyatımızda Hz. Musa
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
HİKMET SAİD ELİGÜZEL Yüksek Lisans Son Dönem Hollywood Filmlerinde Marka Yerleştirme Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
Hikmet Sakin Yüksek Lisans Ekonomik Krizleri Önlemede Devletin Rolü
Tez Danışmanı : 0
Hikmet Yılmaz Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Kur'An Tercümesi ( 1/52 Varakları )
Tez Danışmanı : 0
HİLAL ADIYAMAN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT ŞAKİR CEYHAN
HİLAL ARTUK Yüksek Lisans Musavver Terakki(Üçüncü Sene) İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Hilal Dirican Yüksek Lisans El-Mevsili'nin El Muhtar İsimli Eserindeki İmam Şafi'ye Ait Görüşlerinin Tahlili
Tez Danışmanı : 0
Hilal Duman Yüksek Lisans İslam Hukukundaki Annelikle İlgili Hükümler
Tez Danışmanı : 0
HİLAL DUNDAR Yüksek Lisans E-Ticaretin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi: Sicas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Hilal Dundar Yüksek Lisans E-Ticaretin Vergilendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi: Sicas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
HİLAL EKİCİ Yüksek Lisans Açıklayıcı Faktör Analizi Yardımı İle Öğrencilerin Akademik Başarısını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Denemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Hilal Ekici Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Hilal Erturhan Yüksek Lisans İş Etiği Ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
HİLAL ERTURHAN IŞKIN Doktora Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık,Örgütsel Sinizm ve Örgütsel İntikam Üzerine Etkisi:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
HİLAL GİZEM İYİDOĞAN Yüksek Lisans Sivas İl Sınırları İçerisinde Yer Alan Karabel(Qerebêl) Yöresel Folklorunda Halk Ezgilerinin Yeri Üzerine Bir Derleme ve Notaya Alma Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KUBİLAY YILMAZ
HİLAL GÜLER Yüksek Lisans Cennet Ve Cinsiyet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Hilal GÜngör Yüksek Lisans Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: CÜ İİBF Örneği
Tez Danışmanı : 0
HİLAL HASBEK Yüksek Lisans Ehl-i Sünnet Ekolü Açısından Tenasüh ve Reenkarnasyon
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
Hilal Karataş Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HİLAL KARATAŞ Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Kapsamında Tarihi Hamamların Hijyen ve Sanitasyon Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
Hilal KURT Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HİLAL SOYSAL BULGURCU Yüksek Lisans Uyışturucu Madde Kullanmak Surtetiyle Denetimli Serbestlik Alan Gençlerin Sosyolojik bir İnceleme (Tokat İl Merkez ÖRneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Hilal Soysal Burgucu Yüksek Lisans Uyuşturucu Madde Kullanmak Suretiyle Denetimli Serbestlik Alan Gençlerin Sosyolojik Bir İnceleme (Tokat İlm Merkezi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HİLAL ŞEKER Yüksek Lisans Meta Analizi ile Finansal Okuryazarlık Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HİLAL TORUN Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Girişimcilere Dönük Tutumların Sosyolojik Olarak İncelenmesi:Samsun İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
Hilal Torun Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Girişimcilere Dönük Tutumların Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
HİLAL YILDIRIM Yüksek Lisans Çevre Sorunlarını Önlemeye Yönelik Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Hilal Yokuş Yüksek Lisans Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 1980-2013: Ekonometrik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
HİLAL YOKUŞ TOPTAŞ Yüksek Lisans Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi 1980-2014 Yılları: Ekonometrik Çalışma (Değişti)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
Hilal Yücel Yüksek Lisans Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Denetimi
Tez Danışmanı : 0
Hilmi Etçi Yüksek Lisans Sosyal Yardımların Politik Nitelik Kazanması 2002-2011 Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : 0
HURİYE AYDIN Yüksek Lisans Le Voyage Dans Samarcande d
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLCAN TATAR
Hülya Akbulut Yüksek Lisans Şeriyye Sicillerine Göre Xıx Yüzyılın İlk Yarısında Trabzon'Da Gayrimüslümler (1800-1850)
Tez Danışmanı : 0
HÜLYA AYDIN Yüksek Lisans Sivas'taki Siyasal Partilerin Kadın Kolları Üzerine Sosylojik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
HÜLYA ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Kur'an'da Hayr Kavramı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Hülya Ercan Yüksek Lisans AntonıoGramsci Ve Sivil Toplum
Tez Danışmanı : 0
Hülya Gültekin Yüksek Lisans Yemek Sosyolojisi Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Yemek Yeme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
HÜLYA GÜLTEKİN Yüksek Lisans Yemek sosyolojisi Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Yemek Yeme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVDA MUTLU
Hülya İlgün Yüksek Lisans Ab Ve Türkiye Bağlamında Ombudsmanlık:Kamunun Denetimsizliği Ve Yolsuzluk
Tez Danışmanı : 0
Hülya Polat Yüksek Lisans Türkiye'De Sigortacılığın Tarihi Gelişimi Ve Fon Yaratma Kapasitesi
Tez Danışmanı : 0
HÜLYA UÇAK Yüksek Lisans Kentleşme ve Korku Kültürü:Samsun İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
HÜLYA ÜNLÜ Yüksek Lisans SİYASAL BİR KİMLİK OLARAK JOSEPH STALİN'İN SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Hülya Yaşar Yüksek Lisans Hz. Ali'Nin Haver Nane Cenkleri
Tez Danışmanı : 0
Hülya Yılmaz Doktora Firmalarda Sermaye Yapısının Firma Değeri ve Performansı Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Hülya Yücel Yüksek Lisans Popüler Kültür Ve Popüler Kültürün Gençlerin Apolitikleşmesi Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : 0
HÜMEYRA ÖZGE ACAR Yüksek Lisans BÜYÜME SÜRECİNDE YÜZE AİT NSEXÜEL DİMORFİZMLER
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ECEVİT BARIŞ ÖZENER
HÜMEYRA POLAT Yüksek Lisans Değişen Aile Yapıları İçinde Çocuğun Toplumsallaşmasında Dinin Rolü: Erzincan İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
HÜSEYİN AKBULUT Yüksek Lisans 2008 Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Bankacılık ve Sigortacılık Sektörünün Finansal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Hüseyin Akbulut Yüksek Lisans 2008 Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Bankacılık ve Sigortacılık Sektörünün Finansal Analizi
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN AKKAYA Yüksek Lisans Türkiye'de Vergi Erozyonu ve Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEDA ÖZEKİCİOĞLU
Hüseyin Akkaya Yüksek Lisans Türkiye?de Vergi Erozyonu ve Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Etkileri: G20 Ülkeleri İle Karşılaştırma
Tez Danışmanı : 0
Hüseyin Cantürk Erdal Yüksek Lisans Ortaçağda Bir İnsanlık Suçu Olarak Engizisyon
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN CANTÜRK ERDAL Yüksek Lisans Ortaçağda Bir İnsanlık Suçu Olarak Engizisyon
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
HÜSEYİN ÇİL Yüksek Lisans Tire Karakadı Necmettin (Mecdeddin) Külliyesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
Hüseyin Dinç Yüksek Lisans Uluslararası Otel İşletmelerinin Türk Otel İşletmelerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN ELMHEMIT Doktora Kadi Abdulcebbar'ın Arap Diliyle İlgili Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
Hüseyin Gül Yüksek Lisans Emeklilik Fonları Ve Türkiye'Deki Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN GÜLEÇ Yüksek Lisans OYLUM HÖYÜK ORTA ÇAĞI POPÜLASYONUNDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
Hüseyin Haste Yüksek Lisans Eşbütünleşme Analizi Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN KARA Yüksek Lisans 20. Yüzyıl Gaziantep Müzik Geleneği Ve Zaman İçerisindeki Değişim
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
Hüseyin Kasım Koca Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Medrese Eğitimi ve Sivas Arifan Medresesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN KASIM KOCA Doktora Kültürel Aidiyet Bilinci Kazandırılmasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Rolü (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜSEYİN KASIM KOCA Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Medrese Eğitimi ve Sivas Arifan Medresesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Hüseyin Koç Yüksek Lisans Şerahsi Ve Amidi' Ye Göre Emir
Tez Danışmanı : 0
Hüseyin Korkusuz Yüksek Lisans Türk İş Hukukunda Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma
Tez Danışmanı : 0
Hüseyin Ovacı Yüksek Lisans M.Şerafettin Yaltkaya'Nın Mezhepler Tarihi İle İlgili Çalışmaları
Tez Danışmanı : 0
Hüseyin Şimşek Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN ŞİMŞEK Yüksek Lisans 89 Numaralı Sivas Şeriye Sicili Kayıtlarında Kangal
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
Hüseyin Urkan Yüksek Lisans Ulus-Devlet Bağlamında Emek-Sermaye İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
Hüseyin Üzümcü Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dini İnanışın Toplumsal Güvenliğe Etkisinin Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN ÜZÜMCÜ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dini İnanışın Toplumsal Güvenliğe Etkisinin Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DURMUŞ TATLILIOĞLU
Hüseyin Yurdakul Yüksek Lisans Ortaöğretimde Öğrenim Gören Anadolu Öğretmen Lisesi Yatılı Erkek Öğrencilerin Psiko-Sosyal Sorunlarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİN YURTSEVEN Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesi'ne Ait Bir Mehleme İnceleme-Metin Dizin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE EMİNOĞLU
Hüseyin Yurtseven Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesi'N2 Ait Bir Mehleme (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : 0
HÜSEYİNALP KÜTÜKDE Yüksek Lisans Kur'an'da Algı Yönetimi (Mekke Dönemi)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Hüseyinalp Kütükde Yüksek Lisans Kur'an'da Algı Yönetimi (Mekke Dönemi)
Tez Danışmanı : 0
HÜSNA ALAT Yüksek Lisans Örgütsel Destek Algısının, Çalışanların Gelişmeleri Kaçırma Korkusu, Psikolojik Dayanıklılık ve İçsel İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Hüsnü Kiraz Yüksek Lisans 1934-1946 Arası Tbmm'Nin Sınıfsal Yapısı Ve Seçkinci Siyaset Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
IRMAK TÜRKKAHRAMAN Yüksek Lisans Çin'in İhracat Sektörlerinde Ürün Çeşitliliğinin Kümeleme Analiziyle Belirlenmesi (2001-2017)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
Işıl Arslan Yüksek Lisans Risk Toplumu Tartışmaları Bağlamında Çalışma İlişkileri
Tez Danışmanı : 0
Işın Yüksel Yüksek Lisans Türk Edebiyatı'nda Hz. Ömer Vecizeleri Ve Bedreddin B.Himmet- Yarü'l-Mevlevi'nin Faslü'l-Hitab Min Kelam-ı Ömer Bin Hattab Adlı Eseri
Tez Danışmanı : 0
İ. Taylan Dörtyol Doktora Ulusal Kültürün Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Algılanan Müşteri Değeri Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
İ.Ethem Taş Yüksek Lisans Türkiye'De Kentleşmenin Özellikleri , Sorunları Ve Kahramanmaraş Örneği
Tez Danışmanı : 0
İ.Hakkı Çiftçi Yüksek Lisans İşletmelerde Yönetim İşlevleri Ve Çay İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İ.Seval Gökalp Yüksek Lisans Hazine-İ Fünun Dergisi (27-52.)Metinler
Tez Danışmanı : 0
İ.Tevfik Teyyar Yüksek Lisans Tamsayılı Programlama Ve Lastik Sanayi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Arslan Yüksek Lisans Değişimin Yönetici Eğitimi Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Arslan Yüksek Lisans Muhibbullah İbn Abişşekur Ve Müsellemü'S Sübüt Adlı Eserinde Metodu
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Avcu Yüksek Lisans Hadislere Göre Cenneti Hak Etme Yolları
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM AYTEKİN Yüksek Lisans Namazda Sehivle İlgili Hadisler ve Sehiv Secdesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
İbrahim Ayyıldız Yüksek Lisans İşletmelerde Verimliliği Artırmada İş Etüdü Tekniği Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM BULDUR Yüksek Lisans Egemenlik Kavramına Hukuki ve Politik Bakış: Kelsen ve Schmitt
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
İbrahim BULUR Yüksek Lisans Egemen Kim, Egemenlik Kimin? İslam ve Batı Düşüncesinde Egemenlik Kavramının Gelişimi, Karşılaştırmalı Bir Analiz
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Can Yüksek Lisans Türkye'De Yaşlılık Sigortası; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'Nun Getirdiği Yenilikler
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM EMRE ŞAHMENOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans Suriye'den Türkiye'ye Gerçekleşen Zorunlu Göçlerin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
İBRAHİM GEZ Yüksek Lisans Ali Şeriati
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
İbrahim Gez Yüksek Lisans Ali Şeriati'nin Şiiliğe Bakışı
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Gökdemir Yüksek Lisans Divriği İlçesinde Yaşayan Alevilerde Dini Hayat Ve Yaygın Halk İnanışları
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Gökhan Gürsoy Yüksek Lisans Türkiye'De Spor Yönetimi Ve Sorunları (Futbol Sektörü Örneği)
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM GÖKHAN GÜRSOY Yüksek Lisans Türkiye'de spor yönetimi ve sorunları (futbol sektörü örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAGEHAN TALAT ARSLAN
İbrahim Halil Aydın Yüksek Lisans Kanser Hastalarında Umut-Umutsuzluk ve Sosyal Destek İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM HALİL AYDIN Yüksek Lisans Kanser Hastalarında Umut-Umutsuzluk Ve Sosyal Destek İlişkisi: Şanlıurfa İlinde Tedavi Gören Hastalar Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Özge ÖZGÜR BAYIR
İBRAHİM HALİL BOZ Yüksek Lisans 1923-2002 Arası Dönemde Sağlık Politikaları Uygulamasında Karşılaşılan Farklılıkların Nedenleri (Tek Partili- Çok Partili Dönemlerin Siyasi Açıdan Değerlendirilmesi)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
İbrahim Halil Ekin Yüksek Lisans Hemodiyaliz Hastalarının Yaşam doyumu İle Benlik Saygısı İlişkisinin İncelenmesi ve Tıbbi sosyal Hizmet Müdahalesi
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM HALİL EKİN Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğitim Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
İBRAHİM KAHYA Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2017-2019 yılları ArasındaEx Olan Hastaların Cinsiyet Yaş Aralıkları ve Ölüm Nedenleri Hakkında İstatistik Veri Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İbrahim Kama Yüksek Lisans Firuzname (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM KAMA Yüksek Lisans Firuzname (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOĞAN KAYA
İBRAHİM KAPLAN Yüksek Lisans Muhkem-Müteşabih Bağlamında Hurufu Mukatta'a
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
İBRAHİM KORKMAZ Yüksek Lisans Ömer Ferid Kam'ın Hayatı, Eserleri ve Vahdet-i Vücûd Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
İbrahim Odabaşı Yüksek Lisans Nietzsehe Ve Müzik
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM ODABAŞI Yüksek Lisans Nietzsehe ve Müzik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
İBRAHİM ODABAŞI Doktora Henry George Farmer'ın Şark Müziği Hakkındaki Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İBRAHİM ÖZAD Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
İbrahim Özbay Yüksek Lisans Türk Satım Hukukunda Tüketicicnin Korunması
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Özkan Yüksek Lisans Sivas'Ta Bir Tüketim Birimi Olarak Aile
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM SARI Yüksek Lisans Oylum Höyük Erken Tunç Çağı Toplumunda Ağız ve Diş Sağlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
İbrahim Sarı Yüksek Lisans Oylum Hüyük Erken Tunç Çağı Toplumunda Ağız Ve Diş Sağlığı
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Sarıtaş Yüksek Lisans Hazar Divanı Külliyat-I Seyyid-İ Alem Sallallahu Aleyhivesselem (Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
İbrahim SUATA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Distopik Metinlerde Sosyal Kontrol Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
İBRAHİM TAMAR Yüksek Lisans Sivas Darülmuallimin-i İbtidai Mektebi Tarihsel Gelişimi(1882-1924)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
İbrahim Ulaş Yüksek Lisans Tomarza Yöresi Avşa Ağıtları
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM ULAŞ Yüksek Lisans TOMARZA YÖRESİ AVŞAR AĞITLARI VE AĞIT SÖYLEME GELENEĞİ
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOĞAN KAYA
İbrahim Yemez Doktora Dini Değerlerin Tüketicilerin Bireysel Emeklik Sistemi(BES) Satın Alma Tutumları Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelemesi: Katılık Bankalarında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İBRAHİM YEMEZ Doktora (Lisanstan) Dini Değerlerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ŞÜKRÜ AKDOĞAN
İbrahim Yıldız Yüksek Lisans Tek Parti Döneminde Siyasal İnşa Aracı Olarak Korku
Tez Danışmanı : 0
İbrahim Yüksel Yüksek Lisans İşletmelerde Enformel İlişkilerinin İşgücü Verimliliği Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
İclal Dağdeviren Yüksek Lisans Köyde Görev Yapan İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar
Tez Danışmanı : 0
İDİRİS ASLAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Öksüz ve Yetim Çocuklarla İlgili Kurumların Tarihsel Gelişimi(1923-1938)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
İDİRİS ÇETİN Yüksek Lisans Sa'd B.Ubade (r.a.)'ın Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
İdris Aydın Yüksek Lisans Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Fonksiyonu Çerçevesinde Sivas Belediyesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İdris Çağlayan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İDRİS ÇAĞLAYAN Yüksek Lisans Hadislerde Cuma Namazının Terkiyle İlgili Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
İdris Görmez Doktora Hizmet Öncesi Eğitimde Problem Çözme Ve Araştırma Üzerine Bir Çalışma İstatiktiksel Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
İdris Kocabaş Yüksek Lisans Yahyalılı Hacı Hasan Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
İDRİS KOCABAŞ Yüksek Lisans Yahyalılı Hacı Hasan (Dinç) Efendi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
İDRİS SELİM AYDIN Yüksek Lisans Kazım Uz'un Hayatı, Çalışmaları Türk Din Musiki Formlarında Bestelediği Eserlerin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İDRİS SÖYLEMEZ Doktora Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
İdris Söylemez Doktora Türk İslam Edebiyat'ında Manzum Kırk Hadisler
Tez Danışmanı : 0
İDRİS ŞAHİN Yüksek Lisans Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ve Performans Arasındaki İlişki: Sağlık İşletmelerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
İdris Şahin Yüksek Lisans Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ve Performans Arasındaki İlişki: Sağlık İşletmelerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
İFAKAT ATAK Yüksek Lisans Yetenek Yönetimi ve Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
İfakat Muslu Yüksek Lisans Yetenek Yönetimi Ve Bankacılık Sektöründe Bir Alan Araştırması : Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
İhsan Alper Yüksek Lisans Motivasyonun İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Örneği
Tez Danışmanı : 0
İHSAN ALPER Yüksek Lisans Motivasyonun İş Doyumu Üzerine Etkisi: Sivas Halk Sağlığı Müdürlüğü Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
İhsan Aydın Yüksek Lisans Tanzimat Döneminde Ankara Ve Gaziantep Terekelerinin Mukayeseli Bir Çalışması
Tez Danışmanı : 0
İHSAN EMRE Yüksek Lisans Bilim Tarihinde Doğa,Yasa ve Yasalılık:Newton ve Einstein Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
İhsan Keser Yüksek Lisans Türkiye'De Aydınlar Ve Aydın Sosyolojisi
Tez Danışmanı : 0
İHSAN SATIŞ Yüksek Lisans XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kutsal Yerler Sorunu: Osmanlı Devleti, Kudüs ve Hıristiyanlık
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
İhsan Satış Doktora XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kutsal Yerler Sorunu: Osmanlı Devleti, Kudüs ve Hıristiyanlık
Tez Danışmanı : 0
İHSAN ÜNLÜ Yüksek Lisans Tercan
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
İhsan Ünlü Yüksek Lisans Tercan'Da Dedelik Ve Dedelik Ocakları
Tez Danışmanı : 0
İKLİMA MERT KILIÇ Yüksek Lisans Konut Sektöründe Finansman Yöntemleri
Tez Danışmanı : Tanımsız ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK
İlhami Çıtır Yüksek Lisans Farabi Ve İbnisina'Da İlimler Sınıflandırması
Tez Danışmanı : 0
İlhan Çelebi Yüksek Lisans Maliyet Fayda Analizi Ve Denetim Açısından Myo Döner Sermaye İşletmeleri Ve C. Ü. Symo Döner Sermaye İşletmesine İlişkin Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İlhan Ege Yüksek Lisans Son Dönem Osmanlı Tarihinin Bir Ayan Ailesi (Zaralı Zadeler )
Tez Danışmanı : 0
İLHAN HAÇİN Yüksek Lisans Birinci dönem Türkiye büyük millet Meclisi'nde Sivas Milletvekilleri ve Faaliyetleri(1920-1923)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
İlhan Haçin Doktora *
Tez Danışmanı :
İlhan Haçin Yüksek Lisans Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'Nde Sivas Milletvekilleri Ve Faaliyetleri (1920-1923)
Tez Danışmanı : 0
İlhan Karahan Yüksek Lisans Doğan Ergun?un Sosyoloji Görüşleri ve Eğitim Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
İLHAN KARAKAYA Yüksek Lisans Yoksullukla Mücadelede Uygulanan Mali Politikalar
Tez Danışmanı : Tanımsız ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK
İlkay Bayraktutan Yüksek Lisans İlköğretim Okul Müdürlerinin Denetim Rolleri (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : 0
İlkay Budak Eskivar Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Kur'An Tercümesi
Tez Danışmanı : 0
İlkay Noyan Yalman Yüksek Lisans Sivas'Ta Kentsel Ve Kırsal Kesimdeki Kadınların İşgücündeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
İLKAY ÜZEL Yüksek Lisans TMS 2 Stoklar Standardı Açısından Üretim Maliyetlerinin İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
İlkay Üzel Yüksek Lisans Tms 2 Stoklar Standardı Açısından Üretim Maliyetlerinin İncelenmesi: Örnek Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
İlker İnan Akçay Yüksek Lisans Avrupa Birliği İle Uyum Süreci Ve Türk Çalışma Yaşamına Etkileri
Tez Danışmanı : 0
İLKER TORUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
İLKHAN ASLAN Yüksek Lisans Bitcoin ve BIST Oynaklığın Yayılması: Tek ve Çok Değişkenli Garch Modelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
İlknur Çakırer Yüksek Lisans Türkiye Eğitim Denetimi Sistemi İle Finlandiya Eğitim Denetim Sisteminin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
İLKNUR KAYA Yüksek Lisans Malebnanche'de Metafizik Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
İLKNUR KEPENEK Yüksek Lisans Yataklı Sağlık Kurumlarında Yönetsel Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İLKNUR KÜBRA YALÇINDAĞ Yüksek Lisans 1950-1960 Dönemi Türkiye'de Sağlık Politikaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
İlknur Tataş Yüksek Lisans Sivas Mutfak Kültürü
Tez Danışmanı : 0
İLKNUR TATAŞ Yüksek Lisans Ayşe BENEK KAYA'nın 'Has Bahçenin Gülleri-Sivas Masalları' İsimli Kitabında Yer Alan Masallarının Tip Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM DEMREN
İLKNUR YILMAZ Yüksek Lisans Osmanlı Devletinde Kavas Teşkilatı(1453-1789)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
İLKNUR YÜCEKAYA Tezsiz Yüksek Lisans Münacat-ı Bedia, el-İtidal fi Muhabbetü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
İLTERİŞ YILDIRIM Yüksek Lisans İnternet Folkloru / Netlore ve Kültür Endüstrisi Bağlamında Age Of Wushu Adlı Çevrim İçi Bilgisayar Oyunu Üzerine Netnografik İncelemeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞULE GÜMÜŞ
İLYAS ÇELİK Yüksek Lisans Liberalizm ve Piyasa Ekonomisi İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
İLYAS GEDİK Yüksek Lisans Muhasebe Sistemindeki E-Dönüşümün İşletmeler Üzerindeki Etkisi: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
İlyas GEDiK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İlyas Karaduman Yüksek Lisans Sözlü Hadis Geleneği İle Günümüz Temsilcilerinden Mehmet Emin Saraç
Tez Danışmanı : 0
İmam Derviş Ketan Yüksek Lisans Cumhuriyet Döneminde Türkiye?de Verem
Tez Danışmanı :
İMAM DEVRİŞ KETAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Döneminde Türkiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
İMRAN KOÇ ARDIÇ Tezsiz Yüksek Lisans Yaşlılık Bağlamında Yaşam Memnuniyeti Olgusunu Sosyolojik Bir Bakış(Sivas Huzurevi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
İmren Doğan Yüksek Lisans Türkiye'de Faiz Oranlarının Makro İktisadi Değişkenlerle İlişkisinin NARDL Yaklaşımı İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
İnan Keser Yüksek Lisans Anarşizm Teorisi Ve Öncüleri
Tez Danışmanı : 0
İnce Adıbelli Yüksek Lisans Dinlenmekte Olan Müzik Türlerinin Sosyo-Kültürel Farklılıkları Açısından Çözümlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
İPEK ÇALMAN Yüksek Lisans Yeni Medya Platformlarında Lgbt + Temelli Nefret Söylemi Analizi: Ekşi Sözlük Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
İREM AKYÜREK Yüksek Lisans Kamu yönetiminde insan hakları yönetiminin kamu hizmeti kavramı üzerine etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
İREM KOYUN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
İREM ONGUN GÖBEL Yüksek Lisans Muhafazakarlığı Modern Değerler Üzerinden Yeniden Okumak
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
İrem Salı Yüksek Lisans Kamu yönetiminde insan hakları yönetiminin kamu hizmeti kavramı üzerine etkisi
Tez Danışmanı : 0
İRFAN EMRE ÇELİK Yüksek Lisans Statik ve Dinamik Analiz Yöntemleri İle Tespit Edilen Zararlı Yazılımların Tehdit Göstergeleri Kullanılarak Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
İRFAN KARABEY Yüksek Lisans Özel Sağlık Kuruluşunun Hemşirelik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Mesleki Tatmininin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İRFAN SALMAN Yüksek Lisans Hadisler Işığında Teravih Namazı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
İrfan Salman Yüksek Lisans Hadisler Işığında Teravih Namazı
Tez Danışmanı : 0
İRFAN ŞAKAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
İshak Doğan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İshak Erkan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İSHAK ERKAN Yüksek Lisans Kutub-i Sitte Bağlamında Nazar İle İlgili Hadislerin Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
İshak Görücü Yüksek Lisans Gürün'Ün Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
İSHAK ÖZ Yüksek Lisans Ali Sedad ve İzmirli İsmail Hakkı'da Kıyas
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
İskender Aydın Yüksek Lisans İçtihad Mecmuası (265-358 Say.)
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL AKKURT Yüksek Lisans İslam Hukukuna Göre Akit Mahalli
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
İsmail Can DÖŞKAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İsmail Ceritli Yüksek Lisans Çevre Sorunları, Çevre İçi Eğitim İlişkisi Ve Bir Araştırma Örneği
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL ÇELİK Yüksek Lisans Parametrik Olmayan Regresyon Analizinde Düzeltilmiş Ortalama Kullanımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
İsmail Çirkin Yüksek Lisans Uyum Sürecinde Ab Türk Yerel Yönetimleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
İsmail Demirkazık Kutupyıldızı Yüksek Lisans Türkiyede Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Sendikalar
Tez Danışmanı : 0
İsmail Durna Yüksek Lisans İbn Es-Saati Ve Bediu-N Nizam Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL ERDİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
İSMAİL EREN DÖŞKAYA Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programının 2013-2017 Yılları Arasında Ülkemize Katkısının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
İSMAİL GÖKTUĞ YAYMAN Yüksek Lisans Tercüman-ı Hakikat Gazetesi (2501-3000. Sayılar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
İsmail Gül Yüksek Lisans Sözlü Anlatılardan Türk Filmlerine Süreklilik Dinamikleri
Tez Danışmanı : 0
İsmail Güleç Yüksek Lisans Küçük İşletmelerde Çevre Analizi Ve Tokat İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL HAKKI AKIN Yüksek Lisans Edebiyatı Umumiye Mecmuasında 1. Dünya Savaş
Tez Danışmanı :
İSMAİL HAKKI EROĞLU Yüksek Lisans Sağlık İşletmelerinde Ağızdan ağıza Pazarlama ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
İsmail Kaya Doktora *
Tez Danışmanı : 0
İsmail Kaya Yüksek Lisans Hafik'İn Sosyo-Kültürel Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL KEKEÇ Yüksek Lisans 1980 Sonrası Türkiye'de İşçi Sınıfı ve Sendikal Hareketler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
İsmail Keskin Yüksek Lisans Öğretmenlik Mesleği ,Öğretmenlerin Beklentileri, Ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL KIRICI Yüksek Lisans Polonya'da Yaşayan Türkler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
İSMAİL KÖSE Yüksek Lisans Derin Öğrenme Kullanılarak Perakende ÜrünTespiti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
İsmail Kuyucu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
İsmail Mete Gürbüzer Yüksek Lisans Küreselleşme Sürecinde Kobi'Lerin Artan Önemi Ve Türkiye'De Kobi'Lere Sağlanan Desteklerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
İsmail Metin Yüksek Lisans Ammar B.Yasir Ve Ailesi
Tez Danışmanı : 0
İsmail Neşeli Yüksek Lisans Akdağmadeni'Nin Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
İsmail Öztürk Doktora *
Tez Danışmanı : 0
İSMAİL ÖZTÜRK Doktora Kıraat Açısından İbnü'l Cevzi Tefsiri (Zadü'l Mesir Fi İlmi't Tefsir)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
İSMAİL ŞAHİN Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim'de Hal ve Kullanılışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
İSMAİL ULUYOL Yüksek Lisans Yeni Vakıflar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
İSMAİL UYSAL Yüksek Lisans Dib'in camilerdeki dini hizmetlerin cemaatinin beklentilerinin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı :
İsmail Yağmur Yüksek Lisans Gazali Düşüncesinde İnsan Psikolojisine İlişkin Bilgiler
Tez Danışmanı : 0
İsmail Yalçıntaş Yüksek Lisans Maturuidi'De Dini Tekelcilik
Tez Danışmanı : 0
İsmet Emre Yüksek Lisans Edebiyatı Umumiye Mecmuası
Tez Danışmanı : 0
İsmet Tunç Yüksek Lisans Sivas İli Hafik İlçesi Pusat Barajı Yapımında Etkilenen Nufusun Yeniden Yerleştirilmesi Ve Uyum Sorunlarının Sosyal/Kültürel Antropolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
İSTEM DİCLE ERTAN Yüksek Lisans Covid 19 Sürecinin Sağlık Çalışanlarının Motivasyonlarına Olan Etkisi: Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
İzzet Deniz Yüksek Lisans Cevat Fehmi Başkut'Un Tiyatro Eserleri
Tez Danışmanı : 0
Jülide Demirel Yüksek Lisans Hakim Savcı Ve Avukatlarda İş Tatmini
Tez Danışmanı : 0
Kader Öztürk Yüksek Lisans Hac Hizmeti Bağlamında Hacı Adaylarının Hacca Hazırlık Düzeylerinin Tesbiti
Tez Danışmanı : 0
KADER SUKAN Yüksek Lisans Mur Ali Baba nın Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
KADİR AKIN Yüksek Lisans Karşılıksız Çekin Hukuki Sonuçları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM SUBAŞI
Kadir Kartalcı Yüksek Lisans Türkiye'De 1980 Sonrası Devlet İç Borçlarınını Ve Makro Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Kadir Kuruçay Yüksek Lisans Sivas İl Merkezindeki Küçük Sanayi İşletmelerinde Çocuk Çalışmasının Sosyo-Ekonomik Boyutu
Tez Danışmanı : 0
KADİR ÖZDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans İşletmelerin Bağımsız Denetimine Bakış Açısı:Kayseri-Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Kadir Özkan Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim'De İhsan Kavramı
Tez Danışmanı : 0
Kadir Yılmaz Yüksek Lisans Yıldızeli'Nin Sözvarlığı
Tez Danışmanı : 0
Kadir Yılmaz Doktora 1556 Tarihli Muhammediye'de Oğuz Türkçe'sinin Ses ve Şekil Bilgisi Değişmeleri
Tez Danışmanı : 0
Kadriye Çiğdem Yılmaz Yüksek Lisans Harold Pınter'İn The Room(Oda), The Bırthday Party (Doğum Günü Partisi) Ve The Dumb Waıter (Gel Git Dolap) Adlı Oyunlarında Tehdit Komedi Ve Korku Unsurları
Tez Danışmanı : 0
Kahraman Çatı Doktora Hizmet Pazarlamasında Kalite Ve C.Ü. Araştırma Hastanesinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Kahraman Çatı Yüksek Lisans Hizmet Üreten Sistemlerde Kuyruk Teorisi İle Kapasite Planlaması Ve Sivas S.S.S Hastanesinde Bir Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
Kamer Arslanbüken Yüksek Lisans Sivas Valileri (1850-1878)
Tez Danışmanı : 0
KAMER ARSLANBÜKEN Yüksek Lisans Sivas Valileri (1850-1878)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
KAMİL ALDEMİR Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaralı Şiir Mecmuası (Mecmua-i Kasaid) (52a-91a Varak ) ( Transkripsiyonlu Metin-İncleleme)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET ÖLMEZ
Kamil Aldemir Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaralı Şiir Mecmuası (Mecmua-i Kasaid) (52a-91a Varak ) ( Transkripsiyonlu Metin-İncleleme)
Tez Danışmanı : 0
Kamil Çelik Yüksek Lisans Terörizmin Gelişmekte Olan Ülkelerin Yatırım Ve İstihdam Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
KAMİL KARAOĞLU Yüksek Lisans Trt Repertuvarında Bulunan Sivas Türkülerinin Makam-Ayak-Tür ve Usul Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. LALE HÜSEYNOVA
KAMİLE CEREN GÖKSEL Yüksek Lisans Linç Olgusunun Değişimi ve Sosyal Medyaya Yansıması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Kanat Yıldız Yüksek Lisans Fakir Bayburt Romanlarında Sosyal Hayat
Tez Danışmanı : 0
Kasım Can Işık Doktora Televizyonlarda Yayınlanan Bankacılık Reklamlarının Tüketici Açısından İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
Tez Danışmanı : 0
KASIM CAN IŞIK Doktora Televizyonlarda Yayınlanan Bankacılık Reklamlarının Tüketici Açısından İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
KASIM SEZGİN Yüksek Lisans Türkiye'de Enerji Sektörü; Kangal Termik Santrali'nin Sivas Ekonomisi Üzerinde Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
KAYA KARAKIZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
Kayhan AKINCI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Kazım Aydın Yüksek Lisans Tanzimat Dönemi Ankara Cizye Defterleri
Tez Danışmanı : 0
KAZIM AYDIN Yüksek Lisans Tanzimat Dönemi Ankara Cizye Defteri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
KAZIM İÇMEN Yüksek Lisans Yunus Emre'nin Söz Varlığından Azerbaycan Türkçesine Anlam Değişmeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
KAZIM KIR Yüksek Lisans Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (Teknokent) Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından İncelenmes
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
KAZIM ŞEKER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
KAZIM YİĞİTER Yüksek Lisans Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesindeki 14300 Numaralı İlahi Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
KEMAL BAĞIRTLAK Tezsiz Yüksek Lisans Sivas İli Girişimcilik Profili ve İstihdam Yapısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Kemal Ergün Yüksek Lisans Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçiminin Pazar Ve Beşeri Faktörler Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Kemal Yaman Yüksek Lisans Kadir Ata ve Türk Resimindeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
Kenan Tüfekci Yüksek Lisans G.O.Ü Eğitim Fak. Gs.E Bil. Mevcut Piyano Durumunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Kenan Yurtsal Yüksek Lisans Büyük Ortadoğu'Da Küçük Ortadoğu Lübnan
Tez Danışmanı : 0
KENAN YURTSAL Doktora Kamu ve Üniversite Hastanelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi: TR72 (Sivas,Kayseri,Yozgat) Ölçeğinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
Kenan Yurtsal Doktora Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Halk Katılımı Boyutu
Tez Danışmanı : 0
KENAN YUSUF YİĞİTO Yüksek Lisans TRT Repertuarında Bulunan Hacı Taşan'a Ait TürkülerinEzgisel Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
KEREM ARSLAN Yüksek Lisans Muhammed Ebu Zehra'nın Hayatı ve Hukukçuluğu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
Kerem Gürbüz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Kerim Gökay Denizli Yüksek Lisans Türkiye?de Bankacılık Sektörünün Faiz Gelirlerinin Ve Faiz Dışı Gelirlerinin Performanslarına Olan Etkilerinin Analizi (2005-2015)
Tez Danışmanı : 0
Kerim Karasu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
KERİM KARASU Yüksek Lisans Roma ve Batı Hunları: Askeri Sistem Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
Kerim Mutlu Yüksek Lisans Sinop'Ta Sosyo-Kültürel Ve Dini Hayat
Tez Danışmanı : 0
KEVSER ÇOBANOĞLU Yüksek Lisans Anadolu Selçuklu Dönemi Amasya Medreselerinde Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
KEVSER DEPREM Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Finansal Performansının Electre Ve Topsis Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Kevser Emine USTA Yüksek Lisans Evde Bakım Ücretinin Engellinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri (Tokat Erbaa Örneği)
Tez Danışmanı : 0
KEVSER EMİNE USTA Yüksek Lisans Evde Bakım Ücretinin Engellinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri (Tokat Erbaa Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
KEVSER KASABOĞLU Yüksek Lisans Tefhimü'l Kur'anda Kur'an Kıssaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
Kevser Kol Yüksek Lisans Gürerül Ahbr
Tez Danışmanı : 0
Kifayet Erdem Yüksek Lisans Ab Sürecinde, Türk Çalışma Yaşamında Değişen Endüstri İlişkileri Sistemi
Tez Danışmanı : 0
Koray Can Yüksek Lisans Ücret Sistemleri Ve Türkiye'De Asgari Ücret
Tez Danışmanı : 0
Korkut Han TÜMER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
KUBİLAY YILMAZ Yüksek Lisans Klasik Türk Müziğinde Azınlık Besteciler: "Azınlık Olayları" (1955) Öncesi Ve Sonrası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
KUBİLAY YILMAZ Sanatta Yeterlilik Arel Nazariyatındaki Basit Makamlarda Bestelenmiş Klasik Türk Müziği Eserleri İle Bu Makamlara Ait Nazari Bilgilerin Bilgisayar Destekli Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
Kubilay Yılmaz Yüksek Lisans Klasik Türk Müziğinde Azınlık Besteciler
Tez Danışmanı : 0
KUDRET EKER Yüksek Lisans Rivayetler Bağlamında Kadının Camideki Konumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
KÜBRA ASLAN Yüksek Lisans Hastaların Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif Tıp İle Modern Tıp Hakkındaki Bilgi ve Tutum-Davranışlarının Belirlenmesi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
Kübra Çelik Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA DAĞDEVİREN Yüksek Lisans Nietzsche ve Datre'da Ahlak anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
KÜBRA GÖROĞLU Yüksek Lisans 50 Yaş Üzeri Turistlerin Turizm Algılarının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA HASTAOĞLU
Kübra Kamer Tanrıverdi Yüksek Lisans Arap Dilinde Dua Üslubu
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA KARADAŞ Yüksek Lisans Gri Kümeleme Analizi ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
KÜBRA KARAKUŞ Yüksek Lisans Avrupa Birliği Rekabet politikası ve Türkiye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET UZUN
Kübra Karakuş Yüksek Lisans Avrupa Birliği Rekabet Politikası Açısından Kobi'Lerin Görünümü: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA KARAKUŞ KILCI Yüksek Lisans Vergi İndirim İstisna ve Muafiyetlerinin Gelir Dağılımına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
KÜBRA KARAMAN Tezsiz Yüksek Lisans Değerlerin Psikolojik Kuşatması Mobbing Kitap İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
KÜBRA KENDİR Yüksek Lisans OECD Ülkelerinin Eğitim Ve Sağlık Göstergeleri Bakımından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN KARAKIŞ
KÜBRA KILIÇ Yüksek Lisans Güncel Sanatta Benlik Kavramının Araçsallaştırılmış Beden Üzerinde Yansıması
Tez Danışmanı : Doç. GÖKHAN EKEN
Kübra Kılın Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Mecmuası, Kayıt Numarası:3388 (Transkriptsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA KILIN Yüksek Lisans Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Mecmuası, Kayıt Numarası:3388 (Transkriptsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
KÜBRA KÜPELİ Yüksek Lisans Farabi'nin Varlık Felsefesinde Ayüstü ve Ayaltı Alem Tasavvuru
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ASİYE AYKIT
Kübra Musul Yüksek Lisans Kayıt Dışı Ekonominin Kayıtlı Ekonomi İçindeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
Kübra Nugay Yüksek Lisans Şeyhülislam Mehmet Emin Ankaravi'Nin Fetavayi Ankaravi Adlı Eserindeki Metodu (Aile Hukuku Örneği)
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA NUR SOLMAZ Yüksek Lisans Kimlik Göstergesi Olarak Dövme Yaptırmanın Beden Sosyolojisi Bağlamında Genel Bir Değerlendirmesi:Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Örneğinde
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
KÜBRA ÖZ Yüksek Lisans Türkiye'de Genç İşsizlerin Emek Piyasasına Geçişte Yaşadıkları Sorunlar:Sivas İlinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Kübra Pınar Aydın Koç Yüksek Lisans Kadına Yönelik Cinsel Şiddet "Aydın/Efeler Mahhallesi Örneği"
Tez Danışmanı : 0
KÜBRA PINAR KOÇ Yüksek Lisans Sivas Kapsamında Kadınlarda Cinsel Şiddetin Görünümleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
KÜBRA SAP Yüksek Lisans Ermeni Tehciri ve Sivas'taki Ermeniler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
KÜBRA TARIKAHYA Yüksek Lisans Kamu Spotlarının Halk Sağlığı Bağlamında Kullanılması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye ve Almanya Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
KÜBRA TEKİN Yüksek Lisans Yunus Emre Divanı'nın Vatikan ve Berlin Nüshaları ( İnceleme Metin )
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH RAMAZAN SÜER
Kübra Yıldırım Yüksek Lisans Sivas'Ta Asayiş Ve Suç Olayları
Tez Danışmanı : 0
KÜRŞAD ERBAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Mobbingin Çalışan Performansına Etkisi ve Sivas İli Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Kürşat Gökgöz Yüksek Lisans İslam Hukukunda Vasiyet
Tez Danışmanı : 0
Kürşat Taydaş Yüksek Lisans Geleneksel Çalgıların Dijital Kayıt Ortamlarına Aktarılmasına İlişkin Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : 0
LALE SEREN POLAT Yüksek Lisans Gastronomi Gelişmişlik Düzeyinin Memnuniyet-Gurur Üzerine Etkisi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE HASTAOĞLU
LATİFE SÜRSAVUR Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine ve Sosyal Çalışmacıları İlişkin Farkındalığının İncelenmesi:Ankara Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
Latife Sürsavur Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Mesleğine ve Sosyal Çalışmacıları İlişkin Farkındalığının İncelenmesi:Ankara Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
LEVENT ÇETİN Yüksek Lisans Sağlık Hizmeti Veren Kurumlarda Tedarikçilerin Pazarlama Teknikleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
LEVENT GÖRÜŞÜK Doktora Liberal ve Muhafazakar Gelenekte Michael Oakeshott: Rasyonalite, Sivillik ve Devlet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Levent Görüşük Yüksek Lisans Doğu Batı Siyasal Kültüründe Devlet Ve Siyaset Algısı :Kutadgu Bilig-Prens
Tez Danışmanı : 0
Levent Görüşük Doktora Liberal-Muhafazakar Gelenekte Michael Oakeshott: Rasyonalite, Sivillik ve Devlet
Tez Danışmanı : 0
LEVENT ÖZKARA Yüksek Lisans 1333-1335 Yılları Arasında Karahisar-ı Şarki Şeriye Sicil Defterlerinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
Levent Yıldız Yüksek Lisans Martin Heidegger'In Varlık Ve Bilim Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
LEYLA ÇİFT Yüksek Lisans Eğtğimde Fırsat Eşitliği: Biltlis Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
LEYLA ESGİNOVA Yüksek Lisans Organize Sanayi Bölgelerinin Kuruldukları Şehirlerdeki Ekonomik ve Finansal Yapıya Olan Etkileri: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Leyla Firuze Arda Yüksek Lisans Türkiye Ve Bazı Ab Ülkelerinde Enerji Sektöründe Özelleştirme Uygulamalar
Tez Danışmanı : 0
LEYLA SARMAN Yüksek Lisans İş Yaşamında Kronemik (Zamansal İletişim): Beyaz Yaka Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞEBNEM ÖZDEMİR
LEYLA SARMAN Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
LEYLA ŞAHİN Yüksek Lisans Biyoiktidarın Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Marka Bağımlılığına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Leyla Şahin Yüksek Lisans Biyoiktidarın Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Marka Bağımlılığına Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Leyla Tuba Toptaş Yüksek Lisans Buket Uzuner'İn Hikaye Ve Romanlarında Kişiler
Tez Danışmanı : 0
Leyla Tunç Yüksek Lisans Iı. Abdulhamit'İn Ortadoğu Politikası
Tez Danışmanı : 0
Leyla Yaşar Yüksek Lisans Türkiye'De Cari Açık Sorunu Ve Etkileri: 1980-2011 Dönemi
Tez Danışmanı : 0
Leyla Zahire Barut Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Leyle Ökruca Yüksek Lisans Sivas İli Kangal İlçesi Merkezi Sözlüğü
Tez Danışmanı : 0
LOKMAN YILMAZ Doktora Rivayetler Bağlamında Kıraatû'n Nebi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
Lütfi Aydın Yüksek Lisans Ebu Said Muhammed El Hadiminin Hayatı Ve El-Mecamiil Hakayık Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : 0
Lütfi Binkanat Yüksek Lisans Human Illusıon İn Great Eexpectations
Tez Danışmanı : 0
Lütfiye Özdemir Doktora Örgütlerdeki Yönetsel İlişkilerde Liderlik Yaklaşımları(Bir Uygulama)
Tez Danışmanı : 0
Lütfiye Terzi Yüksek Lisans Karının Tefsir İlmindeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
M GÖKÇEN DAŞ Doktora Osmanlı İstihbarat Faaliyetleri (1550-1750)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
M. Ali Alan Yüksek Lisans Yerel Alan Ağlar Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
M. Serkan Çakır Yüksek Lisans Müzik Öğretmenliği Programı Armoni Eğitiminde Başlangıç
Tez Danışmanı : 0
M. Tayyip Aydın Yüksek Lisans İslam Hukukunda Evlilik- Velayet İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
M.Akif Arıcan Yüksek Lisans Tanzimat Döneminde Amasya'Da Aile
Tez Danışmanı : 0
M.Ali Alan Doktora Elektronik Ticaret Ve İşletmeden Tüketiciye(Bze)Modeli Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
M.Ali Şimşek Yüksek Lisans Arapça Zaman Kalıpları, Kullanım Alanları Ve Türkçe' Deki Zamanlarla Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
M.Ali Tekin Yüksek Lisans Hadis Tekniği Açısından Fıtrat Hadisinin İnşaası
Tez Danışmanı : 0
M.Ercan İlter Yüksek Lisans Milli Mecmua (51-114 Sayılar) İnceleme Ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
M.Erol Duyar Yüksek Lisans Polis Meslek Etiği;Kamoyu Ve Emniyet Çalışanları Tarafından Algılanışı
Tez Danışmanı : 0
M.Ertuğ Yavuz Yüksek Lisans The Language Of Jane Austen İn Sense And Sensibility, Pride And Prejudice And Emma (Jan Austen'İn Kül Ve Ateş, Gurur Ve Kibir Ve Emma Eserlerindeki Dili
Tez Danışmanı : 0
M.Gökçen Daş Yüksek Lisans Xvı-Xvıı Yüzyıllarda Eyaleti Rum'Da İsyan Ve Eşkiyalık Hareketleri
Tez Danışmanı : 0
M.Kemal Coşgun Yüksek Lisans Engellilere Yönelik Hizmetler (Amasya Örneği)
Tez Danışmanı : 0
M.Mustafa Kısakürek Yüksek Lisans Orta Ve Uzun Vadeli Finansman Kaynağı Olarak Risk Sermayesi Finansman Yönetiminin Türkiye'De Uygulama İmkanları Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
M.Necati Demircan Yüksek Lisans Sivas Kaynaklı Cönkler Üzerine Bir Tetkik
Tez Danışmanı : 0
M.Salih Yıldırım Yüksek Lisans Malati Ve Tenbih'İn Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
M.Selim Demir Yüksek Lisans Bankarlarda Şube Yetkisi Dahilinde Kullandırılan Kredilerin Şube Aktif-Pasif Yönetimine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Macit Yılmaz Yüksek Lisans İslam Ahlak Eğitiminde Kur'An Kıssaları
Tez Danışmanı : 0
MAHAD HUSSEIN ISSE Yüksek Lisans Asya Ve Afrika Ülkelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Performans Endeksinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALPTEKİN ULUTAŞ
Mahmut Akpınar Yüksek Lisans Osmanlı Develetinde Şehbenderlik Müessesesi
Tez Danışmanı : 0
MAHMUT ATASEVEN Yüksek Lisans 2000 Yılında Günümüze Bilim-Kurgu Filmlerinde Allah Anlayışının Maturidi Kelamındaki Allah Anlayışıyla Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
MAHMUT ATEŞ Yüksek Lisans Kur'ân'da Gayr-ı Munsarif İsimler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MAHMUT CEYHAN Yüksek Lisans Mukaddime ve Şifaus-Sail Eserleri Bağlamında İbn Haldun'un Tasavvuf İlmine Bakışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MAHMUT ÇITAMAK Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Doğalgaz Arzı Ve Botaş
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Mahmut Erdil Yüksek Lisans Türkiye Ve Polonya'Daki Engelli Fenilketövui Ailelerin Sosyal Sorunlarının Sosyolojik Olarak Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
MAHMUT İNAT Doktora Cemali'nin Yusuf u Züleyha Mesnevisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Mahmut Köyüstü Yüksek Lisans Senfoni Orkestrasındaki Yaylı Çalgıların Askeri Bando Çalgılarına Aktarımı
Tez Danışmanı : 0
MAHMUT MEHMET DİLCİ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye'de Sağlık Turizminin Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
MAHMUT TOPAL Yüksek Lisans Tanrıdan Korkanların (GOD-FEARERS) Hristiyanlığın Oluşumuna Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
MAİDE KILINÇ ELTANTAWY Yüksek Lisans Suriyeli Ebeveynlerin İstismar Farkındalığının Değişkenlere Göre İncelenmesi: Malatya İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
Makbule Nalbant Yüksek Lisans Yoksullukla Mücadelede Sosyal Riski Azaltma Projesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : 0
MANSUR ÖZBEK Yüksek Lisans Ahirette İmanını Akıl Temelleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
MARUF ÇAKIR Yüksek Lisans Arap Cümlesinde Şibih Cümlesi ve Şibih Cümlesinin Kur'an-ı Kerim'de Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MARUF ÇAKIR Yüksek Lisans Rizi Divanı (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Maruf Çakır Yüksek Lisans Rizi Divanı (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : 0
MARUF ÇAKIR Doktora Türk İslam Edebiyatında Şefa'at-nameler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
Mebrure Ayça Acar Yüksek Lisans Bir Sınıf Çalgısı Olarak Blok Flütün Müzik Öğretim Programının Hedeflerini Gerçekleştirmedeki Yeterliliği
Tez Danışmanı : 0
MECİT AMİL Yüksek Lisans Kur'an'da Küfür Kavramı ve Boyutları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
Mediha Özateş Yüksek Lisans Le Langage Publicitaire Cumme Fonction Semıo-Lınguıstıque Dans Les Media Françaıs De Nos Jours
Tez Danışmanı : 0
Medine Tuncer Yüksek Lisans Süpermarket Tüketicilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Tüketici Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi : Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
MEDİNE TUNCER Yüksek Lisans Süpermarket Tüketicilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Tüketici Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi : Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MEHMET ABRAVCI Yüksek Lisans Abdülmecid Sivasi'nin " Dürerü'l- Akaid" İsimli Eseri Özelinde Kadızadeli- Şemsi Tartışmaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
Mehmet Akif Duman Yüksek Lisans Fazıl Divanı (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : 0
MEHMET AKİF KARACA Yüksek Lisans Tercüman-ı Hakiakt Gazetesi (1501-2000) Sayılar Üzerine İncelem ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
MEHMET AKİF ÖZAYDIN Yüksek Lisans Abdullah B.Cahş'ın Hayatı ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MEHMET AKİF ŞAHİN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
MEHMET AKPUNAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
MEHMET ALİ BULUT Yüksek Lisans KRİTİK VE ANALİTİK DÜŞÜNCEYE SOSYOLOJİK BAKIŞ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
MEHMET ALİ DEVECİ Yüksek Lisans Müşteri İlişkileri Yönetiminde Veri Madenciliği ve İş Zekası Uygulamaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
Mehmet Ali Deveci Yüksek Lisans Müşteri İlişkileri Yönetiminde Veri Madenciliği ve İş Zekası Uygulamaları
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Ali Dikbaş Yüksek Lisans Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi Açısından Müşteri Memnuniyeti Ve Özel Sağlık Kurumlarında Karşılaştırmalı Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Ali Karamanoğlu Yüksek Lisans 17 Nolu Sivas Şer'İye Sicilinin Transkripsiyonu Ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ALİ KARAMANOĞLU Yüksek Lisans 17 No'lu Sivas Şer'iye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
MEHMET ALİ SARIKUŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Mehmet Ali Temiz Yüksek Lisans Nübüvvet Ve Risalet Kavramlarının Kelami Açıdan Anlamsal Çerçevesi
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Arslan Yüksek Lisans Sami Asafname Mesnevisi
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Aslan Yüksek Lisans Bir Kasabanın Sosyolojik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Aslan Doktora Sanayileşme Sürecinde Kapaklı Kasabasında Toplumsal Değişme
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Atalar Doktora Loptimisme De Romain Rollend Dans Colas-Bregnon
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Ateş Yüksek Lisans Kriz Yönetimi Ve Rekabet Stratejileri;Türk Hava Yollarında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Aytekin Yüksek Lisans Kantitatif Karar Verme Tekniklerinden Doğrusal Programlama Ve Maksan A. Ş. De Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
MEHMET BALIK Yüksek Lisans Oruç - Diğergamlık İlişkisi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
Mehmet BALIK Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MEHMET BİLGEN Doktora İlk Dönem İslam Tarihinde Sürgün
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
MEHMET BİLGEN Doktora İlk Dönem İslam Tarihinde Sürgün
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Mehmet Bilgen Yüksek Lisans Abdullah İbni Abbas 'In Siyasi Hayatı
Tez Danışmanı : 0
MEHMET BÜLENT ÖZÇELİK Tezsiz Yüksek Lisans Yerel Medya ve Siyasal Davranış İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Mehmet Çakırcı Yüksek Lisans Hakim Mehmed Efendi Divanı
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ÇINAR Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
MEHMET ÇİFCİ Yüksek Lisans 1926-1927 Sahra Tahkikat Ta'limnamesne Göre Sahra Tahkimi
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
Mehmet Çiftci Yüksek Lisans 1926-1927 Sahra Tahkikat Talimnamesi- İnceleme ve Değerlendirme
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Demir Yüksek Lisans Standart Maliye Sistemi , Bütçeleme Ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
MEHMET EKEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
Mehmet Emin Kılıç Yüksek Lisans Hayatlarının Bir Döneminde Yetiştirme Yurdunda Kalmış Bireylerde Yalnızlık Düzeyi İle Sosyal Bütünleşme Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
MEHMET EMİN KILIÇ Yüksek Lisans Hayatlarının Bir Döneminde Yetiştirme Yurdunda Kalmış Bireylerde Yalnızlık Düzeyi İle Sosyal Bütünleşme Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MURAT YILDIZ
Mehmet Emin Türklü Doktora Osmanlı Ekonomisinde Pazarlar ve Panayırlar
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Emin Türklü Yüksek Lisans Tokat Mezar Ve Yapı Kitabeleri Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MEHMET EMİN YILMAZ Yüksek Lisans Cassas'ın Nesh'e Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
MEHMET ERASLAN Doktora Pay Senedi Endeksleri İle Endeks Vadeli İşlemler Arasındaki Volatilite İlişkisi: Türkiye ve Dünya Örnekleri Arasında Karşılaştırmalı Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MEHMET ERASLAN Yüksek Lisans Kar Payı Ödemelerinin Hisse Başına Kara Etkisi: Borsa İstanbulda Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Mehmet Eraslan Yüksek Lisans Kar Payı Ödemelerinin Hisse Başına Kara Etkisi: Borsa İstanbulda Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ERDOĞMUŞ Yüksek Lisans Serbest Bölgelerin Türkiye Ekonomisine Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
Mehmet Erdoğmuş Yüksek Lisans Serbest Bölgelerin Türkiye Ekonomisine Katkıları
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Ergün Yüksek Lisans Güzelsanatlar Fakültesi Öğrencilerinin 2003 Yılı Giriş Yetenek Sınavlarındaki Müziksel Algılama Başarıları İle Sınıf Dönem Sonundaki Müziksel Algılama Ve Okuma Dersi Başarılarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Eser Yüksek Lisans Uzunyayla Bölgesindeki Çerkez Köylerinin Kültürel Yapısı Ve Kültürel Yapıdaki Değişmeler
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Fatih Çankaya Yüksek Lisans İbrahim Tennuri'Nin Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufi Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET FATİH GÜLDEŞ Yüksek Lisans Türkiye'nin Varlık Fonu Deneyimi ve Seçilmiş Ülke Uygulamalarıyla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
Mehmet Fatih GÜLDEŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MEHMET FATİH YILMAZ Yüksek Lisans Konferans Amaçlı Ses Sistemlerinin Müziksel Performanslardaki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç. SERDAR ÇELİK
Mehmet Fatih Yılmaz Yüksek Lisans Türk Edebiyatında Hz. Ebu Bekir Vecizeleri Ve Bedreddin B. Himmet-Yarü2L-Mevlevi'Nin Tuhfetü'S-Sıddık'I
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Gülden Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Kamu İşletmeciliğine Geçiş: Personel Yönetiminde Farklılaşma
Tez Danışmanı : 0
MEHMET GÜLDEN Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Kamu İşletmeciliğine Geçiş: Personel Yönetiminde Farklılaşma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
MEHMET GÜLER Doktora türk Edebiyat'ında Manzum Feraiznameler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ARSLAN
Mehmet Güler Yüksek Lisans Halil Nüri Divanı (Edisyon-Kritik-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Güler Doktora Türk Edebiyatında Manzum Feraiznameler
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Hanefi Sözen Yüksek Lisans Turgut Özal Örnekleminde Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
MEHMET HANİFİ KÜRKÇÜ Yüksek Lisans Suriyeli Mültecilerin Sosyal Uyumu(Siverek Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Mehmet Hanifi Kürkçü Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MEHMET IŞIK Yüksek Lisans Ali Tevfik Bey'in Fezleke-i Tarih-i Umumi Adlı Eserinin 1.CildininTranskripsiyonu ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
Mehmet Işkın Yüksek Lisans Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KAHRAMAN Yüksek Lisans İbn Rüşd ve ed-Daruri Fi Sınatün-Nahv Adlı Eserinin Dil Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
Mehmet Kahraman Yüksek Lisans İbn Rüşd Ve Ed-Daruri Fi Sınatün-Nahv Adlı Eserinin Dil Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KAHRAMAN Doktora Derin Yapı Yüzey Yapı Ayrımı Çerçevesinde Kuran-ı Kerim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MEHMET KARADURAN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet üniversitesinde okuyan ve İl Merkezinde Özel Yurtlarda Kalan Erkek öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Dini Yapınlara Sosyolojik Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İRFAN KAYA
Mehmet Karahan Yüksek Lisans Endüstride Bilgisayarlar Ve Otomasyonu, Plc Kontrolü Ve B.İr Fabrika Otomasyonu Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KARATAŞ Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA FATMA BİÇER
MEHMET KARATEPE Yüksek Lisans Sivas İli Genelinde Liselerin İç İçe Varyans Analizi Yöntemi İle Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
Mehmet Karatepe Yüksek Lisans Sivas İli Genelinde Liselerin İç İçe Varyans Analizi Yöntemi İle Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KILIÇARSLAN Doktora İbnu'l Cevzi'nin Tefsir Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSMAİL ÇALIŞKAN
Mehmet Kılıçarslan Yüksek Lisans Edebi Açıdan Kurandaki Dua Ayetleri
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Kılıçarslan Doktora İbnu'l-Cevzi'nin Tefsir Metodu
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KILINÇ Yüksek Lisans Uluslararası Girişimcilik Dış Ticarete Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
MEHMET KOCA Yüksek Lisans Din görevlilerinin İletişim Becerileri Konusunda Cami Cemaatinin Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
Mehmet Koca Yüksek Lisans Kitle İletişim Araçlarının Eğitim Üzerine Etkileri (Sivas Merkez Meslek Liseleri Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Koca Doktora Kentsel Yoksulluk Yoksul Yardımlar Ve Dışlanma(Sivas Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Koca Yüksek Lisans Din Görevlilerinin İletişim Bercerileri Konusunda Camii Cemaatinin Algıları
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KOCA Yüksek Lisans Kentsel yoksulluk Yoksul Uardımları ve Dışlanma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
MEHMET KONARGÖÇER Yüksek Lisans Antik Kaynaklarda Hakyans
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
Mehmet Konargöçer Yüksek Lisans Prehistorik Devirlerden Eski Çağ'ın Sonuna Kadar Sivas
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Konukçu Yüksek Lisans Servet-İ Fünun Dergisi 306-356 Sayılar Arası İnceleme Ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Kurt Yüksek Lisans Les İmages Turques Dans Les Oeuuvres De Pierre Loti
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Kurt Yüksek Lisans Endüstri İlişkileri Çerçevesinde Çok Uluslu Şirketlerin Sendikal Faaliyetleri Ve Küreselleşme
Tez Danışmanı : 0
MEHMET KUTLUAY Yüksek Lisans Doğu Akdeniz'de Enerjinin Politik Ekonomisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HALİL İBRAHİM KAYA
MEHMET KUZU Yüksek Lisans Sivas Türkülerinin Müzikal Analizi (Kangal Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
Mehmet Kütükçü Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Azılmış Satır Arası Bir Kur'An Tercümesi (Gramer-Metin-Tertip-Sözlük) (535B-616B)
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Mert Türk Yüksek Lisans Türkiye'De Yabancı İşçilik: Tokat Afganları Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHMET MERT TÜRK Yüksek Lisans Türkiye AB arasındaki imzalanacak geri kabul antlaşmasının Türkiyeye olası etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
MEHMET MURAT ŞENOL Yüksek Lisans Muhasebe Temel Kavramları Açısından Muhasebe Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MEHMET NİHAT ALTINDİŞ Yüksek Lisans Kültürel Kimlik Bağlamında Avşar Kültürü Ve Müziği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
Mehmet Oduncu Doktora Türk Kamu Yön.E-Devlete Geçiş Uygulamalarıve Mülki İdare Amirliği Mesleğine Etkisi(İçişleri Bak.Uyg.)
Tez Danışmanı : 0
MEHMET OKUR Yüksek Lisans Gazali'de Din ve Ahlak İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
MEHMET ONUR AKDENİZ Yüksek Lisans Örgütsel Sessizliğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi ve İşletmelerde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Mehmet Özütürker Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde E-Devlet Olgusu Ve Kaliteli Hizmet Sunumu Açısından Emniyet Hizmetlerinde E-Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Postallı Yüksek Lisans Sokak Çocuğu Olgusuna Kaynaklık Eden Sosyal Çevrenin Araştırılması Ve Bu Çocukların Topluma Yeniden Kazandırılmasında Dinin Rolü( Ankara Büyükşehir Bel.Sokakta Çalışan Çocuk.Merk.Örn)
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Sabri Bekmez Yüksek Lisans Zeytinliadası İnsan İskeleterinin Çene Ve Diş Varyasyonşarının Antropoljik Açıdan Analizi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET SABRİ BEKMEZ Yüksek Lisans Zetinliadası İnsan İskeletlerinin Çene ve Dİş Varyoslarının Antropoljik Açıdan Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
Mehmet Said Köse Yüksek Lisans Altı Sigma Ve Firmaların Altı Sigmaya Bakış Açısı : Kayseri Ve Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHMET SAKMAN Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim Bağlamında Arap Dilinde Semai Müennesler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
MEHMET SALTAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
MEHMET SANCAK Yüksek Lisans Santa Harabeleri ve Zurnacılı Mahallesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
MEHMET SAVAŞ Yüksek Lisans Psikandizm Ve Hümanizm Bağlamında Fıtrat Algısının Din Eğitimine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
MEHMET SELVİ Yüksek Lisans Nu'man b.Beşir (r.a)'ın Hayatı ve Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
MEHMET SEZER YILMAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
MEHMET SİNER Tezsiz Yüksek Lisans Dünya'da Ve Türkiye'de Sağlığın Finansmanı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Mehmet Sürmeli Yüksek Lisans Kur'An-I Kerim' De Velayet Kavramı
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
Mehmet Şarkışla Yüksek Lisans Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanında Musiki
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ŞARKIŞLA Yüksek Lisans Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanında Musiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Mehmet Şen Yüksek Lisans Le Sentiment De La Ja Louise Dans Pierre Et Jean De Guy De Maupassant
Tez Danışmanı : 0
MEHMET ŞERİF OLÇAŞ Yüksek Lisans Machiavelli ve Nizamü'l Mülk'ün Yönetim Anlayışları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
MEHMET TAHA TUZCUOĞLU Yüksek Lisans Ebu'l - Muin En - Nesefi'nin Kötülük Problemine Bakışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
Mehmet Tecimen Yüksek Lisans İstihdamın Sosyo-Ekonomik Analizi: Karadeniz Bakır İşetmeleri. Samsun İşletmesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
Mehmet Temel Yüksek Lisans Son Beş Yılda (2010-2015) Çiftlerin Boşanma Nedenleri:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHMET TEMEL Yüksek Lisans Son Beş Yılda (2010-2015) Çiftlerin Boşanma Nedenleri:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Mehmet Tuncer Yüksek Lisans Aristo Ve Farabi'De Mutluluk Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET TURAN BAL Doktora Beyan Yönüyle Kehf Süresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
Mehmet Tursun Yüksek Lisans Of'Un Sosyo_Kültürel Ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MEHMET YILDIZ Yüksek Lisans Piyade Talimnamesi/H.1330
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
Mehmet Yıldız Yüksek Lisans 1330 (1914) Piyade Talimnamesine Göre I. Dünya Savaşı Arefesinde Osmanlı Piyade Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
MEHMET YILDIZ Doktora Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alan Bilgisine İlişkin Yeterlik Algıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
Mehmet Yıldız Yüksek Lisans Ortaokul Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliklerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeyleri Ve Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHMET YILDIZ Yüksek Lisans Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliklerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerini Kullanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUHAMMET FATİH GENÇ
Mehmet Yılmaz Yüksek Lisans Edebiyat Sosyolojisi Açısından Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Profili Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MEHMET YÜREK Yüksek Lisans 1312-1314 Tarihli Sivas Seriye Sicili (Transkripsiyon değerlendirme)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
MEHMET ZAHİD ŞİMŞEK Yüksek Lisans Endüstri 4.0 Olgunluk Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
Mehtap Alper Yüksek Lisans Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Satır Arası Bir Kur' An Tercümesi (315-390)
Tez Danışmanı : 0
Mehtap Erdoğan Yüksek Lisans Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler
Tez Danışmanı : 0
Mehtap Erdoğan Doktora Türk Edebiyatında Manzum Hilyeler
Tez Danışmanı : 0
Mehtap Karaoğlu Yüksek Lisans Kadın İşgörenler Arasında Mobing
Tez Danışmanı : 0
MEHTAP KARAOĞLU Yüksek Lisans Kadın İşgörenler Arasında Mobing
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
Mehtap Kaşkaya Yüksek Lisans Yusuf Ve Züleyha
Tez Danışmanı : 0
MEHTAP KEÇE Yüksek Lisans 1918-1938 Yılları Arası Türk Gümrük Sistemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
Mehtap Şeker Yüksek Lisans Sivas Yarıaçık Cezaevi İşletmeciliği Ve Etkinliklerinin Hükümlülerin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Mehtap Tamer Yüksek Lisans Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Gecekondudan Site Hayatına Geçişte Saptanan Değişimler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Yüceyurt (Çavuşbaşı) Mahallesi Örneği
Tez Danışmanı : 0
MEHTAP TAMER ÖZER Yüksek Lisans Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Gecekondunun Site Hayatına Geçişte Saptanan Değişimler Üzerine Uygulamalı bir Çalışma:Yüceyurt (Çavuşbaşı) Mahallesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
MEHTAP TEK Yüksek Lisans 2010-2020 Yılları Arasında TR Dizin İndeksli Dergilerde Yayınlanmış Müzik Eğitimine Yönelik Makalelerin Tematik Açıdan Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
MEHTAP TEMİZKAN Yüksek Lisans Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Tezhipli Kur'an-ı Kerim'lerin Tezhip Sanatı Yönünden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
Melek Aygül Özdoğan Yüksek Lisans Tolstoy'un Düşüncesinde Din ve Özgürlük
Tez Danışmanı : 0
MELEK AYGÜL ÖZDOĞAN Yüksek Lisans Tolstoy'un Düşüncesinde Din ve Özgürlük
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDÜLLATİF TÜZER
MELEK DİKMECİ Yüksek Lisans Özel Eğitim Kurumları Öğrencilerinde Hasta Hakları Bilinçliliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Melih Gündüz Yüksek Lisans Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum No:779'da Bulunan "Mecmua-i Mehtehab-ı Na't-ı Şerif" Adlı Mecmua,73b-161a Varakları Arası(Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
MELİH GÜNDÜZ Yüksek Lisans Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum No:779'da Bulunan "Mecmua-i Mehtehab-ı Na't-ı Şerif" Adlı Mecmua,73b-161a Varakları Arası(Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN AKKAYA
MELİKE NUR BOYRAZ Yüksek Lisans Vergi Suç Ve Cezların Caydırıcılığında Denetimin Etkinliği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAZİ SONKUR
MELİKE TOSLAK Yüksek Lisans MARCOS Yöntemi Kullanılarak Yer Fıstığı Ezme Makinesi Seçimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALPTEKİN ULUTAŞ
Meltem (Gürel )Yurtyeri Yüksek Lisans Türk Dil Bilgisi Kitaplarındaki Terim Farklılıklıkları
Tez Danışmanı : 0
Meltem Kepenek Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MELTEM PINAR Yüksek Lisans Aile Hekimliği Uygulamasında Hasta Memnuniyet Düzeyi "Şarkışla Örneği"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
Meltem Yılmaz Yüksek Lisans Türkiye'Nin Kına Yakma Geleneği Ve Kına Türküleri
Tez Danışmanı : 0
MEMDUH ACILIKAYA Yüksek Lisans Trampet İle Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki Basit Makamların İcrasına Yönelik Egzersiz Önerileri
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
