İç Kontrol




Personel İşleri

Gelen Evrak İş Akış Şeması

Giden Evrak İş Akış Şeması

Arşiv İş Akış Şeması

Bimer Bilgi Edinme İş Akış Şeması

Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Süreci Akış Şeması

Enstitü Yönetim Kuruluna Üye Seçimi Süreci Akış Şeması

Hizmetiçi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması

İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci

Mazeret İzni İş Akış Şeması

10 

Mal Bildirimi İş Akış Şeması

11 

Müdür/Enstitü Sekreteri Onayı İş Akış Şeması

12 

Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması

13 

Yıllık İzin Alma İş Akış Şeması

14 

Araştırma Görevlisi Alımında Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci İş Akış Şeması




İdari ve Mali İşleri


1

Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması

2

DMO Alımları İş Akış Şeması

3

Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

4

Ek Ders Formlarının Hazırlanması Alt Süreç Akış Şeması

5

İdari Mali İşler/Mutemet/Ayniyat İş Akış Şeması

6

Mal Teslim Alma İş Akış Şeması

7

Memur Kadrosu Fazla Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması

8

Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

9

Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci Akış Şeması

10 

Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreç İş Akış Şeması

11 

Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci İş Akış Şeması

12 

Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması

13 

Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

14 

Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreç İş Akış Şeması

15 

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı Akış Şeması



Öğrenci İşleri


Akademik Ders Seçme ve Kayıt Yenileme Alt Süreci Akış Şeması

Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması

Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

Öğrenci Burs Alt Süreci Akış Şeması

Öğrenci Danışman Değişimi Alt Süreci Akış Şeması

Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci Akış Şeması

Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış Şeması

Öğrenci İşleri İş Akış Şeması

10 

Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci Akış Şeması

11 

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci Akış Şeması

12 

Öğrenci Yeni Kayıt İş Akış Şeması

13 

Özel Öğrenci Alt Süreci Akış Şeması

14 

Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci Akış Şeması

15 

Sınavlara İtiraz Alt Süreci Akış Şeması

16 

Öğrenci Ders Değiştirme Alt Süreci Akış Şeması

17 

Ders Muafiyeti Alt Süreci Akış Şeması

18 

Öğrenci Yatay Geçiş Alt Süreci Akış Şeması

19 

Doktora Yeterlilik Sınavı Akış Şeması

20 

Doktora Tez İzleme Komitesi Alt Süreci Akış Şeması

21 

Doktora Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması

22 

Yüksek Lisans Tez Önerisi Alt Süreci Akış Şeması

23 

Lisansüstü Tezin Sonuçlanması Alt Süreci Akış Şeması

24 

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci Akış Şeması

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı