Çevre Vakfı Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülü

En başarılı doktora tez ödülü esasları belirlenmiş olup vakıf web sayfasında (www.cevrevakfi.org.tr) bu esaslar duyurulmuştur. Bu yıl da 2020 yılında yapılmış olan Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülü programının üçüncüsünü gerçekleştirme kararı alınmış ve son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü, Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve Çevre, Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre ve İnsan Sağlığı, Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri, Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Teknolojiler, Yeşil tedarik zinciri vb, alanlarda tez çalışması yapanların bu ödüle başvurması beklenmektedir.


RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 67
Doç.Dr. : 63
Dr.Öğr. Üyesi : 32
Kız Öğrenci Sayısı : 808
Erkek Öğrenci Sayısı : 1019
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1580
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1210
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 370
Doktora Öğrenci Sayısı : 241
Ana Bilimdalı : 30
Tezli Yüksek Lisans : 28
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 13
Doktora : 13

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 2  Çevrimiçi  » 55  Bugün  » 175  Dün  » 131204  Toplam