Memiş Köse Yüksek Lisans İbni Tağriberdi'Nin El Menhelü'S Safi Adlı Eserinin Tasnif Ve İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
MEMİŞ KÖSE Yüksek Lisans İbni Tağriberdi'nin El Menhelü's Safi Adlı Eserinin Tasnif ve İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Meral Aksoy Doktora Wasington Konsensüsü Çerçevesinde Dünya Ekonomisinde Yeniden Yapılanma Süreci Ve Türkiye?Ye Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Meral Aksoy Uzun Yüksek Lisans Uluslar Arası Para Fonu Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Dünya Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
Meral Aktaş Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesinde Çalışan Kadınların Televizyon Dizilerinden Etkilenme Düzeyleri
Tez Danışmanı : 0
Meral Kılıç Yüksek Lisans Türkiye'De Otomotiv Sektörünün İstihdam İçindeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
Meral Öztürk Doktora Sosyolojik Açıdan Suç Korkusu ve Yaşam Memnuniyeti:Mersin İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
MERAL ÖZTÜRK Yüksek Lisans Türk Toplumunun Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi (2012-2013)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
Meral Sağır Yüksek Lisans Siyasi Partilerin Taşra Örgütlenmesine Sosyolojik Bir Yaklaşım: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Meral Sağır Doktora Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Kız Çocuklarının Mirastan Pay Almalarının Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : 0
MERAL ŞEN Yüksek Lisans Heidegger ve Levinas'da Zaman Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN COŞAR
Meral Tutuş Yüksek Lisans Televizyonda Yayınlanan Bilim Kurgu Filmlerinin Çocukların Dünya Görüşü Oluşumuna Etkileri: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Mercan Ekici Yüksek Lisans Akdağmadeni İlçesi ve Köylerinde Bulunan Selçuklu Sikkeleri
Tez Danışmanı : 0
MERCAN EKİCİ Yüksek Lisans Akdağmadeni İlçesi ve Köylerinde Bulunan Selçuklu Sikkeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
MERİH KILIÇ Yüksek Lisans Nurettin Topçu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MERT ÖZGÜR Yüksek Lisans Çok Kriterli KArar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi: Promethee Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
MERT SOĞUKOLUK Yüksek Lisans Teori ve Pratik Arasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Muhafazakar Kimliğinin Bir Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Mert Soğukoluk Yüksek Lisans Türkiye'de Siyasi Partilerin Muhafazakarlık Algısı: AK Parti, CHP ve MHP Üzerinden Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MERT UĞUR VATANSEVER Yüksek Lisans Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı-İsveç İlişkileri(1839-1876)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
MERVA YAVAŞ Yüksek Lisans Neolitik Dönemden Günümüze Eski Anadolu Toplumlarında Travma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
MERVE AKGÜL Yüksek Lisans İnsan Kaynakları Muhasebesi'nin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Merve Babatutmaz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MERVE BABATUTMAZ Yüksek Lisans Osman Nizami Paşa'nın Elçilikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
Merve BAĞCİVAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MERVE BETÜL ATAŞ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi; Bir Kamu Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
MERVE BİLGİLİ Yüksek Lisans Cafer Tayyar Efendi'nin Rehber-i Gülistan İsimli Eseri ( İnceleme-Metin) (227-459 Sayfalar Arası )
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
MERVE BİNGÖL Yüksek Lisans Kur'an'a Göre Emaneti Yüklenme Olgusu (Ahzab Suresi 72. Ayet Özelinde)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP CERAN
MERVE DEMİR Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Osmanlı Saraylarının Giyim Giderleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
Merve Duydu Yüksek Lisans Polonezköy (Adampol) Yerleşkelerinin Sosyo-Külyüterl Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
Merve Duydu Yüksek Lisans Türkiye'De Dış Borç Ve Ekonomik Büyüme: 1990 Öncesi Ve Sonrası
Tez Danışmanı : 0
MERVE DUYDU Yüksek Lisans Polonezköy (Adampol) Yerleşkelerinin Sosyo-Kültürel Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
MERVE EKİZ GÜNAY Yüksek Lisans Sivas İlindeki Termal ve Medikal Tesislerin Sağlık Turizmindeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
Merve Ergüt Yüksek Lisans Yavuz Bülent Bakiler'İn Söz Varlığı (Aşık Veysel, Gidenlerin Ardından, Azerbeycan Yüreğimde Bir Şahdamardır, Sözün Doğrusu 1-2, Sevgi Mektupları, Üsküpten Kosava'Ya Harman Seninle, Şiirimizde Ana Eserler
Tez Danışmanı : 0
MERVE ERGÜT Yüksek Lisans YAVUZ BÜLENT BAKİLER'İN SÖZ VARLIĞI (AŞIK VEYSEL , GİDENLERİN ARDINDAN, AZERBEYCAN YÜREĞİMDE BİR ŞAHDAMASRDIR, SÖZÜN DOĞRUSU 1-2 , SEVGİ MEKTUPLARI, ÜSKÜP'TEN KOSOVA'YA HARMAN, SENİNLE ,ŞİİRİMİZDE ANA ESERLERİMİZDE)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
Merve Gül Günel Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Merve Gülşan Başara Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Merve Güvendi Yüksek Lisans Erkeklik,Ataerkillik ve Ataerkil Sisteminin Süregelmesinde Kadının Rolü
Tez Danışmanı : 0
MERVE GÜVENDİ Yüksek Lisans Erkeklik,Ataerkillik ve Ataerkil Sisteminin Süregelmesinde Kadının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
MERVE HİLAL GÜL Yüksek Lisans Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmalarının İnsani Boyutuyla İncelenmesi (İki Yaygın İslami Mezhep Açısından)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
MERVE KARASOY Tezsiz Yüksek Lisans Leasing, Factoring'in Muhasebeleştirilmesi ve Sivas Organize Sanayi Bölgesinde Uygulamanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MERVE KAVUKLU Yüksek Lisans Bir İç Mekan Konum Algılama Sistemi İçin Makine Öğrenmesi Mekanizmalarının Kullanılarak Bir Öneri Algoritmasının Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
Merve Keşir Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Merve Koşaroğlu Yüksek Lisans Bilgi Toplumu Ve Bilginin Ekonomik Dönüşümündeki Yeri
Tez Danışmanı : 0
MERVE NİL CANKURTARAN Yüksek Lisans Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Kalkınmada Pamuk(1908-1938)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AYŞE YANARDAĞ
MERVE NUR KOÇAK Yüksek Lisans Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Merve Nur Koçak Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Merve Özgenli Yüksek Lisans 21.Yy'Da Türk Toplum Yapısını Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MERVE ÖZGENLİ ÇELİK Yüksek Lisans 21. YY'da Türk Toplum Yapısını Edebiyat Sosyoloji Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
MERVE SAİN Yüksek Lisans Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Enerji Yatırımları ve Ekonomik Büyüme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
MERVE SARITAŞ Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Din Ve Modernleşme (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
Merve Şeker Yüksek Lisans Avukatlarda Tükenmişlik (Burnout) Sendromu: Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : 0
MERVE ŞEKER Yüksek Lisans Avukatlarda Tükenmişlik (Burnout) Sendromu: Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
Merve Tufan Yüksek Lisans I. Meşrutiyet Dergilerindeki Biyografik Yazılar Üzerine Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : 0
MERVE TUFAN Yüksek Lisans I. Meşrutiyet Dergilerindeki Biyografik Yazılar Üzerine Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
Merve Tuncay Doktora Finansal Piyasalardaki Sermaye Varlıklarının Değerlendirilmesinde Politik Risklerin Etkisi: Türkiye Uygulaması
Tez Danışmanı : 0
MERVE TUNCAY Doktora Finansal Piyasalardaki Sermaye Varlıklarının Değerlendirilmesinde Politik Risklerin Etkisi: Türkiye Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Merve Tuncay Yüksek Lisans İşletmelerde Mali Krizden Sonra Finansal Yeniden Yapılanma : İmkb Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Merve Uçar Yüksek Lisans 5-9 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Öğrenmeyi Sağlayıcı Ve Destekleyici Görsel Materyal Geliştirme
Tez Danışmanı : 0
MERVE UÇAR Yüksek Lisans 5-9 Yaş Çocukların Piyano Eğitiminde Öğrenmeyi Sağlayıcı ve Destekleyici Görsel Materyal Geliştirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BARIŞ ERDAL
MERVE VURAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MERVE YETİK Yüksek Lisans İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişkinin Panel VAR Yöntemi İle Analizi: G 20 Ülkeleri Örneği (1995-2015)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Merve Yetik Yüksek Lisans G 20 Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksi ve Borsa Performansları Arasındaki İlişkinin Panel Veri Yöntemiyle Analizi: 2000-2016
Tez Danışmanı : 0
MERVE YETİM Yüksek Lisans Eski Ahit Eleştirisi ve Julius Wellhausen
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
Merve Yörük Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Merve Yörük Yüksek Lisans Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Bir Tereddüdün Romanı" Adlı Eserlerinin Söz Varlığı ve Sözlüğü
Tez Danışmanı : 0
MERVE YÖRÜK Yüksek Lisans Peyami Safa'nın "Matmazel Noraliya'nın Koltuğu" ve "Bir Tereddüdün Romanı" Adlı Eserlerinin Söz Varlığı ve Sözlüğü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
MERVENUR AĞCAYAZI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Tesettür Algısı ve Dini Yönelim Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATMA GÜL CİRHİNLİOĞLU
MERVENUR SARI Yüksek Lisans Kırsal ve Kentsel Alanda Yaşayan Yaşlıların Algıladıkları Sosyal Desteğin, Yaşam Doyumu ve Yalnızlık İlişkisine Etkisinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERAL ÖZTÜRK
MERVENUR SÖZKESEN Yüksek Lisans Türkiye'de Siyasal Partilerin Kadın ve Çocuk Haklarına Yönelik Söylemleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi LEVENT GÖRÜŞÜK
MervenurAĞCAYAZI Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Meryem Ağaoğlu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MERYEM AĞAOĞLU Yüksek Lisans Arap Dilinde Merfu Ögeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
Meryem Karaağaç Yüksek Lisans Malatyada Geçiş Dönemi
Tez Danışmanı : 0
Meryem Kuşak Yüksek Lisans Tarık Buğra'Nın Tiyatroları
Tez Danışmanı : 0
MERYEM ÖNCÜL Yüksek Lisans Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Bağlamında Pay Piyasaları İle Seçili Kripto Paralar Arasındaki İlişkinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Meryem Sarıçam Yüksek Lisans Hz. Muhammed (Sas) İn Eşlerine Hitap Eden Ayetleri İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MERYEM YILMAZ Yüksek Lisans Paul Tillich'de Ben ve İlahi Ben İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
Meryem YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Mesut Arslan Yüksek Lisans İnternette Misyonerlik
Tez Danışmanı : 0
Mesut Bayar Yüksek Lisans Nakşi Ali Akkirmanin Tasavvufi Düşüncesi
Tez Danışmanı : 0
Mesut Bıyan Doktora Sosyal Bilimler Alanında Kullanılmak Üzere Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Mantığın Likert Ölçeğe Uyarlanarak Web Tabanlı Çalışan Yeni Bir Sistem Gerçekleştirilmesi
Tez Danışmanı : 0
MESUT BIYAN Doktora Sosyal Bilimler Alanında Kullanılmak Üzere Tip-1 ve Tip-2 Bulanık Mantığın Likert Ölçeğe Uyarlanarak Web Tabanlı Çalışan Yeni Bir Sistem Gerçekleştirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
Mesut Bıyan Yüksek Lisans C.Ü. Bilgisayar Ağının Modellenmesi Ve Uzaktan Öğretim İçin Performans Ölçümü
Tez Danışmanı : 0
Mesut Bölükbaşı Yüksek Lisans Türkiye'De Kentleşme Olgusu
Tez Danışmanı : 0
Mesut Çıtak Yüksek Lisans Osmanlı Medeniyetinin Oluşumunda Selçuklu Etkisi
Tez Danışmanı : 0
MESUT ÇITAK Yüksek Lisans Osmanlı Medeniyetinin Oluşumunda Selçuklu Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
MESUT DAVARCI Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
Mesut Ercan Yüksek Lisans Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin İlköğretim Birinci Kademe Müzik Derslerine Yönelik Mesleki Yeterliliklerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MESUT ERGİN Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
MESUT KARAKAŞ Yüksek Lisans Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesindeki 375 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Mesut Sütçü Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
Mesut Tepesu Yüksek Lisans Refik Halit Karay'In Eserlerindeki İsim Hal Eklerinin Görev ve İşlevleri
Tez Danışmanı : 0
MESUT TEPESU Yüksek Lisans Refik Halit KARAY'ın eserlerinde İsim Hal Eklerinin İşlevleri ve Kullanış Şekilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
MESUT UZUN Yüksek Lisans Uddetü'l Müridi's-Sadık İsimli Eseri Bağlamında Ahmed Zerruk'un Sünnete İttiba ve Bid'atlarla Mücadele Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
MEŞKURE KÖKLÜ Yüksek Lisans Kur'anın Korunmuşluğunda Hafızlığın Yeri ve Önemi ve Amasya Büyükağa Merkez Kur'an Kursu Örneği Çalışması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
METEHAN BUDAK Yüksek Lisans Sağlık Politikalarının Sağlık Harcamalarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
METEHAN KIRNIK Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisinin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yürütülmekte Olan Müzik Derslerine Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
METİN BAL Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynaklarını Etkileyen Faktörler: Sivas C.Ü Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
METİN BALICA Yüksek Lisans Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi (2002-2013) İlköğretim Eğitim Politikaları ve Toplumsal Algı(Sivas İl Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Metin Balıca Yüksek Lisans Adalet Ve Kalkınma Partisi Dönemi (2002-2013) İlköğretim Eğitim Politikaları Ve Toplumsal Algı(Sivas İl Örneği)
Tez Danışmanı : 0
Metin Bilge Yüksek Lisans Yahya B.Nasuh B.İsmail Ve Şerhu'L-Avamili'L-Mie Adlı Eserinin Tahkik Ve Tahlili
Tez Danışmanı : 0
Metin Demir Yüksek Lisans Orta Büyüklükteki Sanayi İşletmelerinin Karşılaştıkları Yönetim Sorunları: Tokat İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Metin Erk Yüksek Lisans Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türkiye'De İstihdam Politikaları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Metin Erol Yüksek Lisans Köyde Toplumsal Yapı Araştırması
Tez Danışmanı : 0
Metin Günay Yüksek Lisans Üniversite Hastanelerinin 2008 Yılı Verimlilik Ve Etkinlik Analizi
Tez Danışmanı : 0
Metin Gündoğdu Doktora *
Tez Danışmanı : 0
METİN GÜNDOĞDU Doktora Osmanlı Sarayında Mûsikîşinâs İmam-ı Sultanî ve Müezzin-i Şehriyâriler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
Metin Karadağ Doktora Örgüt Geliştirme Ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanabilirliliği(Bdpb Bir Uyg.)
