TEZ SAVUNMA SINAV ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

TEZ SAVUNMASI SINAVINDAN ÖNCE

 

1-Tezin Girişten Kaynakçaya kadar olan kısmının word halini enstitümüz mail adresine (sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr) gönderilmek suretiyle intihal raporu alınacaktır.

2- Tez savunma jüri öneri formu, intihal raporu çıktısı (benzerlik gösteren sayfası) ve bildiri veya makalenin çıktısı ile birlikte Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvuru yapılacaktır.

 

 

TEZ SAVUNMASI SINAVI SONRASI

 

1-Tez savunma sınav tutanağı, jüri kişisel değerlendirme formu(her bir jüri için) imzalandıktan sonra Ana Bilim Dalı Başkanlığına verilecektir.

2-Kabul onay sayfası (İkisi tezin içinde olmak üzere en az üç adet)

3-Tez veri giriş formu (Ulusal Tez Merkezinden alınacaktır.)

4-İntihal raporunun danışman onaylı çıktısı.

5- Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış iki adet basılı tez

6- İçerisinde tez bulunan(PDF formatında) iki adet CD

NOT: Tez savunma sınavından en geç bir ay içerisinde tez ve ekleri Enstitüye teslim edilecektir. Belirtilen sürede teslim edilemezse Enstitümüze verilecek dilekçe ile bir ay daha ek süre alınabilir.

 

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 77
Doç.Dr. : 95
Dr.Öğr. Üyesi : 90
Kız Öğrenci Sayısı : 1306
Erkek Öğrenci Sayısı : 1382
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 2420
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1700
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 720
Doktora Öğrenci Sayısı : 264
Ana Bilimdalı : 33
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 15
Doktora : 14

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 40  Bugün  » 455  Dün  » 541995  Toplam