Tez Danışmanı : 0
Metin KESKİN Doktora Türkiye'de Güvenlik Yönetimi ve Açık İstihbarat Kaynaklarının Önemi
Tez Danışmanı : 0
METİN KESKİN Doktora Türkiye'de Güvenlik Yönetimi ve Açık İstihbarat Kaynaklarının Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Metin Öztürk Yüksek Lisans İlköğretim Ders Kitaplarının Sosyalleşme Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : 0
Metin Zontlu Doktora Sinir Ağları Yaklaşımının İstatistiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Mevlana Taşkaya Yüksek Lisans Kelamî Açıdan Sosyal Darwinizm
Tez Danışmanı : 0
Mevlüde Gökçen Daş Darıcı Doktora Osmanlı İstihbarat Faaliyetleri (1550-1750)
Tez Danışmanı : 0
Mevlüde Kahve Yüksek Lisans Vırgınıa Woolf'S Symbolısmın The Waves
Tez Danışmanı : 0
Mevlüde Savcı Yüksek Lisans Market Verilerinin Veri Madenciliği Analizi
Tez Danışmanı : 0
MEVLÜDE SAVCI Yüksek Lisans Market Verilerinin Veri Madenciliği Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
Mevlüt Baycu Yüksek Lisans Ahlak Eğitimi Çerçevesinde Utanma (Haya) Duygusu Ve Eğitimi
Tez Danışmanı : 0
Mevlüt Dede Yüksek Lisans Osmanlı Aile Araştırmaları Açısından Adana Ve Çankırı Şeriye Sicillerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MEVSİM YABA Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Farkındalık Düzeyi Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
Meysem Samsun Yüksek Lisans Sanatsal Yaratım Süresinde Sanat,Sanatçı veİdeoloji Sorunsalı
Tez Danışmanı : 0
MİHRİBAN KÖROĞLU Yüksek Lisans Aşık GaribanMonografisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR BAŞARAN
Mihrican Odabaşı Yüksek Lisans Tuhfe-i Naili (Metin ve Muhteva) I.Cilt Say:231-467
Tez Danışmanı : 0
Mihriman Abdikoğlu Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MİKAİL BARAN Yüksek Lisans Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Çoklu Etiketli Verilerin Sınıflandırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET ALİ ALAN
MİKAİL BÖLÜKBAŞI Tezsiz Yüksek Lisans Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Eğitim Sistemine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MİKAİL ÇOBAN Yüksek Lisans Ortaçağ Türk Toplumlarında Kölelik ve Köle Ticareti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
MİKAİL İPEK Yüksek Lisans Mutelize ve Ehl-i Sünnetin İman Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
Mikail İpek Yüksek Lisans Mutezile Ve Ehli Sünnetin İman Anlayışlarına Mukayeseli Bir Yaklaşım
Tez Danışmanı : 0
Miktat Akdoğan Yüksek Lisans Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemi İle Sivas İlinde Konut Seçimini Etkileyen Etkenlerin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : 0
MİKTAT BURAK DİNÇER Yüksek Lisans Krizlerle Mücadelede İktisat Politikaları: 2008 Krizi Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
MİNE ARSLANDOĞAN Yüksek Lisans III.Mustafa'nın Kızı Şah Sultan'ın Hayatı(1761-1803)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
Mine Ateş Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Kıbrıs Sorunu Ve Çözüm Yollarına İlişkin Çabalar
Tez Danışmanı : 0
Mine Değirmenci Yüksek Lisans Türkiye'De Anıt Heykelin Kent Estetiğine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
Mine Gültekin Yüksek Lisans Çalışmanın Tarihsel Gelişimi
Tez Danışmanı : 0
MİNE POLAT Yüksek Lisans Kitab-ı Mukaddes'te Zaman
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
MİNE SOYBAYRAKTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
Mitat Akpınar Yüksek Lisans Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları İçerisinde İslamcılık Akımının İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
MİTHAT AKDOĞAN Yüksek Lisans Konut SEdinmeyi Etkileyen Etkenlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
Mohammad AJGHIF Doktora *
Tez Danışmanı : 0
Mualla İpek Yüksek Lisans Yıldızeli'Nin Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı (Demirözü Ve Üyük Yaylası)
Tez Danışmanı : 0
MUAMMER AKTAY Doktora Alasdair Macıntyre ve Alain Badiou'nun Değer Kuramları Işığında Çağımızın "Moralite Krizi" Üzerine Bir Soruşturma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
Muammer Aktay Yüksek Lisans Spinoza Ve Leibniz'İn Etik Anlayışlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
MUAMMER AKTAY Yüksek Lisans Spinoza ve Leibniz'in Etik Anlayışlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
MUAMMER AKTAY Yüksek Lisans Spinoza ve Leibniz'in Etik anlayışlarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
MUDTALİP GÜNEY Yüksek Lisans İslam Kaynaklarında Adalet Kavramı Ve Orta Öğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinde Değer Olarak Öğretimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
Muhammed Akbulut Yüksek Lisans L'Opposition Du Mal Et De La Solidarite Dans La Paste D'Albert Camus
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED AKİF DEMİRKAYNAK Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
Muhammed Aktaş Yüksek Lisans İslam Aile Hukukunda Ehliyet Arızalarının Talak Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED ALİ GENÇ Doktora Kırsal Kalkınma Yatırımı Projelerinin Değerlendirilmesi , Finansmanı ve Alternatif Finansman Yönetimi Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
MUHAMMED ALİ YAZAN Yüksek Lisans Kur'an İlimleri Bağlamında Nur Suresi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
MUHAMMED ALTAY TÜTÜNCÜ Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye Futbol Federasyonunun Etkinliği ve Yapısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MUHAMMED ARSLAN Yüksek Lisans Çağatay Türkçesiyle Siyerü'n-Nebi Tercümesi(1-70.Ss)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
Muhammed Aydın Yüksek Lisans Sivas'Ta Ayan Aileleri (1740-1850
Tez Danışmanı : 0
Muhammed Balın Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED BIÇAKÇIGİL Tezsiz Yüksek Lisans Sivas Numune Hastanesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELMA ÇETİNKAYA
Muhammed Dal Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED DENİZ Yüksek Lisans Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
Muhammed Deniz Yüksek Lisans Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED DOĞAN Yüksek Lisans Ahmet Rindî
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
Muhammed Doğan Yüksek Lisans Ahmet Rindî?Nin Hayatı Ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED DURMAZ Yüksek Lisans Arapça'da Şibih Cümle Ve Bakara Suresi Örnekliğinde İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
MUHAMMED EMİN AK Yüksek Lisans İslam Ceza Muhakemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
MUHAMMED EMİN ŞAHİN Yüksek Lisans Ayeti ve Hadisler Işığında İmsak Vakti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
MUHAMMED ERSOY Yüksek Lisans Yataklı Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel Sorunların İncelenmesi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
MUHAMMED ERTUTAR Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Merkezlerinde Çalışan Meslek Elemanlarının İş Doyumu ve Kurumsal Aidiyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi:Samsun İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
MUHAMMED FATİH OCAK Yüksek Lisans Delil Olma Açısından Hasen Hadis
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
MUHAMMED FATİH SEVİM Yüksek Lisans Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkiler: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUNUS EMRE BİROL
MUHAMMED GÜNEŞ Yüksek Lisans Sivas-Samsun Demiryolu Hattının Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
MUHAMMED HALİL SABUNCU Yüksek Lisans Entellektüelin işleyişi bir entellektüel olarak Edvard Said
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
MUHAMMED İSMAİL ARIKAN Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
MUHAMMED KORKMAZ Yüksek Lisans Mehmed Fevzi Efendi ve Mesirü'l-Halas Fi Tefsiri Süretil'l-İhlas Adlı Tefsiri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUHAMMED KÖKSAL AVCI Yüksek Lisans Hidayet
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
Muhammed Köksal Avcı Yüksek Lisans Hidayet'E İcma İle Verilmiş Hükümler
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED MUSTAFA PINARBAŞI Yüksek Lisans İbn Teymiyye'de Muhkem ve Müteşabih Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUHAMMED ÖZER Tezsiz Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde Etik ve Meslek Mensuplarının Mesleki Etik Algıları Üzerine Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Muhammed Raşid Şimşek Yüksek Lisans E-Ticaret Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED RAŞİD ŞİMŞEK Yüksek Lisans E-Ticaret Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
MUHAMMED RAŞİT KİREÇCİOĞLU Yüksek Lisans Gelişmiş Ülkelerin (G7) Covid-19 Pandemi Öncesi (2019) ve Covid-19 Pandemi Sürecinde (2020) Ekonomik Göstergelerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Ekonomik Etkinliklerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM BABACAN
MUHAMMED RAŞİT PALA Yüksek Lisans Server Paşa'nın Nazırlıkları(1872-1884)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
MUHAMMED SAİD ALICI Yüksek Lisans Tarım Kredi Kooperatiflerinin Önemi ve Amasya İli Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2014-2018 Dönemi Finansal Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MUHAMMED SELVİ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Uygulamasında Sivas Bölgesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İLHAN ÇETİN
MUHAMMED SÖNMEZ Yüksek Lisans İşkoliklik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiyi Ölçmeye Yönelik Avukatlar Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
MUHAMMED ŞAHİN Yüksek Lisans Çağdaş Stilistik/ Üslupbilim Çerçevesinde Üslubul-Kur'an
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUHAMMED ŞAMİL OĞUZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
MUHAMMED TARIK KARAGÖZ Tezsiz Yüksek Lisans Antik Dönem Anadoluda Dini Hayat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUHAMMED TURAN ŞEHİTOĞLU Yüksek Lisans HÜSEYİN NİHAL ATSIZ'IN DERGİCİLİĞİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
MUHAMMED UĞUR ATAMAN Yüksek Lisans Sosyal Çalışmacıların Mesleki Karar Pişmanlıkları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
MUHAMMED YAŞAR ÇELİKTEN Yüksek Lisans İşletmelerin Pazarlama Uygulamaları : Sivas İli İnşaat Sektörü Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
MUHAMMED YILDIRIM Yüksek Lisans Demokratik Değerlerin Gençlerin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
Muhammed Yıldırım Yüksek Lisans Üniversite Gençliğinin Demokratik Değerlere Karşı Tutumları
Tez Danışmanı : 0
Muhammed Yilanli Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED YİLANLİ Yüksek Lisans Şeyh Fethullah Aynkafi ve Aynkaf Dergahı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
Muhammed Yusuf Akbak Doktora *
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMED YUSUF AKBAK Doktora Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Düşüncesinde Musikinin Yansımaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MUHAMMED ZAHİD KAYA Yüksek Lisans Kur'an'daki Peygamber Dualarının Din ve Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUHAMMET AKKAN Yüksek Lisans Yeni İlm-i Kelamda Batı'da Çıkan Akımlara Karşı Allah'ın Varlığı İspatı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
MUHAMMET ARICAN Tezsiz Yüksek Lisans Hibetullah B.Meymun El-Munkızi ve Kitabu Fima Yetealleku Kıraete'l-Aşr Mine'l Kur'ani'l-Azim Adlı Eserin Tahkik,Tanıtım ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
MUHAMMET BAYSAL Tezsiz Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUHAMMET ÇETİNKAYA Yüksek Lisans İlk Dört Halifenin Seçim Konuşmaları ve İçerdiği Mesajlar Açısından Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MUHAMMET EMİN BİLGİN Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Kapsamında Artvin İli Termal Turizmi Potansiyeli ve Mevcut Durum Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
MUHAMMET EMİN KÜRÜM Yüksek Lisans Süper Ligde Faaliyet Gösteren Futbol Kulüplerindeki 10 Teknik Direktörün Liderlik Vasıflarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
Muhammet Fatih Genç Yüksek Lisans Kuran Kurslarında Toplam Kalite Yönetimi
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMET GÜL Yüksek Lisans Kamu yönetimin'de E-Devlet olgusu ve uygulamalar , maliye bakanlığı örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
MUHAMMET HANİFİ KIRICI Yüksek Lisans Yakup-El Aufi Ve Tefsiri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
MUHAMMET KOCA Yüksek Lisans Postmodern Düşüncede Foucault'un Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN SARIOĞLU
MUHAMMET KÖÇEN Yüksek Lisans Osmanlı Hariciyesinde Bir Asker Sefir:Hüseyin Hüsnü Paşa(1839-1916)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
Muhammet KÖÇEN Yüksek Lisans Osmanlı Hariciyesinde Bir Asker Sefir:Hüseyin Hüsnü Paşa(1839-1916)
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMET KÜÇÜKUYANIK Yüksek Lisans Abdurrahman Bin Avh (r.a.)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
MUHAMMET MESUT GÜLDEŞ Yüksek Lisans İstirmacı Yönetimin Örgütsel Sadakat ve Satış Performans Üzerine Etkisi: Satış Elemanları/ Müşteri Temsilcileri Üzerine Yapılan Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MUHAMMET ÖZKAN Yüksek Lisans Ab'de Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Ülkemizde Kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve Sivas İl Koordinatörlüğü Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
MUHAMMET ÖZTÜRK Tezsiz Yüksek Lisans Türkiye de kamu sendikacılığı ve etik: memur sendikalarında bir araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MUHAMMET ŞAHİN Yüksek Lisans Panel Veri Analizi İle Türkiye!de Borsada İşlem Gören Bankaların Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Bankacılık Risk Unsurları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
Muhammet Yıldırım Yüksek Lisans Demokratik Değerlerin Gençlerin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : 0
MUHAMMET YILMAZ Yüksek Lisans Arap Dilinde İdrak ve İstidrak
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUHAMMET ZAFER ÖZTÜRK Yüksek Lisans Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticari İlişkiler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
MUHARREM DİBEKLİ Yüksek Lisans İş Sağlığı ve İş Güvenliği: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Muharrem Köse Yüksek Lisans Türk Toplu İş Hukukunda Uzlaştırma Ve Arabuluculuk
Tez Danışmanı : 0
Muharrem Uzmay Yüksek Lisans Gürün Çok Programlı Lisesi Ve Sivas Gazi Çok Programlı Lisesinin Çok Programlı Lise Uygulaması Bazında Sosyolojik Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
Muhittin Arslan Yüksek Lisans Sivas Hacı Mehmet Sabancı Lisesi İle Sivas Çok Programlı Gazi Lisesi Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Sorunlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
MUHLİSE CANLI Yüksek Lisans Kutsal Metinler Bağlamında Din ve Çevre İlişkisinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
Muhlise Canlı Yüksek Lisans Kutsal Metinler Bağlamında Din ve Çevre İlişkisinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : 0
MUHSİN AYDIN Yüksek Lisans Terkip ve Tertip Açısından Kur'an-ı Kerim'de Mef'uller
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
MUHSİN BAYRAKDAR Yüksek Lisans Muhasebe Hata ve Hilelerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkileri ve Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata ve Hilelerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
Muhsin Bayrakdar Yüksek Lisans Muhasebe Hata Ve Hilelerinin Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerine Etkileri ve Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata ve Hilelerine Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
Muhsin Demir Yüksek Lisans Ahilik, Ahi Evren'İ Veli Kırşehir'De Yapılan Ahilik Kutlamaları
Tez Danışmanı : 0
Muhsin Halis Doktora Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Yöneticisinin Rolü Tky?Nin Uygulanabilirliği Ve Etkinliği Hususunda Yöneticilerin Kanaatleri Üzerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
MUHSİN İPEK Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Tanımsız ALEV ÖZGÜR ÖZTÜRK
MUHSİN KARABUDAK Doktora Arap dili ve Belagati Açısından Kuran'da Diyalog Uslubu (Had Suresi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
Muhsin Karabudak Yüksek Lisans Bağdat Dili Ekolü Ve Başlıca Temsilcileri
Tez Danışmanı : 0
MUKADDES DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans Zaman Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
MUKADDES NİSA DEMİRAY Yüksek Lisans Türkiye Ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Vergi Harcamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
MUKADES GÜLTEKİN Yüksek Lisans Eş Seçiminin ve Uyumlu Aile Ortamının Çocuğun Din Eğitimindeki Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
Munise Koç Yüksek Lisans Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 Numarada Kayıtlı Kasideler Mecmuası (Transkripsiyonlu Metin İnceleme) (165-247) Varaklar Arası
Tez Danışmanı : 0
MURAT AKAR Yüksek Lisans Risale-i Nur'da Hz.Muhammed Algısı
Tez Danışmanı :
Murat Akın Yüksek Lisans Vehabbilikte Tevhid Ve Şirk
Tez Danışmanı : 0
MURAT ARİF GÜNEY Doktora Tîbî
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MURAT ARSLAN Yüksek Lisans Baldırzade Mehmet Efendi'nin Fezali'i Harameyn Adlı Eseri (İnceleme - Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
MURAT ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MURAT AYAZ Yüksek Lisans Türkiye'de Genç İşsizlik Sorunu İle Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
Murat Bayram Yüksek Lisans Ronald Dworkim'İn Adalet Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
MURAT BAYRAM Yüksek Lisans Ronald Dworkin'in Siyaset Felsefesinde Adalet Sorunu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YILDIZ KARAGÖZ YEKE
Murat Bozkurt Yüksek Lisans İnciller'De Ve Kur'An'Da Günah Kavramı
Tez Danışmanı : 0
MURAT ÇETİNTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
Murat Çevik Yüksek Lisans Türkiye'De Özelleştirme Uygulamaları Karşısında İşçi Sendikalarının Tutumu
Tez Danışmanı : 0
Murat Çık Yüksek Lisans Mutluluk Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MURAT ÇIK Yüksek Lisans Mutluluk Olgusunun Sosyolojik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN EROL
MURAT ÇİL Doktora Mümin Bin Mukbil Sinobi Zahire-yi Murâdiyye (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. EMİN EMİNOĞLU
Murat Darıcık Yüksek Lisans Nazif Divanı
Tez Danışmanı : 0
MURAT DAVAN Yüksek Lisans Sezai Karakoç'ta Aşk ve Varoluş
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
MURAT DEMİR Yüksek Lisans Ali Rıza Öğe'nin Kaydettiği Cönk Üzeine Tedkik (52-216. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DOĞAN KAYA
Murat Demir Yüksek Lisans Ali Rıza Öge'nin Bektaşi Şairleri Antolojisini Tetkik (52-216.sayfalar) İnceleme ve Metin
Tez Danışmanı : 0
Murat Doğan Yüksek Lisans Polis Adaylarının Bazı Antropometrik Değerleri İle Silah Atış Performanslarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : 0
MURAT DOĞAN Yüksek Lisans Polis Adaylarının Bazı Antropometrik Değerleri İle Silah Atış Performanslarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜLÜŞAN ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK
Murat Durgun Yüksek Lisans İşletmelerde Güven Kavramı Ve Otel İşletmesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
MURAT DUTAL Yüksek Lisans İsmet Özel'de Üç Düşünsel Dönem ve Bu Düşüncelerin Sosyolojik Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ ERKUL
Murat Fatih Tuna Yüksek Lisans Pazarlama Kapsamında Coğrafi Bilgi Sisteminin Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanımı : Ankara İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Murat Gevrek Yüksek Lisans Alev Öğrencilerin Ve Velilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Bakış Açıları
Tez Danışmanı : 0
MURAT GÜLER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
MURAT GÜNBAY Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
Murat Güneş Yüksek Lisans Manastırlı Celal Bey Divan (Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : 0
Murat Hilmi Arıç Yüksek Lisans Yy İkinci Yarısında Osmanlı Savaş Tekniği Ve Tımarlı Sipahiler
Tez Danışmanı : 0
MURAT KARATAY Yüksek Lisans Yahudi Uluslaşma Sürecinde Öteki Kavramı ve Mizrahi Yahudileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
Murat Kaya Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MURAT KAYA Yüksek Lisans Yeni Geveze Dergisi(1-75.Sayılar-İnceleme-Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET BOZDOĞAN
Murat Kaya Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentisinin Yapısal Eşitlik Modeli Ve Chaid Analizi İle Belirlenmesi : Cumhuriyet Üniversitesi İibf Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
Murat Kaya Yüksek Lisans (Sene 1-26 Sayılar )
Tez Danışmanı : 0
Murat Kaya Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MURAT KILIÇ Yüksek Lisans Kartacalı Hannibal (Anibal) ve Roma Mücadelesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
MURAT KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
Murat Kılıç Yüksek Lisans Eskiçağ Tarih'inde Hannibal'ın Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
MURAT KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans Türk Siyasetinde Tarihsel Süreçte Merkez Çevre İlişkileri Muhafazakar Çevrenin Merkeze Konumlanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
Murat Kip Yüksek Lisans Türkiye'De Kayıt Dışı İstihdam Ve Ücretlerin Mali Sorumluluklar İle İlişkisi
Tez Danışmanı : 0
Murat Kutlu Yüksek Lisans Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Bilinci Düzeyi. Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : 0
MURAT KUTLU Yüksek Lisans Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Bilinci Düzeyi. Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Murat Özdemir Yüksek Lisans Sivas Sevgi Evlerinde Kalan 7-18 Yaş Aralığındaki Korunmaya Muhtaç Çocukların Devam Ettikleri Okullarda Yaşamış Oldukları Sosyal Problemler
Tez Danışmanı : 0
MURAT ÖZDEMİR Yüksek Lisans Planlı Kalkınma Döneminde (1963-2018) Çocuk Refahı Alanında Gerçekleştirilen Sosyal Hizmet Çalışmaları ve Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
Murat Özdemir Yüksek Lisans İktisadi Ekollerde Devlet Anlayışı
Tez Danışmanı : 0
MURAT ÖZEÇ Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Algısı ve Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Çalışma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
Murat Özeç Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Tükenmişlik Sendromu: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
Murat Pelit Yüksek Lisans Leasing Ve Türkiyedeki Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
Tez Danışmanı : 0
Murat Sarıgüzel Yüksek Lisans Kamu Hizmetlerinde Kalite Anlayışı Çercevesinde Toplum Destekli Polislik Ve Sivas Örneği
Tez Danışmanı : 0
Murat Sarıkaya Doktora İktisat Teorisi Ve Bilgi Sorunu
Tez Danışmanı : 0
Murat Sarıkaya Yüksek Lisans Devlet Müdahalelerinin Mikro Etkileri Ve Türkiyede Tarım Kesimine Uygulanması
Tez Danışmanı : 0
Murat Sinan Laçiner Yüksek Lisans Modern Bir Kavram Olarak Çalışma Ve Marx'In Çalışmaya İlişkin Görüşleri
Tez Danışmanı : 0
MURAT ŞEKER Yüksek Lisans Vergi Harcamaları Ve Kurumlar Vergisi Hasılatı Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
Murat Tavşanlı Yüksek Lisans Pir Sultan Abdal'Da Dini Düşüncenin Boyutu
Tez Danışmanı : 0
Murat Tokgöz Yüksek Lisans Emevi Halifelerinden Ömer B.Abdülaziz'İn Harici Ve Şii Yönelik Siyaseti
Tez Danışmanı : 0
Murat Toraman Yüksek Lisans Ak Partili ve CHP2li Gençlerin Siyasi Tutum Kazanmalarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
MURAT TORAMAN Yüksek Lisans Gençlerin siyasi Tutum Kazanmlarında Siyasi Parti Gençlik kollarının Etkisi AKP ve CHP Ölçeğinde Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
Murat Türkyılmaz Yüksek Lisans Sivas, Sivas-Yıldızeli, Sivas-Suşehri, Kayseri, Adana Kaynaklı Cönkler Üzerine Tetkik
Tez Danışmanı : 0
MURAT YILDIRIM Doktora Bayesci Doğrusal Olmayan Ortak Değişkenli Yapısal Eşitlik Modeli: Fomo, Sosyal Medya Bağımlılığı Ve Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
Murat Yıldırım Doktora Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik Ve Şeffaflık(1980Sonrası Türkiye Örn)
Tez Danışmanı : 0
Murat Yıldırım Yüksek Lisans Milli Egemenlik Kavramı Ve Türkiye'De Seçim Sistemleri
Tez Danışmanı : 0
MURAT YILDIRIM Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli Kullanarak Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YALÇIN KARAGÖZ
Murat Yıldırım Yüksek Lisans Yapısal Eşitlik Modeli Kullanarak Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : 0
MURAT YÜKSEL Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MURAT ŞAKİR CEYHAN
Musa Kars Yüksek Lisans Gösterge Bilimsel Açıdan Huzur Romanı
Tez Danışmanı : 0
MUSA TEKTAŞ Tezsiz Yüksek Lisans Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Sosyolojik Temalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
Mustafa Bahacan Yüksek Lisans Antakya Alevilerinde Ziyaret Yerleri İle İlgili İnanç Ve Uygulamalar
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA ALİ KARACA Yüksek Lisans Dış Ticaretin Finansmanında Ticari Bankalar: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
Mustafa Ali Karaca Yüksek Lisans Dış Ticaretin Finansmanında Ticari Bankalar: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA ANIL BAKAY Yüksek Lisans 24 Haziran 2018 Seçimlerinde İlk Defa Oy Kullanan Seçmenlerin Oy Verme Davranışlarını Etkileyen Faktörler: Elazığ ve İzmir İlleri Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS ÇETİN
Mustafa Anıl BAKAY Yüksek Lisans İlk Kez Oy Kullanacak Seçmelerdeki Algısal Etmenler: Elazığ ve İzmir Karşılaştırmalı Örneği
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Arıcan Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA ARICAN Yüksek Lisans Ubeydullah B.Muhammed Es-Semerkandi'nin Garibu'l Kur'an Eserinin Tahkikli Neşri Tanıtım ve Değerlendirmesi.
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
MUSTAFA ARSLAN Yüksek Lisans Aiolis Kentleri ve Mimari Öğeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CENKER ATİLA
MUSTAFA ASIM AKKUŞ Yüksek Lisans Kâni Karaca Hayatı, Eserleri ve Türk Din Musikisindeki Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
MUSTAFA ASIM AKKUŞ Doktora Cerrahilikte Türk Din Musikisi Geleneği ve Tekke Musikisinin Kültürel Devamlılığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
Mustafa Aydın Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Babaarslan Yüksek Lisans Farabi'De İnsan Ruhunun Ölümsüzlüğü Kazanması
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Baraklı Yüksek Lisans Keskin İlçesinde Sosyo-Kültürel Değişim Ve Dini Hayat Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA BARIŞ BİLGİLİ Yüksek Lisans Öfke Kontrolü Açısından Kur'an'da Gazap
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
Mustafa Bayar Yüksek Lisans Şebinkarahisar'In Sosyo-Kültürel Ve Dini Yapısı
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA BURAK KARAGÖZ Yüksek Lisans Devlet HAstanesi İle Üniversite Hastanesinin Yatan Hasta Memnuniyeti Karşılaştırması: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
MUSTAFA BURAK KAYA Yüksek Lisans Deming Regresyon Ve Passing-Bablok Regresyon Yöntemlerinde Jackknife Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
Mustafa Cambaz Doktora Erken Uyarı Sistemi Olarak Finansal Oranlar Ve Bir Model Önerisi
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA CAN ÖLÇER Yüksek Lisans Ahi Teşkilatının Benzerleriyle Olan Etkileşimi ve Mukayesesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
Mustafa Çağlayandereli Yüksek Lisans Türkiye' De Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrası Siyasi Partilerin Sosyolojik İncelemesi
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Çalı Yüksek Lisans Sağlık Harcamalarının Bütçe Açıkları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA ÇALI Yüksek Lisans Sağlık Harcamalarının Bütçe Açıkları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
MUSTAFA ÇEVİK Yüksek Lisans Türkiye'de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Dinamik Panel Veri Yöntemi İle Performans Analizi: 2003-2013
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
Mustafa Çevik Yüksek Lisans Türkiye'de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Çiçek Yüksek Lisans Türkiye'De Kentsel Çevre Sorunlarının Çözümünde Beş Yıllık Kalkınma Planının Yeri
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Değerli Yüksek Lisans Keban Barajı Yapımı Nedeni İle Kemaliye'nin (Erzincan) Topkapı Köyüne Gerçekleşen Göçlerin Sosyal Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA DEĞERLİ Yüksek Lisans Keban Barajı Yapımı Nedeni İle Kemaliye'nin (Erzincan) Topkapı Köyüne Gerçekleşen Göçlerin Sosyal Antropoljik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
Mustafa Demir Yüksek Lisans Türkiye'Nin İstihdam Politikaları İçerisinde Kobi'Lerin Yeri Ve Önemi
Tez Danışmanı : 0
Mustafa Demir Yüksek Lisans İlk Fıkhi Tefsir Ve Müellifi Mukatil B. Süleyman
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA DEMİR Doktora Kur'an'ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil: Kadi Abdulcebbar Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUSTAFA DEMİR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
Mustafa Demir Yüksek Lisans Batman'Da Tekstil Fabrikalarında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Durumu:Batman İli Örneği
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA DEMİR Yüksek Lisans Batman'da Tekstil Fabrikalarında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişimin Spsyolojik incelemesi: Batman ili Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
Mustafa DEMİRCAN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA DOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OZAN ÖZPAY
Mustafa Ersoy Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretimin Yönetimi
Tez Danışmanı : 0
MUSTAFA FIRAT Yüksek Lisans Devletin Ekonomide Doğurduğu sorunlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE MERAL